Samuel Sam Adrian

Is your surname Adrian?

Research the Adrian family

Samuel Sam Adrian's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Samuel Sam Adrian

Birthdate: (83)
Birthplace: Jönköping
Death: February 15, 1900 (83)
Gustav Adolf
Immediate Family:

Son of Lars Samuel Adrian and Ebba Maria Nordström
Husband of Fredrika Charlotta Adrian
Father of Maria Lovisa "Bia" Adrian; Hanna Sofia Holmberg; Lars Peter Samuel Adrian; Nathanael Adrian; Davida Gunilla Elisabeth Adrian and 2 others
Brother of Juliana Helena Adrian; Karolina Johanna Adrian; Louise Johanna Wåhlin and Carl Magnus Adrian

Occupation: Hovpredikant, kyrkoherde i Gustaf Adolf och Rinkaby
Managed by: Linda Willers
Last Updated:

About Samuel Sam Adrian

Hovpredikant, kyrkoherde i Gustav Adolf och Rinkaby (M). Född 18 maj 1816 i Jönköping. Död 15 februari 1900 i Gustav Adolf (L)

Kusin till sin hustru Fredrica som var dotter till Lars Peter Wåhlin, Norrvidinge. Student i Lund 1835, prästvigd i Växjö den 5 juli 1840 av Esaias Tegnér, brukspredikant och Lancasterlärare vid Huskvarna gevärsfaktori 1842, v. pastor i Hakarp i Jönköpings län 1843 - 1852, Sam hade liksom brodern Carl Magnus påverkats till att bli präst av kyrkoherden Cedergren i Kloster . Genom sin farmor Juliana Darin var han släkt med Casten Rönnow

Sedan kyrkoherden i Åhus Carl Starck hade avlidit barnlös 1852 anmälde sig flera arvspretendenter till pastoratet, bland dem Sam Adrian, men Kungl. Maj:t konstaterade att ingen av dem härstammade från prosten Sven Aulin (sonsonson till Casten Rönnows dotter Kristina Rönnow). Denne hade nämligen, på samma skäl som Sam Adrian anförde, 1777 fått en kunglig försäkran om att hans barn och deras efterkommande hade arvsrätt till pastoratet. I tillsättningsärendet efter Carl Starck fann Kungl. Maj:t att ingen av sökandena var berättigad till pastoratet på grund av arvsrätt och förklarade därför den 29 september 1854 att privilegiet hade upphört. Samtidigt bifölls en ansökan från Gustaf Adolfs och Rinkabys socknar att de skulle skiljas från Åhus och utgöra ett särskilt pastorat. Därefter upprättades tjänsteförslag enligt vilket andra sökande skulle få tjänsterna. Sam Adrian fick emellertid tillsammans med ytterligare en arvspretendent Kungl. Maj:s tillstånd att anmäla sig som extrasökande, och 13 december 1855 utnämndes de båda till kyrkoherdar, Sam Adrian i Gustaf Adolfs och Rinkaby pastorat och den andre i Åhus pastorat. Den arvsrätt som inte fanns hade alltså ändå tillämpats! Sam Adrian tillträdde tjänsten 1856 . Han blev e.o. hovpredikant 1864 efter att ha predikat för Carl XV i Trolle-Ljungby.

Sams dotterdotter Ruth Holmberg, som jag träffade när jag studerade i Lund i slutet på 1950-talet, berättade att Sam fick välja vilket pastorat han ville ha eftersom han kunde räkna släktskap med Casten Rönnow även genom sin hustru som var dotterdotter till Juliana Darin. Han valde då lantförsamlingen för han ansåg att barnen skulle utsättas för mindre frestelser på landsbygden än i staden Åhus. Enligt Ruth utnämndes han till hovpredikant för att Carl XV, som på somrarna bodde på Bäckaskogs slott i närheten av Viby och som var mycket hästintresserad, hade sett hur vackra hästar Sam hade när han körde med dem mellan sina två församlingar. I april 2006 besökte jag Bäckaskogs slott och kunde där inom glas och ram se en "förteckning öfver de Hästar, som blifvit anmälde till försäljning å Bäckaskogs Kungsgård den 27 juli 1870". Bland förteckningens cirka 50 hästar fanns en som lämnats till försäljning av "Kyrkoherden S Adrian, Wiby".

Flyttningen från Huskvarna till Viby företogs med häst och vagn för det fanns då ännu ingen järnväg. Resan har skildrats av sonen Thane i dennes berättelse "Den gamla täckvagnen ännu en gång". I den berättelsen skildras också hur Sam mötte och blev vän med folklivsmålaren Bengt Nordenberg. Denne har i olja porträtterat Sam och Fredrica vid tiden för deras vistelse i Hakarp och i blyerts porträtterat deras barn. Bengt Nordenberg har dessutom i blyerts porträtterat Sam och Fredrica på gamla dar under deras tid i Viby. Alla porträtten finns i min ägo. Bengt Nordenberg använde dessutom Sam som modell i två av sina offentligt kända tavlor, nämligen "Nattvardsgång i svensk lantkyrka" och "Nattvardsgång i skånsk lantkyrka". Enligt Thane har ingen bild av Sam Adrian blivit mer levande lik än den sist nämnda. (Men jag tror att han menade den först nämnda, för den är mer porträttlik.)

Bengt Nordenbergs måleri har blivit föremål för en doktorsavhandling av Ann-Marie Elmqvist. I den finns följande citat ur en minnesteckning över Sam Adrian som framfördes på prästmötet i Lund 1900: "Han var en ganska utpräglad schartauan och föreföll vara en verkligt from, av Guds nåd påverkad man. Han var en reslig gestalt ända till de fyllda 80 åren, tystlåten, segt fasthållande vid varje gammal tradition, i förvaltningen av sitt ämbete, som han satte högt, samvetsgrant nitälskande för att icke en prick av lagen skulle förgås. Så blev t.ex. var och en som lämnade ett flyttningsbetyg, i kunskapen om salighetens grund förhörd och manad till vad gott är. Han var föremål för mycket aktning." [Elmqvist s. 236.] Enligt Växjö stifts herdaminne hade han berghälsa. Enligt sonhustrun Lisa f. Rossander hade han i 30 års tid sockersjuka. [Johannes Adrian]

Med tanke på S.A:s urkonservativa hållning var det naturligt att han skulle söka lägga hinder i vägen för baptismen som vann enstaka anhängare också i hans pastorat. Han vidtog alla tänkbara åtgärder mot den nya rörelsen och stod bakom baptistledaren Sven Svenssons andra häktning i februari 1858. Denne blev under dramatiska omständigheter på en isbelagd sjö upphunnen och gripen av ett par av kyrkoherdens drängar, förd till prästgården, strängeligen förbjuden att uppträda i Gustav Adolfs och Rinkaby församlingar samt förpassad till häradshäkte och länsfängelse. Vidare fick "baptistfolket" Sven Pettersson och Anna Örjansdotter i Håslöv utstå mycket obehag för sin baptistiska övertygelses skull. Då S.A. vägrade lysning och vigsel för dem, lät de i likhet med många andra i samma situation upprätta ett av häradsrätten stadfäst aktenskapsförord och giftermålskontrakt. Kontrahenterna menade att de därmed hade ingått en laglig och oupplöslig förening men ställdes likväl till svars inte bara för konventikelbrott utan också för "olaga sammanflyttning". Sven Pettersson och Anna Örjansdotter förklarade att den uteblivna lysningen och vigseln berodde enbart på S:A:s vägran att medverka därtill. De fann hans handlingssätt högst otillbörligt och upprörande samt stridande mot både moralisk och juridisk rätt. När de så fick barn vägrade de som väntat att låta döpa det. S.A. begärde hjälp för att få handräckning hos domkapitlet som i stället anbefallde undervisning och varning. Därav blev emellertid intet, för redan samma dag som domkapitlet fattade sitt beslut döpte S.A. barnet, säkerligen helt emot föräldrarnas vilja. I födelse- och dopboken antecknade han: "Barnet frambars till dopet av kyrkovärden Nils Nilsson, vilken jämte skolläraren Jöns Persson såsom vittnen voro å församlingens vägnar närvarande. Föräldrarna äro baptister."

Thane har skildrat sin far i berättelserna "Den gamla täckvagnen", "Den gamla täckvagnen ännu en gång" och "Augusta". Sam Adrian var ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskap 1856 och distriktsordförande 1857 - 1861, ordförande i Villands härads sparbank 1868 - 1878 och ledamot av samfundet pro fide et christianismo. [Lunds stifts matrikel 1900].

I början av 1990-talet letade jag förgäves efter Samuel Adrians grav på kyrkogården i Rinkaby. Jag frågade en gammal dam som råkade passera, och hon svarade: "Gamle kyrkoherden, han ligger inte här, han ligger i Viby." Ännu mer än 90 år efter hans död levde hans minne i församlingen.

Gift: 21 december 1841 med Fredrika Charlotta Wåhlin. Född 18 juli 1815 i Farhult (M). Död 24 november 1891 i Gustav Adolf (L). Kusin till sin man Samuel Adrian. Hennes bror Petter Samuel Wåhlin gifte sig med en syster till hennes man Sam Adrian. Den systern hette Louise (född Adrian, gift Wåhlin). Far: Lars Peter Wåhlin Prost i Norrvidinge. Född 23 juli 1772. Död 9 september 1834 i Norrvidinge (M). Mor: Lovisa (Louise) Christina Johanna Adrian Född 27 november 1785 i Farhult (M). Död 2 februari 1844 i Lund.

Barn:

Maria Lovisa "Bia" Adrian. Hemmadotter. Född 26 september 1842. Död 29 augusti 1906. Begravd i Gustav Adolf (L). Stannade kvar i föräldrahemmet och skötte föräldrarna .

Hanna Sofia Adrian. Född 6 juni 1844. Död 26 februari 1922 i Malmö.Gift med prosten Alfred Holmberg, Gränna. I äktenskapet föddes en son och fyra döttrar, bland dem Ruth som bodde i Malmö och som jag träffade när jag studerade i Lund i slutet av 1950-talet. Det var hon som gjorde mig bekant med min släkt. Hon hade tillbringat sin barndoms somrar på prästgården i Viby tillsammans med bl.a. min far och andra kusiner. Hon berättade att hennes mor Hanna hade berättat att när Sam Adrian med familj flyttade från Hakarp till Viby så färdades man med häst och vagn. Järnvägen var nämligen då ännu inte byggd. Därför kunde man ta med sig bara det nödvändigaste. Gamla möbler fick lämnas och nya beställdes på ankomstorten

Lars Peter Samuel Adrian. Född 18 april 1846. Rektor vid Malmö realskola 1902. Död 2 december 1920 i Lysekil. Begravd i Gustav Adolf (L). Blev 1887 t.f. rektor vid läroverket i Haparanda, bodde på Nygatan. RVO. Ogift.

Nathanael Thane Adrian. Född 23 februari 1850 i Huskvarna (F). Död 16 juni 1937 i Malmö. Begravd i Gustav Adolf (L) .

Davida Gunilla Elisabeth Adrian. Född 1 maj 1852. Död 1852.

Adalbert Carl Adrian Född 19 november 1853 i Hakarp (F). Död 23 oktober 1900 i Växjö domkyrkoförs.

Athniel Adrian Född 1 februari 1857. Död 14 december 1857 .


view all

Samuel Sam Adrian's Timeline

1816
May 16, 1816
Jönköping
1842
September 26, 1842
Age 26
Hakarp, Sweden
1844
June 6, 1844
Age 28
Hakarp, Sweden
1846
April 18, 1846
Age 29
Hakarp, Sweden
1850
February 23, 1850
Age 33
Huskvarna, Hakarp, (F), Sweden
1852
May 1, 1852
Age 35
Hakarp, (F), Sweden
1853
November 19, 1853
Age 37
Hakarp, Sweden
1857
February 1, 1857
Age 40
1900
February 15, 1900
Age 83
Gustav Adolf