Samuel Edvardii Edvardi Rhen

public profile

Is your surname Edvardi Rhen?

Research the Edvardi Rhen family

Samuel Edvardii Edvardi Rhen's Geni Profile

Records for Samuel Edvardi Rhen

141 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Samuel Edvardii Edvardi Rhen

Also Known As: "Samuel Edvardsson Rehn"
Birthdate: (66)
Birthplace: Piteå, Norrbotten County, Sweden
Death: 1680 (66)
Råneå, Luleå, Norrbotten County, Sweden
Immediate Family:

Son of Evert Eriksson Eriksson Rhen and Brita Olofsdotter Burman
Husband of Catharina Mårtensdotter Ruuth
Father of Sofia Samuelsdotter Rhen; Margareta Rhen; Katarina Samuelsdotter Rhen; Evert Rhen; Birgitta Rhen and 4 others
Brother of Anders Evertsson; Margareta Evertsdotter; Evert Evertsson; Johan Evertsson; Johan Evertsson and 2 others
Half brother of Brita Nilsdotter

Occupation: Kyrkoherde
Managed by: Private User
Last Updated:

About Samuel Edvardii Edvardi Rhen

Etter 23 års tjeneste som komm. i Piteås landsforsamling og 6 år som predikant i Jockmock ble han utnevnt til kyrkohede.

Var kyrkohede i Råneå fra 1671 - 1680.

Född: 1614 Norrbottens län, Piteå 1)

Död: 1680 Norrbottens län, Råneå 1)

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med XI:1602 Catharina Mårtensdotter Ruuth (Roth)

Vigsel: 1643 2)

Barn:

X:801 Samuel Samuelsson Rhen (1644 - 1690)

--------------------------------------------------------------------------------

Noteringar

ur herdaminnet;

11. Samuel Edvardi Rhen (1641-64). Fadern var birkarlen,

lappfogden och Piteå stads första borgmästare Evert Eriksson, hvilken

ägde ett hemman i Böle by; modern Brita Burman skänkte sept. 1651

i testamente efter sin sal. man en svensk bibel till kyrkan. Sonen blef

stud. i Upsala i aug. 1633, ägnade sig en tid åt lappmarkshandel, men

återupptog studierna. Efter sin prästvigning tjänstgjorde han i födelsesocknen

och föreslogs af bergmäst. Lybecker och lappfogden Olof Jonsson

11 okt. 1640 till khde i Arvidsjaurs återupprättade pastorat, hvilket han

likväl ej erhöll. Fick i stället uppehålla kapellanstjänsten i Piteå efter

Petrus Turdinus och förordnades i enlighet med församlingens önskan

till ordin. innehafvare 1641. De vackra loford, som gafs honom vid tillsättningen,

blefvo i någon mån skämda genom en anklagelse för lönskaläge,

för hvilken han kort därpå utsattes, men som enligt ärkebiskopens

påyrkande sonades genom giftermål. Khden Hossius sökte senare få

honom ersatt med sin måg kapellanen Sam. Petri i N.-Luleå, men detta

strandade tydligen på Piteåbornas vägran. Till boställsjord åt sin kapellan

inköpte församlingen 1654 af honom ett åkergärde och en äng. Han synes

varit en driftig och nitisk man, men gick länge obefordrad. I ett bref af

8 mars 1663 skrifver han till guvernören J. Oxenstierna, att han nu varit

23 år komm. i Piteå, och det faller honom besvärligt att vid kaplanslägenheten

längre uthärda: »ehuruväl mig af mine andelige förmän åtskilliga

tider är gifvit sperance och promotion till bättre lägenhet, hafver

det sig ej göra låtit». Han synes år 1664 blivit försatt ur tjänstgöring,

(Hdpr. 20/3) men erhöll sedan predikantbefattningen i Jockmock (II, s. 238).

Under sin komm. tid i Piteå blef han år 1656 helt oförskyldt hufvudperson

i ett celebert rättegångsmål. Herr Samuel anklagades för att under

själfva gudstjänsten på Stora böndagens afton ha stulit af en köpman

Per Nilsson från Sthm några klädesstycken. En halfvuxen flicka hade

utan något besked utpekat herr Samuel såsom därtill misstänkt. Denne

kunde lätt bevisa sig främmande för stölden. Köpman Nilsson fick böta

60 mark och ersätta herr Samuels rättegångskostnader med 16 dlr, flickan

dömdes till ris 20 slag.¹ Sist khde i Råneå.

BRUKSPREDIKANTER I KVICKJOCK.

Predikanterna i Jockmock (se under Neder-Luleå) synas, sedan silfverbruket

kommit i gång, vissa gånger om året rest upp till grufvan och där hållit predikningar

och ämbetsförrättningar samt härför uppburit resersättning för hvarje gång. Så ha

predikanterna Anders Lundius och Samuel Edv. Rehn kvitterat uppburna arvoden

för sina bruksresor. Tydligen efter den sistnämndes förflyttning från Jockmock

till Råneå 1671 väcktes fråga om anställande af särskild brukspredikant vid hyttan i

Kvickjock. På Bergskollegiets stat uppfördes ett belopp af 150 dlr för ändamålet.

3. Samuel Edvardi Rhen (1671-80). Efter 23 års tjänst

som komm. i Piteå landsförsamling (se III, s. 86) och 6 års tjänstgöring

som predikant i Jockmock samt vid Kedkevare silfververk (se II, s. 37,

238) utnämndes han till khde i Råneå 1671. Då kyrkan invändigt brädfordrades

1674, bestod pastor 10 tolfter bräder och socknens länsman Jöns

Dagesson lika mycket. Efter hans tydligen 1680 inträffade död fick kyrkan

23 maj s. å. i testamente mottaga 36 dlr.

G. omkr. 1643 m. Catharina Mårtensdotter Ruuth.

Af barnen: Sigri, d. 4/5 1658; Erik, d. 16/7 1659; Evert, d. 21/12 1661; en son

d. 30/4 1664; Margareta, g. m. rådman Jöns Jönsson Sund i Luleå; d. före 1707;

Birgitta, g. m. komm. i Piteå lfsg Lars Strand n. 12; Sofia, g. m. borgmästaren i

Luleå Jakob Ruuth; d. 1695; Catharina, f. 1653, g. m. khden i Råneå Gulich Blix

n. 5; Samuel, khde i Juckasjärfvi n. 3.

Tr.: Kyrkoherden S. Rhen har författat en af prof. Schefferus i hans Lapponia

ofta citerad skrift, som under titeln: »En kort relation om lapparnes lefwarne» först

1897 utgafs i tryck af prof. K. B. Wiklund i Upsala (i Svenska landsmålen 17:1

Ups. 1897).

enl home.swipnet.se/leifbostrom/bure2.htm

(Komminister i Piteå 1641-1664 - Kyrkoherde Råneå 1671-1680. Död 1680 i Råneå (Erika Renberg). Ägare 1646-1665 i Öjebyn 31, Piteå lfs (Olof Andersson 1998). Skriven 1646-1659 i Staden, Piteå lfs (Olof Andersson 1999).)view all 13

Samuel Edvardii Edvardi Rhen's Timeline

1614
1614
Norrbotten County, Sweden
1644
1644
Age 30
Råneå, Sverige (BD)
1645
1645
Age 31
Råneå (BD)
1647
1647
Age 33
Råneå (BD)
1652
1652
Age 38
Piteå, Norrbotten, Sweden
1653
March 3, 1653
Age 39
Råneå, Luleå, Norrbotten County, Sweden
1659
April 17, 1659
Age 45
Råneå (BD)
1661
October 3, 1661
Age 47
Råneå, Luleå, Norrbotten County, Sweden
1680
1680
Age 66
Råneå, Luleå, Norrbotten County, Sweden