Schalk Willemsz van der Merwe

How are you related to Schalk Willemsz van der Merwe?

Connect to the World Family Tree to find out

Schalk Willemsz van der Merwe's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Schalk Willemsz van der Merwe

Also Known As: "Schalch", "Skal Willems van den Merves", "Schalk Willemse", "Schalk Willemsz", "Schalk van der Merve", "Willemzoon Van Der Merwe", "Willemzoon"
Birthdate:
Birthplace: Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
Death: March 21, 1740 (66)
Paarl, Drakenstein, Cape of Good Hope, South Africa
Place of Burial: Franschhoek, Cape Winelands, WC, South Africa
Immediate Family:

Son of Willem Schalkz van der Merwe, SV/PROG and Adelheid 'Elsje' Jacobsz van der Merwe, SM
Husband of Anne Prévost
Father of Helsijs Burger; Carel Schalksz van der Merwe, b2c3; Jacobus van der Merwe; Willem 'de Oude' (Willems) van der Merwe; Maria Magdalena Burger and 12 others
Brother of Sophia Schalksdochter Robberts, SM; Jacoba Jacomina Schalk (Schopping) Frisch; Jacob Schalk van der Merwe; Petronella Schalk Cloete, b6; Aletta Willemsd Schalk van der Merwe, SM and 9 others
Half brother of Maria Schalk, SM

Occupation: Farmer
DVN: b2
Geskiedenis: Was eerste Kompanjie-kommandant aan die Kaap teen inheemse rowers.
Managed by: Private User
Last Updated:

About Schalk Willemsz van der Merwe

Genealogiese/Genealogical #: b2

___________________________

http://www.ballfamilyrecords.co.uk/burger/I037.html


baptized 13 August 1673, Cape Town

Link to images & transcriptions below

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ML-49TY-H?i=7

http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...


Hy het op 8/9/1692 op negentienjarige leeftyd die plaas De Hoop ongeveer 4 km van die Paarl spoorwegstasie langs die Wemmershoekpad as vrye gif van Simon van der Stel ontvang. Hy het ook die plaas Wittenberg besit. Hy was te Stellenbosch en later te Drakenstein.

See www.stamouers.com


Eienaar van die plaas De Hoop (vanaf 9 Augustus,1692), en later ook van die plaas Wittenberg – beide in die Drakenstein Vallei.

Heemraadslid.

Op 5 Junie, 1696, skenk Schalk se ouers, Willem Schalks van der Merwe en Elsje Jacobs Cloete, die volgende aan hom as deel van sy uiteindelike erflating: agt osse, gewoond aan die ploeg, vier “harijs,” twee “vaarse” van twee jaar oud, een ploeg, een wa, een juk, een perd met tuie en nog enige, ongespesifeerde plaasgreedskap. Hierdie sou sy eiendom word sodra hy met “Anna Prevo,” dogter van “Scharl Prevo” en “Marij Lafreber,” in die huwelik tree.

Op ’n later stadium bekom Schalk die plaas “De Sagte Valleij” in die Land van Waveren, wat in 1740 deur sy seun, Gerrit, bestuur word.

Op 22 November, 1739, wanneer Schalk en Anna hul testament laat optrek, is hy “siekelijk te bedde leggend” – en Anna self ook nie meer te gesond nie.

a1 Willem Schalk van der Merwe volgens Res. Polit. Raad, van Broek; volgens register Kaapse Gemeente, van Oud-Beyerland (naby Rotterdam). Haakbusskutter op die skip "Dordrecht". Burger 5 May 1661; 1663 tree by weer in diens van d. H.O.I.K. as adelborst belas met landbou. gesterf: 12 Jul 1716. getroud: 9 Sep 1668 Elsje Cloete, dogter van: Jacob Cloete.

 • b1 Sophia gedoop: 2 Nov 1670, getroud: Roelof Pasman; hertroud: 25 Jan 1696 Pieter Robberts
 • b2 Schalk gedoop: 13 Aug 1673, getroud: Junie 1680 Anna Provo of Prevot, dogter van: Charles Provo en Maria Lefèbre
 • c1 Elisabeth gedoop: 25 Aug 1697, getroud: Willem Burger
 • c2 Hendrik Willem gedoop: 17 Aug 1698
 • c3 Carel gedoop: 30 Dec 1698, getroud: 31 Dec 1719 Geertruyd du Toit
 • c4 Jacobus gedoop: 12 Feb 1699, getroud: Hester Pienaar; hertroud: 14 Apr 1726 Catharina Jacobs; opnuut hertroud: 6 Feb 1752 Elisabeth Senekal
 • c5 Willem gedoop: 23 Oct 1701, burger Drakenstein, getroud: 11 Aug 1726 Elsie van Heerden
 • c6 Maria gedoop: 29 Apr 1703, getroud: Andries Burger
 • c7 Anna gedoop: 20 May 1704, getroud: Johannes Botha
 • c8 Sophia gedoop: 18 Apr 1706, getroud: Pieter Rossouw
 • c9 David gedoop: 2 Oct 1707, burger Drakenstein, getroud: 12 Sep 1728 Hendrina Hörsel; hertroud: 30 Nov 1745 Sophia van Rensburg
 • c10 Pieter 7 Jun 1709, getroud: 12 Aug 1731 Elsie van Rensburg
 • c11 Izaak 14 Apr 1711, getroud: 19 Apr 1732 Cicilia van Rensburg
 • c12 Martha gedoop: 14 May 1713, getroud: Willem van Heerden
 • c13 Hendrik, gedoop: 28 Oct 1714, getroud: Hester Pienaar; hertroud: 26 Nov 1747 Aletta Keyser; opnuut hertroud: Maria Fick
 • c14 Gerrit gedoop: 22 Nov 1716, getroud: 28 May 1741 Jacoba van Heerden
 • d1 Anna Sophia gedoop: 18 Mar 1742, getroud: Frederik Oosthuizen
 • d2 Pieter Schalk gedoop: 13 Apr 1743, getroud: 7 Apr 1765 Elsie van der Merwe
 • d3 Machteld gedoop: 7 Mar 1744, getroud: Lourens Erasmus
 • d4 Elsie gedoop: 11 Dec 1746, getroud: Pieter Jourdan
 • d5 Schalk Willem gedoop: 6 Oct 1748, burger Swellendam, getroud: 10 Oct 1773 Anna Margaretha Snyman
 • d6 Hendrik 7 Jun 1750, burger Swellendam, getroud: 21 Aug 1785 Johanna Christina Erasmus
 • d7 Cecilia 19 Mar 1752, getroud: Anthonie Nortje
 • d8 Jacoba 17 Nov 1754, getroud: Willem van der Merwe; hertroud: Christiaan Aucamp
 • d9 Jacob gedoop: 9 Oct 1757, burger Swellendam, getroud: 30 Jul 1780 Anna Loots, weduwee van: Hendrik de Bruyn; hertroud: 10 Jul 1796 Johanna Dorothea Oosthuyzen
 • d10 Gerrit gedoop: 27 Jul 1760, burger Swellendam, getroud: 13 Apr 1783 Maria Margaretha de Bruyn; hertroud: 16 Oct 1796 Jacoba van der Merwe
 • d11 Machteld Maria gedoop: 16 Oct 1752, getroud: Izaak van der Merwe; hertroud: Willem Johan Coetzer
On 5th June 1696 his parents, Willem Schalks and Elsie Jacobs Cloeten, deeded him a gift, to be considered part of their eventual estate, of :

eight oxen, used to the plough; four harijs; two vaarse of two years old; one plough, one wagon and one yoke; one horse with its accoutrements plus other farm utensils

These were to become his as soon as he married Anna Prevo, daughter of Scharl Prevo and Marij Lafreber.

23 January 1702 muster rolls: Schalk Willemsz & Anna Pruvost, 4 kinderen

His children are given as listed in the Inventory of her goods, drawn up on 10th October 1740, after the death of his widow, Anna Provo.

He also owned a farm called De Sagte Valleij in the Land of Waveren, which, in 1740, was run by his son Gerrit van der Merwe.

When he and his wife made their will in November 1739 he was ill and confined to bed ('Siekelijk te bedde leggend') and she was not well either.Ook Schalk Willem

 • volgens inligting in Bybel 14.07.1673 =Kaapstad 13.08.1673 †1740 ΩFranschhoek : daar word baie na hom verwys as Schalk Willem in die doopregisters en ander dokumente; 1682.09.08 is die erfbrief - slegs een dag na dit aan sy pa uitgereik is - vir De Hoop in Klein Drakenstein opgestel ten gunste van Schalk met die Goewerneur Simon van der Stel se naamtekening onder die dokument. Hier is geen sprake van 'n vroeëre toesegging nie; die gebied aan die oostekant van die Bergrivier word trouens op hierdie datum eers amptelik oopgestel. De Hoop het presies dieselfde mate en oppervlakte as Kunnenberg en is geleë in die onbewerkte strook tussen die Bergrivier en die Drakensteinberge en daar was geen bure in die omgewing nie. Die familie het vir 105 jaar hier gewoon. In 1715, terwyl hy op kommando teen die Boesmans was, kry Schalk teëspoed op De Hoop. Die plaas is sodanig verspoel dat hy dit moes ontruim; 1716 koop hy Wittenberg in Noorder-Paarl van Christiaan Matzdorf (Maasdorp). Die oorspronklike oppervlakte van Wittenberg was 40 morg 560 vk roede, maar Schalk ontvang in 1717 'n bykomende 30 morg 240 vk roede sodat die vergrote Wittenberg nou'n oppervlakte van 71 morg 200vk roede beslaan; 1740 toe sy eggenote Anna Provot oorlede is, was hulle nog op Wittenberg woonagtig. Na sy dood word dit die eiendom van sy oudste kleinseun Willem gebore 1721. Dit is hier waar drie olifante op 'n sekere dag teen die buitegeboutjie kom skuur het en Anna, met die destydse oulogge geweer na hulle geskiet het, omdat hulle dalk haar woning kon kom omstoot; in Schalk en Anna se testament word die plase De Hoop en Wittenberg aan die 15de kind Roelof toegesê vir 'n vasgestelde prys, waarby 2 slawe en 'n ossewa met 10 osse ingesluit is. Die plaas Zachte Vallei wat hy as leningsplaas vanaf 1732 tot 1740 ontvang is aan Gerrit bemaak, asook 'n slaaf en een ossewa met 10 osse. Aan Carel is kontant bemaak en 'n sekere slaaf Samson. Aan Pietronella een slaave meysje genaamt Eva; 1717 - 1740 besit hy het ook Nooitgedag in Paardeberg

GEDCOM Source

@R1200312375@ Ancestry Family Trees Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.

GEDCOM Source

Ancestry Family Tree http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=106302622&pi...


GEDCOM Note

Dutch_Cape_ColonyCategory:Cape of Good Hope Ready

Biography

SAG nr.

: b2 <ref name=ARRIE/><ref name=ANTON/>

Name ===:Schalk van der Merwe <ref name=ANTON/><ref name=JUDY/><ref name=JAN/><ref name=GISELL>WikiTree profile Van der Merwe-3274 created by Giselle (Hattingh) Piscaer 13 October 2018. Source: http://vandermerwefamilytree.com/en/Extract.html</ref> / Schalk Willem van der Merwe <ref name=ARRIE/> / Schalk Willemsz van der Merwe <ref name=ANT>WikiTree profile Van Der Merwe-29 was [https://www.wikitree.com/index.php?title=Van_Der_Merwe-29&diff=prev...] through import of flakey (3).ged on 18 April 2011by Anton Bergh.</ref> / Willem zoon <ref name=JAN>Entered by Jannie van der Merwe, Feb 15, 2013.</ref>

Birth ===: Date: Schalk <ref name=CHRIST/> Willem was born [on] 2 Feb or 11 Nov1670 <ref name=JANNIE>Entered by Jannie van der Merwe, Feb 15, 2013.</ref> / about <ref name=PIETER>Entered by Pieter Meyer, Mar 18, 2013</ref> / in <refname=PIET/><ref name=CHRIST>Entered by Christelle van der Merwe, Tuesday, July 9, 2013.</ref> / [on] 14 Jun 1673 <ref>Edited by Stefan van der Merwe on 15 September 2017. Source: http://vandermerwefamilytree.com/en/Photos.html</ref> / [on] 14 Jul 1673. <ref name=ARRIE/><ref name=STEFAN/><ref name=ANDREW/><ref name=JAN/><ref name=GISELL/>: Place: Kronendal, [Western] Cape, [South Africa] <ref name=JANNIE/><ref name=JAN/>

Parents ===: He is the son of Willem van der Merwe (Willem Schalkzoon van der Merwe <ref name=PIET/>) and Elsje Cloeten. <ref name=ARRIE>WikiTree profile Van der Merwe-253 was created through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper.</ref><ref name=ANTON/><ref name=ANT/><ref name=ANDREW/><ref>According to the import of My Family.Pretorius.Van_Wyk.DeWaal.Potgieter.2011.ged on Sep 19, 2011 by Judy Potgieter, the parents are Schalk Van Der Merwe (Van Der Merwe-165) andAnna van der Merwe (Prevost-33) {Added by Philip van der Walt Sep 15, 2017.</ref>

Baptism === : 1673 Den 13 dito (August's)....Een soontje van Willem Schalck en Elsje sijn huysvr' wert genaamt Schalck<ref name="text-48b">The Genealogical Society of South Africa: eGSSA branch, South African Records Transcribed. A selection ofhistorical records transcriptions. Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series). The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1. Cape Town Baptisms 1673. Written by transcribed by Richard Ball and Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1665-1695. page 7.The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Kellerhad now completely revised and amended the original transcript (February 2012). Seen and entered Nov 7, 2015 by Susanna de Bruyn</ref>

: Name: Schalck<ref name="text-48b"/>: Event Date: 13 August 1673 <ref name=ANT/><ref name=ANTON>WikiTree profile Van Der Merwe-34 was created through the import of flakey (3).ged on 18 April 2011 by Anton Bergh.</ref><ref name="text-48b"/><ref name=RENE>WikiTree profile Van der Merwe-419 created through the import of Van der Walt Family Tree.ged on Jan 22, 2013 by Rene van der Walt.</ref><ref name=JUDY/><ref name=ANDREW/><ref name=STEFAN/>: Event Place: [Cape Town] <ref name=ANT/>, Dutch Reformed Church<ref name="text-48b"/><ref name=STEFAN/><ref name=JUDY/><ref name=ANDREW/> : Father's Name: Willem Schalck<ref name="text-48b"/> : Mother's Name: Elsje<ref name="text-48b"/>

Marriage ===: Date: Op Sondag, 26 Februarie 1696 met Anne Prévost. <ref name=JUDY/><ref name=STEFAN/>: Place: In die Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kaapstad.<ref name=JUDY/> <ref name=STEFAN/>::: Husband: Schalk van der Merwe <ref name=JUDY/>

::: Wife: Anna Prevost <ref name=JUDY/>:: Amount of children / aantal kinders: Tien seuns en ses dogters.<ref name=STEFAN>Stefan Steyn (12 June 2014.) May 26, 2014.</ref><ref>"Nu ging de reis door het Boschjesveld,rechts van de Brede Rivier, door een gemakkelike kloof tussen twee evenwijdige bergreeksen, naar de plaats Ratelvallei van J. van der Merwe, die een ongelooflik grote menigte familieleden had. Het gezin, (er waren 12 kinderen) muntte uit door reusachtige gestalte. De gastheer liet een geslachtslijst zien, waaruit bleek dat Schalk Willem van der Merwe,2) uit Holland gekomen, in 1675 getrouwd was met een uitgezonden weesmeisje, Anne Prévôt, die hem 10 zoons en 6 dochters had geschonken. Een van het tiental, de vader van de gastheer, was 108 jaar oudte Kaapstad gestorven. Toen het echtpaar kort geleden de gouden bruiloft vierde, had men alleen de naaste bloedverwanten uit de zijlinie genodigd; toch waren er toen 170 Van der Merwe's bijeen." Source / bron:E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805. Martinus Nijhoff,Den Haag 1932. Entered by Philip van der Walt,May 19, 2014.</ref> ::: Child: Anna van der Merwe <ref name=JUDY/> ::: Child: David van der Merwe <ref name=JUDY/>::: Child: Martha van der Merwe <ref name=JUDY/>

Events ===: Vrijbrief: 5 mei 1661 <ref>Willem Schalck van der Merwe van Broek,busschieter, ontving een vrijbrief 5 Mei 1661. Zie: Godée Molsbergen. De Stichter van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck Amsterdam. S.L. van Looy 1912. bl. 120. Entered by Philipvan der Walt, May 19, 2014.</ref>

: Residence / Woonplek: Farm / die plaas De Hoop in Klein Drakenstein is in 1692 aan hom toegeken <ref name=STEFAN/> (on 1692-09-08 the farm De Hoop, Paarl, was allotted to Schalk (Willemzoon van der Merwe). <ref name=JANNIE/>)

Death ===: Date: Schalk passed away in 1740. <ref name=ARRIE/><ref name=STEFAN/><ref name=PIET>Entered by Pieter Meyer, Mar 20, 2013.</ref><ref name=CHRIST/><ref>Entered by Anonymous van der Merwe, Jun 23, 2011</ref><ref name=RENE/><ref name=JUDY/><ref name=JAN/><ref name=ANDREW/>

: Place: De Hoop, Paarl <ref name=JAN/>

Burial ===: Place: Franschhoek Cemetery, Franschhoek, <ref name=JUDY>WikiTree profile Van Der Merwe-165 was created through the importof My Family.Pretorius.Van_Wyk.DeWaal.Potgieter.2011.ged on Sep 19, 2011 by Judy Potgieter. * Source: Title: South African cemetery data captured to GSSA's national data base. * Source: Title: 'South African Genealogies', Heese & Lombaard, now GISA in Stellenbosch. * Source: Title: PEGIS (Port Elizabeth Genealogical Information System) data base </ref>, [South Africa] <ref name=ANDREW>WikiTree profile Van der Merwe-314 created through the import of Ancestors_DippenaarAndre_noinfo.GED on Oct 23, 2012 by Andrew Dippenaar. </ref>

Sources

<references />


b3 Schalk *volgens inligting in Bybel 14.07.1673 =Kaapstad 13.08.1673 †1740 ΩFranschhoek : daar word baie na hom verwys as Schalk Willem in die doopregisters en ander dokumente; 1682.09.08 is die erfbrief - slegs een dag na dit aan sy pa uitgereik is - vir De Hoop in Klein Drakenstein opgestel ten gunste van Schalk met die Goewerneur Simon van der Stel se naamtekening onder die dokument. Hier is geen sprake van 'n vroeëre toesegging nie; die gebied aan die oostekant van die Bergrivier word trouens op hierdie datum eers amptelik oopgestel. De Hoop het presies dieselfde mate en oppervlakte as Kunnenberg en is geleë in die onbewerkte strook tussen die Bergrivier en die Drakensteinberge en daar was geen bure in die omgewing nie. Die familie het vir 105 jaar hier gewoon. In 1715, terwyl hy op kommando teen die Boesmans was, kry Schalk teëspoed op De Hoop. Die plaas is sodanig verspoel dat hy dit moes ontruim; 1716 koop hy Wittenberg in Noorder-Paarl van Christiaan Matzdorf (Maasdorp). Die oorspronklike oppervlakte van Wittenberg was 40 morg 560 vk roede, maar Schalk ontvang in 1717 'n bykomende 30 morg 240 vk roede sodat die vergrote Wittenberg nou'n oppervlakte van 71 morg 200vk roede beslaan; 1740 toe sy eggenote Anna Provot oorlede is, was hulle nog op Wittenberg woonagtig. Na sy dood word dit die eiendom van sy oudste kleinseun Willem gebore 1721. Dit is hier waar drie olifante op 'n sekere dag teen die buitegeboutjie kom skuur het en Anna, met die destydse oulogge geweer na hulle geskiet het, omdat hulle dalk haar woning kon kom omstoot; in Schalk en Anna se testament word die plase De Hoop en Wittenberg aan die 15de kind Roelof toegesê vir 'n vasgestelde prys, waarby 2 slawe en 'n ossewa met 10 osse ingesluit is. Die plaas Zachte Vallei wat hy as leningsplaas vanaf 1732 tot 1740 ontvang is aan Gerrit bemaak, asook 'n slaaf en een ossewa met 10 osse. Aan Carel is kontant bemaak en 'n sekere slaaf Samson. Aan Pietronella een slaave meysje genaamt Eva; 1717 - 1740 besit hy het ook Nooitgedag in Paardeberg
× 26.02.1696 Kaapstad met Prevot(Provo) ,Anne *Marcq by Calais 23.01.1680 =18.02.1681 †1745 Ω Franschhoek : ar 1688.05.29 met die Schelde van Calais, Frankryk; volgens die boedelinventaris MOOC 8/6.51 in 1740 is daar nog 11 oorlewende kinders; Elsje getroud met Willem Burgert, Jacobus, Willem, David, Isaak, Marritje getroud met Willem van Heerden, Hendrik, Gerrit, Roelof, Petronella oud 22jr en Carel oud 16 jaar; Willem oud 20 jaren van wylen Carel van der Merwe, voorts die kinderen van den landbouwer Andries Burgert als Marritjie Burgert getroud met den landbouwer Barend Lubbe, Willem Burgert oud 16, Anna Sophia oud 14 en Barend Frederik Burgert oud 12 jaar by repretentatie van wylen moeder Maria van der Merwe, de kinderen van den landbouwer Johannes Botas als Anna Sophia getroud met een landbouwer Louw Pretorius, Else oud ?, Marritjie oud ?, Catharina oud ?, Willem oud ?. Hendrik oud ?, Hester oud en t'kind van Maria Botha genaamt Maria Anna Coetzer oud ?, als ....der respektives moeder is groot moeder Anna van der Merwe en de sydenlyk de kinderen van wylen Pieter van der Merwe met name Aletta oud 9, Schalk Willemsz oud 7, Pieter oud 2 jaar, Zoo en... Een plaats ofte hofsteede geleegen onder 't district van draakensteijn aan de Paarel gent. Wittenberg volgens twee daarvan sijnde kaarten en erfbrieven de dato 30 Januarij 1712 en 21 September 1717. een plaats ofte hoofsteede geleegen aan drakensteijn gent. de Hoop volgens erfbrief de dato 8 septbr 1692. Deese Twee voorn plaatsen sijn aan de soon Roelof volgens tesamentaire dispositie de dato 22 november 1739 vermaakt omme voor f3000 te moogen behouden. Een opstal geleegen in 't land van Waveren gent de Sagte Valleij aan de soon Gerrit als vooren voor f1000 vermaakt..; in Inventaris vir die plaats De Hoop, MOOC 8/6/ 51 3 Racken, 6 tinnen borden, 1 tinne kom, 10 porcelyn borden, 1 ovale tafel, 1 Ledikant, 5 stoelen, 2 Ystgeren Potten, 2 emmers, 1 Thee Ketel, 1 graaff, 5 Lede Leggers, 1 halven Legger, 1 spekvat, 1 vat met asyn, 3 leggers Calys, 2 matten datum 11 October 1740 geteken deur Roelof P van der Merwe; Volgens MOOC 14-12 deel 1 vol3:35 het sy ook Anthonij van Mallabaar, Rds 25, Lena van Mallabaar Rds 15, Sneb van Balie Rds 80, Titus van Mallabaar Rds 70, Lena van de Caab Rds 100, Anthonij van Bengalen Rds 70, Philip van Java Rds 47, Meij van Boegis Rds 83 {d.v. Prevost,Charles *00.07.1650 & Le Febre,Marie *1651}

http://vandermerwefamilytree.com/af/Extractaf.html


view all 30

Schalk Willemsz van der Merwe's Timeline

1673
July 14, 1673
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
August 13, 1673
Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa
August 13, 1673
Cape Town, Cape, Rsa
1692
August 8, 1692
Age 19
Paarl, Cape Province
1697
August 17, 1697
Paarl, Cape Winelands, Western Cape, South Africa
1698
November 16, 1698
Paarl, Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
December 2, 1698
Drakenstein, De Kaap De Goede Hoop, Dutch Cape, Cape Colony
1698
1701
October 4, 1701
Drakenstein, Kaap de Goede Hoop