Servaas Verbrugge

Is your surname Verbrugge?

Research the Verbrugge family

Servaas Verbrugge's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Servaas Verbrugge

Birthdate: (59)
Birthplace: Terneuzen, Zeeland, The Netherlands
Death: 1778 (59)
Immediate Family:

Son of Cornelis Verbrugge and Janna Stoffels
Husband of Willemijntje de Poorter and Elisabeth de Doelder
Father of Cornelis Verbrugge; Francois Verbrugge; Jan Johannes Verbrugge; Pieter Verbrugge; Pieternella Verbrugge and 13 others
Brother of Sara Verbrugge

Occupation: binnenvaartschipper en eigenaar van een vrachtschuit
Managed by: Private User
Last Updated:

About Servaas Verbrugge

RAZVL 989, 27 juli 1722. en 18 maart 1726.

Servaas Verbrugge is geboren omstreeks jan. 1719 (hij is op 27 juli 1722 3½ jaar oud) als zoon van Cornelis Verbrugge, schipper op een kromstevenschuit, en van Janna Stoffels. Janna Stoffels was een dochter van Pieter Stoffels (d’oude); ze heeft een broer Pieter Stoffels (de jonge), die in 1722 aangesteld wordt als voogd over haar zoon; Janna Stoffels is overleden voor 27 juli 1722, de datum van de weesakte hieronder. Behalve Servaas is er nog een dochtertje geboren: Sara Verbrugge, deze heeft wel haar moeder overleefd, maar is voor het opstellen van de akte (ca. een half jaar oud) overleden. Cornelis Verbrugge is op een reis naar Amsterdam op zijn schuit overleden voor 18 maart 1726; uit zijn tweede huwelijk met Magdalena Wallaart zijn geen kinderen geboren. Cornelis Verbrugge heeft een broer Servaas Verbrugge (de oude), die in 1726 als tweede voogd van Servaas jr wordt aangesteld. Ook had Cornelis Verbrugge een zuster Maria Verbrugge, ze is overleden voor 13 jan. 1713 (zie Trouwboek Terneuzen); deze Maria tr. 1e in Terneuzen otr./tr. 11 okt./9 nov. 1704 als jonge dochter van Terneuzen met Adam Wijligh, jonge man van Axel; ze tr. 2e otr./tr. Terneuzen 16 april/maand mei 1707 met Bastiaan de Rijke, jonge man van Zaamslag. De weduwe Magdalena Wallaart wordt bij het regelen van de erfenis bijgestaan door haar schoonvader (hier in de betekenis van stiefvader) Cornelis van der Meer.

Hieronder staat de weesakte na het overlijden van Janna Stoffels;

RAZVL 989, 27 juli 1722. “Staat en inventaris van den boedel, middelen en effecten int gemeen gecompileert (= bijeengebracht) hebbende Cornelis Verbrugge ende sijne overledene huijsvrouwe Janna Stoffels, opgemaekt en in geschrift overgebragt aan de Agtbare Heeren Burgemeester en Schepen der steden en ambagten van Axel en Neusen in qualiteijt als oppervoogden over de minderjarige kinderen van de overledene Janna Stoffels naergelaten met name Servaes, out drij en half jaer, en Sara Verbrugge ten overlijden harer voorgemelde moeder in leven, dog nu mede doot, out geweest omtrent een halff jaer, Ende is desen inventaris opgemaakt door Cornelis Verbrugge als weduenaer van de genoemde sijne nu overledene huijsvrouw ten overstaan van Pieter Stoffels de jonge in qualiteijt als wettige aangestelde voogt over de voorgemelde kinderen en eerst wert alhier gebragt de baten en effecten des boedels de welke volgens de gedane tauxatie alhier geextendeert sijn in ponden, schellingen en grooten Vlaams.” Nu volgt een opsomming van alle bezittingen, allereerst het woonhuis op dehoek van de Caetstraete (waar ook Janna Stoffels is overleden) £ 116.13.4. de schuit die door hem gebruikt wordt met alles erop en eraan £ 100,-.-. (€ 6.347.86) dan volgen een aantal bladzijden met alles wat zich in het huis bevindt, ook kleding en sieraden, Alles bij elkaar levert dat een totaal op van £ 328.7.8. Daarna volgen uitstaande schulden £ 23.17.4. Waarna een bedrag resteert van £ 256.3.8. Omdat het dochtertje Sara bij het overlijden van haar moeder nog in leven was, erft zij evenals Servaas Verbrugge een kindsdeel £ 64, - 11.. Door haar vooroverlijden wordt nu haar erfenis verdeelt tussen haar vader en haar broer; de erfenis van Servaas kont daardoor op £ 96.1.3½. De vader blijf in het volledige bezit van de boedel en belooft zijn zoon “t sijnen koste te onderhouden van eeten, drinken, kleeden, reeden, siek en gezont, alsmede doen schoolgaan ende leeren een bequaam handwerk of stijl na sijn staet; endat tot des kinds mederjarigheijt, state van huwelijk ofte andre bequamen en alsdan t zijner mederjarigheijt off voorengenoemde state uijt te keeren, voldoen ende betalen de somme van twee hondert Carolij guldens boven ende behalve een paar goude hemdsknoopen ten gedagtenisse voor in de plaetse van sijn overleden moeders goude naelde, hier voor almede in bate gebragt…” RAZVL 989, 18 maart 1726.

Hieronder de weesakte na het overlijden van Cornelis Verbrugge;

“Staat en inventaris van de boedel, middelen en effecten in het gemeen gecompileert hebbende Cornelis Verbrugge, overleden in sijnen uijtreise na Amsterdam, ende sijn overgebleven weduwe Magdalenen Wallaart, opgemaakt in geschrift ende overgebragt aan de Agtbare Heeren Burgemeester ende Schepen der steden en de ambagt van Axel ende Neusen tot Neusen in qualiteijt als oppervoogden over de minderjarige soon naargelaaten bij den overleden Cornelis Verbrugge door hem staande huwelijk verwekt aan sijn overleden vrouw Janna Stoffel, genaamt Servaas Verbrugge, nu out seven jaaren oft over de seven jaren. Ende is desen inventaris opgegeven bij de overgebleven wedeuu Magdalena Wallaar, hier voren genoemt ten bijweesen en overstaande van Pieter Stoffel de jonge, oom maternel ende Servaas Verburge (!), oom paternel over de gemelde weese…” Hierna volgt de inventaris: Het huis op de hoek van de Kaatstraate £ 116.13.4. Een kromstevenschuit met tuigage etc. £ 83.6.8. Opsomming van de inboedel (meerdere bladzijden): o.a., in huis aan contanten £ 245.9.8., een openstaande som van £ 4.-.-, uit de erfenis van Maria Verbrugge, zuster van Cornelis Verbrugge, een kleine schouw (boot) met toebehoren die voor £ 2.-.-., verkocht wordt aan oom Servaas Verbrugge. Het totaal aan baten is £ 592.8.2. De schulden bedragen £ 39.6.8. Totaal blijf over £ 553.1.6. Uit de erfenis wordt opzij gelegd voor de jonge Servaas Verbrugge £ 85.6.8.

In 1741 zijn Servaes en Willemina de Poorter in Hoek getuige bij de doop van Isaac Jarry, Zoon van Hendrick en Tanneke de la Roy. Zij zijn ook de ouders van Nicolaas Jarry, bij leven een nogal woeste kaperkapitein uit Terneuzen. Nicolaas is in 1735 geboren en dus zes jaar ouder dan Isaac. Waarom Servaes en Willemina bekend zijn geweest met de familie Jarry weet ik niet, wellicht omdat beide werkzaam zijn geweest in de koopvaardij.

view all 22

Servaas Verbrugge's Timeline

1719
1719
Terneuzen, Zeeland, The Netherlands
1741
1741
Age 22
Hoek, Zeeland, The Netherlands
1743
1743
Age 24
Hoek, Zeeland, The Netherlands
1746
June 2, 1746
Age 27
Hoek, Terneuzen, Zeeland, The Netherlands
1749
1749
Age 30
Hoek, Zeeland, Nederland
1750
1750
Age 31
Hoek, Zeeland, Nederland
1751
1751
Age 32
1753
1753
Age 34
Hoek, Zeeland, Nederland
1763
April 24, 1763
Age 44
Hoek, Terneuzen, Zeeland, Netherlands
1764
1764
Age 45
Hoek, Zeeland, Nederland