Shayna Chaya Elyashiv

public profile

您也姓Elyashiv吗?

考证Elyashiv氏源流

Shayna Chaya Elyashiv的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Shayna Chaya Elyashiv (Levin)

Hebrew: (לוין) אלישיב שיינא חיה
生日 (84)
出生地 ישראל
逝世 1994年6月19日 (84)
ירושלים, ישראל
葬于 ירושלים, מחוז ירושלים, Israel
直接亲属

Rabbi Aryeh LevinTzipora Chana Levin之女
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv的妻子
<隐私> Elyashiv; Rebbetzin BasSheva Ester Kanievsky; Leah Auerbach; <隐私> Elyashiv; Rabbi Avraham Elyashiv另外7个之母
Avraham Binyamin Levin; Shifra Jacobovitz; Rasha Yudelevitch; R' Chaim Yaakov Levene; <隐私> Plachinsky (Levin)另外3个的姐妹

管理员 Shmuel-Aharon Kam (Kahn / שמו...
最近更新
查看所有23

直系亲属

查看所有16

Shayna Chaya Elyashiv的年谱

1910
1910年
ישראל
1932
1932年
22岁
Jerusalem, Israel
1934
1934年
24岁
Israel
1935
1935年9月4日
25岁
Israel
1938
1938年1月1日
28岁
Jerusalem, Palestine
1943
1943年9月
33岁
Jerusalem, Israel