Shlomo Haim Perlow

Is your surname Perlow?

Research the Perlow family

Shlomo Haim Perlow's Geni Profile

Records for Shlomo Haim Perlow

12,126 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Shlomo Haim Perlow

Birthdate:
Death: Died
Immediate Family:

Son of <private> Perlow and <private> Perlow
Husband of ? Perlow
Father of Gittel Shapiro; <private> Perlow; <private> Perlow; <private> Perlow; <private> Perlow and 1 other
Brother of Rivka Raizel Perlow

Managed by: Raziel Yohai Seckbach
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Shlomo Haim Perlow (עברית)

נולד בתר"ם,1880, בנובומינסק, שעל יד ורשה. בתרס"ד, 1904, נתמנה כאדמו"ר בבוליחוב, שבגליציה המזרחית. אגודת ישראל בעיר התרכזה בעיקר סביב החצר שלו. בית הכנסת שלו נקרא "די פוילישע שול", רמז למוצאו הפולני. כיהן גם כרבה של טלומטש, שבאותו האזור. טיפל הרבה בפשוטי העם, וביתו היה פתוח לכל הנצרכים. חסידיו בארצות הברית בקשו שיבוא אליהם, אך הוא לא נענה לבקשותיהם. בימי מלחמת העולם השניה עודד את היהודים לברוח, אך הוא סרב להציל את עצמו ואמר שמקומו עם כל היהודים. בכסלו תש"ג,1942, נכלא בגטו של סטרי, שבאותו האזור. בליל הסדר תש"ג הסבו בביתו שם מספר יהודים וכל אחד קיבל כחצי מצה. נספה בבלז'ץ באוקטובר 1942. כך בספר בוליחוב. לפי אדמו"רים ואלפסי נספה בסטרי בי"א בתמוז תש"ג,1943.

רבי שלמה חיייים פערלאוו זצ״ל הי״ד

אדמו״ר מבוליחוב
נולד בנובומינסק בשנת תר״מ לאביו הרה״ק רבי יעקב מנובומינסק זיע״א, מצעירותו נודע כעילוי גדול והתכתב עם גדולי ישראל שתיארוהו בתוארים מופלגים, בגיל ט״ז חיבר ספר ״תוספות חיים״ על מסכתות קטנות וקיבל עליו הסכמות מכמה
גדולי ישראל, אך אביו לא הסכים שידפיס את הספר ונשאר בכתובים, וקיבל סמיכה להוראה מגדולי הדור ברוסיה וגאליציה.
היה חתן דודו אחי אביו הרה״ק רבי יהושע העשל פאדווא שהיה אב״ד ואדמו״ר בבוליחוב ועלה בתורה ועבודה, ואחרי הסתלקות של חמיו נתמנה על מקומו בבוליחוב ונתפרסם בין כל הצדיקים שהחשיבוהו מאד, עבודת התפלה שלו היתה
בנוסח קארלין סטאלין וקוידינוב, ונתפרסם מאד בעשיית הצדקה והחסד, בשולחנות שערך בשבתות ויו״ט השמיע מאמרים ארוכים בתורה וחסידות, וגם ניהל ישיבה של קרוב לששים בחורים שלמדו בעיון. עלה על המוקד על קידוש ה׳ ביום י״א תמוז תש״ג, בין הקברנים היו רבי שמואל טייטלבוים ז״ל בן הרב מצאנז ובמסירות נפש קברו באמירת קדיש בקבר מיוחד ליד
קבר האחים הי״ד.
בניו היו רבי יעקב יהושע העשל זצ״ל שנלב״ע ביום י״ג אלול תרצ״ז, בתו זוגתו של רבי אלימלך שפירא הי״ד בנו של הרה״ק מפיאסצנא זיע״א הי״ד בעל ״חובת התלמידים״ שנהרגה עם בעלה בהפצצת ווארשא י״ד תשרי ת״ש, ועוד ארבע בנות
שנספו בשואה הי״ד, ונשארה בתו זוגתו של רבי דוד משה שפירא זצ״ל אדמו״ר מגוואדזיץ סדיגורא בניו- יורק. הדפיס ״סדר תפלות לכל השנה״ הכולל הרבה דברים ובתוכם נוסח הוידוי שנהג זקנו הרה״ק רבי אהרן הגדול מקארלין זיע״א לומר לפני תפלת כל נדרי, גם הוציא לאור תהלים עם פירוש ״מקדש שלמה״ הכולל ביאורי הפסוקים ע״ד האריז״ל ותלמידי הבעש״ט ז״ל לקשרם עם התורה שבכתב, ועוד חלקים.

גאון הקדוש רבי שלמה חיים פרלוב (תר"ם-תש"ג), בן האדמו"ר רבי יעקב מנובומינסק וחתן האדמו"ר רבי יהושע העשילפאדווא אב"ד בוליחוב (גליציה). גאון מופלג ומחבר ספרים רבים בהלכה ובחסידות, בגיל 12 כבר התכתב בהלכה עם גדולי דורו. משנת תרס"ד ממלא מקום חותנו כאדמו"ר ורב בבוליחוב, בה הקים גם ישיבה חשובה. נספה בשואה, הי"ד.

בבולחוב קבעו חצרותיהם גם אדמו"רים. הראשון בהם היה ר' יהושע השיל פדבה, חתנו של ר' חיים הזקן מצאנז. לאחר פטירתו ב- 1907 ירש את כסאו חתנו ר' שלמה חיים פרלוב, מצאצאי ר' אהרן הגדול מקארלין. בין ספריו יש לציין את "קהלת שלמה" (יצא לאור בהיותו בן 22), "מקדש שלמה" ו"מעשי אבות".

view all

Shlomo Haim Perlow's Timeline