Is your surname Syr?

Research the Syr family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Sigurd Syr (Halvdansson)

Danish: Kong Sigurd Syr (Halvdansson), Norse, Old: Sigurðr Sýr (Halvdansson)
Also Known As: "Sigurd Halvdansson"
Birthdate:
Birthplace: Rise, Ringerike, Buskerud, Norway
Death: February 1018 (48-57)
Stein i Hole, Ringerike, Buskerud, Norway
Immediate Family:

Son of King Halvdan Sigurdson and Tora Ranesdatter
Husband of Åsta Gudbrandsdóttir, Queen of Norway
Father of Halvdan Sigurdsson av Stein; Gunnhild Kalvsson; Guttorm (Gudrød) Sigurdsson; Ingrid Sigurdsdatter af Vestfold and Harald III "Hard ruler", king of Norway
Brother of Vebjørn på Huseby and NN Sister of Sigurd Syr
Half brother of Reidar Halvdanssøn

Occupation: King
Wiki: https://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr
Managed by: Harald Sævold
Last Updated:

About Sigurd Syr

http://www.friesian.com/germania.htm#norse

http://runeberg.org/faderhist/0033.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://lind.no/nor/index.asp?lang=&emne=nor&person=Sigurd%20Syr%20%28Halvdansson%29

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Sigurd_Halvdansson_Syr/utdypning

Småkongen Sigurd Syr (død ca 1018) og knyttes av sagaen til en storgård på Ringerike, men er kanskje best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066), som begge ble konger over Norge på 1000-tallet.

Sigurd Syr var i følge sagaen sønnesønn av Harald Hårfagres sønn Sigurd Haraldsson Rise. Nyere historikere og slektsforskere mener at det er tvilsomt.


Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (c. 970-1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway, however this is questioned by recent historians and genealogists. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.1


http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://susning.nu/Sigurd_Syr

http://historiska-personer.nu/min-s/p7e540271.html


Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (d. 1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.

The identification that Sigurd's father would have been Halfdan of Hadafylke, a putative male-line grandson of Harald I of Norway (via Harald's son Sigurd Rise), is based on Icelandic saga material.

Sigurd Syr was baptized into the Christian faith in 988. According to the Heimskringla, "...King Olaf Trygvason came to Ringerike to spread Christianity, Sigurd Syr and his wife allowed themselves to be baptized.

His nickname Syr means "sow", and was not complimentary.

Sigurd Syr was a prudent man, taciturn and generally modest, although very wealthy. He was known as a good caretaker of his peoples' businesses, personally involved in their oversight, and he was knowledgeable about the local Norwegian economy. He was not fond of the pomp and ceremony of nobility, but participated in his role.

Sigurd Syr wasn't personally very ambitious, but he fully supported his stepson, King Olaf Haraldsson's ambitions of leadership and command. In 1014, he successfully petitioned his peers, the other Norwegian district Kings, to garner their support for a new war against Sweden, Denmark and England that commenced in 1015. This war was his stepson's cause.

13th century historian and mythographer Snorri Sturluson is the author of the Heimskringla, the source of the information in this description.


Man vet inte om vikingarna kan ha känt till kompassen. Först omkring år 1300 dyker den upp inom historiebeskrivningen. Ett gåtfullt navigationsinstrument, en solsten, finns emellertid omtalat i några sagor. En av dem berättar, att kung Olav den Helige och hövdingen Sigurd Syr var ombord på ett skepp och vädret var tjockt och det snöade starkt. Kung Olav lät se efter om himlen var helt molntäckt. Då bad han Sigurd säga sig, vart solen var kommen, och denne sade honom det, och då lät kungen taga fram solstenen och höll upp den och såg var det strålade från stenen. Han slöt därav, att det var som Sigurd hade sagt. Det var ett märkligt instrument Sigurd var i besittning av, men om solstenen varit en primitiv kompass, t. ex. ett stycke magnetisk järnsten flytande på ett stycke trä i vatten, och Sigurd ungefärligen vetat klockslaget, hade det inte varit svårt för honom att säga var solen stod. Hur det kunnat stråla från stenen är en annan fråga, antagligen har sagoberättaren velat förse den med speciellt mystiska egenskaper för att göra historien bättre. (Vikingen, Nordbok 1975)

Halfdansson, Sigurd Sow. Died: 1018. Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunnhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995. Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hardrada of Norway, King of Norway, b. 1015. (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)

Sigurd Syr var fosterfar till Olav den Helige. (Olav, viking och helgen, Morten Myklebust, 1997)

Sigurd Syr är stamfader till norska kungaätten. Ringerike är området mellan Randsfjord och Tyrifjord i Buskeruds fylke i södra Norge, dvs södra delen av Norge och Bohuslän, Bohuslän kallades vid den tiden för Viken.

--------------------------------------------------------------------------

Little is known about the Vikings may have known about the compass. Only around 1300 does it show up in the description of past events. An enigmatic, navigational instruments, a sunstone, there are underlined in some stories. One of them tells that King Olav the Holy and chieftain Sigurd Syr was on board a ship and the weather was thick and it was snowing heavily. King Olav had to see if the sky was completely overcast. Then he asked Sigurd to say, where the sun had come, and he told him that, and then let the King take the Sun Stone and held it up and saw it was beamed from the stone. He closed hence, it was as Sigurd had said. It was a strange instrument Sigurd was in possession of, but if the Sun Stone was a primitive compass, for example. a piece of magnetic iron stone floating on a piece of wood in water, and Sigurd roughly knew the time, had it not been difficult for him to say where the sun was. How it could radiate from the stone is a different issue, probably the storyteller wanted to provide it with special mystical properties to make the story better. (Viking, Nordbok 1975)

Halfdan's son, Sigurd Sow. Died: 1018th Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995th Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hard Line of Norway, King of Norway, b. 1015th (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)

Sigurd Syr was foster father to Olav the Holy. (Olav, Vikings and the weekend, Morten Myklebust, 1997)

Sigurd Syr is the ancestor of the Norwegian royal family. Ringerike is the area between Rand Fjord and Tyrifjord of Buskerud in southern Norway, ie the southern part of Norway and Bohuslän Bohuslän was called at the time of the Gulf.

http://www.espell.se/saga/p82c8c3f2.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sigurd Syr ("suggan") fylkeskung i Ringerike, Norge, i början av 1000-talet, gift med Harald Grenskes änka Åsta och alltså styvfar till Olav Haraldsson, som han gjorde allt för att förhjälpa till makten. Heimskringla skildrar Sigurd Syr närmast som en klok storbonde: "Han bar blå kjortel och blå hosor, skor bundna vid benet, grå kappa och en grå vidhatt som skuggade för ansiktet /han var ute på åkern/ samt i handen en stav med silverholk och silverring i toppen. Han var en mycket driftig man, en som själv skötte sina bestyr och sörjde för gårdsbruket. Han var ingen praktälskande man och rätt fåordig, men han var den klokaste av de män som den tiden fanns i Norge och den rikaste på lösöre, fredlig och aldrig påträngande". Med Åsta blev Sigurd Syr far till den blivande konung Harald Hårdråde, som alltså var Olav Haraldssons halvbror.

Källor: Fornordisk Lexikon s. 291


Konge i Oppland.

Konge i Ringerike

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr


  Sigurd was a minor king in Ringerike at the beginning of the eleventh century. Dead 1018. Sigurd was married to Aasta Gudbrandsdatter, of the cheif family of the hinterlands. She was a widow of Harald Grenske Gudrødsson, and the had son Olav "the Saint" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter was born in 970, and died in 1020. Sigurd and Aasta had the following children: Guttorm, the eldest, Gunnhild, Halvdan, Ingerid and Harald. Their daughter Gunnhild was married with Kjetil Kalv from Ringnes, and the had a daughter Sigrid Kjetilsdatter, who was married to Eindride Einarsson, son to Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter and Kjetil Kalv also had two sons Guttorm Gunnhildsson and Finn Gunnhildsson. Their son, Halvdan Sigurdsson had a daughter Bergljot, who was married to Finn Arnesson of Austråt. Their daughter, Ingerid Sigurdsdatter was married to Nevstein Bårdsson, a nephew of Brynjulv Ulvalde of Vättlanda in Skee in Bohuslän, and he was father to Gudrun Nevsteinsdatter (a kinswoman to king Olav "the Saint"), and she was married to Skule Tostensson "Kongsfostre", and she is an ancestor to the family Rein in Trøndelag. Sigurd Syr lived on the farm Bønsnes in Hole in Ringerike. He was a placid man and liked to take care of the farms, thus he obtained his nickname "Syr" (buttered milk). He was a canny, calm and moderate man. Thought to be the wisest man in Norway in his time. He died in about 1018. He was a step father to Olav Haraldsson, and a father to Harald Hardråde.
  Sigurd "Syr" Halfdansson 246,606
  Born: Cir 960-970, Ringerike, Buskerud, Norway.
  Married: After 995
  Died: 1018
  General Notes:
  Sigurd was the last small-king in Norway. He was king på Opplandene,hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gårdenBønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stellepå gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrigvar han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olavden Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar.
  1. Occupation. Småkonge.
  Syr married Åsta Gudbrandsdatter, daughter of Gudbrand "Kula" Olafssonand Ulfhild, after 995. (Åsta Gudbrandsdatter was born circa 970 inVestfold, Norway, christened circa 998 and died circa 1020.
  <nowiki>---------</nowiki>
  Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var Opplandshøvding - som bar kongenavn - og var konge på Ringerike på begynnelsen av 1000-tallet. Død 1018. Sigurd Syr var gift med Aasta Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på Opplandene. Hun var enke etter Harald Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med Eindride Einarsson, sønn til Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson. Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot, som ble gift med Finn Arnesson på Austråt. Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en frenke til kong Olav den hellige), som ble gift med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er stamfar til ætten Rein i Trøndelag. Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på Ringerike. Han var en fredsommelig mann og likte best å stelle gården, derav kommer navnet Syr. Som person var han visstnok en forstandig, sindig og måteholden mann.
  Død ca. 1018, småkonge på Ringerike, stefar til Olav Haraldsson, og far til Harald Hardråde. Ble sagt å være denklokeste mann i Norge i sin samtid.("pig").

Konge på Ringerike i 1018


Småkonge.

Født omkring 960. 
Død 1018. 

Sigurd var den siste småkongen i Norge. Han var konge på Opplandene, hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gården Bønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stelle på gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrig var han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olav den Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar. 1

1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 (side 230 f) og Bind 3. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 326-327. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 793. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 77, 84.


http://runeberg.org/faderhist/0033.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://lind.no/nor/index.asp?lang=&emne=nor&person=Sigurd%20Syr%20%28Halvdansson%29

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Sigurd_Halvdansson_Syr/utdypning

Småkongen Sigurd Syr (død ca 1018) og knyttes av sagaen til en storgård på Ringerike, men er kanskje best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066), som begge ble konger over Norge på 1000-tallet.

Sigurd Syr var i følge sagaen sønnesønn av Harald Hårfagres sønn Sigurd Haraldsson Rise. Nyere historikere og slektsforskere mener at det er tvilsomt.


Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (c. 970-1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway, however this is questioned by recent historians and genealogists. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.1


http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://susning.nu/Sigurd_Syr

http://historiska-personer.nu/min-s/p7e540271.html


Sigurd Syr Halfdansson (sometimes spelled "Halvdansson") (d. 1018) was a petty king in Northern Ostlandet of Norway. The traditional view of his pedigree has been that he was a great-grandson of Harald I of Norway. He was subking of Ringerike, an ancient territory in the county of Buskerud, southern Norway. Sigurd was stepfather of King Olav II of Norway and father of Harald III of Norway, through his marriage with Åsta Gudbrandsdatter.

The identification that Sigurd's father would have been Halfdan of Hadafylke, a putative male-line grandson of Harald I of Norway (via Harald's son Sigurd Rise), is based on Icelandic saga material.

Sigurd Syr was baptized into the Christian faith in 988. According to the Heimskringla, "...King Olaf Trygvason came to Ringerike to spread Christianity, Sigurd Syr and his wife allowed themselves to be baptized.

His nickname Syr means "sow", and was not complimentary.

Sigurd Syr was a prudent man, taciturn and generally modest, although very wealthy. He was known as a good caretaker of his peoples' businesses, personally involved in their oversight, and he was knowledgeable about the local Norwegian economy. He was not fond of the pomp and ceremony of nobility, but participated in his role.

Sigurd Syr wasn't personally very ambitious, but he fully supported his stepson, King Olaf Haraldsson's ambitions of leadership and command. In 1014, he successfully petitioned his peers, the other Norwegian district Kings, to garner their support for a new war against Sweden, Denmark and England that commenced in 1015. This war was his stepson's cause.

13th century historian and mythographer Snorri Sturluson is the author of the Heimskringla, the source of the information in this description.


Man vet inte om vikingarna kan ha känt till kompassen. Först omkring år 1300 dyker den upp inom historiebeskrivningen. Ett gåtfullt navigationsinstrument, en solsten, finns emellertid omtalat i några sagor. En av dem berättar, att kung Olav den Helige och hövdingen Sigurd Syr var ombord på ett skepp och vädret var tjockt och det snöade starkt. Kung Olav lät se efter om himlen var helt molntäckt. Då bad han Sigurd säga sig, vart solen var kommen, och denne sade honom det, och då lät kungen taga fram solstenen och höll upp den och såg var det strålade från stenen. Han slöt därav, att det var som Sigurd hade sagt. Det var ett märkligt instrument Sigurd var i besittning av, men om solstenen varit en primitiv kompass, t. ex. ett stycke magnetisk järnsten flytande på ett stycke trä i vatten, och Sigurd ungefärligen vetat klockslaget, hade det inte varit svårt för honom att säga var solen stod. Hur det kunnat stråla från stenen är en annan fråga, antagligen har sagoberättaren velat förse den med speciellt mystiska egenskaper för att göra historien bättre. (Vikingen, Nordbok 1975)

Halfdansson, Sigurd Sow. Died: 1018. Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunnhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995. Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hardrada of Norway, King of Norway, b. 1015. (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)

Sigurd Syr var fosterfar till Olav den Helige. (Olav, viking och helgen, Morten Myklebust, 1997)

Sigurd Syr är stamfader till norska kungaätten. Ringerike är området mellan Randsfjord och Tyrifjord i Buskeruds fylke i södra Norge, dvs södra delen av Norge och Bohuslän, Bohuslän kallades vid den tiden för Viken.

--------------------------------------------------------------------------

Little is known about the Vikings may have known about the compass. Only around 1300 does it show up in the description of past events. An enigmatic, navigational instruments, a sunstone, there are underlined in some stories. One of them tells that King Olav the Holy and chieftain Sigurd Syr was on board a ship and the weather was thick and it was snowing heavily. King Olav had to see if the sky was completely overcast. Then he asked Sigurd to say, where the sun had come, and he told him that, and then let the King take the Sun Stone and held it up and saw it was beamed from the stone. He closed hence, it was as Sigurd had said. It was a strange instrument Sigurd was in possession of, but if the Sun Stone was a primitive compass, for example. a piece of magnetic iron stone floating on a piece of wood in water, and Sigurd roughly knew the time, had it not been difficult for him to say where the sun was. How it could radiate from the stone is a different issue, probably the storyteller wanted to provide it with special mystical properties to make the story better. (Viking, Nordbok 1975)

Halfdan's son, Sigurd Sow. Died: 1018th Father: Sigurdsson, Halfdan. Married to Gudbrandsdottir, Asta. Child 1: Sigurdsson, Guthorm. Child 2: Sigurdsdottir, Gunhild. Child 3: Sigurdsson, Halfdan, b. 995th Child 4: Sigurdsdottir, Ingirid. Child 5: Sigurdsson, Harald III Hard Line of Norway, King of Norway, b. 1015th (Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England)

Sigurd Syr was foster father to Olav the Holy. (Olav, Vikings and the weekend, Morten Myklebust, 1997)

Sigurd Syr is the ancestor of the Norwegian royal family. Ringerike is the area between Rand Fjord and Tyrifjord of Buskerud in southern Norway, ie the southern part of Norway and Bohuslän Bohuslän was called at the time of the Gulf.

http://www.espell.se/saga/p82c8c3f2.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sigurd Syr ("suggan") fylkeskung i Ringerike, Norge, i början av 1000-talet, gift med Harald Grenskes änka Åsta och alltså styvfar till Olav Haraldsson, som han gjorde allt för att förhjälpa till makten. Heimskringla skildrar Sigurd Syr närmast som en klok storbonde: "Han bar blå kjortel och blå hosor, skor bundna vid benet, grå kappa och en grå vidhatt som skuggade för ansiktet /han var ute på åkern/ samt i handen en stav med silverholk och silverring i toppen. Han var en mycket driftig man, en som själv skötte sina bestyr och sörjde för gårdsbruket. Han var ingen praktälskande man och rätt fåordig, men han var den klokaste av de män som den tiden fanns i Norge och den rikaste på lösöre, fredlig och aldrig påträngande". Med Åsta blev Sigurd Syr far till den blivande konung Harald Hårdråde, som alltså var Olav Haraldssons halvbror.

Källor: Fornordisk Lexikon s. 291 -------------------- Konge i Oppland. --------------------

Konge i Ringerike


http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr --------------------

Sigurd was a minor king in Ringerike at the beginning of the eleventh century. Dead 1018. Sigurd was married to Aasta Gudbrandsdatter, of the cheif family of the hinterlands. She was a widow of Harald Grenske Gudrødsson, and the had son Olav "the Saint" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter was born in 970, and died in 1020. Sigurd and Aasta had the following children: Guttorm, the eldest, Gunnhild, Halvdan, Ingerid and Harald. Their daughter Gunnhild was married with Kjetil Kalv from Ringnes, and the had a daughter Sigrid Kjetilsdatter, who was married to Eindride Einarsson, son to Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter and Kjetil Kalv also had two sons Guttorm Gunnhildsson and Finn Gunnhildsson. Their son, Halvdan Sigurdsson had a daughter Bergljot, who was married to Finn Arnesson of Austråt. Their daughter, Ingerid Sigurdsdatter was married to Nevstein Bårdsson, a nephew of Brynjulv Ulvalde of Vättlanda in Skee in Bohuslän, and he was father to Gudrun Nevsteinsdatter (a kinswoman to king Olav "the Saint"), and she was married to Skule Tostensson "Kongsfostre", and she is an ancestor to the family Rein in Trøndelag. Sigurd Syr lived on the farm Bønsnes in Hole in Ringerike. He was a placid man and liked to take care of the farms, thus he obtained his nickname "Syr" (buttered milk). He was a canny, calm and moderate man. Thought to be the wisest man in Norway in his time. He died in about 1018. He was a step father to Olav Haraldsson, and a father to Harald Hardråde. Sigurd "Syr" Halfdansson 246,606 Born: Cir 960-970, Ringerike, Buskerud, Norway. Married: After 995 Died: 1018 General Notes: Sigurd was the last small-king in Norway. He was king på Opplandene,hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gårdenBønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stellepå gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrigvar han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olavden Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar. 1. Occupation. Småkonge. Syr married Åsta Gudbrandsdatter, daughter of Gudbrand "Kula" Olafssonand Ulfhild, after 995. (Åsta Gudbrandsdatter was born circa 970 inVestfold, Norway, christened circa 998 and died circa 1020.


Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var Opplandshøvding - som bar kongenavn - og var konge på Ringerike på begynnelsen av 1000-tallet. Død 1018. Sigurd Syr var gift med Aasta Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på Opplandene. Hun var enke etter Harald Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med Eindride Einarsson, sønn til Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson. Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot, som ble gift med Finn Arnesson på Austråt. Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en frenke til kong Olav den hellige), som ble gift med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er stamfar til ætten Rein i Trøndelag. Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på Ringerike. Han var en fredsommelig mann og likte best å stelle gården, derav kommer navnet Syr. Som person var han visstnok en forstandig, sindig og måteholden mann. Død ca. 1018, småkonge på Ringerike, stefar til Olav Haraldsson, og far til Harald Hardråde. Ble sagt å være denklokeste mann i Norge i sin samtid.("pig").
Konge på Ringerike i 1018 -------------------- Småkonge.

Født omkring 960. Død 1018. Sigurd var den siste småkongen i Norge. Han var konge på Opplandene, hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gården Bønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stelle på gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrig var han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olav den Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar. 1

1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 (side 230 f) og Bind 3. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 326-327. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 793. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 77, 84.


Kilde: http://www.tore-nygaard.com/middelalder/547.htm
Reference: wikipedia

 • Sigurd Syr (Old Norse: Sigurðr Sýr) (died ca. 1018) was a Norwegian petty king of Ringerike, a region in Buskerud. He was notable in Norwegian history largely through his association with Kings Harald Hardrada and Olaf II of Norway. By his marriage with Åsta Gudbrandsdatter after her first husband Harald Grenske had died, Sigurd Syr was stepfather of King Olaf and the father of King Harald.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

Om Sigurd Syr (Norsk)

Sigurd Syr (Svin) Halvdansson.

Han var Opplandshøvding - som bar kongenavn - og var konge på Ringerike på begynnelsen av 1000-tallet.

Død 1018. Sigurd Syr var gift med Aasta Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på Opplandene. Hun var enke etter Harald Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen Olav "den hellige" Haraldsson.

Aasta Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med Eindride Einarsson, sønn til Einar Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson. Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot, som ble gift med Finn Arnesson på Austråt. Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en frenke til kong Olav den hellige), som ble gift med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er stamfar til ætten Rein i Trøndelag. Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på Ringerike. Han var en fredsommelig mann og likte best å stelle gården, derav kommer navnet Syr. Som person var han visstnok en forstandig, sindig og måteholden mann. Død ca. 1018, småkonge på Ringerike, stefar til Olav Haraldsson, og far til Harald Hardråde. Ble sagt å være denklokeste mann i Norge i sin samtid.("pig").

http://www.friesian.com/germania.htm#norse

http://runeberg.org/faderhist/0033.html

http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

http://lind.no/nor/index.asp?lang=&emne=nor&person=Sigurd%20Syr%20%28Halvdansson%29

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Sigurd_Halvdansson_Syr/utdypning

  

Sigurd var den siste småkongen i Norge. Han var konge på Opplandene, hadde gårdsbruk på Ringerike og bodde etter et gammelt sagn på gården Bønsnes. Han skildres som en fredsommelig mann som best likte å stelle på gården. Derfor fikk ha navnet «Syr», dvs. so eller purke. Forøvrig var han forstandig, sindig og måteholden. Han hjalp sin stesønn Olav den Hellige til å vinne overherredømmet etter slaget ved Nesjar.

Noen mener at storgården Stein på Steinsletta i Hole kommune kan ha vært Sigurds sete, andre at det var Bønsnes eller en annen storgård i distriktet. Sannheten er imidlertid uviss. Han kan godt ha eid flere storgårder samtidig, for han var «busysselmann» (les småkonge/storbonde) ifølge kildene. Kanskje var både Stein, Bønsnes, Berg (les Tornberg, nå Tanberg, og Hesleberg på Ringerike), Sætrang og Gjermundbu i hans eie. På sistnevnte gård ble Gjermundbufunnet gjort i 1943. Dette er et rikt gravfunn, der bl.a. den berømte vikinghjelmen Gjermundbu-hjelmen, og et praktsverd inngår. Gården Gjermundbu kan imidlertid ha ligget under Bølgen på den tid. Hole kommune har tatt Sigurd Syr til inntekt for sitt kommunevåpen, gjennom å nevne ham som en av de fire kongene kronene symboliserer. Om han var Holeværing eller hadde sete på en av de andre storgårdene i ringeriksdistriktet er imidlertid høyst uavklart.

1. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 (side 230 f) og Bind 3. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 326-327. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 793. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 77, 84. Småkongen Sigurd Syr (død ca 1018) og knyttes av sagaen til en storgård på Ringerike, men er kanskje best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066), som begge ble konger over Norge på 1000-tallet.

view all 14

Sigurd Syr's Timeline

965
965
Ringerike, Buskerud, Norway
995
995
Age 30
Bergen, Hordaland, Norway
997
997
Age 32
Ringerike, Norway - stepfather of St. Olaf.
1000
1000
Age 35
Bergen, Søndre Bergenhus, Norge
1006
1006
Age 41
Ringerike, Buskerud, Norway
1010
1010
Age 45
Hole, Buskerud, Norway
1015
1015
Age 50
Hole, Buskerud, Norway
1018
February 1018
Age 53
Ringerike, Buskerud, Norway
1018
Age 53