Staffan Engelbrechtsson Månestjerne [fake]

public profile

Is your surname Månestjerne [fake]?

Research the Månestjerne [fake] family

Staffan Engelbrechtsson Månestjerne [fake]'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Staffan Engelbrechtsson Månestjerne [fake]

Swedish: Staffan Engebrektson Månstjerne
Birthdate:
Death: 1549 (108-110)
Immediate Family:

Father of Gunhild Staffansdotter Månestjerne [fake] and Ulvhild Staffansdatter

Occupation: Norsk riksråd
Managed by: Berit Vik Hansen
Last Updated:

About Staffan Engelbrechtsson Månestjerne [fake]

Staffan Månestjerne er ifølge Tore Vigerust fri fantasi og er aldri påtruffet i kildene, og ser (kun) ut til å være konstruert i den hensikt å gi Gunhild Stoffsdatter en adelig far. Hvem som står bak denne konstruksjonen, og når den er forfatter, var for Vigerust ukjent, han mente at det sannsynligvis hadde det skjedd i 3. fjerdedel av det 20. århundre.

Ifølge Ingebjørg Ytterdal Kalvøsund: "Men meningene til Tore Vigerust må ikke klippe tråden vi har - og en del av oss tror kanskje han tok feil,samt at andre fagfolk var uenige. Det var også fagfolk tidligpå 1900-tallet som mente det.."

Gunhild er kjent i en eneste kilde, nemlig i 1513, og het Gunhild Stoffsdotter, ikke Staffansdotter. Ifølge Eivind Vågslid: Norderlendske fyrenamn (1988), s. 337, er mannsnavnet Stoff en sideform av Storolv eller Storulv, altså er helt annet nevn enn Staffen (Stefan ol.).

Kilde: http://www.vigerust.net/tore/redaksjon/adel2003_skakk.html

se også her:

http://www.haaversen.com/geneology/fowsrc.html

Lidt om "Maanestierne" :

Ved at analysere ovennævnte ligprædiken for "Trond (Hansen) Teiste til Lunde død 1660" hvorunder også hører hans 2 hustruers anetavler, ses det at Trond Teiste i begge tilfælde indgik "släktgifte", foruden at de 2 hustruer (1. gang g.m. Karen Friis; 2. gang g.m. Pernille Rytter) indbyrdes var i familie med hinanden !

Trond Teistes og Pernille Rytters slægtskab formidles gennem Tronds farfars farmor : "Kirsten Skak", som ifølge Danmarks Adels Aarbog 1915 s.498 ("Skak") var datter af : "Jon Nielsen Skak til Kaupanger (Sognedals Præstegjæld), som 1513 skrev sig til Jomfruland g.m. Ingri Rostvig".

I Danmarks Adels Aarbog 1903 s.305 ("Maanestierne") ses imidlertid : "Jon Nielsen (Skak) til Jomfruland 1513 g.m. Gunild (Staffensdatter) Maanestierne", så han har nok været gift 2 gange !

I Danmarks Adels Aarbog 1903 s.305 ("Maanestierne") og 1915 s.486 ("Skade eller Kraus"), forklares det at "Maanestierne" = "Skade eller Kraus", for den norske rigsråd Engelbre(k)t Staffensen slægt !

I Danmarks Adels Aarbog 1915 s.487 ("Skade eller Kraus") genfindes ægteparret "Jo(h)n Nielsen Skak til Jomfruland 1513 g.m. Gunild (Staffensdatter) Skade/Kraus".

I begge udgaverne af årbogen (1903 s.305 hhv. 1915 s.487) er GUNILD g.m. Jo(h)n Nielsen Skak, altså anført som datter af rigsråd Engelbrekt Staffensens SØN Staffen, men dette en nok usikkert, for i årbogen 1915 s.497 ("Skak") anføres også en : "Jon Nielsen Skak g.m. Gunild (Engelsbrektsdatter) Skade/Kraus", hvor (namnen) Jon Nielsen Skak dog skulle være død 1578.

Rigsråden Engelbrekt Staffensen "Maanestierne" = "Skade eller Kraus" fik datteren KAREN g.m. Henrik Friis (af Haraldskjær)t. Holmegaard=Holma. KAREN g.m. Henrik Friis fik ifølge Trond Teistes 2. hustrus (Pernille Rytter) anetavle, datteren ANNE g.m. Hagen Adelsteen og ifølge Danmarks Adels Aarbog 1942 II s.87 & 88 ("Friis") sønnen ENGELBRET (t. Holmegaard og Borregaard), hvis søsterdatter HELLE (Haakonsdatter Adelsteen) ifølge årbogen 1912 ("Rytter") g.m. Peder Pedersen Rytter, arvede ham (morbroderen ENGELBRET).

Trond Teistes familiemæssige relation til 2. hustru (Pernille Rytter) skabes dels ved det ovennævnte mulige søster-skab (Helle & Dorthe Adelsteen) dels ved den mere sikre fælles-ane : "rigsråd Engelbre(k)t Staffensen ("Maanestierne" = "Skade eller Kraus").

Kilde: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/241/36862.html?1042893076

A:Ulvhild Brynjulfsdt. Gm. Engelbrecht Staffansson, riksråd og nevnt i 1438 - 50. Barn: Steffan, nn og Catharinna/Karen

B:nn Engelbrechtsdtr. Gm. Jon Nilsen Skak, nevnt 1447. Barn: Aasa Jonsdtr. Skak. Gm rådmann og væpner Niels Tormodsen. Nevnt 1482 og 1514. Til Foss på Eiker i Buskerud. Jon Nielsen Skak. (Tok vel navnet til moren.) Til Jomfruland, nevnt 1541 og 1549. Gm. Gunhild Stoffsdtr./ Stafffansdtr ( se over) Barnebarn: Jonsdtr. Skak. Gift før 1549 med Christopher Andersen, fogd Jomfruland. Oldebarn: nn Christophersdtr. Gm. Eilev Arnoldsen ca.1540-1617, lensmann i Landvik og Tveit Vest-Agder. Bodde først på Udjus i Landvik

Arnulf på Udjus i Landvik sogn. Aruoldt Wdgius forklarte 18/7-1558, som nr. 3 av 12 svorne lagrettemenn i Nedenes len, omstendighetene omkring et skip som allmuen hadde lovet til Peder Huitfeldt (DN XXII nr. 490, Bringsvær ting i Fjære). I seglet hans kan det leses "ARNO", hvilket bekrefter at han het Arnulf. Hans sønn må være den Eilif Arnulfsson, som først var bosatt på Udjus og siden på Ryen i Tveit sogn, og som var svigersønn til fogden Kristoffer Andersson [Hjort og 3 bølger i våpenet].  Fra Folk På Agder 1500-1560, av Per Reidar Christiansen [26.09 2001, rettet 01.11 2001].http://www.genealogi.no/kilder/ Se I forbindelse mod loregAende avsnitt seriens 228: makeskiftet le03 mellom velbårne Nlels Mund pa Jomfruland og Christen Hjorts Far, Eliluf (Elilv) Arnulvson på Ryen i Tveit, som ved de tider satt med betydelig gods i Bamle i Bratsberg len, jtr. seriens 228 og 221: Elilv Anulvson, nevnt l.rnm I llaugs sogn på ECiker 4. okt. 144e og Elilv Arnulvson Ryen, ?edt 1530, nevnt ovenfor. Se derpå Dombog 2 Nedenes, jfr. AH 1957, sak anlagt av Svend Jacobsen Hrestad i Høvåg l mal 1732, hvorunder et makeskiftebrev av 24. januar 1624 ble fremlagt: Christen Ellefsen (Hjort, se fol. 361, jfr. 359) boende på Vee 1 Topdai. � har gjort et vensommeligt makeskifte, således at denne min broder for meg skai frelseligen nyde, felge og beholde tre huder udl Søtholt, liggende udl Bamle prg. udl Bratsberg lehn, som er mitt rette og sanne odel, hvortor bemeldle min bro. der tti vederlag har gitt meg I 1/2 hud udl Stendal.

I Fædrelandsvennen nr 25. januar 1973. Niels Bentsens sønn, Listerfog. den Bent Nielsen, brukte riktig. nok et annet merke 1 1596, se ovenfor. Del er dog et Munk'merke: Tre kuler eller spillebrikker, I, i h, jfr. Adelslex av 1904 og DAA 1905 Munk, samt vår forrige artlkkel. d. Vl gjentar: Hustru Ulvhlld Brynjuivadatter, født ca. 1410 ( t4P2 ) var datter av rikeråd Brynjulv Jonson Roos og fru Ingeborg Benktsdatter, datter av riksråd 1388 og 13 - Benkt Nilson og Hustru Ulvhlld Torgautedatter, t. ea. 1380, tr. NST VII � 281. Førstnevnte hustru Ulvhild var gift med Herr Engelbrekt Staffanson. Når det gjelder etterkommere etter de sistnevnte to, er der på et enkelt punkt en uoverensstemmelse mellom de høyt fortente genealoger, riksarkivar Hultfeldt-Kaas på den ene side og på den annen side de danske aarbogsredaktørene Hiort-Lorenzen og A. Thiated, som er ansyarlige for alle Dansk Adels Aarbøger fra 1. blnd I 1S84 tll 34. bind i 1917, da begge redaktørene døde. Stridens eple er Hustru Ulvhlld Brvnjulvsdatter. I sin slektstavle av 1885 fremholder Riksarkivaren at en datter av Hustru Ulvhlld og hennes husbond var gift med væpneren Jon Nlelsen Skak. nevnt som «svigersønn av Hustru Ulvhlld og Sigurd Jonsons frende», se DN I nr. 802, fr. AHA 1962/63 s. 51, merk dlplomets Hustru Ulvhlld (uten patronym Ikon ) . I sin aarbogstavle 30 år senere fremholder de to redaktørene at en sønnedatter av Hustru Ulvhild og hennes husbond, nemlig Gunhlld Staffansdatter var gift med Jon Nlelsen Skak til Jomfruland. (1513), som var dattersønn tll førstnevnte Jon Nielsen Skak, se D6A 1915 (Skade/lLraus) s. 486/487, Jtr. vår tavle I nr. 21g, samt Ole P. Lølands artlkkel I Fv. 6/12 1969. Vl tllføyer at riksarkivaren og de to redaktørene ellers er I Full overensstemmelse med hverandre, när det gjelder så vel Hustru Ulvhild og Herr Engelbrekt som deres datter Karen Engelbrektsdatter, gm. Henrik Friis av Haraldskjær til Holmegård i Bahus, jfr. DN V 965 Slekten Shade/Kraus Se DAA 1915: Den norske riksrad Engelbrekt Staffansen førte dog ytterligere to stjerner, henholdsvis over og under månene og en fjerbusk over panterhodet på hjelmen. Vi siterer de to redaktørene ( side 486/487 ): var: 1. Karen, gm Henrik Friis (av Haraidekjeer) til Holmegaard. 2. Stalfan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter. Han var farfar til Anne Nielsdatter Skak, som var gift med fogden Christopher Andersen, morfar ttl Christen Hjort på Ve i Tveit

Arnulf på Udjus i Landvik sogn. Aruoldt Wdgius forklarte 18/7-1558, som nr. 3 av 12 svorne lagrettemenn i Nedenes len, omstendighetene omkring et skip som allmuen hadde lovet til Peder Huitfeldt (DN XXII nr. 490, Bringsvær ting i Fjære). I seglet hans kan det leses "ARNO", hvilket bekrefter at han het Arnulf. Hans sønn må være den Eilif Arnulfsson, som først var bosatt på Udjus og siden på Ryen i Tveit sogn, og som var svigersønn til fogden Kristoffer Andersson [Hjort og 3 bølger i våpenet].

Se I forbindelse mod loregAende avsnitt seriens 228: makeskiftet le03 mellom velbårne Nlels Mund pa Jomfruland og Christen Hjorts Far, Eliluf (Elilv) Arnulvson på Ryen i Tvelt, som ved de tider satt med betydelig gods i Bamle i Bratsberg len, jtr. seriens 228 og 221: Elilv Anulvson, nevnt l.rnm I llaugs sogn på ECiker 4. okt. 144e og Elilv Arnulvson Ryen, ?edt 1530, nevnt ovenfor. Se derpå Dombog 2 Nedenes, jfr. AH 1957, sak anlagt av Svend Jacobsen Hrestad i Høvåg l mal 1732, hvorunder et makeskiftebrev av 24. januar 1624 ble fremiagt: Christen Ellefsen (Hjort, se fol. 361, jfr. 359) boende på Vee 1 Topdai. � har gjort et vensommeligt makeskifte, således at denne min broder for meg skai frelseligen nyde, felge og beholde tre huder udl Søtholt, liggende udl Bamle prg. udl Bratsberg lehn, som er mitt rette og sanne odel, hvortor bemeldle min bro. der tti vederlag har gitt meg I 1/2 hud udl Stendal.

4 Cappelens Norges Historie, Bind 4, side 306-309. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105. 5 Norsk Biografisk Leksikon, 1936, Bind 7, side 103-105. Aschehougs Leksikon 1974, �Sudreim�. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95. 6 Henning Sollied: Kildekritiske unders�kelser vedr�rende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 71.mykit gotz igen som jak fik �fter Bryniulff huar thet h�lz liggia kan j Norighe sem herre Jon Haftorsson att� gud hans s�l nadhe for vttan thet goz a Rommorike ligger oc mins faders k�pagoz tha scola the thet fri�lsligha fylghia oc landskyld op at b�ra j saa mangh aar som jak hafuer thet fyrnemda goz fylkt oc the fult hafua for thet jak hafuer opboreth oc sidhan sculom vi komma til reth skifte m�d vinskap oc k�rlek �r thet oc saa at vi fyr skyfte satte v�rda en the thera fulnadh hafua tha skulu the thet goz fylghia saa lenge at the fult hafua for then vpburd � huar the konno thet op at spyria. Ok efter thet at ek ey si�lfuer inzcigle hafde tha beiddes ek Knuut Bryniulfsson Haftoor Nigilssons jnzcigle for thetta breff (oc) Engilbrikt Staffanssons. Ok bidhiom wi badhe thessa godha men vm siin jnzcigle for thetta breff som h�r �fter n�mfnas Mattes Jegepsson Kolbiorn Gest Torgaut Beinzsson oc Henrik Skakt. Scrifuat j Oslo miduikudaghen nest �fter dominicam jnuocauit anno domini mo. cdo. xxx septimo.� Tillegg: Bagpaa med noget yngre H�nder: Jtem eth norsk breff. - Ett breff om nogre skifftas godz I Danmarck. Sammendrag: Peter Ulfss�n oplader til Brynjolf Jonss�ns B�rn Knut og Ulfhild alt det Gods i Norge, han havde faaet efter deres Fader og som Hr. Jon Hafthorss�n havde eiet, med Undtagelse af Godset paa Romerike og Faderens Kj�begods, og skulle de h�ve Landskylden heraf i ligesaamange Aar som han, hvorpaa ret Skifte skal foregaa. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. (Oxenstj. Saml.) De 6 Segl hele.

Førstnevnte hustru Ulvhild var gift med Herr Engelbrekt Staffanson. Når det gjelder etterkommere etter de sistnevnte to, er der på et enkelt punkt en uoverensstemmelse mellom de høyt fortente genealoger, riksarkivar Hultfeldt-Kaas på den ene side og på den annen side de danske aarbogsredaktørene Hiort-Lorenzen og A. Thiated, som er ansyarlige for alle Dansk Adels Aarbøger fra 1. blnd I 1S84 tll 34. bind i 1917, da begge redaktørene døde. (Se også DAA 20, side 305 og DPT 4, 6 side 198) Stridens eple er Hustru Ulvhlld Brvnjulvsdatter. I sin slektstavle av 1885 fremholder Riksarkivaren at en datter av Hustru Ulvhlld og hennes husbond var gift med væpneren Jon Nlelsen Skak. nevnt som «svigersønn av Hustru Ulvhlld og Sigurd Jonsons frende», se DN I � 802, fr. AHA 1962/63 s. 51, merk dlplomets Hustru Ulvhlld (uten patronym Ikon ) . I sin aarbogstavle 30 år senere fremholder de to redaktørene at en sønnedatter av Hustru Ulvhild og hennes husbond, nemlig Gunhlld Staffansdatter var gift med Jon Nlelsen Skak til Jomfruland. (1513), som var dattersønn tll førstnevnte Jon Nielsen Skak, se D6A 1915 (Skade/lLraus) s. 486/487, Jtr. vår tavle I nr. 21g, samt Ole P. Lølands artlkkel I Fv. 6/12 1969. Vl tllføyer at riksarkivaren og de to redaktørene ellers er I Full overensstemmelse med hverandre, när det gjelder så vel Hustru Ulvhild og Herr Engelbrekt som deres datter Karen Engelbrektsdatter, gm. Henrik Friis av Haraldskjær til Holmegård i Bahus, jfr. DN V 965 Slekten Shade/Kraus Se DAA 1915: Den norske riksrad Engelbrekt Staffansen førte dog ytterligere to stjerner, henholdsvis over og under månene og en fjerbusk over panterhodet på hjelmen. Vi siterer de to redaktørene ( side 486/487 ): var: 1. Karen, gm Henrik Friis (av Haraidekjeer) til Holmegaard. 2. Stalfan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter. Han var farfar til Anne Nielsdatter Skak, som var gift med fogden Christopher Andersen, morfar ttl Christen Hjort på Ve i Tveit

Staffan Engelbrektsen, hans datter: Gunhild, gm Jon Nielsen Skak til Jomfruland 3513 Sammenhold dette med tavlen i 219 ledd III (jfr NST I � 199): Jon Nielsen Skak til Kaupanger, Jomfruland og Foss i Eiker, nevnt 1513, gm. Gunhild Staffansdatter.