Sune Sunesson Ille

Is your surname Ille?

Research the Ille family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Valtaneuvos / Lagman Sune Sunesson Ille

Also Known As: "Sune Sonason"
Birthdate:
Birthplace: Tenala, Finland
Death: 1448 (84-92)
Tenhola - Tenala, Finland
Immediate Family:

Son of Sune Torgilsson Ille and N.N. Påvelsdotter Höna
Husband of Birgitta Henriksdotter Bidz and Anna Kortsdotter Bitz
Father of Joen Sunesson; Walborg Sunesdotter Ille; Jeppe Sunesson Ille and Anders Sunesson Ille
Brother of Olof Sunesson Ille; Torgil Sunesson Ille and Gregers Sunesson Ille

Occupation: Valtaneuvos, Häradshövding i Finland, riksråd, lagman, Framträder 1402 ...häradshövding i Töfsala /Taivassalo (Vehmaa?)
Managed by: Private User
Last Updated:

About Sune Sunesson Ille

Sune Sunason

(son av Sune Torgilsson). Framträder 1402 (FMU, nr 1154), då kallad häradshövding i Töfsala, tydligen det senare Vemo hd i Egentliga Finland, därvid förande det frälsesignet han senare begagnar tills han blir lagman (HaSig, nr 110)

Keskiaikainen Sune Sunenpojasta polveutuva suku kuului Suomen keskiajan merkittäviin rälssi- ja virkamiessukuihin. Yhden, naislinjaisen, sukuhaaran jälkeläiset kirjoitettiin 1625 ritarihuoneeseen nimellä Ille.

SDHK-nr: 13700

Utfärdat: 13900410, Tövsala Innehåll: Olof Mattsson i Strömma, Tövsala socken överlåter till Bengt Krok en fjärdedel av Kettauaniemi, söder om vintervägen mellan detta ställe och Kallu. Denna fjärdedel, som var Olafs hustru Katarinas fäderne, hade den numera avlidne Korham i Helsinge by förut köpt av Olofs svärmor Katarina Gudmarsdotter i Kutkuma för 7 mark penningar, vilka Bengt Krok erlagt till Olof. Tolv fastar räknas upp och brevet beseglas av häradshövding Sune Sunason.

SDHK-nr: 19683

Utfärdat: 14210711, Vemo Innehåll: Greger Sunesson avstår åt sin bror Sune Sunesson för 147 mark, som han var honom skyldig, hela den del i Prästkulla i Tenala, som han ärvt efter sin bror Olof Sunesson. Brevet beseglas av biskop Magnus, Nils Korke och domprost en Fredrik.

SDHK-nr: 20068

Utfärdat: 14230506, Åbo Innehåll: Gregers Sunesson pantsätter åt sin broder Sune Sunesson sina båda i Tenala belägna gårdar, som han ärvt efter sina föräldrar. Utfärdaren beseglar jämte Jaop Jönisson, Gregris Jönisson, Niclis Rötware och Lassa Fuma.

SDHK-nr: 22500

Utfärdat: 14360000 Innehåll: Lagmannen Sune Sunesson (Sone Sonesson) tilldömer Margit Magnusdotter egendom i Metsäkylä i Vårfrukyrko socken, på vilken Jöns av Keransu gjort anspråk.

SDHK-nr: 24486

Utfärdat: 14440303, Åbo Innehåll: Biskop Magnus i Åbo, riddaren Henrik Klasson samt väpnaren Sune Sunesson och Matts Mårtensson vidimerar kung Magnus Erikssons för bönderna på Helgå gård i Bjerno socken utfärdade skyddsbrev av den 21/8 1347.


Valtaneuvos

Sai kuningas Erik XIII:lta rälssikirjan tiluksiinsa 7.12.1407. Vehmaan käräjillä tuomarina 1390, valtaneuvos 1435 ja Pohjois-Suomen laamanni vuosina 1437-46. Oli elossa vielä 1447. Näistä tiedoista pääteltävissä, että lienee syntynyt 1360-luvulla.


Ille Sune Sunessons släkt

TAB Sune Torgilsson. Nämnes 1414, då biskop Magnus Tavast (medeltidssläkten) överlåter jord i bl. a. Ylivesi i Birkala sn i Övre Satakunda till Sune Torgilsson och andra arvingar till Påvel Höna mot landgild och tjänst (FMU, nr 1424). Sune Torgilsson har även ägt del i Suontaka i Tyrväntö sn i Tavastland och troligen Prästkulla i Tenala sn i Västra Nyland, fordom kyrkligt frälse. — Var troligen gift två gånger, tidigare med en okänd kvinna, senare synbarligen med en dotter till Påvel Höna i Birkala sn i Övre Satakunda.

Barn:

•1. Sune Sunason, 1402—1448, lagman och riksråd. Se tab. 2.

•1. Olof Sunason. Ägde del i Prästkulla och var död 11.7 1421. •1. Gregers Sunason. Framträder 1421. Pantsätter i maj 1423 allt sitt arv efter föräldrarna i Tenala sn till sin broder Sune Sunason • 2. Torgils Sunason. Ingår 1425 jämte (sin halvbroder) Sune Sunason och sin fasters svärson Niklis Harittu en överenskommelse om arvet efter Lasse Laurensson eller Lasse finne till Lähteenoja i Eura sn i Egentliga Finland, som nämnes i en avskrift under formen Lasse fume som sigillvittne 1423 vid Gregers Sunasons pantsättning av gods i Tenala, med Lasses änka Anna Jönsdotter, som åt dem överlämnar Kynämäki i Bjernå sn i Egentliga Finland. Torgils Sunason, som skrevs till biskopsgodset Ylivesi (nu Tyrkkölä) i Birkala sn i Övre Satakunda, levde ännu 3.1 1448 men var död 20.1 1450. Innehade synbarligen en »enmansskog» i Norrbotten i Satakunda. • 2. En dotter. Nämnes som syster till Torgils Sunason och som mor till Jöns Laurensson av »Nwdala».

TAB 2

Sune Sunason (son av Sune Torgilsson, tab. 1). Framträder 1402 (FMU, nr 1154), då kallad häradshövding i Töfsala, tydligen det senare Vemo hd i Egentliga Finland, därvid förande det frälsesignet han senare begagnar tills han blir lagman (HaSig, nr 110). Erhöll 7.12 1407 frälse-brev av konung Erik av Pommern samtidigt med ett antal personer, som av gammalt gällt som frälsemän.

Var som riksråd närvarande vid rådsmötet på Långholmen utanför Stockholm 11.8 1435. Nämnes som riksråd vid flera senare tillfällen, senast 1439. Blev efter den finländska lagsagans delning 1435 lagman i Söderfinland och nämnes som sådan från 1437, då han som lagman sitter i landsrätten. Omtalas sista gången som levande 5.2 1448. Har senast 31.1 1449 som lagman efterföljts av Henrik Klasson (Djäkn, Lydekasönernas ätt). Sune Sunason tilldömdes 1419 Henelax (Prästkulla) i Tenala sn i Nyland såsom sitt fädernegods, förvärvade 1421 av brodern Gregers den avlidne brodern Olofs del i Prästkulla och erhöll 1423 som pant av brodern Gregers dennes efter föräldrarna ärvda båda gods i samma sn. Han ägde även det synbarligen efter honom uppkallade Sunila i Virmo sn och Kahiluoto i Töfsala sn samt gods i Vemo sn, alla i Egentliga Finland. Pantsatte 8.3 1419 hustruns gods i Ylistaro i Kumo sn i Nedre Satakunda. — Var möjligen gift med en dotter till Kort Bitzer (Bidz), vilket kan förklara godsinnehavet i Kumo sn i Nedre Satakunda och biskop Kort Bidz’ och lagman Erik Bidz’ närvaro 1463, då Sune Sunasons barn skifta arvet efter fadern. Kort Bitzers enda kända hustru var Kristina Magnusdotter. 

Barn: •? Jeppe Sunason, som 1439 bland de yngre frälsemännen nämnes bland utfärdarna av en skrivelse av det finländska frälset, är möjligen en son till riksrådet. Nämnes 1441 som hövitsmannens på Åbo Johan Karlssons (Färla, Karl Erikssons ätt) tjänare.

• Valborg Sunadotter. Omtalas 1463 vid arvskiftet med brodern Anders

. Får på sin del Prästkulla i Tenala sn samt gods i Töfsala och Vemo socknar. Har tydligen besuttit Metsäkylä, senare kallat Moisio, i Lojo sn i Västra Nyland, där arvskiftet efter föräldrarna förrättades, och omtalas där tydligen redan 1456, dock utan namns nämnande, jämte sonen Arvid Persson som innehavare av Missekol, d. v. s. Metsäkylä, i Lojo och i Sammeit, och 1462 som Valborg i Metsäkylä, som skiftade jord med en man, som uppkallas efter Kyrman i Sammatti. — Var tidigare gift med Per (möjligen identisk med Peter Olsson till Mälkilä i Bjernå sn i Egentliga Finland 1413), vilket gods senare innehades av Valborg Sunadotters dotter Margareta Persdotter. Från Valborg Sunadotters son lagmannen Jeppe Persson härstammar Jeppe Perssons ätt. Valborg blev omgift med Bengt Mårtensson. En så benämnd person, som i sitt signet för en uggla, förrättar 1448 lagmansting för Sune Sunason. Bengt Mårtensson ägde 1451 frälsejord i Lojo sn, där Metsäkylä ligger, och är troligen identisk med den likanämnde hövitsmannen på Raseborg omkr. 1437 — 1442. Från makarnas dotter Ingrid härstammar den 1625 på Riddarhuset introducerade adliga ätten Ille. • Anders Sunason, 1463. Se tab. 3.


https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14088

view all

Sune Sunesson Ille's Timeline

1360
1360
Tenala, Finland
1410
1410
Age 50
Vehmaa - Vehmais, (Österland, Sweden), Finland
1420
1420
Age 60
Tenhola Tenala, Finland
1448
1448
Age 88
Tenhola - Tenala, Finland
1448
Age 88
1450
1450
Age 88
????
Tenhola Tenala, Finland