Tord Trondson Benkestok

Is your surname Benkestok?

Research the Benkestok family

Tord Trondson Benkestok's Geni Profile

Records for Tord Benkestok

47,371 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Related Projects

Tord Trondson Benkestok

Birthdate: (77)
Birthplace: Talgøy, Finnøy, Rogaland, Norway
Death: circa 1450 (69-85)
Ytre Galgen Bygård, Bergen, Hordaland, Norway
Place of Burial: sansynligvis Ryfylke
Immediate Family:

Son of Trond 1 Tordson Benkestok; Trond Tordson Benkestok; Trond Tordsen Benkestok; Ingeborg Benkestok and Ulvhilde Jonsdotter Smør
Husband of nn NN
Father of Jon Tordsson Benkestok/Bringsvær and Trond 2 Tordssøn Benkestok, til Talgø
Half brother of Gudrun Toresdatter Benkestok; Jon Tordson Talgje; Henrik Trondson Benkestok; <private> Benkestok and Bjørn Tordson Tordson Talgje

Occupation: Riksråd, Slektens stamfader., Født mellom 1373-1380
Managed by: Martin Severin Eriksen
Last Updated:

About Tord Trondson Benkestok

Slekten Benkestok (også kjent som Benkestokk, Benchestoch med videre) var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye jordegods i Båhuslen, i Herjedalen, på Vestlandet, i Nord-Norge og på Færøyene.

Ifølge sagnet skal slektens stamfar ha reddet den forfulgte dansk-norske kongen ved å skjule ham fra svenske tropper under en stokk eller i en sengebenk. Dette synes imidlertid bare å være en forklaring i ettertid på et navn som en ikke kjenner opprinnelsen til.

Sentrale personer

Slektens eldste kjente person er Tord Benkestok i Strand. Han er nevnt i Oslobiskop Øystein Aslakssons store jordebok fra slutten av 1300-tallet over all kirkelig eiendom i Oslo bispedømme. Strand ligger i Forshelle (nå Forshälla) sogn, 11 km sørsørvest for Uddevalla i det som var det gamle norske landskapet Båhuslen. Gården ligger som navnet sier ved kysten, nærmere bestemt ved Svanesundet (Svanehals, nå Havstens fjord, Brunnefjälls kile og Halsefjorden) mellom fastlandet og Orust.

Benkestok-etten holdt også til i Ryfylke, der Talgøy i Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var sædegard, og i Sogn, der Jordanger var sædegard. Senere flytter slekten seg nordover og Melø Gård i Meløy blir utgangspunkt for slektens store utbredelse i det nordafjeldske.

Jon Tordsson Benkestok er den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han kalles i en kilde fra 1435 for Jon Þordasson Benkiastok da han var lagrettemann i Bergen.

Trond Tordsson Benkestok til Talgø, Norges Riges Raad, nevnes 1444. Den 4. desember deltok han i et riksrådsmøte i København og bekreftet kong Christoffers retterbot om de hanseatiske kjøpmenns rettigheter i Norge. Det var en redusert rådsforsamling til stede, kun 12 personer, 5 geistlige og 7 verdslige, hvorav Trond Benkestok er nummer 6 og tituleres væpner. Rådet har ivaretatt den geografiske spredningen, idet kun det indre Østlandet, Nordlandene og Island mangler. Sannsynligvis har Trond representert høvedsmannen på Båhus, som mangler og ellers ville ha vært selvskreven. I 1472 var han fortsatt væbner og meddommer i en arvesak i Trondheim.

I juli 1532 ble kong Christian II tatt til fange og satt i fengsel i København. Trond Torleivsson Benkestok støttet aktivt Johan Kruckow, som ønsket kong Frederik I på tronen. Trond blir etterfølgende betegnet som væbner. Claus Bille omtaler ham som «dend acteste och forstandeste adels mand, som er der Noren fiæls». Trond var trolig tilhenger av den katolske tro inntil den siste katolske erkebiskop Olav Engelbrektsson flyktet fra Norge i 1537.

Tronds eldste sønn, John Trondson Benkestok (1530 - cirka 1593), er med når Kong Christian IV lar seg hylle av den norske adelen på Akershus Festning i 1591. Han undertegnet hyllningsdokumentet med familiens segl.

Benkestok-slekten er giftet inn i slektene Smør, Galte (senere: Galtung) og Kane, som tilhører den norske uradelen. Den angivelige stamfaren er Gaut på Ænes i Hardanger, født omkring 1113. Han var lendmann hos kong Magnus Erlingsson i 1160-årene, og hans 2 sønner Jon Gautsson og Munan Gautsson var også lendmenn hos kong Magnus Erlingsson etter sin far. Slekten Benkestok er 8. ledd etter Gaut på Ænes.

Våpenskjold

Benkestoks slektsvåpen er et kløvd skjold. Første felt er en halv, blå lilje på sølv bunn. Annet felt er skrådelt fra (heraldisk) høyre hjørne i blått og sølv. Delingen gjengis noen ganger som en skråbjelke, som kan minne litt om en flat stokk, muligens da utført som en allusjon til slektsnavnet, for å gjøre dette til et såkalt talende våpen. Både liljer og skrådelinger er det imidlertid mange av i norske og utenlandske våpenskjold fra middelalderen og nyere tid. Fortsatt mangler vi en fagkyndig, grundig undersøkelse av benkestokvåpenets innhold, samt en vurdering mot sammenlignbare våpenskjold.

Flere avbildninger av våpenskjoldet er lagt ut på Arnstein Rønnings nettsted: http://heraldikk.blogspot.com/

Slektens opprinnelse.

Benkestok, norsk adelsslekt, opptrer i midten av det 15. århundre og man tror at slekten døde ut på mannssiden ved midten av det 17. århundre. Slekten eide i sin tid mye jordegods på Vestlandet og i Nordland. Via dødtre kan man spore slekten helt opp til våre dager, spesielt via Ellingsen slekten (Nordland)..

Benkestokætti var ei av dei eldste og ei av dei gamle norske adelsætter som heldt seg til yver mellomalderen. Ætti skal ha fenge namnet sitt frå at ein av ætti redda kongen sin, som var under forfylgjing, ved å gøyma han i sin "benkestokk" (husbonden sitt høgsæte).

Selve navnet Benkestok er det ikke gjort noe alvorlig forsøk på å forklare betydningen av. Etter tradisjonene skal slektens stamfar ha frelst sin forfulgte konge ved å skjule ham under en stokk eller i en sengebenk. Dette høres lite rimelig ut, selv om det naturligvis kan være et eller annet i det. Noen slik episode kjenner vi imidlertid ikke fra historie. Og det er også et spørsmål om ikke den "stokken" som synes å gå gjennom Benkestok-våpenet tidligere har sett noe anderledes ut, og da slett ikke hatt noen likhet med en stokk.

Benkestokætti heldt fyrst til på Vestlandet, Ryfylke, der Talgøy i Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var "sædegardane" deira, og i Sogn, der Jordanger var "sædegard". Seinare flytte ætti til Nordland, der mykje gjæve folk ættar ned frå Benkestokkane. [

Flere oppgir Tord Benkestok, far til Jon og Trond Tordssønner, som stamfar.

Se også bl.a. www.willyslekt.no


Tord Trondsen Benkestokk.Tord (Trondsson? Jonsson?) Trond Tordsson Benkestokks far, Tord, is yet unknown. But one can not exclude that [he] can be found in the preserved historical sources from Båhuslen. He may also be identical with the Tord Jonsson who owned Outer Gallows bygård in Bergen before Trond Benkestokk [his possible son. As this Slægts Stamfader nævnes: Tord Benkestok, about who you only, that he havde following 2 Sons: Jon and Trond.

Tord Trondsen Benkestokk.Tord (Trondsson? Jonsson?) Trond Tordsson Benkestokks far, Tord, er ennå ukjent. Men en kan ikke utelukke at [han] lar seg gjenfinne i de bevarte historiske kildene fra Båhuslen. Han kan også være identisk med den Tord Jonsson som eide Ytre Galgen bygård i Bergen før Trond Benkestokk [hans evt. sønn]. Som denne Slægts Stamfader nævnes: Tord Benkestok, om hvem man kun ved, at han havde følgende 2 Sønner: Jon og Trond.


Regnes som Benkestok-slektens stamfar. Benkestok-slekten opptrer første gang i starten av 1400-tallet.


Slekten Benkestok hører til vårt lands eldste adelsslekter og er en av de få norske adelelige familier som overlevde middelalderen.

Som denne slektens stamfar nevnes Tord Benkestok.


[886] Tord Benkestok til Talgøy

Benkestokslekten skal ha fått sitt navn ved at stamfaren, Tord, reddet livet til kong Erik, da han var forfulgt av fiender, ved å velte en benkestokk over ham. Som takk for dette ble Tord adlet med navnet Benkestok.

Hans sønn Trond Benkestok var herre til Talgøy i Ryfylke og ble riksråd 1444. Siste gang han er nevnt er 1472.

Benkestokslekten holdt først til på Vestlandet, Ryfylke, der Talgøy i

Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var "sædegaardene" deres, og i Sogn, der

Jordanger var "sædegaard". Senere flyttet slekten til Nordland, der mye gjævt

folk nedstammer fra Benkestokkene.

[887] Se også Hans Edvin Johansen: Endreslekta, side 2-3.

[888] [S101] 929.2 B43 Slægten Benkestok side 313 - 314

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~slekter/d0004/g0000005.html#886


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/8050


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

Changed: 23 Nov 2002 00:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


 
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/8050


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

Changed: 23 Nov 2002 00:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


 
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/8050

[886] Tord Benkestok til Talgøy

Benkestokslekten skal ha fått sitt navn ved at stamfaren, Tord, reddet livet til kong Erik, da han var forfulgt av fiender, ved å velte en benkestokk over ham. Som takk for dette ble Tord adlet med navnet Benkestok.

Hans sønn Trond Benkestok var herre til Talgøy i Ryfylke og ble riksråd 1444. Siste gang han er nevnt er 1472.

Benkestokslekten holdt først til på Vestlandet, Ryfylke, der Talgøy i

Sjørnarøyane og Haraldseid i Skjold var "sædegaardene" deres, og i Sogn, der

Jordanger var "sædegaard". Senere flyttet slekten til Nordland, der mye gjævt

folk nedstammer fra Benkestokkene.

[887] Se også Hans Edvin Johansen: Endreslekta, side 2-3.

[888] [S101] 929.2 B43 Slægten Benkestok side 313 - 314

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~slekter/d0004/g0000005.html#886


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/805


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

Changed: 23 Nov 2002 00:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


 
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/8050


Tor Trondsson Barn-Andenes

Birth: 1340 in Hundvåg.Norway

Death:

Sex: M

Father: Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes b. 1300 in Andenes

Mother: N.N Toresdatter Onarheim b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway

  

Changed: 23 Nov 2002 00:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Sigrid Erlendsdatter Bellagård-Hyheim (Wife) b. Cal.1320 in Bergen.Hordaland.Norway 

Children:

Gudrun Toresdatter Barn b. 1360 in Norway

Orm Svarte Toresson Bellagård


 
http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/8050


2 sønner.

view all 11

Tord Trondson Benkestok's Timeline

1373
1373
Finnøy, Rogaland, Norway
1400
October 1400
Age 27
Finnøy, Rogaland, Norway
1415
1415
Age 42
Talgøy, Finnøy, Rogaland, Norway
1450
1450
Age 77
Ytre Galgen Bygård, Bergen, Hordaland, Norway
????
????
Strand v/Uddevalla, Båhuslen og Bergen
????
????
????
sansynligvis Ryfylke