Tord i Byr NN, {FICT}

Is your surname NN?

Research the NN family

Tord i Byr NN, {FICT}'s Geni Profile

Records for Tord i Byr NN

1,992,967 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Tord i Byr NN, {FICT}

Birthdate: (28)
Birthplace: Sigtuna, Sigtuna, Stockholm County, Sweden
Death: circa 1020 (20-36)
Sigtuna, Sigtuna, Stockholm County, Sweden
Immediate Family:

Son of Gunnar i Byr NN, {FICT}
Husband of NN, {FICT}
Father of Gunyar Hersei Thordsson Herse, {FICT}; Herse Tordsson, {FICT}; Roleifr Tordsson, {FICT}; Antvitr (Anders) Tordsson, {FICT}; Gudlefr(Gullev), {FICT} and 3 others

Occupation: Underhövding i Sigtuna, Underhövding I Sigtuna
Managed by: Bo Sidén
Last Updated:

About Tord i Byr NN, {FICT}

TORD I BYR

Döpt 992 omk. Han skall levat i konung Erik Segersälls tid vid år 992.

Blifvit cristen och bodde vid Skokloster i Uppland, där han låtit på egen bekostnad uppbygga en kyrka, som länge kallades Bure kyrka och socken.

Omnämnd på runsten utanför Skokloster, omkring 1060.

Till åminnelse efter honom, tages en sten vid samma kyrkodörr,

upprest af hans 5 söner med följande påskrift!

"Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr, laiti raisa stain efter TORD Faduri sin Fotr hiuk runar." Ga Ol. Gelfy Dilfert: de Mausaleria Sko. p 4)

Troligen latin enligt Elof Lindmark och för honom ett okänt språk.

(Ungefär Andvätt och Gustav och Gullev och Herse och Rolev (?) lät resa stenen efter Tord, sin far. Fot högg runorna.)

BUREÄTTEN

Här följer en liten släktsaga om den minst sagt ifrågasatta Bureätten med påstådda anor från 900-talet. Vare sig dessa personer hör hemma i sagornas värld eller i verkligheten så kan det ju ändå kittla fantasin att läsa om dem. Uppgifterna från 1300-1400-talen och framåt är väl att betrakta som lite mer tillförlitliga.

Kallades Tord i Byr och skall ha levat i konung Erik segersälls tid vid år 992,

blivit kristen och bodde ( vid Skokloster ) Sigtuna i Uppland där han låtit på egen bekostnad uppbygga en kyrka som länge kallades Bure Kyrka och Socken.

Till åminnelse efter honom togs en sten vid samma kyrkodörr upprest av hans 5 söner med följande påskrift:

" Antvitt auk Gustaiffr auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr latiti raisa .............

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll,

som var son till Kung Olof Skötkonung,

stödde han ideen av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala

och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga

en egen Kungastad Sigtuna,

dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten,

men asa läran, skulle leva kvar ett tag till

och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord.

Det var i Sigtuna som han bygde Byre kyrka ( som idag kallas Bure Kyrka om det berodde på att det bara fanns 17 bokstäver i alfabetet i runskriften eller något annat vet jag inte

( se svenska historien av Herman lindqvist sidan 9-10 )

Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt.

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 4 , första generationen

Skapad av MinSläkt 3.1, Programmet tillhör: Gun Wiklund


Bosatt: Byr, Skokloster (C)

Döpt: 992 Skokloster (C)

omkring 1060. Omnämnd på runsten utanför Skokloster, Uppland. Stenen restes av hans söner och har påskriften "Antvitr auk Gustafir auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr laiti raisa stain efter TORD faduri sin Fotr hiuk runar". Texten enligt RIKSANTIKVARIEÄMBETET - Upplands runinskrifter 678: Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg runorna.

Noteringar

VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten

Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid. Född ca 970. Blev kristen och döptes år 992 (far till Olof Skötkonung 990-talet). Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret. Så här står det på runstenen: "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg in runorna."

Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund:

Till åminnelse efter honom tages en sten vid samma Kyrkodörr, upprest av hans 5 söner med följande påskrift: "Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt

Gunnaifr laiti raisa ....... TORD Faduri sin fotr huik runar.

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han idén av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till, och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord.

Se svenska historien av Herman Lindqvist sidan 9-10 )

Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt.

Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind

Källor

1) Liljhammar, Rolf

2) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/

Bureättens släktsagaTord i Byr

Tord levde under Erik Segersälls tid och blev kristen 992. Han bodde vid Skokloster i Uppland och lät av egna medel bygga en kyrka i Flastad (möjlig felskrivning av Falestad)

Vid kyrkdörren restes av sönerna till faderns minne en sten med en bild av fadern till häst.

Sonen

Herse

levde under Anund Jakobs tid vid c:a 1040


Sonen

Tord i Bure

levde på Inge den Äldres tid.

Förföljelserna av de tidigt kristna blev svåra under Blot Sven tid och burefamiljen flydde till dåtida Hälsingland

Sonen

Erik Tordsson(TordsJerker)

bodde i Selånger i Medelpad. Jerkers runsten har förkommit men fanns kvar så sent som under 1700-talet

Samtidigt bodde i Nolby också i Medelpad kanske en bror med namnet Bure. Dennes runsten finns fortfarande kvar

Sonen

Herse Eriksson

ska ha levat under i kung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tider c:a 1130 –1148

Sonen

Fale Hin Gamle

bodde på Byrestad (Birsta) i Sköns socken, numera Sundsvall i Medelpad och var en myndig man i dåtida Hälsingland som under Erik IX med hjälp av Hans och Guttorm Östande lades under Sveriges krona. Fale blev satt till landsdomare i Hälsingland. Han var också med samme kung (sedermera Erik den Helige) när denne intog Finland. Hälsingarna har gett namn till Helsingfors. Erik mördades 1161 vid trefaldighetskyrkan av den danske Magnus Henriksson. Fale hämnades kung Eriks död och dödades därvid själv vid Fale bro nära Uppsala.

Sonen

Herse Falesson

levde c:a 1180 och var rik och mäktig

Sonen

Fale Bure hin Unge

är ättens mest namnkunnige och ägde fädernegården Byrestad. Levde c:a 1190 i kung Knut Erikssons tid och vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på borgen Näs på Visingsö sydspets.

I slaget vid Älgarås 1205, när kung Sverker var ute efter att dräpa kung Knuts söner räddade Fale den äldste sonen Erik hem till sin gård i Byrestad. Fale och Erik drog, när några år gått, in i Norge för att få hjälp mot Sverker den Unge och danskarna. Jämtar, hälsingar, medelpadingar och ångermanlänningar gick söderut och stred mot kung Sverker och danskarna vid Kungslena1208 och Gestilren 1210.

De danske hjälpte kung Sverker emot herr Erik men Erik segrade vid Gefle bro och gjorde Fale till herre och förbättrade hans ärvda adelskap. Han fick en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm undan farligheter och på hjälmen norska vapenyxor därför att han med norska män börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning.


Hans griftehäll med detta vapen uthugget finns bevarad i Sköns nya kyrkas vapenhus, samma vapen var målat med guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen hade han själv eller sonen Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Skölden och skriften kom på 1500-talet att hamna i Åby kyrka vid Kalmar. Fale dog 1210. Fale lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns första kyrka.


Här har en generation av Bureätten om vilken ingenting nämnts gått förlorad både i sägen och i historia


Sonsonen

Fale (Fartegn) Bure d.ä.

f. 1250 ca. Död 1324. Landsdomare i Norrland.

Författarens anfader.

sonen

Nils Fartegnsson

Nämnd 1324 - 1352

som av kung Magnus Eriksson tillsammans med ärkebiskopen och andra stormän förvärvade att förvalta landet mellan Skellefte och Lule älvar

sonen

Fale (Fartegn Unge) Bure d.y.

Nämnd 1342 – 1363 Lagman i Medelpad.

Gift med Ingeborg

sonen

Herse Fahlesson Bure

Född 1350 ärvde Byrestad och Buregården i Selånger med sin fars rikedomar och gick klädd i silverskenor och silverbälte. Hövitsman över Norrland. Herse började bygga klostret i Bure och gifte sig med Ingeborg, Olof Dahlkarl Jättes dotter.


Han var en mäkta lärd och vis man och kallades abboten i Bure.


Herse Bure blev mördad då han falskeligen blivit inbjuden till bröllop och begravdes I Lövångers kyrka. Mandråparna blev steglade på Kallholmen.

sonen

Olof Hersesson Bure

Född 1380 i Bureå, Skellefteå socken i Västerbotten. Olof fortsatte och slutförde sin fars klosterbygge.sonen

Anders Olofsson Bure

föddes 1425 i Bureå, Skellefteå socken. Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas.sonen

Jakob Andersson Bure

Född 1450 i Bureå. Jakob var underlagman i Västerbotten och bodde på Buresholmen och gift med hustru Kålug från Grubbe ön


"Tord levde under Erik Segersälls tid och blev kristen 992.Han bodde vid Skokloster i Uppland och lät bygga av egna medel en kyrka i socknen Bure

Vid kyrkdörren restes av sönerna till faderns minne en sten med en bild av fadern till häst"

Tord i Byr NN, {FICT}


Tord levde under Erik Segersälls tid och blev kristen 992.Han bodde vid Skokloster i Uppland och lät bygga av egna medel en kyrka i socknen Bure

Vid kyrkdörren restes av sönerna till faderns minne en sten med en bild av fadern till häst


573767680 Thord i Byr Underhövdig i Sigtuna.

Född: omkring 970 Byr, Skokloster (C) Bosatt: Flasta 1) Bosatt: Byr, Skokloster (C) Döpt: 992 Skokloster (C) Död: Sigtuna, Skokloster (C) 2)

-------------------------------------------------------------------------------- Familj med ? Barn: 286883840 Gynuar Haursi (Härse) (995 - 1040) Horse (1000 - ) Rolifwer (Rolev) (1000 - ) Andwiter (Andvätt) (1000 - ) Gudlefr (Gullev) (1000 - )

-------------------------------------------------------------------------------- Noteringar VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid. Född ca 970. Blev kristen och döptes år 992 (far till Olof Skötkonung 990-talet). Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret. Så här står det på runstenen: "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg in runorna."

Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund: Till åminnelse efter honom tages en sten vid samma Kyrkodörr, upprest av hans 5 söner med följande påskrift: "Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr laiti raisa ....... TORD Faduri sin fotr huik runar.

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han idén av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till, och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord. Se svenska historien av Herman Lindqvist sidan 9-10 ) Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt. Källa; Bure Släkten skriven av Marc Hernelind


-------------------------------------------------------------------------------- Källor

1)  Liljhammar, Rolf 
 
2)  Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/) 
 
        

omkring 1060. Omnämnd på runsten utanför Skokloster, Uppland. Stenen restes av hans söner och har påskriften "Antvitr auk Gustafir auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr laiti raisa stain efter TORD faduri sin Fotr hiuk runar". Texten enligt RIKSANTIKVARIEÄMBETET - Upplands runinskrifter 678: Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg runorna.

 

<< Startsida --------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström

http://www.cweden.com/genealogy/cw/p00a0859a.html


Tord i Byr var en Vikingagövding född i Vadstena och anhängare till kung Erik Segersälls ( svensk kung mellan 870 och 995) son Olof Skötkonung. Han kristnades och byggde sig en kyrka utanför Vadstena han var även med och skapade de första svenska mynten.med hjälp från England Hans söner lät resa en runsten utanför kyrkporten i Byr till hans minne

About Tord i Byr NN, {FICT} (svenska)

Källor: http://www.grewik.se/gunwiklund;

Noteringar

Kallades Tord i Byr och skall ha levat i konung Erik segersälls tid vid år 992,blivit kristen och bodde ( vid Skokloster ) Sigtuna i Uppland där han låtit på egen bekostnad uppbygga en kyrka som länge kallades Bure Kyrka och Socken.

Till åminnelse efter honom togs en sten vid samma kyrkodörr upprest av hans 5 söner med följande påskrift: " Antvitt auk Gustaiffr auk Juhar auk Redaifr samt Gunnaifr latiti raisa .............

Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han ideen av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till

och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord.

Det var i Sigtuna som han bygde Byre kyrka ( som idag kallas Bure Kyrka om det berodde på att det bara fanns 17 bokstäver i alfabetet i runskriften eller något annat vet jag inte

( se svenska historien av Herman lindqvist sidan 9-10 )

Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt.

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 4 , första generationen )


Underhövdig i Sigtuna. Född 970 i Skokloster (C). [Byr] Döpt 992. Död 1020 i Skokloster (C). [Byr]

Levnadsbeskrivning:

Han skall levat i Konung Erik Segersälls tid. Född ca 970. Blev kristen och döptes år 992 (far till Olof Skötkonung 990-talet). Bodde vid Skokloster i Uppland, där Han låtit på egen bekostnad uppbygga en Kyrka (i Byr), som länge kallades Bure kyrka och Socken. Nämnd på runsten utanför Skoklostret. Så här står det på runstenen: "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev läto resa stenen efter Tord, sin fader. Fot högg in runorna." Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund: Till åminnelse efter honom tages en sten vid samma Kyrkodörr, upprest av hans 5 söner med följande påskrift: "Antvitr, auk Gustaifr, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr laiti raisa ....... TORD Faduri sin fotr huik runar. Tord var född i staden Sigtuna och som trogen underhövding till Erik Segersäll, som var son till Kung Olof Skötkonung, stödde han idén av Erik Segersäll att bryta hedendomen och de konservativa karfterna i Uppsala och markera att ny tid inträtt som hans far Olof Skötkonung redan gjort genom att bygga en egen Kungastad Sigtuna, dit kallade Olof Engelska Myntmästare för att prägla de första svenska mynten, men asa läran, skulle leva kvar ett tag till, och som det står på Runstenen, landet hette fortfarande Svitfjord. Se svenska historien av Herman Lindqvist sidan 9-10 ) Bodde i Sigtuna och var en Under Hövding av Stormansrätt.

Gift med nn.

Barn:

Gynuar Haursi. Född 995 i Skokloster (C). [Byr] Död 1040 i Skokloster (C). [Björkö Birka]

Gunnar Horse Bure, född omkring 1000 i Skokloster (C). Död 1040 i Adelsö (AB). [Ekrö]

Rolifwer (Rolev) Tordsson Bure. Född beräknat 1000 i Skokloster (C). [Byr]

Andwiter (Andvätt) Tordsson Bure. Född beräknat 1000 i Skokloster (C). [Byr]

Gudlefr (Gullev) Tordsson Bure. Född omkring 1020 i Skokloster (C).

Thord i Byr. Född 970 i Skokloster (C). [Byr] Död 1020 i Skokloster (C). [Byr] Underhövdig

view all 11

Tord i Byr NN, {FICT}'s Timeline

992
992
Sigtuna, Sigtuna, Stockholm County, Sweden
995
995
Age 3
Sigtuna, Uppland (AB-län), Sverige
1000
1000
Age 8
Uppsala län, Sweden
1000
Age 8
Håbo, Skokloster
1000
Age 8
Håbo, Skokloster
1000
Age 8
Byr, Skokloster (C)
1000
Age 8
Byr, Skokloster (C)
1000
Age 8
Håbo, Skokloster
1020
1020
Age 28
Sigtuna, Sigtuna, Stockholm County, Sweden