Torgils Vikingson Aga

您也姓Aga吗?

考证Aga氏源流

Torgils Vikingson Aga的个人主页

Records for Torgils Aga

84,428 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

相关项目

Torgils Vikingson Aga

生日 (67)
出生地 Aga, Ullensvang, Hordaland, Norge
逝世 1497年 (63-71)
Aga, Ullensvang, Hordaland, Norge
葬于 Hordaland, Norge
直接亲属

父母: Viking Finnsen AgaNN Vikingsdatter Aga
妻: Gudrun Ormsdatter Lydvo
子女: Gyrid Torgilsdatter Aga; Johannes Torgilsson Galte til Torsnes; Johannes Torgilsen Aga Galte til TorsnesSissilia Torgilsdatter Aga
兄弟姐妹: N.N. Vikingsdatter Talgje

Occupation: Farmer
管理员 Christopher Severin Knag
最近更新

About Torgils Vikingson Aga

  1. 2240

Torgils Vikingson Aga ble født circa 1430 på Aga, Ullensvang, Hardanger, Hordaland, Norge. Torgils Vikingson fekk i 1457 6 månedsmatabol, 1 spann bol i Øvre Børve av frendka si Ragna Sigurdsdatter, og dette viser seinare eidendomstilhøve på Børve og Aga og stadfesta. Han ble gift med Gudrun Ormsdatter Lydvo, datter av Orm Ivarson Lydvo og Gyrid Baardsdatter Torsnes. Han døde før 1497 på Hardanger, Hordaland. Torgils Vikingson var son til Viking Finnson som var sonesons son til Torstein Mita på Aga og kona Margreta Holmfridsdtr. Dette var folk av høgadelen. Gudrun er dotter til Orm Ivarson Lydvo, Voss og kona Gyrid Bårdsdtr. Orm er nemnd i 1436. Riksarkivar Asgaut Steines seier at Holmfrid er eit av dei sjeldnaste kvinnenamna i Norge. Ca. 1000 var den første Holmfrid, den svenske kongedottera Holmfrid Eiriksdtr. gm Svein Håkonson jarl. Dei kvinnene som bar Holmfrid-namnet var alle av same ætt. Forutan Talgje åtte Tore Sæbjørnson fleire gardar rundt om i Ryfylke, m.a. det gamle stormannssetet Randa i Fister, hovdebølet etter lagmann Sigurd Ormson.


Torgil Vikingsson AGA was born in 1430 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.. He died before 1497 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.. Torgil married Gudrun Ormsdatter ORM-LYDVO. [Parents]

[Notes]

131099. Gudrun Ormsdatter ORM-LYDVO was born in 1445 in Lydvo.Voss.Hordaland.Norway. She died in 1520 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway. [Parents]

[Child]

131098. Torgil Vikingsson AGA

Torgils,s ancestors go way back to the old Kings of Norway.

--------------------------------------------------------------------------------

130330. Torgils* VIKINGSON Aga(776) (766)(914) (931)(767) was born about 1430 in Aga gård #64, Ullensvang, Hordaland, Norway. He died before 1497 in Aga gård #64, Ullensvang, Hordaland, Norway. Torgils Vikingsson Aga was named in a document in 1457 when he purchased 6 mmb 1 spann bol at Øvre Børve in Ullensvang. He also inherited 4 laupar smør and 4 animal hides at Aga in Ullensvang from his father and appears to have lived there. Aga is located on the west side of Sørfjord in Hardanger. He was married to Gudrun* ORMSDATTER Lydvo about 1475 in Hardanger, Norway. (766)(776)

130331. Gudrun* ORMSDATTER Lydvo (776)(766) (925) (931)(767) was born about 1455 in Lydvo gård #37, Voss, Hordaland, Norway. She died after 1519 in Aga gård #64, Ullensvang, Hordaland, Norway. Gudrun Ormsdatter was first married to Torgils Vikingsson Aga and it is through two daughters of this marriage that many people from Ryfylke can trace descent from King Håkon IV. Her second husband was Hans Martinsson Aga who has been mistaken by some genealogists to have been the father of Gudrun's daughters. Children were:


I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII-1 s40 skriver Asgaut Steinnes:

'Ætti til Torgils Vikingsson kan fylgjast lang bakover i tidi. Torgeir Torsteinsson, far til farfar hans, var ein av ervingane etter Gaute Håkonsson på Tolga, den siste av Tolga-ætti, og ein nær frende av Erlend Filipusson på Losna'

Steinnes har godtgjort at Torgils er sønnesønn av Finn Torgeirsson. Det er ikke umulig at Finn er sønn av Torgeir Torsteinsson, men det kan hverken bevises eller sannsynliggjøres at Torgeir Torsteinsson er sønn av Torstein mita. Det er heller ikke belegg for at Torstein mita var en Hallgrimsson.

Du vil finne mere om dette i tre artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXVII.


Han var sonesons son åt Torstein Mita på Aga og kone Margrete Holmfridsdatter. Dette var folk av høgadelen. Riksarkivar Asgaut Steinnes seier at Holmfrid er eit av dei sjeldnaste kvinnenamn i Norge. Ca. år 1000 vart den første Holmfrid, den svenske kongedottera Holmfrid Eiriksdatter., gift med Svein Håkonson jarl. Dei kvinnene som bar Holmfrid-namnet var alle av same ætt.


Reference: http://familytrees.genopro.com/318186/jarleslekt/default.htm?page=toc_families.htm


Greip Ivarson av Melsætta pantsette sin part i øvstatunet i 1309 til frenden riddar Gaute Eirikson Galtung. Øvstatun må ha gått over til Losna-godset. Det tilhøyrer nemleg seinare «De Rosenkrantzers gods», som tilfall kruna. Kaptein Friederich Bodenhaupt kjøpte av kruna i 1673, men selde vidare til leiglendingane i åra 1679-80.

Nedstatunet tilhøyrde visstnok heilt brørne Amund på Aga og Bjørn på Byre i 1360-åra, og dei åtte halvparten kvar. Som nemnt i Bd. 1, makeskifte Viking Finnson til seg eiga i Nedsta­tunet på Aga i 1436 mot 20 mmb. i Aske og 21/2 mmb. i Vaule, to gardar i Fister. Etter Steinnes si utrekning skulle dette vera 4/:> av heile Aga. Sonen Torgils Vikingson åtte dette seinare. Han hadde, etter det Asgaut Steinnes har funne fram til, to døtrer, den eine gift med ein Tore, truleg Tore Sæbjørnson, i Ryfylke, den andre med ein Johannes, som budde på Aga i 1519, og eiga i Aga vart delt likt mellom desse døtrene. Johannes hadde sonen Torgils Johannesson på Torsnes og desse 2 lp. smør, 2 huder er odelsjord åt sonen Johannes Torgilsson Aga ikr. 1600. Den andre halvparten, «Ryfylkeparten» er Anders Mowatt eigar av på den tid. Men dottera Karen Mowatt selde mellom 1647 og 1661 til Engel Hansson Gjøn i Hålandsdalen (som var gift med Kristi Torgils­dtr. Aga), og denne halvparten var i Gjøn-ætta si eige til leig­lendingane Lars Larsson og Ola Birgeson Aga kjøpte bruka sine i 1759.

Olav Kolltveit

Odda Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

B IV _ I_Ullensvang s. 480

------------------------------------------------------------------

Torgils Vikingsson på Aga

(Torgils på Aga )

Born possibly in 1440 - Rogaland, Norge

Died before 1497 - Hordaland, Norge

Parents

Viking Finnsson Aga ca 1400

? ?

Marriages and children

Married possibly in 1485 to Gudrun Ormsdatter Lydvo ca 1460, with

Gyrid Torgilsdatter Aga ca 1480

Notes

Torgils Vikingen, Øvre Bøvre 1457

NST XXI s 226: Asgaut Steinnes: Om dei to eldste norske drikkehorni:

Torgils Vikingsson, nevt 1457. Han arvet godset i Aga etter faren og var død før 1497. Enken Gudrun Ormsdtr. var da gift med Hans Marsteinsson, som bodde med henne i Aga.

Sources:

- person: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

Hardanger V 1967 s 38: Orm-navnet og Orm-ættene: O Kolltveit

NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- death: NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske dr

- family: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

NST XX1 1968 s 227: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

Gudrun Ormsdatter Lydvo

(Gudrun Lydvo )

 	

Born possibly in 1460 - Lydvo gård, Voss, Hordaland, Norge

Died - Aga gård, Ullensvang, Hordaland, Norge

Parents

Orm Ivarsson Måge, sogneprest til Voss ca 1430

Gyrid Bårdsdatter Torsnes ca 1430

Marriages and children

Married possibly in 1485 to Torgils Vikingsson på Aga ca 1440-/1497, with

Gyrid Torgilsdatter Aga ca 1480

Married about 1497 to Hans Garp Marteinson ca 1450, with

. Hansdatter ca 1480

Cecilia Hansdatter fra Aga ca 1490-ca 1520

Siblings

Gudrun Ormsdatter Lydvo

Ingrid på Lydvo ca 1460

Astrid Ormsdatter Lydvo ca 1480

Notes

Nevnt 1497

Sources:

- person: Galtungslekten 1974 s 24 og 166

NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

Hardanger V 1967 s 38: Orm-navnet og Orm-ættene: O Kolltveit

- family 1: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

NST XX1 1968 s 227: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- family 2: Galtungslekten 1974 s 27 og 166

Trogils Vikingson Aga, 13G Grandfather

Birth 1430, Aga, Ullensvang, Hordaland

Death 1496, Aga, Ullensvang, Hordaland

Alias/AKA Torgils

Father Viking Finnson Aga (1400-)

Mother Aga

Spouses

1 Gudrun Ormsdatter Lydvo, 13G Grandmother

Birth 1445, Lydvo, Voss, Hordaland

Death Aga, Ullensvang, Hordaland

Father Orm Ivarsson Lydvo (1420-1497)

Mother Gyrid Bårdsdatter Galtung på Torsnes (ca1425-1497)

Children Torgilsdatter

Johannes Torgilson (1475-)

Notes for Trogils Vikingson Aga

I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII-1 s40 skriver Asgaut Steinnes:

'Ætti til Torgils Vikingsson kan fylgjast lang bakover i tidi. Torgeir Torsteinsson, far til farfar hans, var ein av ervingane etter Gaute Håkonsson på Tolga, den siste av Tolga-ætti, og ein nær frende av Erlend Filipusson på Losna'

Steinnes har godtgjort at Torgils er sønnesønn av Finn Torgeirsson. Det er ikke umulig at Finn er sønn av Torgeir Torsteinsson, men det kan hverken bevises eller sannsynliggjøres at Torgeir Torsteinsson er sønn av Torstein mita. Det er heller ikke belegg for at Torstein mita var en Hallgrimsson.

Du vil finne mere om dette i tre artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXVII.

Notes for Gudrun Ormsdatter (Spouse 1)

Nevnt i 1497.

(Se N. Lauvskards ættartavle i hans Samnanger Saga.)

http://www.look.no/anita/slekt/

------------------------------------------------------------------------------

Torgils Vikingsson Galte-Aga

Birth: 1430 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Death: Before 1497 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Sex: M

Father: Viking Finnsson Galte-Aga b. 1409 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Mother:

   
 Gudrun Ormsdatter Orm-Aga (Wife) b. 1445 in Lydvo.Voss.Hordaland.Norway  

Marriage: 0001

Children:

Johannes Galten Torgilsson Galte-Aga b. 1470 in Aga.Ullensvang.Hordaland.Norway

N.N Torgilsdatter Galte-Nordbø

Gyrid Torgilsdatter Galtung-Aga b. Before 1497 in Aga.Ullensvang.Hordaland.Norway


 http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/1702


Greip Ivarson av Melsætta pantsette sin part i øvstatunet i 1309 til frenden riddar Gaute Eirikson Galtung. Øvstatun må ha gått over til Losna-godset. Det tilhøyrer nemleg seinare «De Rosenkrantzers gods», som tilfall kruna. Kaptein Friederich Bodenhaupt kjøpte av kruna i 1673, men selde vidare til leiglendingane i åra 1679-80.

Nedstatunet tilhøyrde visstnok heilt brørne Amund på Aga og Bjørn på Byre i 1360-åra, og dei åtte halvparten kvar. Som nemnt i Bd. 1, makeskifte Viking Finnson til seg eiga i Nedsta­tunet på Aga i 1436 mot 20 mmb. i Aske og 21/2 mmb. i Vaule, to gardar i Fister. Etter Steinnes si utrekning skulle dette vera 4/:> av heile Aga. Sonen Torgils Vikingson åtte dette seinare. Han hadde, etter det Asgaut Steinnes har funne fram til, to døtrer, den eine gift med ein Tore, truleg Tore Sæbjørnson, i Ryfylke, den andre med ein Johannes, som budde på Aga i 1519, og eiga i Aga vart delt likt mellom desse døtrene. Johannes hadde sonen Torgils Johannesson på Torsnes og desse 2 lp. smør, 2 huder er odelsjord åt sonen Johannes Torgilsson Aga ikr. 1600. Den andre halvparten, «Ryfylkeparten» er Anders Mowatt eigar av på den tid. Men dottera Karen Mowatt selde mellom 1647 og 1661 til Engel Hansson Gjøn i Hålandsdalen (som var gift med Kristi Torgils­dtr. Aga), og denne halvparten var i Gjøn-ætta si eige til leig­lendingane Lars Larsson og Ola Birgeson Aga kjøpte bruka sine i 1759.

Olav Kolltveit

Odda Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

B IV _ I_Ullensvang s. 480

------------------------------------------------------------------

Torgils Vikingsson på Aga

(Torgils på Aga )

Born possibly in 1440 - Rogaland, Norge

Died before 1497 - Hordaland, Norge

Parents

Viking Finnsson Aga ca 1400

? ?

Marriages and children

Married possibly in 1485 to Gudrun Ormsdatter Lydvo ca 1460, with

Gyrid Torgilsdatter Aga ca 1480

Notes

Torgils Vikingen, Øvre Bøvre 1457

NST XXI s 226: Asgaut Steinnes: Om dei to eldste norske drikkehorni:

Torgils Vikingsson, nevt 1457. Han arvet godset i Aga etter faren og var død før 1497. Enken Gudrun Ormsdtr. var da gift med Hans Marsteinsson, som bodde med henne i Aga.

Sources:

- person: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

Hardanger V 1967 s 38: Orm-navnet og Orm-ættene: O Kolltveit

NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- death: NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske dr

- family: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

NST XX1 1968 s 227: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

Gudrun Ormsdatter Lydvo

(Gudrun Lydvo )

 	

Born possibly in 1460 - Lydvo gård, Voss, Hordaland, Norge

Died - Aga gård, Ullensvang, Hordaland, Norge

Parents

Orm Ivarsson Måge, sogneprest til Voss ca 1430

Gyrid Bårdsdatter Torsnes ca 1430

Marriages and children

Married possibly in 1485 to Torgils Vikingsson på Aga ca 1440-/1497, with

Gyrid Torgilsdatter Aga ca 1480

Married about 1497 to Hans Garp Marteinson ca 1450, with

. Hansdatter ca 1480

Cecilia Hansdatter fra Aga ca 1490-ca 1520

Siblings

Gudrun Ormsdatter Lydvo

Ingrid på Lydvo ca 1460

Astrid Ormsdatter Lydvo ca 1480

Notes

Nevnt 1497

Sources:

- person: Galtungslekten 1974 s 24 og 166

NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

Hardanger V 1967 s 38: Orm-navnet og Orm-ættene: O Kolltveit

- family 1: NST XXXI 1988 s 448: Gotskalk-namn i Mauranger sokn

NST XX1 1968 s 227: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- family 2: Galtungslekten 1974 s 27 og 166

Trogils Vikingson Aga, 13G Grandfather

Birth 1430, Aga, Ullensvang, Hordaland

Death 1496, Aga, Ullensvang, Hordaland

Alias/AKA Torgils

Father Viking Finnson Aga (1400-)

Mother Aga

Spouses

1 Gudrun Ormsdatter Lydvo, 13G Grandmother

Birth 1445, Lydvo, Voss, Hordaland

Death Aga, Ullensvang, Hordaland

Father Orm Ivarsson Lydvo (1420-1497)

Mother Gyrid Bårdsdatter Galtung på Torsnes (ca1425-1497)

Children Torgilsdatter

Johannes Torgilson (1475-)

Notes for Trogils Vikingson Aga

I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII-1 s40 skriver Asgaut Steinnes:

'Ætti til Torgils Vikingsson kan fylgjast lang bakover i tidi. Torgeir Torsteinsson, far til farfar hans, var ein av ervingane etter Gaute Håkonsson på Tolga, den siste av Tolga-ætti, og ein nær frende av Erlend Filipusson på Losna'

Steinnes har godtgjort at Torgils er sønnesønn av Finn Torgeirsson. Det er ikke umulig at Finn er sønn av Torgeir Torsteinsson, men det kan hverken bevises eller sannsynliggjøres at Torgeir Torsteinsson er sønn av Torstein mita. Det er heller ikke belegg for at Torstein mita var en Hallgrimsson.

Du vil finne mere om dette i tre artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXXVII.

Notes for Gudrun Ormsdatter (Spouse 1)

Nevnt i 1497.

(Se N. Lauvskards ættartavle i hans Samnanger Saga.)

http://www.look.no/anita/slekt/

------------------------------------------------------------------------------

Torgils Vikingsson Galte-Aga

Birth: 1430 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Death: Before 1497 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Sex: M

Father: Viking Finnsson Galte-Aga b. 1409 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Mother:

   
 Gudrun Ormsdatter Orm-Aga (Wife) b. 1445 in Lydvo.Voss.Hordaland.Norway  

Marriage: 0001

Children:

Johannes Galten Torgilsson Galte-Aga b. 1470 in Aga.Ullensvang.Hordaland.Norway

N.N Torgilsdatter Galte-Nordbø

Gyrid Torgilsdatter Galtung-Aga b. Before 1497 in Aga.Ullensvang.Hordaland.Norway


 http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/1702

Torgils må ha dødd før 1497. for Gudrun var gift igjen før skiftet på Torsnes i 1497. Mer om ham: Odd Handegård, Vår felles slektshistorie - Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke (VFS)

Torgils giftet seg med Gudrun Ormsdatter Lydvo, datter av Orm Ivarsen Måge og Gyrid Bårdsdatter. (Gudrun Ormsdatter Lydvo ble født ca 1440 på Lydvo, Voss, Hordaland og døde etter 1497 på Aga, Ullensvang, Hordaland.)


Torgils må ha dødd før 1497. for Gudrun var gift igjen før skiftet på Torsnes i 1497. Mer om ham: Odd Handegård, Vår felles slektshistorie - Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke (VFS)

Torgils giftet seg med Gudrun Ormsdatter Lydvo, datter av Orm Ivarsen Måge og Gyrid Bårdsdatter. (Gudrun Ormsdatter Lydvo ble født ca 1440 på Lydvo, Voss, Hordaland og døde etter 1497 på Aga, Ullensvang, Hordaland.)


Født: Nemd 1457 Børve


Døde før 1497. gift med Gudrun ormsdatter fra Lydvo, før hun giftet seg med Hans Martinsson Aga- på Aga i 1497.
Nevnt 1457

查看全部

Torgils Vikingson Aga的年谱

1430
1430年
Ullensvang, Hordaland, Norge
1470
1470年
40岁
Ullensvang, Hordaland, Norway
1475
1475年
45岁
Aga
1490
1490年
60岁
Hordaland, Norway
1497
1497年
67岁
Aga farm, Ullensvang Parish, Hordaland
1497年
67岁
Hordaland, Norge
1497年
67岁
Hordaland, Norge
????
Aga , Ullensvang Hordaland