Trijntje Theunisz Gansevanger, SM/PROG

public profile

Geni профиль Trijntje Theunisz Gansevanger, SM/PROG

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Trijntje Theunisz Gansevanger, SM/PROG

Псевдоним: "Catharina GANSEVANGER", "Trijntje Theunisz Gansevanger"
Дата рождения:
Место рождения: Millegen, Netherlands
Смерть: Умер
Ближайшие родственники:

Дочь Gijsberg Theunisz Ganzevanger и {$w0} {$w1} / Gysbertha Ganzevanger
Жена Gysbert Dirkz Verwey, SV/PROG
Мать Beatrix Gysberta Verwey, b1 SM; Aletta Verwey, b2 SM; Dirk Gijsbertsz Verwey, b3 и Theunis Gijsbertz Gisjbertse Verwey

Менеджер: Daniel Jacobus Botes, In transit...
Последнее обновление:

About Trijntje Theunisz Gansevanger, SM/PROG

http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/court-of-justice/361-cj780-147

zie Olivier en Visser families van de Kaap http://www.ballfamilyrecords.co.uk/olivier/I052.htmlHaar officiële (doop) geboorte voornaam is Catharina, haar roepnaam was Trijntje. Voorgesteld wordt de voornaam te veranderen in Catharina (Trijntje) Theunisz Zij zou zijn gedoopt in 1636 in Milligen,GE,NLD


Trijntje Theunisz Gansevanger suggests that her father was Theunis (not Gijsbert!) - JS

Trijntje Theunisz Gansevanger 1 died before 23 September 1715, (earliest date in estate accounts) Notes: Described in her Estate Accounts as Trijntje Theunisz Gansevanger most recently (laast) widow of Gijsbert Verweij. Does this indicate a previous husband ?

Each of her daughters received 12,274 guldens from her mother's estate, no mean sum. The son's portion was divided among his three children.

Resolutions of the Council of Policy, C 11, pp. 97-104. Dingsdagh 23 November 1677

Vermits de dubieuse oorlogstijden altans niet toelaten om de tapneringhe in ’t openbaer aan de meest biedende op te veijlen, oock de Compa. niet evenveel [3] sijnde wie deselve komt te pachten om aan haar bij een quaat jaar off andersints egter hun guarandt te konnen bekomen, Soo hebben wij goet gevonden alle de tappers soo van coele wijnen, starck dranck, Caapse wijn tot suijkerbier in cluijs, op de oude voet daarin te laten continueenen, mits dat in plaats van de wed. Thielmans die met ’t suijkerbier is begiftigt geweest (nevens de ouderloose kinderen van Geertruijt Mentings, laast huijsvrou van den borger Joannes Pretorius, en Cornelis Adriaensz, vrijkuijper, de wed. vrou van Lourens Cornelisz, Gerrit Jansz en d’ wed, van den borger Gijsbert Dircxsz verweij, welcke vier laaste persoonen sulcx noch blijft toegevoegt om haar schade die deselve hebben geleden met het afbreken van haare huijsinge dicht onder ’t casteel gelegen, ’t welck om nootsakelijcke insigte ten dienst der E. Compa heeft moeten geschieden, eeniger maeten te soulageeren) sal begunstigt werden, den baas timmerman Adriaen van Brakel en daar bij toegevoegt nevens Barbara Geens, het broot backen tot gerief van ons guarnisoen en ’t volcq van de gaande en komende schepen, als een man sijnde die sulcx tot voorstandt van sijn familie behoeftigt is.

http://www.tanap.net/content/activities/documents/resolutions_Cape_of_Good_Hope/index.htm

Inventaris der goederen en effecten naergelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen Trijntje Theunisz: Gansevanger laest wed:e wijlen Gijsbert Dirksz: Verweij ten voordeele van desselfs kinderen en kindskinderen hier ondergenoemd, als

  • Beatrix Verweij
  • Aaltje Verweij
  • Johannes Franke als in huijwelijk hebbende Trijntje Verwij
  • Marritje Verweij en
  • Gijsbert Verweij al drie laestgenoemde representeerende haer overleede vader Dirk Verweij

Een huijs en erf staende ende geleegen in de Tafelvalleij in 't Blok O N:r 9 en 10

Aldus geinventariseert in de Tijgerbergen deesen 13 Septb:r 1715.

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Ref no.: MOOC8/3.15 on http://databases.tanap.net/mooc/

показать все

Хронология Trijntje Theunisz Gansevanger, SM/PROG

1620
1620
Millegen, Netherlands
1655
1655
Возраст 35
Woerden, Woerden, Utrecht, The Netherlands
1659
1659
Возраст 39
Woerden, Utrecht, Netherlands
1666
1666
Возраст 46
Polanen, Netherlands
1715
13 сентября 1715
Возраст 95
????