Ваша фамилия Trane?

Исследование фамилии Trane

Записей с Tyge Trane

61,492 запись

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Tyge Christensen Trane

Дата рождения:
Место рождения: Sørvik, Trondenes, Troms, Norge
Смерть: Умер в Astafjord, Troms, Norge
Ближайшие родственники:

Сын Christen Mathisen Trane и Øllegaard Tygesdatter
Муж Helvig Rasmusdatter
Отец Rasmus Tygesen Trane; Kristen Tygesen Trane; Christopher Tygesen Trane; Mathias Tygesen Trane; Daniel Tygesen Trane и ещё 6
Брат Karen Christensdatter Trane и Ingeborg Christensdatter Trane
Полукровный брат Øllegård Kristensdatter Trane; Gidsken Kristensdatter Trane; Mathias Christensen Trane; Maren Christensdatter Thrane; Nils Christensen Thrane и ещё 3

Профессия: Lensmann, Klokker, handelsborger
Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Tyge Christensen Trane

http://nose.dk/Norge/trane2.html#6

Oppga 1716 sit lensmannsembede (til Ole Jacobsen på Selseth), fordi han ikke kom fra å skrive tiendelistene. Tøger ble klokker. Som sådan trengte han ikke å mestre skrivekunsten i den grad som lensmannen fra da av måtte gjøre for å kunne sette opp tiendelister som oppnådde fogdens godkjenning.

Tyge Christensen Trane ble lensmann i Astafjord 1698, men avsto lensmannsembedet i 1717 til Ole Jacobsen, øvre Selseth, visstnok fordi det nye krav om årlige tiendelister krevde mye arbeid og stor skriveferdighet, siden listen måtte settes opp på tinget under sorenskriverens og fogdens tilsyn og kontroll. Siden var Tyge Christensen klokker i Astafjord til sin død i 1753.

Brukte 1716 og 1723 halvdelen (1 våg) av Lilleskog i Astafjord.

Betalte 1743 ledingskatt på 18 mrk.

Lilleskog eies år 1723 av «Joen Stephensens arvinge (der) eier og böxler 2 p 18 mk. Paaboende Tyge Christensen eier og 2 p 18 mk. Riibors arfvinger eier 12 mk»


Oppga 1716 sit lensmannsembede (til Ole Jacobsen på Selseth), fordi han ikke kom fra å skrive tiendelistene. Tøger ble klokke. Som sådan trengte han ikke å mestre skrivekunsten i den grad som lensmannen fra da av måtte gjøre for å kunne sette opp tiendelister som oppnådde fogdens godkjenning.

Tyge Christensen Trane ble lensmann i Astafjord 1698, men avsto lensmannsembedet i 1717 til Ole Jacobsen, øvre Selseth, visstnok fordi det nye krav om årlige tiendelister krevde mye arbeid og stor skriveferdighet, siden listen måtte settes opp på tinget under sorenskriverens og fogdens tilsyn og kontroll. Siden var Tyge Christensen klokker i Astafjord til sin død i 1753.

Brukte 1716 og 1723 halvdelen (1 våg) av Lilleskog i Astafjord. Betalte 1743 ledingskatt på 18 mrk. I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes dødsåret til 1763.


Tyge /Tøger / Thøger Christensen / Christensøn er nevnt i Trondheim i flere kilder, se nedenfor.

Yrke: Lensmann, Klokker, handelsborger. Tyge Christensen Trane ble lensmann i Astafjord 1698, men avsto lensmannsembedet i 1716/1717 til Ole Jacobsen, øvre Selseth, visstnok fordi det nye krav om årlige tiendelister krevde mye arbeid og stor skriveferdighet, siden listen måtte settes opp på tinget under sorenskriverens og fogdens tilsyn og kontroll. Siden var Tyge Christensen klokker i Astafjord til sin død i 1753. Brukte 1716 og 1723 halvdelen (1 våg) av Lilleskog i Astafjord. Betalte 1743 ledingskatt på 18 mrk. Lilleskog eies år 1723 av «Joen Stephensens arvinge (der) eier og böxler 2 p 18 mk. Paaboende Tyge Christensen eier og 2 p 18 mk. Riibors arfvinger eier 12 mk».

Barn:

 • Rasmus Tygesen Trane,
 • Øllegård Tygesdatter Trane,
 • Søren (Søfren) Tygesen Trane,
 • Jens Ukjent,
 • Kristen Tygesen Trane,
 • Christopher Thygersen / Christopher Tygesen Trane,
 • Mathias Tygesen Trane,
 • Daniel Tygesen Trane,
 • Steffen Tygesen Trane,
 • Berit Tygesdatter Trane,
 • Tyge Tygesen Trane

Søsken:

 • Karen Christensdatter Trane,
 • Ingeborg Christensdatter Trane

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 19 , 1694-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31335/115/ Nevnt i forbindelse med spørsmål om Thøger Christensens fader Christen Mathisens skatt for året 1689.

Forlovelse mellom Thøger Christensøn og Helvig Rasmusdatter Trondheim Domkirke, 3.4.1695 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-46 http://slektshistorie.blogspot.no/2008/03/trolovelser-trondheim-domkirken-1679.html

I koppskatten 1699 var han og kona bosatt i Trondheim (316). De var da nabo til Ole Rasmussen repslager (317). https://picasaweb.google.com/erlendem/TrondheimKoppskatt1699 http://forum.arkivverket.no/topic/197629-tyge-christensen-trane-ca-1664-1753-klokker-i-astafjord/


Tyge og kona Helvig flyttet fra Trondheim til Astafjord og gården Lille skog ca 1705: I 1704 var han ikke i Astafjord,http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48853/376/

I 1705 er han der: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48854/34/

I 1706 i Astafjord; http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48854/34/

1707: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48854/114/

I 1708 er han lensmann; http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48855/46/

1709: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48855/210/

1712: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48856/436/


Parten som Tyge og kona overtok i 1705 var eid av faren til Tyge, Christen Mathiasen, og i 1702 var det Hans Olsen og deretter (1703-1704) hans enke som hadde denne parten. Antakeligvis var Hr Hans Olsen Metrosinensis residerende kapellan til Torsken og hans kone Anne Marie Nilsdatter (Hveding) som satt på denne parten. Anne Marie var halvsøster av andre kona til Christen Mathiasen, Maren Jensdatter (Hveding).


I 1721 finns et dokument som gir interessante opplysninger om Tyge og kona, setranskribering av den aktuelle teksten, se under: http://forum.arkivverket.no/topic/197629-tyge-christensen-trane-ca-1664-1753-klokker-i-astafjord/ Klockeren, Tÿger Christens: til Ibestads sogn med sin qvindes oc børns alder oc tilstand og vilkor. Hvad sig belanger, ? klockeren selv - 56. aar gammel; hans qvinde Helvig Rasmusdatter, 45 aar gammel. Disse forelder have udi deris ekteskab avled tilsammen 9 levende børn, imod det 10ende barn, som strax efter fødselen døde; Børnenis alder; dend første og ældste Rasmus, 23 aar gammel; dend anden søn Christen 21 1/2 aar gammel: dend tredie Christopher, 18 aar gammel: disse trende sønner haer foreldrene ? foraarsagende for deris slette tilstand at bortsette til anderes tieniste. dend fierde, Matthias, 15. aar gammel, dend femte Jens, 13. aar gammel. dend siette, Daniel 11 1/2 aar gammel. dend syvende, Stephan, 9. aar gammel. Øllegaard, en pige, 7. aar gammel, dend ottende, dend niende, Søfren, 3 1/2. aar gammel. Disse ektefolk haver ingen tieniste:folck uden allemiste disse 6. børn hiemme hos dermen saler. De bebor en jordplads, kaldis Lille:Skoug, udi Ibestads sogn, benynendis til 2 1/2 pund, som til korn:vext er meget misslig, oc nesten aarlige slaar feil. Klockeren indkomma til offer af menigheden til de trende høitider beløper sig lidet til 4. eller 5. Rixdaler aarligen, oc til hans klocker?orld af Ibestads Menighed til 6. eller 7. voger fisk af allerhaande slags fisk; som Menigheden vil forunde ham. Dette at være saa udi ald sandhed bekrefter jeg med egen haand. Ibestad d: 24. February, 1721 C. O. Krog


De 3 eldste sønnene bør være født i Trondheim i og med at Tyge og kona ikke flyttet til Astafjord før ca 1705.


Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Senja og Tromsø sorenskriveri, Senja tinglag, Oppbevaringssted: SATØ Merknader: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080414650118.jpg http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17163&uid=ny&idx_side=-37 Underskriver Tyge Christensen Trane 22. desember 1746.


Kildeinformasjon: Troms fylke, Ibestad, Ministerialbok nr. 2 (1751-1775), Konfirmerte 1767, Døde og begravede 1751-1754, side 544-545. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9657&idx_id=9657&uid=ny&idx_side=-104 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070604630542.jpg Anno 1753 - 20 Feb: Død Tÿger ChristenS: gamel 89 aar og 5 maaneder


I 1707 nevnes Tyge og kona i dette dokumentet: Kildeinformasjon: Protokollnummer: 2a, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT Merknader: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328651043.jpg http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20228&uid=ny&idx_side=-242 Ole Rasmussen skjøter til Ernst Pettersen et hus som han og hans kjære søster Helvig Rasmusdatter hadde arvet etter deres far Rasmus Olsen. I den forbindelse hadde han inngått en kontrakt med "min kiere søsters mand Thøge Christensen".


Kona til Tyge bør være datter av Rasmus Olsen repslager.


Rasmus Olsen repslager og sønnen Ole er nevnt her: http://vindheim.net/hamp/reperbaner.html


Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, Dahl, Svein Tore se side 23 der Rasmus repslager betegnes salig i 1699: http://www.nb.no/nbsok/nb/2a3277c34e9b8609362e231cb6fa5981.nbdigital?lang=no#0 Se NST16, side 300 er det skifte etter kona til Rasmus Olsen repslager: Skifte 20/10 1685, avdøde Maren Christophersd., Rasmus Olsen repslagers. B.: Ole 8, Christopher 6, Helvig 10. 377 - 30, derav hus.


Rasmus Olsen repslager og kona Maren Christophersdatter ble gift i domsognet i 1676: Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0056/0005/0003, BN Sakefallsregnskap, Trondheim by, , , 1676-, oppb: RA Merknader: Vedlegg A-D Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...ead/rk/29299/5/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...90714330541.jpg NB! Feil navn på kona. Det er samme navn på begge konene til de som får bøter her.

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Re/L0056/0005/0003, BN Sakefallsregnskap, Trondheim by, , , 1676-, oppb: RA Merknader: Vedlegg A-D Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29299/5/ Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714330551.jpg Her fremgår det korrekte navnet på kona.Lensmann og klokker

открыть все 14

Хронология Tyge Christensen Trane

1664
1664
Sørvik, Trondenes, Troms, Norge
1697
1697
Возраст 33
Lilleskog, Ibestad, Troms, Norway
1699
1699
Возраст 35
Lilleskog, Ibestad, Troms, Norway
1701
1701
Возраст 37
Ibestad, Troms, Norway
1705
1705
Возраст 41
Ibestad, Troms, Norway
1709
1709
Возраст 45
1711
1711
Возраст 47
Ibestad, Troms, Norge
1714
1714
Возраст 50
1716
1716
Возраст 52
Lilleskog, Ibestad, Troms, Norway
1726
1726
Возраст 62
Lislleskog, Ibestad, Troms, Norway