Viking Finnsen Aga

Is your surname Aga?

Research the Aga family

Viking Finnsen Aga's Geni Profile

Records for Viking Aga

71,353 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Viking Finnsen Aga

Birthdate: (69)
Birthplace: Aga, Ullensvang, Hordaland, Norway
Death: Died in Ullensvang, Hordaland, Norway
Place of Burial: Ullensvang, Hordaland, Norway
Immediate Family:

Son of Finn Torgeirson Aske and NN Vikingsdotter Nordbø
Husband of NN Vikingsdatter Aga
Father of Torgils Vikingson Aga and N.N. Vikingsdatter Talgje
Brother of Torgeir Finnson Mita

Occupation: Farmer (at least 1436-1469), Farmer
Managed by: Christopher Severin Knag
Last Updated:

About Viking Finnsen Aga

http://www.look.no/anita/slekt/webcards/ps04/ps04_434.htm

http://slekt.utne.nu/gedview/individual.php?pid=I953&ged=eu_alt080309.ged&tab=0

Kilde: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid, Bygdesoge 1

Publikasjon: Odda, Ullensvang og Kinsarvik bygdeboknemnd, 1963

Dokument referanse: 296

Datakvalitet (0-3): 3


Ekteskap Nn Ukjent Aga - ‎[Vis familie ‎(F257)‎‎] Norge


Farens dødsfall 1423 ‎(Alder 23)‎ Far: Finn Torgeirson Aga (I951) ‎(Alder 53)‎


Fødsel til barn

 1. 1 1430 ‎(Alder 30)‎ Sønn: Torgils Vikingson Aga (I516)

Universell ID 79CC43FF8E16436F8B5F044B658D46C5134C


Død etter 1469 ‎(Alder 69)‎ Aga, Ullensvang, Hordaland, Norway 1. 2242

Viking Finnson Aga ble født ca 1400 på Aga, Ullensvang, Hardanger, Hordaland, Norge. Han var sønn av Finn Torgeirson Aga og N.N. Vikingsdatter. Viking Finnson og Torald Bergulvson gjorde makeskifte nevnt 21. mars 1436, slik at Viking fekk Aga mot halve Aske og ein lut av Vaule i Mosterøy. Viking Finnson er nevnt i 1469, når hen er tilsetde på Bleie og gir vitneprov om Aksnes i Vikøy. Viking Finnson Aga døde etter 1469 på Torsnes, Jondal, Hardanger, Hordaland, Norge.1


Reference: http://familytrees.genopro.com/318186/jarleslekt/default.htm?page=toc_families.htm


Skal være av slekta til Harald Hårfagre
Eigedomstilhøve

Gjennom heile mellomalderen og fram til vår eiga tid lukkast det elles å halda garden i privat eige. I mellomalderen var det helst adelen som åtte både Askje og Vaula. Fram ti11436 ser det ut til at det var Hardanger­ætter som hadde hand om garden. Dette året makebytte Torvald Bergulvsson 20 månadmatsbol i garden tilsvarande 300 spann korn­skyld, mot jordegods i Aga. Ny eigar blei Viking Finnsson som også sikra seg 37,5 spann i V aula. Me veit at Gunstein Torkelsson i Kvinnesdal og Svein Nilsson åtte Askje i 1495. Men adelen greidde seg dårleg i seinmellomalderen, og ved inngangen av 1500-talet hadde biskop Hoskuld Hoskuldsson fått hand om delar av godset. Men i 1537 1aut han

selja garden tilbake til Geirlaug Sveinsdotter som tok han på odelen. I 1558 åtte Geirlaug og Gro Gunsteinsdotter helvta av garden kvar. Men det gjekk ikkje godt for denne gamle lågadelen, og han sokk litt i senn ned til å bli storbondeætter. Og storbønder åtte garden i tidleg nyare tid, som i 1617 då Gjermund på Rike i Valle i Setesdal sat med skøytet. Ætta på Rike åtte jordegods i mange gardar, mellom anna i Telemark.

Asbjørn Halvardsson høyrde også til denne ætta og budde på Rike fram til 1637. I åra som fylgde bytta han bruk med broren Torjus på ein part i Svalastog i Odal i Telemark. Samstundes flytta han til gards.

Ola Asbjørnsson som hadde halde til påAskje sidan 1628 var bg frå Rike og må ha vore nær slekt av

Asbjørn, kanskje onkelen. Han åtte 30,5 spann i garden. Men framleis åtte sætesdølane i garden.

Den største einskildeigaren var Ola Gunnarsson Kvestad i Valle. Han åtte kring 1670 48 spann som han

selde til sjølveige i 1682.

Andre eigarar på den tida var Daniel Vaula med 18,5 spann, Jakob Sokn med 14 spann og Knut LØland med 4,5 spann. Det blei drive noko handel med dette jordegodset. Men i hovudsak blei det halde samla i hendene til dei som dreiv jorda.

Birger Lindanger / Jørg Eirik Waula

Rennesøy

Gard og Ætt B 3 Mosterøy s 1168-69

---------------------------------------------------------------------------

Greip Ivarson av Melsætta pantsette sin part i øvstatunet i 1309 til frenden riddar Gaute Eirikson Galtung. Øvstatun må ha gått over til Losna-godset. Det tilhøyrer nemleg seinare «De Rosenkrantzers gods», som tilfall kruna. Kaptein Friederich Bodenhaupt kjøpte av kruna i 1673, men selde vidare til leiglendingane i åra 1679-80.

Nedstatunet tilhøyrde visstnok heilt brørne Amund på Aga og Bjørn på Byre i 1360-åra, og dei åtte halvparten kvar. Som nemnt i Bd. 1, makeskifte Viking Finnson til seg eiga i Nedsta­tunet på Aga i 1436 mot 20 mmb. i Aske og 21/2 mmb. i Vaule, to gardar i Fister. Etter Steinnes si utrekning skulle dette vera 4/:> av heile Aga. Sonen Torgils Vikingson åtte dette seinare. Han hadde, etter det Asgaut Steinnes har funne fram til, to døtrer, den eine gift med ein Tore, truleg Tore Sæbjørnson, i Ryfylke, den andre med ein Johannes, som budde på Aga i 1519, og eiga i Aga vart delt likt mellom desse døtrene. Johannes hadde sonen Torgils Johannesson på Torsnes og desse 2 lp. smør, 2 huder er odelsjord åt sonen Johannes Torgilsson Aga ikr. 1600. Den andre halvparten, «Ryfylkeparten» er Anders Mowatt eigar av på den tid. Men dottera Karen Mowatt selde mellom 1647 og 1661 til Engel Hansson Gjøn i Hålandsdalen (som var gift med Kristi Torgils­dtr. Aga), og denne halvparten var i Gjøn-ætta si eige til leig­lendingane Lars Larsson og Ola Birgeson Aga kjøpte bruka sine i 1759.

Olav Kolltveit

Odda Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

B IV _ I_Ullensvang s. 480

--------------------------------------------

Viking Finnsson Aga

(Viking Aga )

Born about 1400 - Askje gård, Mosterøy, Rogaland, Norge

Died - Aga ?, Ullensvang, Hordaland, Norge

Parents

Finn Torgeirsson Aske ca 1360

. Vikingsdatter ca 1365

Marriages and children

Married to ? ?, with

Torgils Vikingsson på Aga ca 1440-/1497

Notes

NST XXI s 226: Asgaut Steinnes: Om dei to eldste norske drikkehorni:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viking Finnsson, nevnt i 1436, da han gjorde et makeskifte med Torald Bergulvsson, sønnen til Bergulv Arneson, slik at han ga fra seg 20 månedsmatsbol i Askje og 2 1/2 månedsmatsbol i Vaule i samme sogn, og fikk igjen gods i Aga i Ullensvang. Det kan også nevnes at Greip Toreson, som var av Galtung ætten, i 1399 ga fra seg til slektningen sin Gaute Eiriksson, den retten han hadde til bl.a gården Aga. Se nærmere om godset i Aga i Ætt og Heim 1950, s 137.

Sources:

- person: Galtungslekten 1974 s 172

NST XX1 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- family: NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske dr

Viking Finnsson Galte-Aga

Birth: 1409 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Death: 1470 in Aske.Mosterøy.Hordaland.Norway.

Sex: M

Father: Finn Torgeirsson Galte-Aga b. 1370 in Aske.Mosterøy.Hordaland.Norway

Mother: N.N Vikingsdatter Nordbø b. in Nordbø.Rennesøy.Rogaland.Norway

  

Changed: 19 Oct 2002 01:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Children:  

Torgils Vikingsson Galte-Aga b. 1430 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.


 http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/1704

Eigedomstilhøve

Gjennom heile mellomalderen og fram til vår eiga tid lukkast det elles å halda garden i privat eige. I mellomalderen var det helst adelen som åtte både Askje og Vaula. Fram ti11436 ser det ut til at det var Hardanger­ætter som hadde hand om garden. Dette året makebytte Torvald Bergulvsson 20 månadmatsbol i garden tilsvarande 300 spann korn­skyld, mot jordegods i Aga. Ny eigar blei Viking Finnsson som også sikra seg 37,5 spann i V aula. Me veit at Gunstein Torkelsson i Kvinnesdal og Svein Nilsson åtte Askje i 1495. Men adelen greidde seg dårleg i seinmellomalderen, og ved inngangen av 1500-talet hadde biskop Hoskuld Hoskuldsson fått hand om delar av godset. Men i 1537 1aut han

selja garden tilbake til Geirlaug Sveinsdotter som tok han på odelen. I 1558 åtte Geirlaug og Gro Gunsteinsdotter helvta av garden kvar. Men det gjekk ikkje godt for denne gamle lågadelen, og han sokk litt i senn ned til å bli storbondeætter. Og storbønder åtte garden i tidleg nyare tid, som i 1617 då Gjermund på Rike i Valle i Setesdal sat med skøytet. Ætta på Rike åtte jordegods i mange gardar, mellom anna i Telemark.

Asbjørn Halvardsson høyrde også til denne ætta og budde på Rike fram til 1637. I åra som fylgde bytta han bruk med broren Torjus på ein part i Svalastog i Odal i Telemark. Samstundes flytta han til gards.

Ola Asbjørnsson som hadde halde til påAskje sidan 1628 var bg frå Rike og må ha vore nær slekt av

Asbjørn, kanskje onkelen. Han åtte 30,5 spann i garden. Men framleis åtte sætesdølane i garden.

Den største einskildeigaren var Ola Gunnarsson Kvestad i Valle. Han åtte kring 1670 48 spann som han

selde til sjølveige i 1682.

Andre eigarar på den tida var Daniel Vaula med 18,5 spann, Jakob Sokn med 14 spann og Knut LØland med 4,5 spann. Det blei drive noko handel med dette jordegodset. Men i hovudsak blei det halde samla i hendene til dei som dreiv jorda.

Birger Lindanger / Jørg Eirik Waula

Rennesøy

Gard og Ætt B 3 Mosterøy s 1168-69

---------------------------------------------------------------------------

Greip Ivarson av Melsætta pantsette sin part i øvstatunet i 1309 til frenden riddar Gaute Eirikson Galtung. Øvstatun må ha gått over til Losna-godset. Det tilhøyrer nemleg seinare «De Rosenkrantzers gods», som tilfall kruna. Kaptein Friederich Bodenhaupt kjøpte av kruna i 1673, men selde vidare til leiglendingane i åra 1679-80.

Nedstatunet tilhøyrde visstnok heilt brørne Amund på Aga og Bjørn på Byre i 1360-åra, og dei åtte halvparten kvar. Som nemnt i Bd. 1, makeskifte Viking Finnson til seg eiga i Nedsta­tunet på Aga i 1436 mot 20 mmb. i Aske og 21/2 mmb. i Vaule, to gardar i Fister. Etter Steinnes si utrekning skulle dette vera 4/:> av heile Aga. Sonen Torgils Vikingson åtte dette seinare. Han hadde, etter det Asgaut Steinnes har funne fram til, to døtrer, den eine gift med ein Tore, truleg Tore Sæbjørnson, i Ryfylke, den andre med ein Johannes, som budde på Aga i 1519, og eiga i Aga vart delt likt mellom desse døtrene. Johannes hadde sonen Torgils Johannesson på Torsnes og desse 2 lp. smør, 2 huder er odelsjord åt sonen Johannes Torgilsson Aga ikr. 1600. Den andre halvparten, «Ryfylkeparten» er Anders Mowatt eigar av på den tid. Men dottera Karen Mowatt selde mellom 1647 og 1661 til Engel Hansson Gjøn i Hålandsdalen (som var gift med Kristi Torgils­dtr. Aga), og denne halvparten var i Gjøn-ætta si eige til leig­lendingane Lars Larsson og Ola Birgeson Aga kjøpte bruka sine i 1759.

Olav Kolltveit

Odda Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid

B IV _ I_Ullensvang s. 480

--------------------------------------------

Viking Finnsson Aga

(Viking Aga )

Born about 1400 - Askje gård, Mosterøy, Rogaland, Norge

Died - Aga ?, Ullensvang, Hordaland, Norge

Parents

Finn Torgeirsson Aske ca 1360

. Vikingsdatter ca 1365

Marriages and children

Married to ? ?, with

Torgils Vikingsson på Aga ca 1440-/1497

Notes

NST XXI s 226: Asgaut Steinnes: Om dei to eldste norske drikkehorni:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viking Finnsson, nevnt i 1436, da han gjorde et makeskifte med Torald Bergulvsson, sønnen til Bergulv Arneson, slik at han ga fra seg 20 månedsmatsbol i Askje og 2 1/2 månedsmatsbol i Vaule i samme sogn, og fikk igjen gods i Aga i Ullensvang. Det kan også nevnes at Greip Toreson, som var av Galtung ætten, i 1399 ga fra seg til slektningen sin Gaute Eiriksson, den retten han hadde til bl.a gården Aga. Se nærmere om godset i Aga i Ætt og Heim 1950, s 137.

Sources:

- person: Galtungslekten 1974 s 172

NST XX1 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske drikkehorni

- family: NST XX1 1968 s 226: Asgaut Steinnes: Om dei eldste norske dr

Viking Finnsson Galte-Aga

Birth: 1409 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.

Death: 1470 in Aske.Mosterøy.Hordaland.Norway.

Sex: M

Father: Finn Torgeirsson Galte-Aga b. 1370 in Aske.Mosterøy.Hordaland.Norway

Mother: N.N Vikingsdatter Nordbø b. in Nordbø.Rennesøy.Rogaland.Norway

  

Changed: 19 Oct 2002 01:00:00

 Spouses & Children  
 
 

 Children:  

Torgils Vikingsson Galte-Aga b. 1430 in Aga.Ullensvang.Hardanger.Hordaland.Norway.


 http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/1704Han eide halve Aske og Vaula i Mosterøy, morsarv.


Viking Finnson var sønnesønns sønn til Torstein Mita på Aga i Hardanger og kona Margrete Holmfridsdtr. Dette var folk av høg adel.
Han bodde på Aga i 1469. Tidlig på 1400-tallet byttet Viking Finnsen til seg gården Vaula, Mosterøy i Rennesøy. I et brev datert 21. mars 1436 (DN. VI 463) blir det opplyst at Viking Finnsen bytter til seg Aga og kjøper gods i Nordtveit og Kambestad i Ullensvang av Torald Bergulvson. Det er også funnet et brev datert 1423 der Finn Torgeirsen inngår et forlik med Bergulv Arnesen. Disse to er fedrene til Viking og Torald. Viking Finnsen var sønnesønns-sønn til Torstein Mita på Aga og kona Margrete Holmfridsdatter. Disse var folk av høgadelen. Holmfrid er et av de sjeldneste kvinnenavn i Norge. Omkring år 1000 ble den første Holmfrid, vi kjenner - den svenske kongsdatteren Holmfrid Eiriksdatter - gift med Svein Håkonsen jarl. De kvinnene som bar Holmfrid-navnet, var alle av samme slekt.


Han bodde på Aga i 1469. Tidlig på 1400-tallet byttet Viking Finnsen til seg gården Vaula, Mosterøy i Rennesøy. I et brev datert 21. mars 1436 (DN. VI 463) blir det opplyst at Viking Finnsen bytter til seg Aga og kjøper gods i Nordtveit og Kambestad i Ullensvang av Torald Bergulvson. Det er også funnet et brev datert 1423 der Finn Torgeirsen inngår et forlik med Bergulv Arnesen. Disse to er fedrene til Viking og Torald. Viking Finnsen var sønnesønns-sønn til Torstein Mita på Aga og kona Margrete Holmfridsdatter. Disse var folk av høgadelen. Holmfrid er et av de sjeldneste kvinnenavn i Norge. Omkring år 1000 ble den første Holmfrid, vi kjenner - den svenske kongsdatteren Holmfrid Eiriksdatter - gift med Svein Håkonsen jarl. De kvinnene som bar Holmfrid-navnet, var alle av samme slekt.

Viking giftet seg med NN (Vikingsdatter?) Aga.


Født: Nemd 1423


Byttet til seg Aga i 1436

Galtungslekten I Fortid og Nutid 1974, 1997 Oslo , Galtung, J. E., Reference: Table V


Nenvt siste gang 1457. Eide halve Ask og Vaula i Mosterøy. Morsarv.

view all

Viking Finnsen Aga's Timeline

1400
1400
Ullensvang, Hordaland, Norway
1430
1430
Age 30
Ullensvang, Hordaland, Norge
1469
1469
Age 69
Ullensvang, Hordaland, Norway
1469
Age 69
Ullensvang, Hordaland, Norway
????
Finnøy, Rogaland, Norge
????
Aga, Ullensvang, Hordaland