Willem Esterhuizen, c1d1

Is your surname Esterhuizen?

Research the Esterhuizen family

Willem Esterhuizen, c1d1's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Willem Esterhuizen, c1d1

Inventaris mitsg:s taxatie van alle sodanige goederen, als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door Engela Erasmus ten voordeele van haaren overgebleeven man den landbouwer Johannes Esterhuijsen ter eenree, mitsgaders haare ses bij hem in huwelijk verwekte kinderen, met naamen

 • 1) Willem Esterhuijsen oud 11 jaaren
 • 2) Johannes Esterhuijsen oud 8 jaaren
 • 3) Susanna Elisabeth Esterhuijsen oud 6 jaaren
 • 4) Erasmus Esterhuijsen oud 4 jaaren
 • 5) Christoffel Esterhuijsen oud 2 jaaren
 • 6) Anna Catharina Esterhuijsen oud 1 jaar ter andere zijde

...

	 
 • Een opstal aan de Klippe Fonteijn, geleegen in 't Roggeveld
 • een opstal genaamt de Kanarij Fonteijn
 • een opstal genaamt de Rietkuijl geleegen in de Karro

...

Aldus g'inventariseert ende getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop den 22:e Junij 1764.

Als gecommitt:e Weesmees:ren: L:S: Faber, H:O: Muller

Johannes er Esterhuijs

Mij praesent: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s

[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/11.6a on http://databases.tanap.net/mooc/]


Testament opgestel 26/10/1809

Inventaris MOOC8/28.26 Testator(s): Magdalena Christina Meintjes van den Bergh Willem Esterhuijzen

18 Augustus 1810

Inventaris des boedels in gemeenschap bezeeten geweest by den burger Willem Esterhuijzen Joh:s z:n en desselfs huijsvrouw Magdalena Christina Meintjes van den Bergh, mitsgaders van de zijde des eerstgemelde op den 30 Maart deezes jaars met ’er dood ontruijmd en nagelaten, hebbende den overleedene bij testamentaire dispositie in dato 26 October des gepasseerden jaars 1809 voor den notaris publicq ten deezen gouvernemente m:r Johannes Henoch Neethling en zeekere getuijgen met zijne thans overgebleevene weduwe mutueel opgerigt, tot zyne eenige en universeele erfgenamen benoemd en aangesteld zijne kinderen ofte bij derzelver vooroverleiden derzelver wettig nakroost bij plaatsvulling in gelijke deelen, zijnde op dien grond de erfgenamen van den overleedenen de ondertemeldene twee kinderen door hem by zijn overgebleevene weduwe in wettig huwelijk geprocreëert, met namen

1) Engela Jacoba oud 13 jaren 2) Willem Johannes Esterhuijzen oud 11 jaren Zijnde wijders bij het gemelde testament het Eerwaarde Collegie van Heeren Weesmeesteren aan de Kaap de Goede Hoop benoemd en aangesteld tot executeuren van hetzelve redderaars des boedels en voogden over de minderjarige erfgenamen van den overleedenen weshalven den gemeenschappelyken boedel door ons ondergeteekendens als expresse gecommitteerdens uit gemelde Collegie is g’inventariseerd en opgenomen, mitsg:s bevonden te bestaan in het volgende, namentlyk Een opstal staande op de leenings plaats genaamd aan de Picquetbergen aan deeze hoek geleegen onder t district Tulbagh een opstal staande op de leenings plaats gen:d de Draay geleegen aan de Groote Rivier aan de Picquetbergs Vlakte bij testamentaire dispositie aan de overgebleevene weduwe gelegateerd voor de somme van vier duijzend guldens

===============================================
view all

Willem Esterhuizen, c1d1's Timeline

1753
August 5, 1753
Swellendam, Suid Afrika, Kaap
1753
Swellendam, Suid Afrika, Kaap
1797
1797
Age 44
Tulbach, Suid Afrika, Kaap
1799
1799
Age 46
Tulbach, Suid Afrika, Kaap
1810
March 30, 1810
Age 57
Tulbagh, Kaap