Is your surname de Ruiter?

Connect to 5,269 de Ruiter profiles on Geni

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Willem de Ruiter

Birthdate:
Birthplace: Amsterdam, NH, Netherlands
Death: March 26, 1894 (75)
Leersum, UT, Netherlands
Immediate Family:

Son of Hugo de Ruiter and Maria Teniers
Husband of Klazina Gerth and Anthonia Hendrika van Brummelen
Father of Willemijntje de Ruiter and Frederika de Ruiter

Managed by: Private User
Last Updated:

About Willem de Ruiter

hij (Willem) zou NIET door ouders zijn opgevoed.........

test

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-10840-26847-65?cc=202011...

Zoon van Hugo de Ruiter beroep geen en van Maria Teniers Echtelieden wonende in de Heerestraat 21 A H (alhier) = Amsterdam

Eerste getuige: Pieter van der Krats oud tweeenveertig jaren, wonende Bloemstraat nr. 73 (13?) beroep geen
Tweede getuige: Jan Bantjes oud vijftig jaren, wonende Bloemstraat nr. 86 beroep geen vroedvrouw: Heijer, Geertruij Petronella

inschrijvingsdatum:08-05-1807 naam bruidegom:Knipscheer, Dirk Jacobus Wilhelm naam bruid:Heijer, Geertruij Petronella bronverwijzing:DTB 655, p.396 opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK. Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Ondertrouwregister: NL-SAA-26235169

kind:, Johan Gerhard geboortedatum:06-05-1808 doopdatum:22-05-1808 kerk:Nieuwe Kerk godsdienst:Hervormd vader:Knipscheer, Jacobus Wilhelm moeder:Heijer, Geertruij Piteronela getuige:Heijer, Christiaan getuige:Dirksen, Christiena Geertruijda bronverwijzing: DTB 62, p.97(oud pag. 42), nr.1 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23495182

kind:, Geertruij Pieternella doopdatum:26-05-1779 kerk:Noorderkerk godsdienst:Hervormd vader:Heijer, Christiaan moeder:Franssen, Franszeijntje getuige:[ten] Brink, Engelbert getuige:Pothoven, Pieternella bronverwijzing: DTB 84, p.177(folio 89), nr.9 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23626955

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 481

Inventarisnr: 867

Gemeente: Leersum

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 7

Datum: 19-08-1880

Bruidegom Willem de Ruiter

Leeftijd: 62

Geboorteplaats: Amsterdam

Bruid Anthonia Hendrika van Brummelen

Leeftijd: 54

Geboorteplaats: Leersum

Vader bruidegom Hugo de Ruiter

Moeder bruidegom Maria Teniers

Vader bruid Jan van Brummelen

Moeder bruid Hendrikje Vlastuin

Nadere informatie Bg. wed. Clasina Gerth, br. wed. Willem Verhagen.

--------------------------------------------------------------------------------

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 481

Inventarisnr: 391

Gemeente: Leersum

Soort akte: Overlijdensakte

Aktenummer: 18

Aangiftedatum: 27-03-1894

Overledene Willem de Ruiter

Geslacht: M

Overlijdensdatum: 26-03-1894

Leeftijd: 75

Overlijdensplaats: Leersum

Vader Hugo de Ruiter

Moeder Maria Teniers

Partner Anthonia Hendrika van Brummelen

Relatie: echtgenoot

Nadere informatie Eerder weduwnaar van Clasina Gerth.

-----------------------------------------------------------------------------------

Detail resultaat: (Overledene)

Bron Memories van successie

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 337-6

Inventarisnr: 21

Kantoorplaats: Rhenen

Memorienr: 2

Registratie datum: 06-12-1894

Overledene Willem de Ruiter

Overlijdensplaats: Leersum

Overlijdensdatum: 26-03-1894

Nadere informatie nummer op film: 2346.

Jan Bantjes = Johannes Bantjes geboren 11-05-1768 zoon van Cornelis Bantjes (geb. 06-09-1739 - 27-03-1772 Azië VOC Opper (scheeps)timmerman en Teuntje Smit

Over Willem de Ruiter (Nederlands)1818 - geboorte

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-10840-26847-65?cc=202011...

hij (Willem) zou NIET door ouders zijn opgevoed.........

Zoon van Hugo de Ruiter beroep geen en van Maria Teniers Echtelieden wonende in de Heerestraat 21
K 4(?)

Eerste getuige: Pieter van der Krats oud tweeenveertig jaren, wonende Bloemstraat nr. 73 (13?) beroep geen
Tweede getuige: Jan Bantjes oud vijftig jaren, wonende Bloemstraat nr. 86 beroep geen vroedvrouw: Heijer, Geertruij Petronella wonende Heerestraat nr. 21 (!)

inschrijvingsdatum:08-05-1807 naam bruidegom:Knipscheer, Dirk Jacobus Wilhelm naam bruid:Heijer, Geertruij Petronella bronverwijzing:DTB 655, p.396 opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK. Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Ondertrouwregister: NL-SAA-26235169

kind:, Johan Gerhard geboortedatum:06-05-1808 doopdatum:22-05-1808 kerk:Nieuwe Kerk godsdienst:Hervormd vader:Knipscheer, Jacobus Wilhelm moeder:Heijer, Geertruij Piteronela getuige:Heijer, Christiaan getuige:Dirksen, Christiena Geertruijda bronverwijzing: DTB 62, p.97(oud pag. 42), nr.1 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23495182

kind:, Geertruij Pieternella doopdatum:26-05-1779 kerk:Noorderkerk godsdienst:Hervormd vader:Heijer, Christiaan moeder:Franssen, Franszeijntje getuige:[ten] Brink, Engelbert getuige:Pothoven, Pieternella bronverwijzing: DTB 84, p.177(folio 89), nr.9 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23626955


1823

Zie ook http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Putman.html

Willem de Ruiter geboren 07-05-1818 Diversen: Kolonie: Willemsoord Aankomst in kolonie III, Willemsoord. Plaatsing: Contr. A.W.Luber, Amsterdam Ó fl. 60.-- per jaar. Ingedeeld bij huisverz. J.Ebert III & I. Op vertrekdatum uit kolonie I naar Instituut Wateren. Op 12-03-1838 is het contract opgezegd. In 1838 boerenknecht te Darthuizen, was daar in 1841 nog. Plaats van herkomst: Amsterdam Datum van aankomst: 27-07-1823 Vertrek datum: 10-11-1829

( Michaël Wilhelm Luber en Johannes Ebert)

1829

Bron: Correspondentie MvW Soort registratie: Correspondentie(Akte)datum: 06-10-1829 Plaats: Wateren https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/deeds/5f... Wateren den 6 october 1829

Nominative staat van eenige jongelingen uit ged Vrije koloniën welke in het instituut van opvoeding te Wateren zouden kunnen worden opgenomen

Namen Ouderdom Waarvandaan bij wien ingedeeld in welke kolonie

Willem Putman 14 jaar Amsterdam Ebert nr 1

Willem de Ruiter 11 jaar id id “ 1

Willem der Nederlanden Wed. Kok " 1

(Johannes Ebert)


1837

17 januari 1837

0186 - 179 - scan 312

Amsterdam 17 Jan 1837

Mijnheer!

In antwoord op uwe missive, waarvoor ik u mijnen dank betuig, dient dat W. de Ruiter 7 mei 1818 geboren is, en alzoo thans in de Nat. Militie behoort te worden ingeschreven; bij de kennis aan uwer bereidvaardigheid, durf ik zulks gerust u aan te beveelen, met verzoek dit te Diever geschiede: van de loting zal ik dan wel tijding ontvangen, inmiddels verzoek ik, Dat in tijds door u als voren maatregelen voor remplacement, des nodig, worden beraamd en uitgevoerd. - Putman is nog zeer onbedreven volgens getuigenis van Prof van Hall, in dat genen, wat men vrij handelen noemt, en geen wonder! Daar hij jong en steeds ondergeschikt was; gedraagt zich braaf en heeft zich de liefde van hen, die over hem gesteld zijn ten volle verworven, hij zal dus daar wel slagen, en misschien wordt dit eenmaal een hulpbron om ook W de R aan den gang te helpen. Intusschen beveel ik hem aan uwe zorgen en heb de eer met hoogachting Uw.Ed. DvDr Luber

(Michaël Wilhelm Luber, Wilhelm Putman en prof.mr.dr. Jacob van Hall)


6 april 1837

0186 - 182 - scan 177

Envelop:
Stempel Amsterdam 6 april

Mijnheer

Den Heer J.H. van Wolda Instituteur wateren kolonie

Frederiksoord
'

Amsterdam 6 april 1837

Mijnheer! Ik haast mij om uwen brief van den 3e te beantwoorden. Het is jammer dat het bestuur van de Maats. van Weldadigheid zich zoo weinig gelijk blijft, van onder volstrekt gelijke omstandigheden in het vorige jaar W. Putman als loteling van de gemeente Diever te beschouwen, en thans bij schrijven aan ZE den Gouverneur van N. Holland W. de Ruiter als loteling voor Amsterdam optegeven, zonder dan nog ten minsten bij U te zorgen, dat genoemde jongeling althans niet te Diever ook werd aangegeven. Wat ook tot zoodanige handelwijs aanleiding gegeven hebbe, de jongeling moet er niet onder lijden: in mijns bedunken kan de gemeente Diever de R. reclameeren op grond van Art 56. wet van 8 jan” 1817. de R. heeft noch ouders, noch voogden noch wettig aangestelden curator en moet dus volgens dat art: worden ingeschreven waar hij 1: Jan 1837 zijn domicilie gevestigd had. Ik ben te zeer van uwe welwillendheid overtuigd dan dat ik u niet zou durven vergen om bij het Gemeentebestuur van Diever den Burgemeester beleefdelijk te verzoeken, dat ZEA bij den Gouverneur van Drenthe aandringt op een schrijven aan den gouverneur van N. Holland, waarbij laatstgenoemde op bovenst Art. de R. van den lijst der lotingen voor Amst. royeert. Alles vereischt spoed en moet voor 1e Mei getermineerd zijn, zoo niet de ruiter zal marcheren als contingent van Amsterdam: zoodra gij kunt en de zaak beslag heeft zal eenig schrijven mij aangenaam zijn. Zijt intusschen van mijnen hoogachting verzekertd en geloof mij Uwer OVDr Luber

(Michaël Wilhelm Luber)


12 april 1837

0186 - 182 - scan 343

Nr 71
W. 12 april 1837
Den Hr Burgemeester
der gemeente Diever

Gelijk het uwEdA. bekend is, heeft de kweekeling Willem de Ruiter voor deze gemeente geloot. Dit is geschied, zo als voor 2 jaren zijn broeder Willem Putman ook, op grond van art. 56 der wet van 8 jan. 1817, als hebbende deze beide jongelingen noch ouders, noch voogden, noch wettig aangestelden curator ergens in de wereld. Nu ontdek ik tot mijne bedroeving, dat deze jongeling tevens als loteling van Amsterdam is opgegeven en hij alzoo, indien daaraan niet allerspoedigst het nodige gedaan worde, met 1 Mei voor genoemde stad zal moeten uittrekken. Ik neem derhalve de vrijheid UwEdA. beleefdelijk te verzoeken, den Hr. Gouveneur dezer provincie te willen schrijven, op dat de gemelde loteling door den Hr. Gouveneur van Noord Holland, als loteling voor A. wordt geroijeerd en overgelaten voor de gemeente Diever waar dezelve op den 1 januarij aanwezig was, en waar hij steeds bijna 8 jaren geweest is. UwEdA. zal door hieraan al het mogelijke te doen aan onderscheidene menschen eene gewigtige dienst bewijzen, terwijl ik met ware hoogachting de eer heb te zijn.

UwEdAcht…. Dv. Dr

De instituteur .

In kantlijn toegevoegd door ander handschrift met potlood: “goed, over Putman had de instituteur stellige orders over de Ruiter niet.”


15 april 1837

0186 - 182 - scans 435-436:

Assen den 15 april 1837 N 6 .. De Gouverneur van Drenthe

Gelezen eene missive van den Heer Burgemeester der Gemeente Diever, dd 14 dezer N1, verzoekende des Gouverneurs tusschen komst ten einde Willem de Ruiter, loteling dier Gemeente van de klasse van dit jaar, welke tevens voor de stad Amsterdam aan de loting heeft deelgenomen, van de registers dier stad geroyeerd en aan de Gemeente Diever overgelaten worde.

Besluit:

Gemelde missive te renvoyeren aan den Heer Directeur der Kolonien te Frederiksoord, met verzoek om wel eenigzins spoedig onder terug zending derzelve aan den Gouverneur te willen berigten voor rekening van welke Gemeente de genoemde Willem de Ruiter in het gesticht der Maatschappij van Weldadigheid te Wateren wordt verpleegd.

Afschrift >.........vaardegen ten fme................?> vermeld -

De Gouverneur voornd

....Ewyck


18 april 1837

0186 - 182 - scans 499-500

No: 78 Wateren, den 18 april 1837

Onder terugzending der daarbij in mijne handen gestelde stukken, heb ik de eer UwEdG. ter voldoening aan de missieve van gisteren N: 863, te berigten. 1: Dat ik op de 12 Jan. Dr. Luber (Michaël Wilhelm Luber) gevraagd heb wanneer en voor welke gemeente de kweekeling Willem de Ruiter, ten aanzien der Nat. Militie, moest worden ingeschreven, en daarop ten antwoord gekregen den brief van den 17 derzelfde maand, die ik in originale hierbij overleg. 2: Dat daarop de inschrijving is geschied en de loting gevolgd, die gelukkig voor hem is afgelopen, daar de veronderstelde broeder dezes jongeling, Willem Putman, omtrent wiens inschrijving ook met de Perm. Comm. was gecorrespondeerd, in 1835, voor deze gemeente was aangeloot. 3. Dat ik vervolgens, na ontdekt te hebben dat de Ruiter ook voor Amsterdam werd opgeroepen daar van kennis heb gegeven aan gemelde heer Luber.

van

Aan den Heer directeur

der kolonien

435

(van welk schrijven ik echter geen minute heb, evenmin als dat van 12 january en van den gunstigen uitslag zijner loting) en in antwoord heb gekregen de missieve van den 6 dezer maand, die ook hierbij is gevoegd, zoo wel als de minute van mijnens brief aan den Hr. Burgemeester van Diever.

En dit is ook nagenoeg alles wat ik van de zaak weet en zeggen kan, doch mij dunkt, dat Putman en de Ruiter, in dit opzigt volkomen gelijk staande, ook voor eene en dezelfde gemeente dienden te loten. Ik neem de vrijheid UwEdG. vriendelijk te verzoeken aan de losmaking van dezen de Ruiter, te Amsterdam, het nodige te doen. De Instititeur

 ''J.H. van Wolda''

20 April 1837

Frederiksoord den 20e April 1837

Nr 896

Ter voldoening aan de ontvangen Resolutie van den 15e dezer maand N:6. N M heb ik de eer UwEd:G: te berigten, dat de verpleging van Willem de Ruiter te Wateren door zeker particulier persoon welke te Amsterdam woonachtig is, bekostigd wordt, maar dat hij, volgens opgave van dien persoon, noch ouders noch voogden, noch een wettig aangestelden curator heeft, op grond waarvan dezelve meent, dat de Ruiter luidens Art. 56 der wet van 8e Januarij 1817 voor de Nationale Militie behoorde te worden ingeschreven, alwaar hij den 1e Januarij 1837 zijn domicilie gevestigd had, namelijk Diever Zijne inschrijving ook te Amsterdam schijnt het gevolg te zijn geweest eener abusive vermelding van genoemden W: de Ruiter onder de bestedelingen van Amsterdam, alwaar slechts zijn verzorger of weldoener toevalligerwijze woonachtig is, van welk verkeerde opgave ik heden den Permanente Commissie onderigten zal, ten einde zij des goedvindende, zou kunnen medewerken tot het royement van Willem de Ruiter op de registers te Amsterdam. De Directeur der Koloniën get J van Konijnenburg (Z. voor copie conform

De directeur der Kolonien

Aan den heer gouverneur van Drenthe. Met potlood in moeilijk leesbaar ander handschrift aantekeningen (transcriptie nog niet gemaakt)


Frederiksoord den 20 April 1837 No. 897 2 Mei 1837 N5 in advies nader 12 mei 1837 N2.

Ik haast mij UwEdG. hierbij overtezenden eene resolútie van den Heer Gouverneur dezer provincie, met eenen brief van den Adjunct-Directeur van Wolda en drie bijlagen over eene dubbele inschrijving voor de Nationale Militie van de kwekeling W: de Ruiter te Diever en te Amsterdam, met nog een afschrift van het antwoord, hetwelk ik den Heer Gouverneur gegeven heb, en waarover ik UwEdG. om geen tijd te verliezen vooraf niet wel heb kunnen raadplegen.Ik vlei mij, inrusschen, dat deze zaak thans nog ten voordeele van Diever en ten genoegen van den belanghebbenden ook door de gunstige medewerking van UwEdG, waartoe ik de eer heb UwEdG. te verzoeken, zal zijn te beeindigen.- De Directeur der Koloniën Van ..... <onleesbaar>13 oct. 1837 https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/deeds/f8... Nadere noten van aanmerkingen op de staten van de jongelingen, welke door de Nationale Militie in de kolonien domicilie hebben. Ligting 1837 Gewone Kolonien. 1: Dirk Froger in Kolonie I en W: de Ruiter te Wateringen zijn de beiden in het kanton Meppel Nr 13 ten deel gevallen Is dit geen abuis? 1: Neen, daar er in iedere gemeente afzonderlijk wordt geloot.


juli 1837

Staat van de Koloniste Jongelingen welke voor de Nationale Militie in de Koloniën Domicilie hebben met aanwijzing van eenige daartoe betrekkelijke byzonderheden. Onder No. 8 Kolonie Wateren in potlood bijgeschreven: 969B a f60:- met Luber te Amsterdam Namen en Voornamen. Ruiter, Willem de Militie Kanton en waar in geloot -- Meppel Lotings Nummer No 13 (daarvoor geschreven in ander handschrift in potlood 6) Aanmerkingen. Is vrijgeloot.


1838-1841

1838 boerenknecht te Darthuizen, was daar in 1841 nog.

1842

huwelijk met Klazina Gerth

3. Op heeden den seventiende der maand Maart achttienhondert twee en veertig zijn voor ons burgemeester ambtenaar der burgelijke stand te Darthuizen in het huis der gemeente verscheenen ten einde een huwelijk aan te gaan Willem de Ruiter van beroep landbouwer oud omtrent vier en twintig Jaaren, gebooren te Amsterdam gewoond hebbende te Diever provincie Drenthe en thans alhier woonachtig meerder jarige zoon volgens geboorte akte van Hugo en Ruiter, en . Maria Teniers beroep en woonplaats van beide onbekend ter eenre, en Clasina Gerth oud twintig Jaaren zonder beroep gebooren en woonende in dese gemeente geen andere woonplaats gehad hebbende, minderjarige dogter van Georg Peter Gerth van beroep jager en Willempje van Soest zonder beroep echte lieden beide alhier woonachte en ter deser plaatse tegenswoordig tot het voltrekken van het in deeze bedoelde huwelijk hunne toestemmming gevende, ter andere zijde, welke ons verzogt hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe aan ons ter hand stellende hun beider aktens van geboorte, het certificaat des bruidegoms afgegeven door den heer Gouverneur der provincie Drenthe waaruit blijkt denzelve aan zijn verpligting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft; de Bruidegom verder door ons gevraagt zijnde naar het bewijs van toestemming zijner ouders of van derzelver overlijden heeft op grond van artikel hondert agt en twintig van het burgelijken wetboek in onse handen in het bijweezen der verder genoemde getuigen, de beedigde verklaaring afgelegt dat hij zich geene zoodanige akte en evenmin eene akte van bekendeheid daaaromtrent heeft kunnen verschaffen als zijnde hem zijn beide ouders hoezeer in zijn geboorte akte met naame uitgedrukt altijd, en ten eene male onbekend geweest, hebbende de beide afkondigingen hiervan plaatse gehad, alhier op den sesde en op den dertiende des maand maart, waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagt of zij elkander aanneemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, het welk uitdrukkelijk door hun met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn in tegenwoordigheid van Cornelis van den Bergh van beroep tuinman oud seven en veertig jaaren Gerrit Versteegh van beroep timmerman oud vierenvijftig jaaren, Willem Knoppers van beroep tuinman oud vier en dertig jaaren en Willem Putman zonder beroep oud ses en twintig jaaren, alle hier woonachtig en geen bloed verwandten zijnde en is hiervan door ons opgemaakt deeze akte welke naar voorleezing aan de comparanten en getuigen door dezelven en ons is onderteekend.

 • Geboorte Willemijntje de Ruiter, 18-02-1843 https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/C30FB9E545174CD486615399394... .....bouwman wonenden te Maarsbergen (24 jaar)
 • Geboorte Fredrika de Ruiter, 12-04-1845 https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/FBE3573C1AAA4F0B9951450189F... ..bouwman te Maarsbergen (26 jaar)
 • Algemeen Handelsblad 02-05-1845 " RIJN-SPOORWEG. Station MAARN EN MAARSBERGEN.(5543) Reizigers die met den Spoorweg tot Maarsbergen rijden , vinden daar, bij WILLEM DE RUITER , op den Bloemheuvel rijtuig, om zich naar Amersfoort, Amerongen , Tiel of elders te laten brengen, gelijk mede Wegwijzers naar den bekenden Darthuizerberg.
 • Willem de Ruiter Huurder Kl Bloemheuvel 1846
 • Proces verbaal 15-10-1846 http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00159_37.pdf: B - Bruikers en huurders van hofsteden en landerijen die niet in eigendom zijn van J A du Bois – Willem Pater huurder van de hofstede Hacksfort van de Waalsche Diaconie te Amstedam, Wed Breeschoten huurster van de hofstede Meijenhorst van Nedermeijer Bosch te Culemborg, Wulfert Lagerweij huurder van de hofstede Het Uilengat van Jhr Hooft van Woudenberg en Gerestijn te Amsterdam, Willem de Ruiter huurder van hofstede de Kleine Bloemheuvel van prof J van Hall te Amsterdam, Anthonie van Cooten huurder van hofstede De Brink van Hendrik van Voskuilen te Maarsbergen, Bruinis Veldhuizen huurder van woning de Kleine Vosse van Hannes Veldhuizen te Bunnik Ook deze gehoorden zijn tegen het plan voornamelijk vanwege de hoogten en laagten en de aansluitinge
 • - Bruikers en huurders van hofsteden en landerijen die niet in eigendom zijn van J A du Bois: Willem de Ruiter huurder van hofstede de Kleine Bloemheuvel van prof J van Hall te Amsterdam bron: http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00159_37.pdf
 • C – Bruikers of huurders van hofsteden en landerijen in eigendom van J A du Bois: Bart Blaauwendraad huurder van hofstede de Groote Bloemheuvel (Jan Aalten van de Haar, gerechtsbode, won. Maarsbergen huurt opnieuw van Hendrik van Geijtenbeek, won. Woudenberg een huis, berg, schuur, bakhuis en ca. 8 morgen bouw- en weiland, genaamd de Kleijne Blomheuvel, onder Maarsbergen. Voor zes jaar, van 1772-1778. Voor 66 gulden per jaar. Toepacht: zes jonge kippen. Getuigen: Evert Bosch en Theunis Bosch. (Notarieel Woudenberg 2462,Nr. 5, fol. 23-25; 30-06-1774).http://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/genealogie-pdf/Luntere... )

1844

 • 9 15-11 17 Wagendienst. Brief van gouverneur F. van de Poll waarin hij inlichtingen vraagt over de wagendienst die Willem de Ruiter wil beginnen. Hiermee wil hij stukgoederen en reizigers gaan vervoeren van station Maarsbergen naar

Amersfoort, Amerongen, Wijk bij Duurstede en Tiel. Met een brief over hetzelfde onderwerp van G. C. C. J van Lijnden van Sandenberg. http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00159_66.pdf

1847

1-10-1847 Jacobus Gerardus Sandbrink, wethouder van Rhenen, verpacht voor 6 jaren aan Willem de Ruiter, landbouwer te Maarn-Maarsbergen, een hofstede, bestaande in huis, schuur, berg, bouw- en weiland, te Achterberg. Met aantekening van

1848

1850

15-7-1850 waarbij Willem de Ruiter, landbouwer te Achterberg, verklaart dit pachtcontract voor ontbonden, en het per 22-2-1851 te ontruimen http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00152_903a.pdf

huwelijk van Willem Gerth

 • 24-11-1854 Willem de Ruiter zes en dertig jaren koopman wonende te Leersum

Op het Landgoed "De Hoogstraat" onder Leersum

 • 02-23-1880: Uitgave De Amerongsche Courant jaargang 1880 Pagina 27-210 - Houtverkoping Voor den WelEdelgestrengen Heer Mr.J.G. Patijn (= Jacob Gerard Patijn) "
 • ....
 • 2 perceelen STEENEN, staande bij het huis bewoond door W. de Ruiter
 • .....

overleden

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 481

Inventarisnr: 867

Gemeente: Leersum

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 7

Datum: 19-08-1880

Bruidegom Willem de Ruiter

Leeftijd: 62

Geboorteplaats: Amsterdam

Bruid Anthonia Hendrika van Brummelen

Leeftijd: 54

Geboorteplaats: Leersum

Vader bruidegom Hugo de Ruiter

Moeder bruidegom Maria Teniers

Vader bruid Jan van Brummelen

Moeder bruid Hendrikje Vlastuin

Nadere informatie Bg. wed. Clasina Gerth, br. wed. Willem Verhagen.

--------------------------------------------------------------------------------

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 481

Inventarisnr: 391

Gemeente: Leersum

Soort akte: Overlijdensakte

Aktenummer: 18

Aangiftedatum: 27-03-1894

Overledene Willem de Ruiter

Geslacht: M

Overlijdensdatum: 26-03-1894

Leeftijd: 75

Overlijdensplaats: Leersum

Vader Hugo de Ruiter

Moeder Maria Teniers

Partner Anthonia Hendrika van Brummelen

Relatie: echtgenoot

Nadere informatie Eerder weduwnaar van Clasina Gerth.

-----------------------------------------------------------------------------------

Detail resultaat: (Overledene)

Bron Memories van successie

Archieflocatie Het Utrechts Archief

Algemeen Toegangnr: 337-6

Inventarisnr: 21

Kantoorplaats: Rhenen

Memorienr: 2

Registratie datum: 06-12-1894

Overledene Willem de Ruiter

Overlijdensplaats: Leersum

Overlijdensdatum: 26-03-1894

Nadere informatie nummer op film: 2346.

Jan Bantjes = Johannes Bantjes geboren 11-05-1768 zoon van Cornelis Bantjes (geb. 06-09-1739 - 27-03-1772 Azië VOC Opper (scheeps)timmerman en Teuntje Smit

onderzoek

=

https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/genealogie/zoeken/deeds/c7...
No: 78 Wateren, den 18 april 1837

Onder terugzending der daarbij in mijne handen gestelde stukken, heb ik de eer UwEdhr. ter voldoening aan de missieve van gisteren No: 863 te berichten 1. Dat ik op de 12 jan. Dr. Luber (Michaël Wilhelm Luber) gevraagd heb wanneer en voor welke gemeente de kweekeling Willem de Ruiter, ten aanzien der Nat. Militie, moest worden ingeschreven, en daarop ten antwoord gekregen den brief van den 17 deszelfde maand, die ik in origineele hierbij overleg. 2. Dat daarop de inschrijving is geschied en de loting gevolgd, die gelukkig voor hem is afgelopen daar de veronderstelde broeder dezes jongeling Willem Putman, omtrent wiens inschrijving ook met de Pers. Vorens was gecorrespondeerd, in 1835, voor deze gemeente was aangeloot. 3. Dat ik vervolgens, na ontdekt te hebben dat de Ruiter ook voor Amsterdam werd opgeroepen daar van kennis heb gegeven aan gemelde heer Luber. van Aan den Heer directeur der kolonien 435

Van welk schrijven ik echter geen minute heb, evenmin als dat van 12 jan en van den gunstige uitslag zijner loting en in antwoord heb gekregen de missieve van den 6 dezer maand die ook hierbij is gevoegd zowel als de minute van mijn brief aan den Hr. Burgemeester van Diever.

En dit is ook nagenoeg alles wat ik van de zaak weet en zeggen kan, doch mij dunkt, dat Putman en de Ruiter, in dit opzigt volkome gelijk staande, ook voor eene en dezelfde gemeente dienden te loten. Ik neem de vrijheid UwEdhr. vriendelijk te verzoeken aan de lotmaking van dezen de Ruiter te Amsterdam, het nodige te doen. De Instititeur

 J.H. van …..olda

Bevolkingsregisters Maatschappij van Weldadigheid

Willem de Ruiter; geboren op 07-05-1818; ingeschreven als ingedeelde te Willemsoord. Ingeschreven op: blz/hoeve 22 (inv.nr. 1346); blz/hoeve (inv.nr. 1347). Bijzonderheden: Aankomst in kolonie III, Willemsoord. Plaatsing: Contr. A.W.Luber, Amsterdamα fl. 60.-- per jaar. Ingedeeld bij huisverz. J.Ebert III&I.Op vertrekdatum uit kolonie I naar Instituut Wateren. Op 12-03-1838 is het contract opgezegd.In 1838 boerenknecht te Darthuizen, was daar in 1841 nog.

view all

Willem de Ruiter's Timeline

1818
May 7, 1818
Amsterdam, NH, Netherlands
1843
February 8, 1843
Maarn, Netherlands
1845
April 13, 1845
Maarsbergen, Netherlands
1894
March 26, 1894
Age 75
Leersum, UT, Netherlands