Yechiel Michael Wiesel

Is your surname Wiesel?

Research the Wiesel family

Yechiel Michael Wiesel's Geni Profile

Records for Yechiel Michael Wiesel

31,988 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Yechiel Michael Wiesel

Hebrew: ר' יחיאל מיכאל וייזל
Also Known As: "Vizel", "Wiesel"
Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Son of R. Avraham Halevi Segal
Husband of Mrs. Yechiel Michel Viezel
Father of R' Duvid Halevi Wiesel

Managed by: David Alain Attali
Last Updated:

About Yechiel Michael Wiesel

"Rabbi Michael Halevi (son of Rabbi David HaLevi) Wiesel

The name Michael Halevy comes back again. This is the son of Rabbi David HaLevi. Rabbi Michela HaLevi was the man who again took the stick of wanderings, the "trade symbol" of the Jewish people in exile. . In fact, he ended a period of 350 years, during which our forefathers lived in Poland. In the book Ketuv Sofer, written by Rabbi Avraham Shmuel Binyamin Sofer, the father of the Pressburg court, it is written that "his father died in his father's death and left behind a small orphan named Michael. His mother had married him in his smallness, and when he reached the days of his youth, he found out what was wrong with his father-in-law and refused to take his daughter to his wife. He therefore asked our nurse to permit the engagement. True, his mother-in-law did not want to fulfill his question and gave up (the balance) in him, because if he did not marry his daughter, they would hand him over to the army. Because of this, he fled from Malmberg to the village of Niagiv (Niagowa, near Tatsch), which was in Hungary, and made a living from studying babies. " A few words about Niagoba. The Jewish community in Nyagoba probably began in the first third of the 19th century. t seems that in 1930, when 28 people were registered in the village, there was already a more or less permanent minyan. The synagogue was built in a later period, probably in the middle of the 19th century or in its last third. As one member of the family reported, it was a synagogue built of wood, with about 80 seats. In fact, the number of heads of families in Nyagoba never reached eighty. In the synagogue, homeowners would sit and study before and after the service. Many of them were Torah scholars, or at least somewhat knowledgeable. The livelihood of the Jews of Niagowa did not deviate from the norm in the surrounding villages: petty commerce such as shops and taverns, owners of small mixed farms and ordinary craftsmen in other villages, shoemakers, tailors, butchers, blacksmiths. The only variation in trade was the emphasis on animal trade and fruit trade - open, plums and nuts on a fairly large scale. A large part of the youth studied in yeshivas and part of it joined the Zionist youth movements, especially the religious movement. Until all this happens, Rabbi Michael first established his family. He married a straight maiden from a special family. After his marriage, as he is told about him, he was known in the world, and he set up his apartment in Spinka in the Marmarosh district. The first Jews arrived in this region, refugees of the oppressor sword Bogdan Hamilnicki, leader of the riots of 1648-1649. Something about the figure of Rabbi Michael himself can be learned from the ancient books, which say that "he was tortured from Shabbat to Shabbat and became a masterpiece." His son was Rabbi Avraham, the Kabbalist, known as Rabbi Avram of Bilvartz. It is reasonable to assume that at the time of his escape to Hungary Rabbi Michael was 25 years old. According to the calculations of the generations, this event took place in the second half of the 18 th century, probably around 1750-1760. What is the nature of the Marmarosh district, in which Rabbi Michael established his seat, and what did he find in it? The Marmarosh region is located south of Galicia. The Carpathian mountain chain separates these two areas. Politically Galicia belonged to the Kingdom of Poland during the period under discussion, but later, in the first division of Poland in 1772, the Austro-Hungarian Empire won the accession of Galicia to Hungary, then under the authority of Empress Maria Theresa. In other words, the family was told that Rabbi Michael Halevi was a citizen of the Austro-Hungarian Empire. The landscapes of Rabbi Michael Halevy's childhood were planted in an area almost entirely in mountainous terrain, plentiful with water, in streams that flowed from the mountains to the valley of flight. In the forested mountains there were plenty of forest animals, and the royal dynasty and aristocrats often conducted hunting expeditions in Marmaris. The towns and villages, where the Jews settled in the early 19th century, were all planted on a narrow plain, four to five kilometers wide in the river of Tilla, near the town of Thatch, the most fertile country in the whole region, The first Hungarians, who sponsored Jewish settlement - by the way, came from neighboring Galicia - because of the economic benefits they derived from it. The industry in which the Jews engaged was the only one they were allowed to do: leasing the concession from the masters of the villages and the estates of the estates for cooking liquor, beer and honey and selling them to the retailer. This is why the Jews were forced to live isolated and dispersed among the villages, when the "noblemen", the rural nobles, spread their protection to them from the anti-Semitic, anti-Israel villagers. Clearly, these Jews could not pray in a minyan. all Every Jew lives alone in his village with his family, when he is busy making a living for his family under difficult conditions. At best, there was another Jewish family around him, but no more. The direct result of this total separation was that the Jewish settlers' ties were cut off from his past, the second generation in general was the burden of Judaism. Their Jewish backwardness, and not only their Jewishness, was a function of their living conditions in the Carpathians. In fact, they were not much different from their ignorant neighbors. In this situation, the "Baal Shem Tov", Rabbi Yisrael Ben Eliezer Baal Shem, the creator of the Hassidic movement (Hasidism), appeared on the stage of Jewish history. The beginning of his revelation was in the Carpathian forests, and at his request his students wandered among the Marmarosh mountains, towns and villages, taught the Jews the Torah of the Baal Shem Tov and rescued them from the ignorance they had sunk in. . He began his work around 1790, wandered from village to village in Galicia and Marmarush, taught, encouraged, advised and assisted. One village brought Melamed, another village sent Shochat and Maggid, made for the construction of mikvahs and synagogues, and was the patron of the downtrodden workers. He influenced the Jews of the villages to approach each other, gather to pray in public. In other words, he brought the dry bones closer - from the Jewish point of view - in order to turn them back into a people.

Rabbi Michael Wiesel was probably the first to adopt the name Wiesel, from which the Wiesel family, the descendents of the 16 th tribe of the tribe of Levi, gathered, based on the fact that the Austrian Emperor Josef II published in 1787, The period of Rabbi Michael Wiesel - the royal decree on the duty of the Jews of his kingdom to choose a family name with a German-Christian accent and accent. These were the main characteristics of the district of Marmaros, at a time when Rabbi Michael Halevi Wiesel fled there, to the village of Niagowa, in the Tatsch region. He did not stay in this village, but he married Aya and settled in a nearby town, Spinka, where he taught babies. Since then, for 200 years, this place has been the cradle of generations of the descendants of Rabbi Michael Halevi Wiesel until the destruction of Marmarush Jewry at the height of World War II, during which many of the descendents of Rabbi Michael Wiesel perished.

About ר' יחיאל מיכאל וייזל (עברית)

מתוך הספר "התחדשות" מאת דוד אבירם ז"ל (הוצאת טבעונאי, 1993) עמודים 48 - 52 -

"רבי מיכאל הלוי (בן רבי דוד הלוי) ויזל

השם מיכאל הלוי חוזר פעם נוספת. זהו בנו של רבי דוד הלוי. רבי מיכלא הלוי היה האיש שנטל בידו שוב את מקל הנדודים, "סימלו המסחרי" של העם היהודי בגלות. למעשה, הוא סיים תקופה של 350 שנה, שבה ישבו אבותינו בפולין. בספר "כתב סופר", פרי עטו של רבי אברהם שמואל בנימין סופר, אב בית דין של פרסבורג, נכתב כי "אביו נפטר באביו חלדו והשאיר אחריו יתום קטן ושמו מיכאל. אמו שידכה אותו בקטנותו, וכאשר הגיע לימי בחרותו נודע לו איזה פסול במפחת מחותנו, וימאן לקחת את בתו לו לאשה. על כן ביקש ממחותנו להתיר את קשר האירוסין. אומנם, מחותנו לא רצה למלאות את שאלתו ויתרה (היתרה) בו, כי אם לא ישא את בתו לאשה אזי ימסרהו לעבודת הצבא. בגלל זה ברח מלמברג לכפר ניאגיב (ניאגובה, על יד טעטש), אשר בארץ הונגריה, והתפרנס מלימוד תינוקות"". כמה מלים על ניאגובה. ראשיתה של הקהילה היהודית בניאגובה קרוב לוודאי בשליש הראשון של המאה ה - 19. נראה, כי בשנת 1930, כאשר נרשמו בכפר 28 נפש, כבר היה מניין קבוע פחות או יותר. בית הכנסת נבנה בתקופה מאוחרת יותר, כנראה באמצע המאה ה - 19 או בשליש האחרון שלה. כפי שמסר אחד מבני המשפחה, הי זה בית כנסת שנבנה מעץ, והיו בו כ - 80 מושבים. לאמיתו של דבר, מעולם לא הגיע מיספר ראשי המשפחות בניאגובה לכדי שמונים. בבית הכנסת היו יושבים ולומדים בעלי בתים לפני התפילה ולאחריה. חלק ניכר מהם היו תלמידי חכמים, או לפחות יודעי ספר במידה מסויימת. הפרנסות של יהודי ניאגובה לא חרגו מן המקובל בכפרי הסביבה: מסחר זעיר כבעלי חנויות ובתי מרזח, בעלי משקים מעורבים קטנים ובעלי המלאכה הרגילים גם בכפרים האחרים - סנדלרים, חייטבים, קצבים, נפחים וכדומה. הגיוון היחידי במסחר היה ההדגש על סחר בהמות וסחר פירות - פתוחים, שזיפים ואגוזים בקנה מידה גדול למדי. חלק גדול מן הנוער למד בישיבות וחלק ממנו הצטרף לתנועות הנוער הציוניות, בייחוד התנועה הדתית. ועד שכל זה יקרה - רבי מיכאל הקים תחילה את משפחתו. הוא נשא לאשה עלמה ישרה ממשפחה מיוחדת. אחרי נישואיו - כך מסופר עליו - נודעה מהותו בעולם, והוא קבע דירתו בספינקא אשר במחוז מרמרוש. למחוז הזה הגיעו היהודים הראשונים פליטי חרב הצורר בוגדן חמילניצקי, מנהיג פרעות ת"ח=-ת"ט (1648 - 1649). משהו על דמותו של רבי מיכאל עצמו ניתן ללמוד מן הספרים העתיקים, המספרים כי "הוא התענה משבת לשבת ויהי לאיש מופת". בנו היה רבי אברהם, הגאון המקובל, שנודע בשם רבי אברם מבילווארץ סביר להניח, כי בזמ ןבריחתו להונגריה היה רבי מיכאל כבן 25. על פי חישובי הדורות התרחש אירוע זה במחצית השניה של המאה ה - 18, כנראה בסביבות 1750 - 1760. מה טיבו של מחוז מרמרוש, שבו קבע רבי מיכאל את מושבו, ומה מצא בו? חבל מרמרוש נמצא דרומית לגליציה. שרשרת הרי הקרפטים חוצצת בין שני האיזורים הללו. מבחינה מדינית השתייכה גליציה בתקופה הנדונה לממלכת פולין, אבל מאוחר יותר, בחלוקת פולין הראשונה בשנת 1772, זכתה אימפריה האוסטרו - הונגרית לצירופה של גליציה להוגריה, שהיתה אז תחת שלטונה של הקיסרית מריה - תרזה. במלים אחרות - לניין המשפחי נאמר, כי רבי מיכאל הלוי היה אזרח האימפריה האוסטרו הונגרית. נופי הילדות של רבי מיכאל הלוי היו נטועים באיזור, שכמעט כולו בשטח הררי, משופע במים, בנחלים עזי-זרם, הגולשים במפליהם מן ההרים הנישאים אל עמק הטיסה. בהרים המיערים היו שפע של חיות יער, ובני שושלת המלוכה והאצילים הירבו לערוך מסעות ציד במרמרוש. העיירות והכפרים, שבהם התיישבו היהודים בתחילת המאה ה- 19, היו נטועים כולם במישור צר, שרוחבו 4 - 5 ק"מ בעמק נהר הטיסה, בקרבת העיירה טעטש. זוהי כברת הארץ הפורייה ביותר באיזור כולו, ושם היו, קרוב לוודאי, אחוזותיהם של האצילים ההונגרים הראשונים, שהעניקו את חסותם להתיישבות היהודית - שכוה, אגב, הגיעה מגליציה הסמוכה - בגלל התועלת הכלכלית שהפיקו ממנה. ענף העיסוק שבו עסקו היהודים היה היחידי שבו התירו להם לעסוק: חכירת הזיכיון מאדוני הכפרים ומבלעי האחוזות לבישול משקאות חריפים, שיכר ומי-דבש ומכירתם הקמעונאית. זו הסיבה שהיהודים נאלצו להתגורר בודדים ומפורזים בין הכפרים, כאשר ה"פריצים", האצילים הכפריים, פורשים עליהם את חסותם להגן עליהם מפני הכפריים האנטישמיים, שונאי ישראל. מכאן ברור, כי יהודים אלה לא היו יכולים להתפלל במניין. כל יהודי חי לו בודד בכפרו עם משפחתו, כשהוא טרוד להביא פרנסה לבני ביתו בתנאים קשים. במקרה הטוב הייתה בסביבתו משפחה יהודית נוספת, אך לא יותר. התוצאה הישירה מניתוק גמור זה היתה - קשריו של המתיישב היהודי נותקו מעברו, הדור השני בכלל פרק כל עול יהדות. נחשלותם היהודית, ולא רק היהודית, היתה פועל יוצא של תנאי חייהם בהרי הקרפטים. בעצם, הם לא היו שונים בהרבה משכניהם הנבערים מדעת. במצב זה הופיע על במת ההיסטוריה היהודית "הבעל שם טוב", הלא הוא רבי ישראל בן אליעזר בעל שם, יוצר תנועת החסידות (חסידות הלעש"ט). תחילת התגלותו היתה ביערות הקרפטים, ועל פי דרישתו נדדו תלמידיו בין הרי מרמרוש, עיירותיה וכפריה, לימדו את היהודים את תורת הבעש"ט וחילצו אותם מן הבערות שבה שקעו. דמות שהיתה מסוגלת לדבר את ההמונים בלשונים היתה רבי ישראל מקוסוב, מייסד שושלת אדמו"רים. הוא החל את פעולתו סמוך לשנת 1790, נדד מכפר לכפר בגליציה ובמרמרוש, לימד, עודד, יעץ וסייע. לכפר אחד הביא מלמד, לכפר אחר שלח שוחט ומגיד, עשה למען בניית מקוואות ובתי כנסת, והיה פטרונם של העמלים המדורכאים. הוא השפיע על יהודי הכפרים שיתקרבו איש לרעהו, יתכנסו להתפלל בציבור. במלים אחרות: הוא קירב את העצמות היבשות - מבחינה יהודית - כדי לחזור ולהפוך אותן לעם.

רבי מיכאל ויזל היה עד לתקופה, סביר להניח, כי הוא היה הראשון שאימץ לעצמו את השם ויזל, שממנו הסתעפו משפחות ויזל רבות - צאצאי בעל הט"ז משבט לוי. הנחה זו מבוססת על העובדה שקיסר אוסטריה, יוזף השני, פירסם ב - 1787 - תקופתו של רבי מיכאל ויזל - את הצו המלכותי על חובת יהודי ממלכתו לבחור לעצמם שם משפחה בעל צליל ומבטא גרמני - נוצרי.

אלה היו האיפיונים העיקריים של מחוז מרמרוש, בתקופה שבה רבי מיכאל הלוי ויזל נס לשם, אל הכפר ניאגובה, שבאיזור טעטש. הוא לא נשאר בכפר הזה, אלא נשא איה והתיישב בעיירה סמוכה, ספינקא, ושם היה למלמד תינוקות. מאז ואיל, במשך כ - 200 שנה, היה מקום זה ערש ילדותם של דורות צאציו של רבי מיכאל הלוי ויזל, עד לחיסולה של יהדות מרמרוש, בשיאה של מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה ניספו רבים מבני צאציו של רבי מיכאל ויזל."

view all

Yechiel Michael Wiesel's Timeline