Yechiel Steinmetz

Is your surname Steinmetz?

Research the Steinmetz family

Yechiel Steinmetz's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Yechiel Steinmetz

More information on the Yad Vashem website at the following link http://tinyurl.com/2mmq2p

Yechiel Steinmetz was born in Borsa in 1888 to יששכר and Rivka nee Khana. He was a merchant and married to Feige nee Shtern. Prior to WWII he lived in Valea Lui Mihai, Romania. During the war he was in Valea Lui Mihai, Romania. Ychiel perished in 1944 in Auschwitz, Camp

Yechiel (Jechel) Steinmetz  birth record is  on JewishGen "Marmaaros Jewish Births" . The record is contained in the Romanian National Archive, Baia Mare Branch, Book 427A, page 50 , line 83.  Berl Steinmetz, Yechiel's father, is  identified as a wood merchant. Frieda Rivke Kahan is identified as his mother.   Markus Werczberger (Vertzberger) is idenified as the Sendak. DK


http://www.bukowina.org.il/152512/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%99%D7%96-%D7%A0%D7%99%D7%A5

---

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_42870_25.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_47093_47.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_42870_31.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35390_525.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35401_143.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35413_309.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35413_322.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_46486_27.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_46483_42.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35508_51.pdf http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35551_154.pdf

About יחיאל שטיינמעץ (עברית)

הרה"ח ר' יחיאל שטיינמץ הי"ד ממיהאיפאלווא היה מפורסם כתלמיד חכם עצום ובר דעת. היה מתלמידיו של הגה"צ בעל "ערוגת הבושם" זצ"ל, והיה מקושר לס"ק בעל "אהבת ישראל" זי"ע ואחריו לבנו ה"אמרי חיים" זי"ע. היה בעל תפילה ובעל מנגן מעולה. היה מצויין במידת הכנסת אורחים ואסף צדקה למען הנזקקים

(מתוך עדות חיה, לבנו, ר' מנדל שטיינמץ)

מילדי בורשה היה גם ר' יחיאל שטיינמץ, שנהרג על קידוש השם. הוא התגורר במיהאיפולוויא, היה מגדולי וחשובי חסידי ויזניץ,. תלמיד חכם וירא שמים וממקורבי ונאמני הרבי מוויזניץ בכל "אהבת ישראל": היה בעל תפלה נפלא, כל שבת שמברכים את החודש נסע לרבי לגרוסווארדיין.

(ספר מארמרוש)

קשורים היו אותם חסידים בכל נימי נפשם ברבוה"ק, ועל פיהם ועל דעתם כלכלו את כל צעדיהם. מסופר על החסיד ר' יחיאל שטיינמץ הי"ד, שבשנת תש"ד, כאשר קיבל בנו צו-גיוס למחנה העבודה ("מונקא טאבור") אליו גויסו המוני יהודים, לא ידע את נפשו, הוא התקשה להחליט אם כדאי שבנו יתייצב, או שמא יטמין אותו במקום סתר. למוד סבל היה, אחר שבנו האחד הלך לצבא. בלילה, נטל ר' יחיאל את ספר התהלים שהיה בידו כירושה ממרן ה"אהבת ישראל" זי"ע, ואמר תהלים בבכיות נוראות. בטרם עלה על יצועו שם קוויטל בין דפי הספר, בקוויטל רשם: "ויצא האחד מאיתי ואומר אך הנה טרף טורף ולא ראיתיו עד הנה, ויצא גם השני וקרהו אסון חס וחלילה ואני צריך לעצה מה עלי לעשות". בבוקר קם ר' יחיאל משנתו, והנה הוא שליו ורגוע ללא כל פחד. שלם עם עצמו פנה אל בנו ואמר לו: "אני כבר יודע מה לעשות - אתה הולך אי"ה להתייצב" - - - יצא הבן לדרכו, ור' יחיאל פנה אליו כשדמעות זולגות על לחייו: "הבה ניפרד... מאחר שהנך נער חלוש בטבעך, אל נא תדקדק יתר על המידה בכשרות המאכלים בשעה שלא יהיה לך מה לאכול... ווייל דו מיזט בלייבן לעבן - חייב אתה להישאר בחיים! רק האלוקים יודע האם נתראה אי פעם בחיים, אבל אתה תישאר בחיים! אני מבקש ממך, אל נא תשכח!"... אלה היו המילים הנוקבות שאמר ר' יחיאל לבנו ברחובה של עיר, כשמחוץ משכלת חרב ומחדרים אימה, אחר-כך התייפחו בבכי ולא יכלו להוסיף עוד דבר. אלה המילים שנטל עימו הבן כצידה. "על פי טון דיבורו הבטוח והוודאי של אבא, כי לא ניפגש עוד בחיים, וכי אני אשאר לחיות - הבנתי וידעתי בבירור, כי רבנו ה'אהבת ישראל' זי"ע התגלה אל אבי בחלום הלילה ואמר לו כל זאת" - סיפר הבן לימים. כשבועיים לאחר חג הפסח תש"ד נלקחו יהודי האיזור, ור' יחיאל בתוכם, אל הגיטו. בהיותו בגיטו ישב ולמד בהתמדה עם הגאון רבי יהודא רוזנר זצ"ל הי"ד אב"ד ור"מ סעקלהיד. לא עסק בדברים אחרים רק בהכנה דרבה לקראת מעברו אל הטרקלין. בשמחה שמע כי הרבי ה"אמרי חיים" זי"ע הגיע למקום מבטחים, ואודות כך גם דיבר בדרכו ברכבת המוות לאושוויץ, וכה אמר: "עתה מבין אני את דברי הרבי ה"אהבת ישראל" זי"ע שרמז על עתיד בנו, וכה אמר זמן קצר לפני הסתלקותו: 'איך וואלט שוין זייער געוואלט זעהן מיין שווארצען מיט צען יאר עלטער' [מה מאוד הייתי חפץ לראות את ה'שחור' שלי מבוגר בעשר שנים] - כי חזה מראש את ימי הסבל שייאלץ לעבור". מסעו של ר' יחיאל אל פטירתו היה רווי הוד ודבקות של יהודי הדבק בכל רגע בבוראו יתברך, וכל צערו ויגונו נתונים אך ורק ליסורי השכינה. עוד בטרם נעלו את הדלת נשען ר' יחיאל על דלת הקרון ופיזם לעצמו חרישית את מילות הפסוקים המייחלים אל ביאת המשיח, והמקוננים על גלות השכינה: "ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב"; "עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר". יום הנסיעה היה ב' בסיון, היה זה יומא דהילולא של רבו הגדול ה"אהבת ישראל". במשך כל היום לא פסק פיו של ר' יחיאל מלמלל: "דעם רבינ'ס יארצייט... דעם רבינ'ס יארצייט" - - - והיו עיניו הדומעות ללא הפוגה מביטות במשניות, היה הוגה ולומד ומחשבותיו קשורות לנשמת הצדיק. למחרת, ביום ג' בסיון בבוקר, כשעשו עדיין דרכם ברכבת, קרא ר' יחיאל אל כל הנוסעים בקרון: "יהודים, הבה נזדרז, יש לנו עוד הזדמנות אחת להתפלל!" התעוררות עצומה שררה בקרון, התפילה עלתה השמיימה מעמקי לבבותיהם של היהודים השבורים. באותו יום, ג' בסיון תש"ד, בשעת בוקר מוקדמת הגיעו לאושוויץ. מילותיו האחרונות לארבעת ילדיו, אשר הופרדו ממנו ב"סלקציה" ונותרו בחסדי ה' לחיות, היו: "פארגעסט נישט ווער איהר זענט" [אל תשכחו מי אתם]

view all 16

Yechiel Steinmetz's Timeline

1888
December 30, 1888
Transylvania, Borsa,, Romania
1924
1924
Age 35
1930
1930
Age 41
1944
1944
Age 55
Aushwitz
1944
Age 55
????
????
????
????