Is your surname Wartski?

Research the Wartski family

haim wartski,( HaCohen)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Haim Wartski, (HaCohen)

Hebrew: חיים ורצקי, (הכהן)
Immediate Family:

Son of Israel Izo Wartski, (HaCohen) and Miriam Malka(Manya) Wartski (Gelfman) z"l
Partner of Private User
Brother of Private

Last Updated:
view all

Immediate Family

About haim wartski,( HaCohen) (עברית)

,

לעילוי נשמתם של הוריי הנפלאים, מנוחתם כבוד,ולזכרון עולם

אני חיים ורצקי(הכהן),צאצא ישיר של משפחות ושושלות רבניות ששורשינו הישירים מגיעים עד דוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם שלמה המלך ע"ה והמלכה נעמה העמונית,ולאהרן הכהן ע"ה.

בנם של:

מרת מרים מלכה(מניה)ורצקי(לבית גלפמן)ז"ל,מנוחתה עדן, ומר ישראל(איזו) ורצקי (הכהן) ז"ל,מנוחתו עדן.

הוריי ז"ל היו יוצאי שואה אשר איבדו את רוב משפחתם במלחמה. לאחר מותם,החלטתי להקים את עץ המשפחה שלנו בכדי שיהווה זכרון עולם לענף שלנו.

הוריי היו בעלי אישיות יוצאת דופן,ישרים וצנועים,חיפשו תמיד את הצד המאחד והמפשר בין האנשים.עזרו לאנשים רבים. חתרו תמיד לאמת,ושנאו דבר שקר,היו אהובים מאד על הבריות.נודעו בשם טוב

זכרון מעשיהם הטובים ויושר מדותיהם הם נחמתי,ומנחים אותי בחיים שלי ובהתנהגותי.

אני הקטן בן לאדוני מורי אבי היקר והאהוב ביותר מהולל בחוכמה ודעת נודע בש"ט מר ישראל ורצקי(הכהן)ז"ל איש ישר הגון וצנוע אהוב מאד על הבריות,מנוחתו עדן.

בנם של:

ה"ה הרב חיים אליעזר ורצקי הכהן זצ"ל הי"ד אשר נלקח לתאי הגזים באושוויץ(צאצא ישיר של שושלות תאומים וקרול),ומרת פייגה גיטל ורצקי(לבית רייזמן )ז"ל הי"ד,נינתו של הרה"ק אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן,האדמו"ר מקוצק השני זצוק"ל, אשר גוועה מרעב בגיטו לודז,וגופתה הושלכה לקבר אחים

נכדם של:

הצדיק הנסתר ה"ה הר"ר מנחם בנימין(בייניש)ורצקי(הכהן) מל"ו הצדיקים זצוק"ל והרבנית מרת מלכה רבקה ורצקי/מיירנץ ז"ל(לבית האלטער).

ה"ה החסיד המופלג והפילנתרופ רבי זיסמן רייזמן זצ"ל(צאצא ישיר של שושלת תאומים) ודישקא רייזמן/ורדיגר(לבית ויינגוט-תאומים)ז"ל הי"ד,נכדתו של הרה"ק אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן,האדמו"ר מקוצק השני,זצוק"ל, אשר נפטרה ממחלה בגיטו לודז.

נינם של:

ה"ה האלוף מוהר"ר משה מאיר ורצקי הכהן זצ"ל מנהיג ופרנס בק"ק קאליש ומרת רבקה ורצקי ז"ל(לבית קרול-צאצאית ישירה של שושלת קרול).

ה"ה הגאון רבי מרדכי אליהו(אליאס)האלטער זצ"ל אב"ד בלאשקי ופיוטריקוב והרבנית מרת שרה דבורה האלטער ז"ל(לבית זיידל)

ה"ה הרבני המופלג ותיק וחסיד מו"ה שרגא פייבל ויינגוט זצ"ל(צאצא ישיר של משפחות ושושלות רבניות) והצדקת מרת רבקה ויינגוט זצ"ל (לבית מורגנשטרן-בתו של הרה"ק אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן, האדמו"ר מקוצק השני זצוק"ל)

ה"ה החסיד המופלג רבי שמחה שמעון רייזמן זצ"ל(מגדולי חסידי קוצק, וממשפחה ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז)ומרת פייגה גיטל רייזמן ז"ל(לבית ברונובסקי- משפחה פילנתרופית ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז).

ואמי מורתי האהובה היקרה בנשים מהוללה  בחוכמה ודעת הצנועה והחסודה נזר תפארתי מנשים באוהל תבורך בחכמה בנתה ביתה אשת חיל מרת מרים מלכה ורצקי (לבית גלפמן)ז"ל מנוחתה עדן.

בתם של : מר צבי הירש הלל גלפמן (הכהן )ז"ל הי"ד אשר נהרג במלחמתו נגד הנאצים ומרת הינדה גיטל גלפמן(לבית ריבק)ז"ל.

נכדתם של:

מר שרול לייב גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חוה שפרינצה(לבית פישמן) ז"ל הי"ד אשר נרצחה בידי הנאצים(צאצאית שושלת שרנצל).


מר משה הירש ריבק(הלוי)ז"ל הי"ד אשר נרצח יחד עם בתו הצעירה מניה בידי הנאצים ועוזריהם הפולנים במקום מחבואם 6 שבועות לפני סיום המלחמה,ומרת חיה רבקה ריבק(לבית קלפר)ז"ל הי"ד אשר נרצחה במחנה ההשמדה סוביבור.

נינתם של:

מר שמואל איציק גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חיה יהודית גלפמן/הלפמן ז"ל.

מר שמחה ריבק(הלוי)ז"ל ומרת הניה שרה ריבק(לבית הוכמרק)ז"ל.

וזו מגילת היוחסין שלנו

אנו צאצאים ישירים של משפחות ושושלות רבניות,ששורשיהם הישירים מתחילים מ(ה"ה)רבי חיים לייזר זצ"ל הי"ד (בנו של הצדיק הנסתר ה"ה הר"ר בנימין מנחם{בייניש}ורצקי, זצוק"ל,)ואשתו מרת פייגה גיטל ורצקי ז"ל הי"ד(לבית רייזמן)נינתו של הרה"ק האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן(האדמו"ר מקוצק השני) ואביו הרה"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל מורגנשטרן(ה"שרף מקוצק",האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים),המהר"ל מפראג,השר רבי שאול ואהל קצנלנבוגן(מלך פולין ליום אחד),הרמב"ן,הרמב"ם,רש"י....שורשינו הישירים מגיעים עד למלכים,נביאים, כהנים גדולים, אהרן הכהן ע"ה, ומגיעים לדוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם המלך שלמה ע"ה והמלכה נעמה העמונית. והנביאים:ישעיה, יונה,שמואל ואמו חנה הנביאה

מידע אודות משפחתנו נמצא ב:

 1. the unbroken chain
 2. the luria legacy
 3. The Jacobi Papers - IIJG.
 4. האדמו"ר מקוצק ו 60 הלוחמים המקיפים אותו
 5. אהבת דוד(על צאצאי הרה"ק דוד מורגנשטרן זצלל"ה זי"ע נ"י-האדמו"ר מקוצק השני).

כמו כן,סבי הרבא וסבתות הרבתות שלנו מוזכרים/ות באינציקלופדיות שונות,בספרות הרבנית,בויקיפדיה,וכמובן בספר התנ"ך

אנחנו צאצאים ישירים של שושלות:

איסרליש,באבא"ד, הגדול,היילפרין, הלוי הורוביץ, ווייל, טראבטו-קולון,טרבס, יפה,לוריא, ליפשיץ,לנדאו ,מורגנשטרן(חסידות קוצק), מינץ,מירומי(אזולאי), מרגליות,סטאדן,סלומון,פרנקל,פרנקל תאומים, קלונימוס,קצנלנבוגן,קרול, ראפופורט,רוטנבורג,ריבלין, שאכנא,שור, שמולמן,שפירא,שרענצל,תאומים

בין שאר המשפחות אליהן אנו צאצאים ישירים:

אברמוביץ,אדלר,אויערבך,איסנהיימר ,איסרליש, איסרלין,אלטשולר(איברליש),אליאס(דה וסול), אמריך,אנג"ל, אפשטיין, ארליך, אשד,אשכנזי,באב"ד, בירך,ביקנאו, בן אמנון,בן בצלאל-לווה,בן חזקיה,בן יוסף, בן נתן, בן ראובן, בן שמואל, בנבנישתי,בעריש, בצלאלס, בק,ברונובסקי, ברך, ברקוביץ,גאון, גוגנהיים,גולדמן,גולדשמיט, גומפשטיין,גינזבורג,גלפמן(הלפמן),גרינוולד, דה לוניל, דזיאלובסקי, דלהינר,דרוקר,האברקשטן, הכהן,הלוי הלוי אידלס(שפירו) ,הלוי הורוביץ,הלוי כתבן,הלוי לנדאו, הלוי לנדא, הלוי סגל,הלוי שטיינברגר,הירש,הלטר(האלטער),הליוט דה וסול,הלמן, הלפרין,הלר ולרשטיין, העשל חריף ,הרץ,ואזדל, וולך, וורשלר,ויגדרוביץ, ויטל,ויינגוט, וייל,וירשלר,ורצקי/ הכהן ווארצקי(ורטסקי),זיידל, זילברברג,זליגמן,זלצמן,ז"ק, חיות, ,חריף,טראבוט,טראבוטו, טרבס, טריוויש,יעקובוביץ, יפה,יצחקי, כהנא,כ"ץ, כתבן, לוריא,לזרס, ליברמן,ליווא , לייב, לייבמן,ליפמן שרנצל,ליפשיץ,  ,לנדא, מאדיל,מונק, מורגנשטרן,מייזליש, מירומי(אזולאי) מרגוליס,מרגליות,מרמר,סג"ל, סג"ל הורוויץ,סופר,סטאדן, סינגר, סירקיס,סלומון,ספירו, פאם,פאיבוך, פוגל,פולק, פויליץ,פטרשהאגן, פינשבסקי,פישל,פישל(פייזל),פישמן,פרושינובסקי, פרנקל,פרנקל-תאומים,פרנקל תאומים למל ,פוהליץ,פרנקפורטר, ציריך,צרפתי, קאשי,קדוש, קולון, קופל-סגל,קלאוזנר,קלויבער,קלונימוס, קליינברגר,קצנלנבוגן,ואהל-קצנלנבוגן, קרא(קארו) ,,קרול, קרמר,קרקובר, רוזנטל, רומנר(ראמאנר),רונקל,ריבלין, ריבק, רייז,רייזמן,רייכהארט, ריסליסק,רפופורט,שור, שטיינברגר,שטרן ,שכנא,שמולמן,שפירא, שר, שרנצל,תאומים,תאומים למל

המוצא שלנו הוא:אשכנזי,ספרדי,מזרחי


מצד אבי:אני כהן(דרך סבי),לוי(,מצד אמו-מדורות רחוקים יותר-משפחת הלוי הורוביץ).מצד אימי(כהן,דרך אביה,לוי דרך סבה של אימי-אביה של אמה)

I, haim wartski (HaCohen ),A direct descendant of rabbinical families and dynasties whose direct roots go to King David and Queen Batsheva, through their son King Solomon and Queen Naama the Ammonite And to Haran the high priest,

established the site in memory of my wonderful parents,The memory of their good deeds and their integrity are my consolation:
 my Dearest and most beloved father MR. Israel wartski (HaCohen )z"l(A direct descendant of rabbinic families and dynasties Whose direct roots reach to King David& Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah) , son of rabbi chaim lazer (HaCohen ) zt "l hy" d{direct descendant to kroll and teomim dynasties } and MRS. feiga gitel wartski(nee rajzman) z "l hy" d(g.granddauther of rebbe dovid morgenstern ztk"l-the admor of kozk) ,son of haZadik haNistar rebbe Benjamin menachem( Benasz) Wartski (HaCohen ) ztk "l (one of the 36 righteous people),son of Rabbi Mojzesz Majer Wartski, (HaCohen) zt"l(parnas&leader of kalisz},son of Rabbi Hersz Wartski (HaCohen)zt"l{Leader of the Jewish community in Kalish}.

,

 my Dearest and most beloved mother: mrs.miriam malka (mania)z"l,daughter of MR. zvi hirsh hilel gelfman/helfman (HaCohen ) z"l hy"d and MRS. hinda gitel(rybak)z"l,son of MR. israel-srul leib(HaCohen) z"l,son of MR. shmel icyk(HaCohen) z"l,son of MR. israel-srul(HaCohen)z"l

this is our Megillat Yuhasin:

 # 

we are direct descendants of Jewish rabbinical Families and dynasties, My whole family in my father's side described in the books:

 1. the unbroken chain
 2. the luria legacy
 3. The Jacobi Papers - IIJG.
 4. the rebbe of kotzk and the 60 warriors surrounding him
 5. ahavas dovid

Ours great-grandfathers and great-grandmothers also written in various encyclopedias, Rabbinic literature, Wikipedia, and the Bible

: .Our direct roots go from haZadik haNistar rebbe Benjamin menachem (Benasz) Wartski (hachoen) ztvk"l(Who was one of the 36 righteous), Through the holy rebbe menachem mendel morgenstern ztvk"l- the kozker rebbe(Founder of Hassidut kozk) and his son: the holy rebbe dovid morgenstern ztvk"l-the second admor of kozk through his dauther: The Rebbetzin rivka wajzngott-teomim(morgenstern) Through rabbinical families and dynasties and reach up to King david & Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah, Aaron the High Priest, also to Isaiah the Prophet, Samuel- the Prophet,Hannah-the Prophet.. .

we are direct descendant of a dynasties:Babad ,eiger,frenkel,frenkel teomim, HaGadol( rabbinic dynasty),,HaLevi Horowitz, Halpern, Isserles ,Kalonymus,Katzenellenbogen,jaffe, kroll,landau,Lifshitz,luria, Margaliot,Minz,MiRomi( Azulai),morgensten(Hassidut kozk),Rapoport,rivlin, Rothenburg,salomon,Shapira,Schrentzel, Shachna,Shmulman ,Shor,Staden, Trabotto-colon,Treves,WEIL 

. Among the families to whom we are direct descendants I will mention:

Abramowicz,adler,Epshtein, Elias( Héliot de Vesoul),Altschuler (Eberles), angel,Ashkenazi, , Auerbach,Babad, bak, Benamnon , Ben Betzalel Loew,ben-nathan, Benveniste , Berech,berkowicz, ben Reuben,Betzalash , Birknow,bronowski,,chayes,Char, Colon ,de lunel,Delhiner,Drucker, DZIALOWSKI,EMMERICH,Erlich,Eshet, Feibusch ,Fischel, Fishel (Fiszel),fishman,fogel, Frankfurter,frenkel,frenkel-teomim,frenkel teomim lemel,Fum, ,gaon,gelfman, Goldman, Goldschmidt,Gompshtein ,greenwald(grynwald),Gugenheim,Günzburg,,halter,halperin, halevi,Halevi Eideles (Shapiro), HaCohen , HaLevi (Katvan),halevi horowitz,Halevi Landau, Halevi Segal,HaLevi Steinberger,halberkasten,Heliot de Vesoul,Helman, Hertz,heschel,heller wallerstein,Hirsch ,,Issenheimer, isserles,Isserlin, jaffe, zak,kara(caro),Kashi, kahana,katvan , katz, Katzenellenbogen, wahl-Katzenellenbogen, khana,Klauber,Kleinberger,Klonimus, Kloisner ,Krakover,Kramer, kroll,Lazars,Leib,Leibman ,lipman schrentzel,Leiberman ,lipshitz,Loew,luria,Margaliot ,Margaliyos, marmer,meisels, model,morgenstern,Moyzeszowa,munk, Petershagen, PINCZEWSKI, Pohelitz ,Polack, Pruszynowski, raiz,rajzman,rapoport,Raychert, Rislisk ,rivlin, romaner,ronkol,Rosenthal,rybak, salomon,Saltsman,schor,segal,Seligman, singer,sirkes ,shapiro,Shmulman ,spiro,sofer,Steinberger,steren,treves,treves-Ashkenazi,TRIVISCH , teomim, Theomim Lemmel,trabot, Trabotto ,tzarfati,Vigdarovich, vital,wajzngot,Walch ,Warschler/Wirschler ,wartski,weil, ,Yitzchaki,zaydel,jakubowicz, zylberberg,Zurich 

Our origin is: Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi