Ваша фамилия Lantsheer?

Исследование фамилии Lantsheer

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Johan Frederic Lantsheer

Дата рождения:
Место рождения: Middelburg, Zeeland, Netherlands
Смерть: Умер в Middelburg, Zeeland, Netherlands
Ближайшие родственники:

Сын Johan Pieter de Kokelaar Lantsheer и Cecilia Maria Steengracht
Муж Henrietta Carolina Schorer
Отец Maria Jacoba Henrietta Lantsheer; Suzanna Adriana Carolina Lantsheer и Johan Cornelis Lantsheer
Брат Maria Jacoba Magdalena Lantsheer; Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer и Cornelia Henriëtte Lantsheer
Полукровный брат Anna Maria Henriette van Doorn

Профессия: lid raad, wethouder en burgemeester van Middelburg, lid van Provinciale Staten van Zeeland
Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Johan Frederic Lantsheer

Jkvr. Henriëtta Carolina Schorer, vrouwe van Ter Boede (1799-1849); trouwde in 1821 mr. Johan Frederic Lantsheer (1791-1838), lid raad, wethouder en burgemeester van Middelburg, lid van Provinciale Staten van Zeeland

Mr. Johan Frederik Lantsheer zie blz 39..... (1791 — 1888), was een ijverig, kundig en welwillend man, die verschillende aanzienlijke staatsbetrekkingen bekleedde en tot aan zijn overlijden Burgemeester van Middelburg was. In Maart 1886 werd hij door koop eigenaar van het land- goed Ter Boede onder Koudekerke, dat hij zeer verfraaide. Lantsheer was gehuwd met Henriette Caroline Schorer (1799 — 1849) waaruit o. a. voortkwamen twee zonen : mr. Wil- lem Nioolaas Lantsheer, geboren te Middelburg in 1826, overleden te Oostkapelle, ten huize van zijn broeder, in 1883. Deze kunstlievende man bleef ongehuwd en was meestal geves- tigd in Den Haag, waar hij zich lofwaardig onderscheidde als een onbekrompen vriend en beschermer van schilder- en teeken- kunst. Zijne kostbare verzameling aquarellen, die hij vrij- gevig ten toon stelde , was te recht vermaard. Zijn éénige broeder Johan Cornelis Lantsheer, geboren in 1884, is Burgemeester van Domburg; een ijverig voorstander der Bad- inrichting aldaar en eigenaar der buitenplaats Eikenoord onder Oostkapelle. De oudste dochter van Johan Frederik Lants- heer was Maria Jacoba Henriette (1823 — 1874). Zij

40

huwde met mr. Johan Willem de Bruijn van Melis- en Ma- riekerke , waardoor het landgoed Ter Boede in die familie kwam.

Een jongere broeder van mr. Joan Frederik Lantsheer en dus een zoon van Joan Pieter en Cecilia Maria Steen- gracht was Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer (1794 — 1821); inspecteur der posterijen te Middelburg en gehuwd met Gornelia Digna de Jonge (1798 — 1869) , doch- ter van jhr. Francois Clement de Jonge en Dana Magda- len a van Vis vliet. Hieruit werd op den 19 Juli 1819 ge- boren : enz ......................

показать все

Хронология Johan Frederic Lantsheer

1791
27 Мая 1791
Middelburg, Zeeland, Netherlands
1823
1823
Возраст 31
1833
1833
Возраст 41
1834
31 Октября 1834
Возраст 43
Middelburg, Zeeland, Netherlands
1838
30 Август 1838
Возраст 47
Middelburg, Zeeland, Netherlands