mr. Cornelis Jan van Nellesteyn

Is your surname van Nellesteyn?

Research the van Nellesteyn family

mr. Cornelis Jan van Nellesteyn's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

mr. Cornelis Jan van Nellesteyn

Also Known As: "van Nellesteijn", "Johan", "van Nellestein"
Birthdate: (73)
Birthplace: Utrecht, Utrecht, Netherlands
Death: August 28, 1832 (73)
Leersum, Utrecht, Netherlands
Immediate Family:

Son of Wouter Hendrik van Nellesteyn and Everdina Hillegonda de Beer
Husband of Sophia van Schuilenburg
Ex-husband of Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst
Father of Adriana Meinarda Johanna van Nellesteyn; Cornelia Johanna van Nellesteijn; Maria Stefania van Nellesteijn; Wouter Hendrik van Nellesteyn; Susanna Theodora van Nellesteyn and 6 others

Occupation: kanonik in den capittule van Oudmunster te Utrecht
Managed by: Private User
Last Updated:

About mr. Cornelis Jan van Nellesteyn

geboorte

"In de depots van het Noord-Hollands Archief zijn tal van archiefstukken bewaard gebleven waarin gebruiken naar voren komen. Zo herinnert een gedicht uit 1759 aan het roeren van de kandeelstok bij de geboorte van Cornelis Jan van Nellesteyn" bron: Noord-Hollands Archief

doop

 • 13 januari 1759 - Utrecht, Jacobikerk , getuigen:

Maria Clara van der Hagen - Maria Clara van der Hagen en Cornelis Backer Cornelis Backer oud-schepen der stad Amsterdam

11 jaar

Gedicht ter viering van zijn 11e verjaardag:

A Monsieur C.J. de Nellesteijn a son onzieme anniversaire

Toi! qui des ta tendre enfance Cheri du Ciel, de chacu admiré De tes parens fais la prosperité Souffrez, qu' au jour de ta naissance Je joigne aux voeux pour ton salut Ce don peut etre a ta jeunesse utile Car c'est le beau du vrai, qu' au coeur docile Montrer la Fable a pour son but

le 12 de janvier 1770 C.A.V. Wacchendorff (bron HUA, bibliotheek, inv.nr. LXIV G 51 (Kasteel Broekhuizen door Dr. Catharina van Groningen)

Woonde aan de Drift 25 verkocht dit in 1807 (bron: HUA, Transporten van plechten van de stad Utrecht. Verkopen tot 1811, 356v-358r)

tijdlijn

 • 06-06-1776 - trouwen François Louis Baudet de Morlet cap. van een comp. inf. in het uitlandsche reg. v.d. vorst van Anhalt, ten dienste van Frankrijk, en Hoogedelgeb. Jkvr. Angelique Jeanne Maria Resina Elisabeth Ernestina de Beaurégard (Angelique Jeanne Marie Reine Elisabeth Ernestine de Caneau de Beauregard) , aanget. 17-5-1776, tr. 6-6-1776 op Broekhuyzen met att. van Straatsburg, en Leersum, Straatsburg was de laatste verblijfplaats van de bruidegom, die Rooms was. (Bron: www.hogenda.nl - Leersum Trouwen NG 1699-1811) François Louis Baudet de Morlet
 • 2-3-1777 - doop Johanna Ernestina Baudet de Morlet, zie voor doopgetuigen het doopboek Hooged. Geb. Gestrenge Heer Jkhr. François Louis de, cap. v. een comp. inf. in het uitlandse reg. v.d. Vorst van Anhalt ten dienste van Frankrijk, rooms, en Hoogedelgeb. Jkvr. Angelique Jeanne Maria Resina Elisabeth Ernestina Caneau de Beaurégard (Bron: www.hogenda.nl - Leersum – Dopen NG 1699-1812)
 • 12 september 1783 - doop Leersum Carel Philippus Hendrik Augustus de Morlet

Wolga kolonie Brockhausen/Брокгаузен

http://cvgs.cu-portland.edu/settlements/mother_colonies/colony_hummel.cfm

http://wolgadeutsche.net/list/brockhausen.htm - Брокгаузен

huwelijk met Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst

Aktenummer: 158 Datum: 21-08-1778 Soort akte: Huwelijkse voorwaarden Notaris: L. VAN DER PAUW Personen: Bruidegom: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Bruidegom Beroep: advocaat hove van Utrecht en canonicq van Oudmunster te Utrecht Assistent: Wouter Hendrik van Nellesteyn, vader Achternaam: Wouter Hendrik van Nellesteyn, vader Rol in akte: Assistent Echtgenoot: x Everarda Hillegonda de Beer Beroep: oud geeligeerde raad van Utrecht en canonicq capittule van Oudmunster, hoogheemraad van Woerden


Bruid: Cornelia Adriana Maria van Bronkhorst Voornaam: Cornelia Adriana Maria Achternaam: van Bronkhorst Rol in akte: Bruid Assistent: Adriaan van Bronkhorst, vader Achternaam: Adriaan van Bronkhorst, vader Rol in akte: Assistent Echtgenoot: x Mynarda Johanna van Cleeff Beroep: raad en schepen van Utrecht Bijzonderheden: lyftocht langstlevende met benoeming van langstlevende tot voogd Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U205a030


kinderen met Cornelia Adriana Maria van Bronkhorst

begraafinschrijving vader

 • 26-02-1784 - St. Pieterskerk Wouter Hendrik van Nellesteyn op den Drift bij 't Janskerkhof
 • 30-03-1784 Ex.test: Corneille Jean de Nellesteyn Beroep:chanoine au chapitre d'Oudmunster Woonplaats: Utrecht, paroisse le Buurkerk

begraafinschrijving moeder

vervolg kinderen met Cornelia Adriana Maria van Bronkhorst

schilderij

beroep

 • 03-06-1788 - Beroep: canonicq capittule van Oudmunster te Utrecht

vervolg kinderen met Cornelia Adriana Maria van Bronkhorst

aankoop Broekhuizen

 • 09-11-1792 - verkoopovereenkomst Broekhuizen met verkoper P.J.E. baron De Caneau de Beauregard (Philippe Joseph Ernest baron de Caneau de Beauregard) (gemachtigde van zijn dochter A.J.M.R.E.E de Caneau de Beauregard) - (bron: archief Broekhuizen) Philip Joseph Ernest baron De Caneau de Beauregard, AngeliqueJaenne Marie Reine Elisabeth Ernestine (Bron: Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U237a009)
 • 12-1-1793 Caneau de Beauregard verkoopt Broekhuizen aan Cornelis Jan van Nellestein voor 118000 gl. [515] (bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 18-03-1793 - Procuratie - tot het verzoeken om leenverlei aan de leenhoven van Darthuizen, Leersum en Overlangbroek ten behoeve van Cornelis Jan van Nellesteyn voor Broekhuizen c.a.; tot transport van Broekhuizen naar Cornelis Jan van Nellesteyn, en tot invordering van deze van rest koopsom De erven P.J.E. baron de Caneau de Beauregard en S.E. Helies du Boisroux comtesse de Rochenard, in leven echtelieden: Constituant: François Louis Beaudet de Morlet Voornaam: François Louis Beaudet Achternaam: de Morlet Rol in akte: Constituant Echtgenoot: x A.J.M.R.E.E. de Caenau de Beauregard, dochter Beroep: ci-devant capitaine au service de France Woonplaats: Buuren Philippe Joseph Ernest baron de Caneau de Beauregard S.E.H. = Susanne Elisabeth Helies du Boisroux comtesse de Rochenard A.J.M.R.E.E. = Angelique Jeanne Marie Reine Elisabeth Ernestine de Caneau de Beauregard
 • 4-7-1793 Willem Versteegh makelaar als gemachtigde van Francois Louis Beaudet de Morlet x Jeanne Marie Reine Elizabeth Ernestina de Caneau de Beauregard transporteert aan Cornelis Jan van Nellestijn de ridderhofstad Broekhuizen item een kleine tiend gaande uit het goed De Tiet, 400 roeden bunt of driestlanden gehoord hebbende aan dehofstede Schevighoven, een hofstede genaamd de Vlasman, een stuk land van 1,5 morgen vanouds genaamd de Maarstal, daar oost en west de landen van Broekhyuizen en zuidwaarts de Bunt, een huis met 3morgen land, genaamd de Vereseijk, tinsgoed van de domeinen [515] (bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 03-08-1793 - Beroep: canunnik capitule van Oudmunster
 • 20-9-1794 heeft C.J. van Nellestijn, heer van Broekhuizen, de ambachtsheerlijkheid Darthuizen gekocht van Jan Bruno van der Dussen (Johan Bruno van der Dussen). [516] bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_516.pdf
 • 17-10-1794 - Kwitantie - voor afwikkeling waaronder het transport van de heerlykheid Broekhuysen nalatenschap van Philip Joseph Ernest baron de Caneau de Beauregard (bron: Archief Utrecht)
 • 22-12-1794 Extra ordinaire vergadering. Cornelis Jan van Nellesteijn, als nieuwe heer van Darthuizen, stelt een nieuwe schout aan: Jan de Ridder. De schepenen worden voor een jaar gecontinueerd. [515] (bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 09-04-1795 - codicil Soort object: heerlykheid met landen en hofsteden Gerecht: Darthuyzen Soort object: heerlykheid met landen en hofsteden en den huyze Naam object: Broekhuyzen Soort object: landen en hofsteden Gerecht: Leersum en Overlangbroek Beroep: canonnik in den capitule van Oudmunster
 • 29-12-1795 Publicatie voor de 50e penning.Cornelis Jan van Nellesteijn constitueert Gerrit Versteegh om te compareren voor commissarissen voor de 50e penning over Leersum en Zuijlesteijn en in zijn naam te presteren de gerequireerd wordende Eed dat hij wegens zijne goederen en bezittingen de 50e penning zal betalen. [515]
 • 28-6-1796 vergadering over concept regerings reglement voor een intermediair bestuur dezer provincie. C.J. van Nellesteijn authoriseert Gerrit Versteegh om de eed op de heffing van de 100e penning af te leggen. [515]
 • 13-07-1796 - <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U256c033&minr=4107610&miview=ldt">Openbare verkoping</a> aankoop van o.a. Oud-Broekhuisen, Dompselaar en Oud-Dompselaar
 • 19-12-1796 C.J. van Nellesteijn procureert Gerrit Versteeg om morgen te compareren voor de commissarissen van de 50e penning en daar de eed af te leggen. [515]
 • 15-7-1797 Gerrit Versteegh verklaart dat hij door de commissaris civil namens de raad van staten der Vereenigde Nederlanden bij de Engelse Armee den Heer H. Tollius in het laatst van 1794 en begin van 1795 is geauthoriseert en gelast geweest om aan de Eng: Armees Commissarissen diemaar of Greet te Wiel en Duncan te Hemmen af televeren opde 1ste plaats 320 en op de 2de 640 Cordes (Engels) brandhout, elke Corde gerekend op 150 takkebosschen en 600 parceelhouten ter maate van 27 dm lengte en 11 dm dikte met toezegging dat aan hem Gt Versteeg tegen recus der voorn Comissarissen de betalinge zou volgen 14 dagen na de leverantie. Hij heeft dit geleverd. Maar door het vertrek van de Engelsen is dit ten prooy geworden der Fransche Troupen welke kort daar na te Amerongen zyn ingerukt en van andere welke zig het zelve hebben toegeeigend. De heer van Nellesteijn die dit heeft geleverd heeft een aansienlijke schade geleden. [515] Bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_516.pdf
 • 6-11-1800 Lammert Toonen Lagerweij ( Lambert Anthonissen Lagerweij ) transporteert aan C.J. van Nellesteijn, heer van Broekhuizen, de hofstede De Groote Rijt, met 55 morgen 254 roeden land. [515, 516] bron http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_516.pdf
 • 23-07-1801 - Woonplaats: Broekhuysen, huize Broekhuysen <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a022&minr=4179916&miview=ldt">Procuratie - tot waarneming van zyn rechtszaken</a>
 • 22-01-1802 - Rol in akte: Koper Woonplaats: [Darthuizen], huize Broekhuyzen Soort object: huyzinge, erve en grondLocatie: nz Wittevrouwestraat Gerecht: Utrecht <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a023&minr=4180405&miview=ldt">Koop en verkoop</a>
 • 26-02-1803 - Rol in akte: Verkoper Woonplaats: op Broekhuyzen Soort object: huyzinge, erve en grond Locatie: nz Wittevrouwestraat Gerecht: Utrecht <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a024&minr=4181337&miview=ldt">Koop en verkoop</a>
 • 1806 - datum overdracht: 1806 verkoper: Medina Chamis wed. Joseph Henriques Medina, Erven Rachel koper: [van] Nellensteijn, Cornelis Jan straatnaam: Nieuwe Kerkstraat straatnaam in bron: Kerkstraat (ZZ) omschrijving: Huis en erf, tussen Weesperstraat en Amstel Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21724918 (archief Amsterdam) Zie archief voor Rachel Medina Chamis 334: Archief van de Portugees-Israëlietische Gemeente (archief Amsterdam) 658-658A Rachel Medina Chamis, weduwe van Joseph Henriques Medina.1739 - 1765 1 pak 738 Joseph Henriques Medina alias Aaron Henriques Medina (testament 1716).1725 - 17511 omslag
 • 08-04-1806 - <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a027&minr=4183855&miview=ldt">Acceptatie - van de door haar ouders + Adriaan van Bronckhorst, in leven oud burgemeester van Utrecht en Meynarda ...</a> accepatiede lyftocht aan de gehele nalatenschap Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst Echtgenoot: gesepareerd van Cornelis Jan van Nellesteyn
 • 1807 Lijst van uitgegeven patenten over 1807

De Hr Mr C.J. van Nellesteijn tot het dragen van Hairpoedel (= poudre pour les cheveux bron:Le grand dictionnaire francois-flamand (et flamand francois) rev., corr et augm. de pres de la moitie. 4. ed. - Amsterdam, Wetsteins 1733 Volume 2 van Le grand dictionnaire francois-flamand (et flamand francois) rev., corr et augm. de pres de la moitie. 4. ed, Francois Halma Volume 2 van Le grand dictionnaire Uitgever Wetstein en Smith, 1729 Oorspronkelijk uit Nationale bibliotheek van Oostenrijk Gedigitaliseerd 25 nov 2011 ) De Hr de Hieralle uts Den Heer van Nellesteijn voor de Jagt De Jager Fredrik Gertsz uts Hendrik van Schuilenburg schoenmaker en slagter zonder winkel [515]

 • 8-2-1807 Het gerecht verklaart dat Cornelis Jan van Nellesteijn uijt hoge Berglanden zijnde Heijvelden heeft doen aanleggen twe en dartig mergen, en nog agt mergen daar annex, onder het gerecht vanLeersum alzoo te zaamen veertig mergen, met sparren of dennen bezaaijd, allen wel groeijende en zig in zeer goede staat bevindende. [515] (bron http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 02-06-1807 - Rol in akte: Verkoper Soort object: eene zeer schoone, groote en extra fraai betimmerde huizinge met een arduinsteenen gevel en yzer hek met zyn kelders en kluyzen, annexe tuin, tuinhuys, koetshuys en stallinge Locatie: oz Nieuwegragt by den Drift Belendingen: achter: Vuilesloot zw: wed. N..N. Hovy geboren N.N. Decker nw: na te melden huizinge Gerecht: Utrecht Naam object: Ter Aa of van Assendelft - <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a028&minr=4184616&miview=ldt">Openbare verkoping</a>
 • 02-06-1807 - Rol in akte: Verkoper Soort object: huizinge met annexe tuin, kelders en kluys Locatie: oz Nieuwegragt by den Drift Belendingen: achter nw: Loten en van Doelen NV zw: voorgaande huizinge Gerecht: Utrecht - <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a028&minr=4184621&miview=ldt">Openbare verkoping</a>
 • 25-07-1807 - Rol in akte: Verkoper Woonplaats: [ Leersum ], huize Broekhuysen Soort object: uizinge, erve en grond, met de kelders daaronder en aan behorende Locatie: wz Neude Belendingen: achter: Munt zw: C. Cramer nw: Gerrit van Ryn Gerecht: Utrecht - <a href="http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U270a028&minr=4184663&miview=ldt">Koop en verkoop</a>
 • 28-9-1807 C.J. van Nellesteijn constitueert Michiell Kruls, makelaar te Amsterdam om aan Baruch Lopes de Leao te transporteren een huijs en erve staande en gelegen binnen Amsterdam in de Kerkstraat. [515, 516] (bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 27-10-1807 datum overdracht: 27-10-1807 verkoper: [van] Nellesteijn heer van Broekhuijze te Darthuizen, Erven de weledelgeboren heer mr. Cornelis Jan koper: Lopes de Leao, Baruch straatnaam: Nieuwe Kerkstraat straatnaam in bron: Kerkstraat (ZZ) omschrijving: Huis en erf, tussen Weesperstraat en Amstel (Binnen Amstel) Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21725356 (archief Amsterdam) Baruch Lopes De Leao-Laguna
 • 1-1-1808 Patenten over 1808 C.J. van Nellesteijn over Poeder Deselve voor de Jagt De Jager
 • 10-07-1808 Bron Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland - Waanders Publishers, Zwolle: redactie: Eveline Koolhaas-Grosfeld e.a. isbn13: 9789040082993 en Archives Nationales Paris, Archives du cabinet de Louis Bonaparte roi de Hollande. Articles AF IV 1719 à 1832 (1828 2) - blz. 308: Op 10 en 11 juli 1808 maakte Louis Napoleon een tocht over de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei op zoek naar een buitenverblijf. Hij bezocht o.a de buitenplaats Broekhuizen bij Darthuizen (bij Leersum en Amerongen). Hij gaf aan gecharmeerd te zijn van kastelen en huizen die volledig herbouwd waren zoals Broekhuizen en Kasteel Amerongen. Zie voor meer info bovengenoemd boek.
 • 1-8-1809 Cornelis Jan van Nellesteijn testeert. [516]
 • 15-9-1809 Jagtpatenten voor C.J. van Nellesteijn en Fredrik Gertz. [515] (Bron: (bron: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/NT00064_515.pdf)
 • 1810 Register van uitgegeven patenten over 1810 C.J. van Nellesteijn haarpoeder
 • 15-9-1810 idem aan heer van Broekhuizen jagtpatent [515]
 • 1811 - Gezicht op het Jagershuis van Nellesteyn, ook bekend als het Zwitserse Huis, op de Darthuizerberg te Darthuizen bij Leersum, tekening uit 1811 van waarschijnlijk Anna Maria Ebeling http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1810-1820/809971 - http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Ebeling

huwelijk met Sophia van Schuilenburg

personeel

Nieuw Broekhuizen http://www.buitenplaatseninnederland.nl/Utrecht_beschrijvingen/Leersum_Dartheide.html

http://www.europa-nu.nl/id/vg09llvs1lyl/c_j_van_nellesteyn

Overleden

 • 28-08-1832 - Overlijdensakte Leersum ... gecompereerd: Rijk Franken, 57 jaren, tolgaarder en Adrianus Woudenberg, 54 jaren, dagloner, beide geburen ..............in het huis nr. 70 staande in deze gemeente is overleden....... (huis nr. 70 = Nieuw-Broekhuizen (villa Dartheide), huis en stal Kaartnr: 70 Rijksstraatweg 321 bron: http://historischleersum.nl/rijksstrw-west/)

Bron Memories van successie Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 337-1 Inventarisnr: 33 Kantoorplaats: Amerongen Memorienr: 36 Registratie datum: 14-12-1832 Overledene Cornelis Jan van Nellesteijn Overlijdensplaats: Leersum Overlijdensdatum: 28-08-1832

Woonde aan de Drift 25 verkocht dit in 1807 (bron: HUA, Transporten van plechten van de stad Utrecht. Verkopen tot 1811, 356v-358r)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Tollens Henricus Franciscus Tollens

Gedicht van Hendrik Tollens "De gevels van de huizen" :

http://www.dbnl.org/tekst/toll003geza06_01/toll003geza06_01_0018.php

Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Amerongen, Memorienummer: 36

Datum akte: 14-12-1832 Blijkt dat op: 28-08-1832 is overleden te Leersum Naam: Cornelis Jan van Nellesteijn HUA Toegangsnummer: 337-1 Inventarisnummer: 33 Te vinden op microfilmnummer: 1929 Opmerkingen:

Broekhuizen

"In der Nähe von Amerongen liess der Hr v Nellesteyn nach der Zeichnung des Baumeisters Berkmann das Landhaus Brockhuysen aufführen im Anfange dieses Jahrhunderts von Hrn Ziesenes vergrössern Es ist mit einem dorischen Porticus geschmückt und obgleich einfach dennoch ein schönes Gebäude"

Theoretisch-practische bürgerliche Baukunde: durch Geschichte und ..., Volume 3

Door Carl Friedrich von Wiebeking

"Le château de Brockhuysen près de la chaussée qui conduit d'Utrecht à Arnheim, et non l'oin d'Amerongen, propriété de la famille de Nellestyn, est précédé d un portique, contenant quatre belles colonnes ioniques, et couronné d'un fronton. Chacun des deux perrons en curvilignes est orné d'un sphinx et d'un vase en marbre blanc, exécutés en Italie. Les cuisines et leurs dépendances sont placées dans le haut soubassement rustique. Le premier étage contient cinq chambres et une salle. Dans le vestibule on trouve deux escaliers qui conduisent au second. Le jardin et l'Orangerie contribuent à l embellissement de cette villa. Le monument sépulcral pour la famille de Nellestyn, qui s élève sur une colline plantée de sapins fut construit par l'architecte M. Zocher. A droite on remarque une éminence qui est couronnée d'un bâtiment rustique dans le goût des maisons de la Suisse." Architecture civile théorique et pratique: enrichie de l'histoire ..., Volume 5

Door K. F. Wiebeking

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/UBL01:P322N427/&p=1&i=5&t=38&st=broekhuizen&sc=%28broekhuizen%29/&wst=broekhuizen

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/UBL01:P322N428/&p=1&i=1&t=3&st=nellesteyn&sc=%28nellesteyn%29/&wst=nellesteyn

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1820-1830/202387

Kasteel Broekhuizen http://www.youtube.com/watch?v=cwJx_YLe0m0

http://www.cascade1987.nl/zocherdag/

Plannen

http://www.heuvelrug.nl/actueel/bouwprojecten_46434/item/landgoed-broekhuizen_52891.html

huis de hoogstraat

 • 01-02-1826

te huur aangeboden: nieuw gebouwd logement Het huis de hoogstraat per 1 feb 1826 en/of per 1 mei 1826 Het Zwitsershuis op de Darthuizerberg melden bij rentmeester P.Mali Huize Broekhuizen bij Amerongen Zie kranten.kb.nl

Kop: X Advertentie Krantentitel: X Opregte Haarlemsche Courant Datum, editie: X 24-12-1825, Dag Nummer: X 154 Uitgever: X [s.n.] Plaats van Uitgave: X Haarlem PPN: X 844104698 Verschijningsperiode: X 1813-1900 Periode gedigitaliseerd: X 1813 t/m 1869 Verspreidingsgebied: X Regionaal/lokaal Soort artikel: X advertentie Bezit en bezitskenmerk: X KB C 37

Openbare verkoping Aktenummer: 107-1 Datum: 13-07-1796 Soort akte: Openbare verkoping


Notaris: C. DE WIJS


Personen: Verkoper: boedel + Cornelia C.W. d' Ablaing van Giessenburg (Charlotta Wilhelmina) Achternaam: boedel + Cornelia C.W. d' Ablaing van Giessenburg (Charlotta Wilhelmina) Rol in akte: Verkoper


Executeur testamentair: Jan Kol Voornaam: Jan Achternaam: Kol Rol in akte: Executeur testamentair Beroep: oud- ontvanger van 't eenedeel der generale middelen 's lands van Utrecht


Koper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Koper


Gemachtigde: Frederik de Ridder Voornaam: Frederik Achternaam: de Ridder Rol in akte: Gemachtigde Beroep: secretaris


onroerend goed: hofstad c.a. met boerewoning, eike bosschen en wallen, boomgaarden, bouw- en weilanden, groot 52 mergen 343 roeden; wederzyden van de Darthuiserweg Soort object: hofstad c.a. met boerewoning, eike bosschen en wallen, boomgaarden, bouw- en weilanden, groot 52 mergen 343 roeden Locatie: wederzyden van de Darthuiserweg Belendingen: ene zyde van de weg nw: Gysbert van Swieten en Dirk van Ginkel zow: heer van Broekhuisen andere zyde van de weg achter: weg tusschen Oud-Broekhuisen en Duivenvlugt Naam object: Oud-Broekhuisen


een akker; Soort object: een akker Belendingen: tusschen den Boon en de Katwinkel


18 mergen bouw- en weiland; Goyerwetering Soort object: 18 mergen bouw- en weiland Locatie: Goyerwetering Belendingen: voor: Koesteegjen en heer van Broekhuysen zow: erven directeur generaal Jan van Voorst nww: vanouds Jan Versteeg nu Herman Veenhof Gerecht: Darthuysen


hofstad, bestaande in een heerenhuisinge, stallinge, koetshuis, tuinmans- en boerewoning c.a. tuinen en vyvers, groot 18 mergen; Soort object: hofstad, bestaande in een heerenhuisinge, stallinge, koetshuis, tuinmans- en boerewoning c.a. tuinen en vyvers, groot 18 mergen Naam object: Dompselaar


8 mergen met het heerenhuys c.a.; Langebroekerwetering Soort object: 8 mergen met het heerenhuys c.a. Locatie: Langebroekerwetering Belendingen: achter: Goyerwetering nww: heer van Broekhuisen zow: de 10 mergen aan de koper verkocht

 10 mergen; Langebroekerwetering 

Soort object: 10 mergen Locatie: Langebroekerwetering Belendingen: achter: landscheiding of Amerongerwetering zow: Aart Mandersloot nww: capittel ten Dom Gerecht: Overlangbroek, te Goywaards

 5 1/2 mergen bouwland en boomgaard; Langbroekerwetering 

Soort object: 5 1/2 mergen bouwland en boomgaard Locatie: Langbroekerwetering Belendingen: achter: Amerongerwetering zow: heeren van den Dom nww: perceel aan de koper verkocht Gerecht: Overlangbroek, te Rhynwaards


6 mergen bouwland; Langbroekerwetering Soort object: 6 mergen bouwland Locatie: Langbroekerwetering Belendingen: achter: Amerongerwetering nww: heer van Ryssenburg zow: bovenstaand perceel Gerecht: Overlangbroek, te Rhynwaards


10 mergen boomgaard, bouw- en weiland met een daghuurderswooning; Langbroekerwetering Soort object: 10 mergen boomgaard, bouw- en weiland met een daghuurderswooning Locatie: Langbroekerwetering Belendingen: achter: Goyerwetering nww: Dompselaar zow: Oud-Dompselaar Gerecht: Overlangbroek, te Goywaards


wooning met 16 mergen tuin, boomgaard, weiland en eikebosch; Langbroekerwetering Soort object: wooning met 16 mergen tuin, boomgaard, weiland en eikebosch Locatie: Langbroekerwetering Belendingen: achter: Goyerwetering nww: voorgaande perceel zow: heer van Rysenburg Gerecht: Overlangbroek, te Goywaards Naam object: Oud-Dompselaar


Bijzonderheden: 1e perceel leenroerig aan huize Zuilenburg, 5e perceel erfpacht van de provincie Utrecht wegens de gebenificeerde goederen en 6e perceel leenroerig aan de provincie Utrecht ook ondertekend door J.T. Blekman als gecommitteerde van de momberkamer van Utrecht en door NN de Cupere als gemachtigde van Huybert de Mol en zyn vrouw


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U256c033


Codicil Datering: 09-04-1795 Aktenummer: 61 Datum: 09-04-1795 Soort akte: Codicil Rol: Genoemd Notaris: J. F. GOBIUS JR Aktedatum: 09-04-1795


Personen: Eerste Partij: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Eerste Partij Echtgenoot: geh. met Cornelia Adriana Maria van Bronkhorst Beroep: canonnik in den capitule van Oudmunster


Tweede Partij: Wouter Hendrik van Nellesteyn, zoon Voornaam: Wouter Hendrik Achternaam: van Nellesteyn, zoon Rol in akte: Tweede Partij


onroerend goed: heerlykheid met landen en hofsteden; Soort object: heerlykheid met landen en hofsteden Gerecht: Darthuyzen


heerlykheid met landen en hofsteden en den huyze; Soort object: heerlykheid met landen en hofsteden en den huyze Gerecht: Naam object: Broekhuyzen landen en hofsteden; Soort object: landen en hofsteden Gerecht: Leersum en Overlangbroek


Bijzonderheden: op last lyftocht ten behoeve van zyn vrouw met benoeming van Jacob Adriaan van den Heuvel, deken van het kapittel van St Marie, tot mede voogd in plaats van zyn overleden vader Wouter Hendrik van Nellesteyn


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U260a010 Koop en verkoop Datering: 22-01-1802 Aktenummer: 11 Datum: 22-01-1802 Soort akte: Koop en verkoop Notaris: T. KOPPEN


Rol: Genoemd


Personen: Verkoper: Michiel Rombach Voornaam: Michiel Achternaam: Rombach Rol in akte: Verkoper Woonplaats: buiten de Waerdpoort


Koper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Koper Woonplaats: [Darthuizen], huize Broekhuyzen


Aktedatum: 22-01-1802


onroerend goed: huyzinge, erve en grond; nz Wittevrouwestraat Soort object: huyzinge, erve en grond Locatie: nz Wittevrouwestraat Gerecht: Utrecht

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U270a023

 

Koop en verkoop Datering: 26-02-1803 Aktenummer: 34 Datum: 26-02-1803 Soort akte: Koop en verkoop Rol: Genoemd Notaris: T. KOPPEN Aktedatum: 26-02-1803


Personen: Verkoper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Verkoper Woonplaats: op Broekhuyzen


Koper: Willem Sellenraad Voornaam: Willem Achternaam: Sellenraad Rol in akte: Koper Woonplaats: Utrecht


onroerend goed: huyzinge, erve en grond; nz Wittevrouwestraat Soort object: huyzinge, erve en grond Locatie: nz Wittevrouwestraat Gerecht: Utrecht


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U270a024


Openbare verkoping


Datering: 02-06-1807


Aktenummer: 58


Datum: 02-06-1807


Soort akte: Openbare verkoping


Notaris: T. KOPPEN


Rol: Genoemd


Aktedatum: 02-06-1807


Personen: Verkoper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Verkoper

Koper: Gabriël van Oordt 

Voornaam: Gabriël Achternaam: van Oordt Rol in akte: Koper Beroep: professor in de godgeleerdheid aan de academie te Utrecht

Koper: Willem van Driel 

Voornaam: Willem Achternaam: van Driel Rol in akte: Koper


onroerend goed: eene zeer schoone, groote en extra fraai betimmerde huizinge met een arduinsteenen gevel en yzer hek met zyn kelders en kluyzen, annexe tuin, tuinhuys, koetshuys en stallinge; oz Nieuwegragt by den Drift Soort object: eene zeer schoone, groote en extra fraai betimmerde huizinge met een arduinsteenen gevel en yzer hek met zyn kelders en kluyzen, annexe tuin, tuinhuys, koetshuys en stallinge Locatie: oz Nieuwegragt by den Drift Belendingen: achter: Vuilesloot zw: wed. N.N. Hovy geboren N.N. Decker nw: na te melden huizinge Gerecht: Utrecht Naam object: Ter Aa of van Assendelft


Verwijzingen: akte d.d. 31-1-1770 voor notaris Hendrik van Dam koop en verkoop d.d. 16-10-1779 voor notaris Hendrik van Dam Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U270a028


Openbare verkoping Datering: 02-06-1807 Aktenummer: 58 Datum: 02-06-1807 Soort akte: Openbare verkoping Rol: Genoemd Notaris: T. KOPPEN


Personen: Verkoper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Verkoper


Koper: J. de Kock Jansz Voornaam: J. Achternaam: de Kock Jansz Rol in akte: Koper


Aktedatum: 02-06-1807


onroerend goed: huizinge met annexe tuin, kelders en kluys; oz Nieuwegragt by den Drift Soort object: huizinge met annexe tuin, kelders en kluys Locatie: oz Nieuwegragt by den Drift Belendingen: achter nw: Loten en van Doelen NV zw: voorgaande huizinge Gerecht: Utrecht


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer:


Koop en verkoop Datering: 25-07-1807 Aktenummer: 69 Datum: 25-07-1807


Soort akte: Koop en verkoop


Rol: Genoemd


Notaris: T. KOPPEN Personen: Verkoper: Cornelis Jan van Nellesteyn Voornaam: Cornelis Jan Achternaam: van Nellesteyn Rol in akte: Verkoper Woonplaats: [ Leersum ], huize Broekhuysen


Koper: Cornelis Johannes van Zyst Voornaam: Cornelis Johannes Achternaam: van Zyst Rol in akte: Koper Woonplaats: Utrecht


Koper: Adrianus Jacobus van Zyst Voornaam: Adrianus Jacobus Achternaam: van Zyst Rol in akte: Koper Woonplaats: Utrecht


Koper: Gerrit Rietveldt Voornaam: Gerrit Achternaam: Rietveldt Rol in akte: Koper Woonplaats: buiten de Waerdpoort


Aktedatum: 25-07-1807


onroerend goed: huizinge, erve en grond, met de kelders daaronder en aan behorende; wz Neude Soort object: huizinge, erve en grond, met de kelders daaronder en aan behorende Locatie: wz Neude Belendingen: achter: Munt zw: C. Cramer nw: Gerrit van Ryn Gerecht: Utrecht


Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905


Inventarisnummer: U270a028

datum overdracht:1806 verkoper:Medina Chamis wed. Joseph Henriques Medina, Erven Rachel koper:[van] Nellensteijn, Cornelis Jan straatnaam:Nieuwe Kerkstraat straatnaam in bron:Kerkstraat (ZZ) omschrijving: Huis en erf, tussen Weesperstraat en Amstel Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters

datum overdracht:27-10-1807 verkoper:[van] Nellesteijn heer van Broekhuijze te Darthuizen, Erven de weledelgeboren heer mr. Cornelis Jan koper:Lopes de Leao, Baruch straatnaam:Nieuwe Kerkstraat straatnaam in bron: Kerkstraat (ZZ) omschrijving:Huis en erf, tussen Weesperstraat en Amstel (Binnen Amstel) Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters Transportakten voor 1811: NL-SAA-21725356

view all 16

mr. Cornelis Jan van Nellesteyn's Timeline

1759
January 12, 1759
Utrecht, Utrecht, Netherlands
1779
September 5, 1779
Age 20
Utrecht, Netherlands
1780
November 19, 1780
Age 21
1782
July 20, 1782
Age 23
Utrecht, Netherlands
1783
September 7, 1783
Age 24
1785
November 30, 1785
Age 26
Utrecht, Netherlands
1788
September 30, 1788
Age 29
Utrecht, Netherlands
1790
July 8, 1790
Age 31
Utrecht, Netherlands