Is your surname Moolenburgh?

Research the Moolenburgh family

Jacob Moolenburgh's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

About Jacob Moolenburgh

 • 1853-1866 : Burgemeester BOMMENEDE en BLOOIS - Zeeland
 • 1853-1873 : Burgemeester ZONNEMAIRE - Zeeland

Statige, kalme en schatrijke landeigenaar uit Schouwen-Duiveland die negen jaar door Zeeland naar de Senaat werd afgevaardigd. Vervulde in zijn provincie en met name op zijn geboorteiland vele functies in bestuur, rechtswezen, landbouw, waterstaat, onderwijs en kerk. Zette zich in voor ontwikkeling van de landbouw. Was enige tijd burgemeester van kleine gemeenten en lange tijd lid van de Zeeuwse Staten en van de Zierikzeese raad. Voornaam en geacht inwoner van zijn stad...............

WIKIPEDIA informatie te vinden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moolenburgh WIKIPEDIA informatie te lezen hier onder:

Jacob Moolenburgh (Zonnemaire, 8 november 1827 - Zierikzee, 26 april 1892), heer van Zonnemaire, was een Zeeuws bestuurder en tussen 1883 en 1892 lid van de Eerste Kamer.

Inhoud

  1 Persoonlijk leven
  2 Loopbaan
    2.1 Samenvatting van functies
      2.1.1 Nevenfuncties

Persoonlijk leven Mr. J. Moolenburgh stamde uit een Zeeuwse, patricische familie en was de zoon van Huibrecht Moolenburgh (1784-1858), lid van Provinciale Staten van Zeeland, en Johanna Cornelia de Glopper (1802-1890). Hij trouwde in 1858 met Cornelia Hocke van Weel (1834-1909) met wie hij zeven kinderen kreeg (van wie er drie jong overleden). Eén van zijn zoons was mr. Antonie Moolenburgh (1871-1943), heer van Zonnemaire, wethouder te Bussum, en hij was grootvader van Cornelis Moolenburgh.[1] Loopbaan

Moolenburgh werd op 8 oktober 1851 tot doctor in de rechten bevorderd aan de Utrechtse Hogeschool. Hij verkreeg in november van dat jaar van de daartoe benoemde commissie, uit het Provinciaal Gerechtshof daartoe benoemd, na een afgelegd examen het getuigschrift dat hij tevens alle bekwaamheden bezat voor een notaris.[2] Bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1853 nummer 62 met intrekking van het besluit van 17 juni 1853 nummer 51 werd hij benoemd tot burgemeester van Bommenede, Bloois en Zonnemaire.[3] In december 1855 werd hij benoemd tot procureur bij de arrondissementsrechtbank te Zierikzee, met de machtiging om burgemeester van eerder genoemde gemeentes te blijven [2] en in 1860 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot plaatsvervangend rechter bij diezelfde rechtbank. In 1861 bestond de Utrechtse Hogeschool 225 jaar; Moolenburgh maakte deel uit van de commissie die de reünie van oudleerlingen organiseerde; 's avonds werd een groot feest ter ere van genoemde gebeurtenis gegeven op het Vredenburg te Utrecht.[4] De gemeenten Zonnemaire en Bommenede verenigden zich in 1866 tot een gemeente Zonnemaire, waarvan Moolenburgh weer burgemeester werd.[5] In september 1883 werd Moolenburgh door de Provinciale Staten van Zeeland, ter vervanging van de overleden heer mr. Borsius, gekozen tot lid van de Eerste Kamer met 33 van de 37 uitgebrachte stemmen.[6] Bij het overlijden van Moolenburgh, in 1892, werd uitgebreid stilgestaan door de voorzitter, A. van Naamen van Eemnes, in de Eerste Kamer.[7] Ook bij de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, waarvan Moolenburgh voorzitter was, werd zijn overlijden herdacht en werd er hulde aan hem gebracht.[8] Samenvatting van functies

  advocaat te Zonnemaire, van 1852 tot 1 april 1857
  burgemeester van Zonnemaire, van 1 januari 1853 tot 1 november 1873
  burgemeester van Bommenede, van 1 januari 1853 tot 1 januari 1866 (gemeente samengevoegd met Zonnemaire)
  lid Provinciale Staten van Zeeland, van 29 juli 1853 tot 10 november 1883 (voor het kiesdistrict Zierikzee)
  procureur te Zierikzee, van 1 april 1857 tot 1 november 1873
  lid gemeenteraad van Zierikzee, van september 1863 tot 26 april 1892
  notaris te Zierikzee, van 1 november 1873 tot 26 april 1892
  lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 29 november 1883 tot 11 oktober 1884 (voor Zeeland)
  lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Zeeland)
  lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Zeeland)
  lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 26 april 1892 (voor Zeeland) [9]

Nevenfuncties

  lid plaatselijke schoolcommissie te Zierikzee
  lid Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Zierikzee
  lid curatorium Latijnse School te Zierikzee, omstreeks 1861
  ambtenaar burgerlijke stand te Zierikzee
  rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Zierikzee, van 17 maart 1860 tot 26 april 1892
  lid en secretaris Commissie voor de aanleg van grindpaden op Schouwen-Duiveland, omstreeks 1864 en nog in 1875
  kerkvoogd Nederlandse Hervormde Kerk te Zierikzee, omstreeks 1869
  voorzitter commissie van beheer legaat Dekker, omstreeks 1864 en nog in 1868
  secretaris-penningmeester commissie van beheer legaat Dekker, omstreeks 1869
  commissaris van de Spaarbank te Zierikzee
  commissaris van toezicht "De Zierikzeesche Commandiet Kas", omstreeks 1872
  commissaris Nutsspaarbank te Zierikzee
  ouderling Nederlandse Hervormde Kerk te Zierikzee, omstreeks 1872
  lid commissie van huldeblijk voor wijlen J.R. Thorbecke, omstreeks 1872
  lid klassikaal bestuur Nederlandse Hervormde Kerk, omstreeks 1873
  voorzitter Landbouwhuishoudkundig Congres te Zierikzee, 1876
  hoofdingeland waterschap Schouwen, omstreeks 1881 en nog in 1892
  lid dijkraad calamiteuze waterschap Nieuw Bommenede
  lid Raad van Commissarissen Zierikzeesche Stoombootmaatschappij, omstreeks 1886
  voorzitter/commissaris Zeeuwsche Brandwaarborgmaatschappij te Zierikzee
  algemeen voorzitter Maatschappij tot bevordering van Landbouw en veeteelt te Zeeland, omstreeks 1885 en nog in 1889

Bronnen, noten en/of referenties

  Nederland's Patriciaat 37 (1951), p. 250-251.
  De Nederlander. Nieuwe Utrechtse Courant (25-11-1851)
  Nederlandse Staatscourant (27-07-1953)
  Nieuw Amsterdams Handels- en Effectenblad (20-06-1861)
  Rotterdamse Courant (30-01-1866)
  Java-bode (01-12-1883)
  Het Nieuws van de Dag (10-06-1892)
  Algemeen Handelsblad (23-06-1892)
  Ontleend aan: Biografie PDC

Categorieën:

  Nederlands bestuurder
  Eerste Kamerlid
  Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 mei 2014 om 11:20.
 
view all

Jacob Moolenburgh's Timeline

1827
November 8, 1827
Zonnemaire, Zeeland, Netherlands
1860
March 29, 1860
Age 32
Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands
1861
June 10, 1861
Age 33
Zierikzee, ZL, The Netherlands
1862
May 11, 1862
Age 34
Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, The Netherlands
1864
September 13, 1864
Age 36
Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, The Netherlands
1868
1868
Age 40
Zierikzee, Schouwen-Duiveland, ZL, Netherlands
1892
April 25, 1892
Age 64
Zierikzee, Zeeland, Netherlands