Syds (Tjaerda) van Starkenborg

public profile

Is your surname (Tjaerda) van Starkenborg?

Research the (Tjaerda) van Starkenborg family

Syds (Tjaerda) van Starkenborg's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Syds (Tjaerda) van Starkenborg

Birthdate:
Birthplace: Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Death: Died in Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Immediate Family:

Son of Tjaerdt (Werp) Tjaerda van Starkenborg and Jouck Sytzesdr Martena, b. c1375
Husband of Alydt Upkes van Huninga
Father of Sippe Sydses (Tjaarda van) Starkenborg; Wyts Sydsedr (van Tjaarda) Starkenborg; Syds Sydsesdr (van Tjaarda) Starkenborg; Worp Sydzes (van Tjaerda) Starkenborg; Alydt (Ydt) Sydsesdr (Tjaarda van) Starkenborg and 1 other

Managed by: Private User
Last Updated:

About Syds (Tjaerda) van Starkenborg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjaarda_State
 Tjaarda State , ook Tjaerda State is een voormalige stins van Rinsumageest in de gemeente Dantumadeel , in de Nederlandse provincie Friesland . De state werd in de loop der tijd erg groot, uiteindelijk had het twee zalen en twintig kamers. Het had een slotgracht en verschillende kelders en zolders. De hele stins was met wit marmeren steen gevloerd. Ook bezat de state een toren met een klok, een poort, paardenstallen en een koetshuis. Al in 1242 wordt de state genoemd, wanneer het bewoond wordt door Botte van de Gaast. Tegenwoordig is er een straat in Rinsumageest vernoemd naar deze stins, 'de Tjaardawei'. 
Geschiedenis [ bewerken ] 
Later woont er een grietman van Dantumadeel in die Sydachus Tjaerda (of Syds Thiarda) heet. Zijn zoon Werp Tjaerda erft de state in de 15e eeuw, maar hij werd in 1465 vermoord nadat hij zijn buurman van de Juwsma State en diens zoon had laten vermoorden. Werps vrouw krijgt vervolgens de state, en zij hertrouwde met Aede Jongema, die rechter in Oostergo was. Maar ook hij werd in 1474 vermoord in Dokkum , hierna volgden nog meer wraakmoorden. Een andere zoon van Sydachus Tjaerda was Barteld Tjarda van Starkenborgh . 
De dochter van Werp Tjaerda erft dan de State. Zij trouwde met Syds Bottinga, en nadat die was overleden met Schelte Scheltinga, die grietman van Kollumerland , Achtkarspelen en Dantumadeel was. In 1515 veroverden de Geldersen de State en het dorp, en het jaar later brandden de Bourgondiërs het hele dorp plat, maar de state bleef overeind staan. Zijn enorme testament is bewaard gebleven en daarin is te lezen dat Schelte, een van zijn acht kinderen, die getrouwd was met His van Hermana, de state erfde. 
Zij kregen samen een zoon, Syds van Tjaerda, die daarna de state bewoonde. Syds' dochter Margaretha van Tjaerda erfde vervolgens de state. Zij trouwt met Ruurt van Juckema, die ook Camminghaburg bij Leeuwarden en Sjaerdemaslot en Camminghahuis te Franeker bezaten. Hij was erg rijk en kocht ook nog Orxma State in Menaldum . Margaretha en Ruurt kregen twee dochters, die beide met een Camstra trouwde. De state blijft vervolgens in de familie. 
In 1834 werd de state op afbraak verkocht. Tegenwoordig is er niets meer van de state terug te vinden. 

English translate

Tjaarda State also Tjaerda State is a former stins of Rinsumageest in the municipality Dantumadeel , in the Dutch province of Friesland . The state was very large, eventually had two rooms and twenty rooms in the course of time. It had a moat and several cellars and attics. The whole stins was white marble stone floored. The state had a tower with a clock, a gate, horse stables and a carriage house. Already in 1242 is called the state, when it is occupied by Botte of Gaast. Today there is a street named after this Rinsumageast stins, "the Tjaardawei.

History [ edit ] 
Later attends a district chief of Dantumadeel in which Sydachus Tjaerda (or Syds Thiarda) is called. His son Throw Tjaerda inherits the state in the 15th century, but he was assassinated in 1465 after his neighbor's Juwsma State had murder and his son. Werps woman then gets the state, and they remarried Aede Jongema which was right in Oostergo. But he was in 1474 murdered in Dokkum , hereinafter was followed by more revenge killings. Another son of Sydachus Tjaerda was Barteld Tjarda of Starkenborgh . 
Daughter Throw Tjaerda then inherits the State. She married Syds Bottinga, and after it was deceased with Schelte Scheltinga that grietman of Kollumerland , Achtkarspelen and Dantumadeel was. In 1515 conquered the Gelderlanders the state and the village, and years later burned the Burgundians the entire village to the ground, but the state remained standing. His huge testament is preserved and it can be read that Schelte, one of his eight children, who was married to His Hermana, the state inherited. 
They had a son, Syds of Tjaerda, who inhabited the state. Syds' daughter Margaret of Tjaerda then inherited the state. She marries Ruurt of Juckema, who Camminghaburg in Leeuwarden and Sjaerdemaslot and Camminghahuis to Franeker possessed. He was very rich and bought another Orxma State in Menaldum . Margaret and Ruurt had two daughters who married both with Camstra. The state then remains in the family. 
In 1834 the state was sold degradation. Nowadays there is nothing to be found more of the state. 
view all

Syds (Tjaerda) van Starkenborg's Timeline

1390
1390
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
1415
1415
Age 25
Rinsumageast, Dantumadiel, Friesland, Nederland
1415
Age 25
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
1420
1420
Age 30
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
1425
1425
Age 35
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
1430
1430
Age 40
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
1440
1440
Age 50
1444
October 10, 1444
Age 54
Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands