Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Åstol from the beginning

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Want to create a base of history facts how Åstol, in the swedish westcoust, became the island society full of houses and living of what they could harvest from the sea. Starting with two families moving there building two houses. Later the houses was numbered. Trying to make a map to follow the expansion year after year. Also make a list of the fishing fleet/boats with Åstol as harbor. Please join in and come with suggestions to make the history of Åstol easier to read about. Maybe a photo gallery could be added?

Det allra första huset på Åstol byggde 1761. Det var ett så kallat enkelhus, en liten låg fiskarstuga med ett kök med en vedspis, och ett enda rum. - I kyrkböckerna ser man att paret som flyttade in i stugan hette Simon och Anna, de hade två barn. De flyttade ut till Åstol under den stora sillperioden på 1700-talet, när det fanns otroligt mycket sill längs hela västkusten. Det var nu Bohusläns sillsalterier och trankokerier byggdes, det var under den här sillperioden som Åstol började befolkas av fiskare som flyttade ut på ön.

1766 så fanns det två hus på ön Åstol, två familjer som flyttat ut fick marken gratis från kronan. Tjugo år senare 1786 så fanns det tio hus på ön. 1808 bodde 28 familjer i 28 hus på Åstol. 1857 fanns 36 hus, invånarantalet had ökat till 200 personer varav 53 var fiskare. I perioden 1920-1950 var en expansiv tid, 1950 levde 550 bofasta på Åstol i ungefär 200 hus. En ny skola byggdes mitt på ön.

1766, there were two houses on the island Åstol, two families that moved out got the land free of charge from the crown. Twenty years later, in 1786 there were ten houses on the island. 1808 lived 28 families in 28 houses on Åstol. 1857 there were 36 houses, its population had risen to 200 people of whom 53 were fishermen. The period 1920-1950 was an expansive time, 550 residents in 1950 lived in Åstol in about 200 houses. A new school was built in the middle of the island.

Husen på Åstol

 • 3 Hildurs
 • 4 Gunnis
 • 5 Elsas. Elsa Larsson 1909.
 • 6 HyppelOttos
 • 7 Malmbergs
 • 8 Astas
 • 9 Allys
 • 10 Linuses
 • 11 Ekens
 • 12 AlbinBos
 • 13 KarlEljases
 • 14 Kalv Arvides
 • 15 KosOscars
 • 16 Missionshuset
 • 17 DyröVerners
 • 18 Gullbrands
 • 19 KosHarrys
 • 20 Linds
 • 53 LillOlles hus. Byggt 1918 av Olof Andersson.
 • 64 Byggt 1908. Patrik Larsson
 • 86 Kalle Petterssons hus.
 • 93 Kalle Vejs Byggt i mitten på 1800-talet. Köpt av Karl Olsson från Vejern 1945.
 • 94 Hagbergs. Byggt 1905.
 • 110 LillAnders
 • 113 AugustAnderssons. Byggt 1847.
 • 187 StavasAugustas hus. Byggt c 1925.

From Wikipedia:

Befolkningsutvecklingen i Ås 1900–2010[5][6] År Folkmängd 1900 338 1960 540 1965 500 1970 430 1975 398 1980 378 1990 326 1995 296 2000 257 2005 238 2010 210