Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ŠIAURINĖS LIETUVOS (LIETUVOS ŽIEMGALOS) GENEALOGIJA

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Klet Jozef Puzyna h. Oginiec (1870 - d.)
    Kunigaikštis Krikštytas Vaškų bažnyčioje 1870 m. balandžio 1 d. 1875 m. gyveno Grūžių dvare.

Kviečiu prisijungti tuos, kurių protėviai gyveno šiaurinėje Lietuvos dalyje (Vaškų, Saločių, Grūžių, Skrebotiškio, Kyburių, Linkuvos, Joniškėlio, Lauksodžio, Pašvitinio, Žeimelio, Švobiškio ir kitų aplinkinių parapijų kaimuose, miesteliuose.

Pasidalinkime turima informacija apie šiose vietovėse gyvenusius protėvius