Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Архиереите на Българската православна църква

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Primates & Bishops of the Bulgarian Orthodox Church.


Списък на предстоятелите и архиереите на Българската православна църква.

Обхванат е периода от борбите за църковна и духовна независимост до тежките за църквата времена, в които Комунистическата държава се ориентира към внимателна и в крайна сметка – успешна политика, основана на един трудно прокаран компромис, чиято цел е избягването на явната и видима конфронтация с висшата църковна йерархия.

Днес едва ли някой може да си представи, че Православната църква или отделни нейни архиереи имат необходимия обществен авторитет, за да могат да проведат кампания в защита на някаква обществена кауза, за разлика от своите заслужили предшественици. Причината за това едва ли се крие само в личните качества на архиереите. Очевидно през този относително кратък от историческа гледна точка период БПЦ е изживяла значителна трансформация по отношение на своето място и влияние в обществото. Ключовата причина за това е в целенасочената държавна политика през комунистическия период, насочена към обезличаването на духовенството и изличаването на религията.

Предстоятели на Българската Екзархия: Иларион Ловчански (1872), екзарх Антим I (1872-1877), екзарх Йосиф I (1877-1915), Партений Софийски (1915-1918), Василий Доростолски и Червенски (1918-1921), Максим Пловдивски (1921-1928), Климент Врачански (1928-1930), Неофит Видински (1930-1944), екзарх Стефан I (1944/5-1948), Михаил Доростолски и Червенски (1948-1949), Паисий Врачански (1949-1951), Кирил Пловдивски (1951-1953).

Основен /задължителен/ език на проекта: български.

Специални благодарности към всички досегашни активни участници в проекта: Лалю Метев, Борис Станимиров, Светлана Дяконова, Владислав Метев и др.

Препоръчителен източник: Цацов, Борис. Архиереите на българската православна църква. С., 2003.

Координатор на проекта: Лалю Метев (България) - meteff@abv.bg

Авторски права: © 2007-2010 Lalu Metev, ets.

Foreign project names: Archpriests of the Bulgarian Orthodox Church.

Внимание: David Prins и Hea Aitaja Vaatleja (прякор) - не са активни администратори, не могат да бъдат такива и не са били никога коректни участници в проекти свързани с онагледяването на българската история!