Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Български чорбаджии

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Influencial Bulgarians under Ottoman rule.

Български чорбаджии - едри собственци (багаташи, думбази, господари) през време на турското робство в България, със определени заслуги в съхранението на националната ни идентичност и първостепенно участие в борбите за извоюване на църковно и национално самоопределение.

Основен /задължителен/ език на проекта: български.

Специални благодарности към всички досегашни активни участници в проекта: Лалю Метев, Иван Малеев, Борис Станимиров, Светлана Дяконова, Любов Винарова, Владислав Метев и др.

Внимание: David Prins и Hea Aitaja Vaatleja (прякор) - не са, не могат да бъдат и не са били никога коректни участници в проекти свързани с онагледяването на българската история!

Препоръчителни източници: Стефанова, Милена. Книга за българските чорбаджии. С., 1998. Начов, Никола. Калофер в миналото. С., 1927.

Координатор на проекта: Лалю Метев (България) - meteff@abv.bg

Авторски права: © 2007-2010 Lalu Metev, ets.

Foreign project names: Bulgarian influential people under Ottoman rule.