Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Именник на прабългарските владетели.

"Именникът..." представлява пояснителен списък на ранните български владетели, някои от които вероятно имат обобщаващ, легендарен характер. Открит е от руския славист А. Попов в 1861 г. като текст, изкуствено вмъкнат в книгата „Елински и римски летописец“, между първата част — Четвърта книга на царете, и третата — Хрониката на Георги Амартол, без да бъде отделен от тях. Днес Именникът е известен от три независими преписа: - Московско-Синодален (XVI в.) и Погодинов (XVI в.) - открити и издадени от А. Попов [Попов, А., Обзоръ Хронографовъ русской редакции, част I–II, М., 1866 и 1869 г.]; - Уваров (XV в.) - известен от 1894 г., публикуван през 1946 г. от М. Тихомиров [Тихомиров, М. Именник болгарских князей, Вестник Древней Истории, 1946, кн. №3, с. 81–90 ]. Хърватският историк Франьо Рачки през 1870 г., кръщава списъка "Именник на първите български князе". Маркварт го нарича по подобен начин - Altbulgarische Fürstenliste. Напоследък се утвърждава неутралното заглавие “Именник на прабългарските владетели”: АВИТОХОЛ живя 300 години. Родът му беше Дуло, а годината му (на завземането на властта) дилом твирем. ИРНИК живя 150 години. Родът му беше Дуло, а годината му на заемането властта дилом твирем. ГОСТУН, наместник на тогова, управлява 2 години. Родът му беше Ерми, а годината му на заемането властта докс твирем. КУРТ управлява 60 години. Родът му беше Дуло, а годината му на заемането властта шегор вечем. БЕЗМЕР управлява 3 години. А родът на тогова беше Дуло, а годината му на заемането властта шегор вечем. Тези пет князе управляваха княжеството(може да се разбира князуваха, тоест управляваха) оттатък Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде отсам Дунава Исперих, княз също и досега. ИСПЕРИХ княз управлява 61 година. Родът му беше Дуло, а неговата година на заемането властта верениалем. ТЕРВЕЛ управлява 21 година. Родът му беше Дуло, а година на заемане на властта текучитем твирем... 828 години. Родът му беше Дуло, а неговата година на заемането на властта дванш ехтем. СЕВАР - 15 години. Родът му беше Дуло, а неговата година на заемане на властта тох алтом. (КОРМИСОШ) - 17 години. Родът му беше Вокил, а неговата година на заемането на властта шегор твирим. Този княз измени рода Дулов, сиреч Вихтун. ВИНЕХ - 7 години, а родът му беше Укил, а неговата година на заемането на властта шегор алем. ТЕЛЕЦ - 3 години. Родът му беше Угаин, а неговата година на заемането на властта сумор алтем. И този беше от друг род. УМОР (управлява) 40 дни. Родът му беше Укил, а неговата (година на заемането на властта) дилом тутом. За всеки владетел е дадена годината на възкачване на престола според прабългарския календар. В Именника липсват имената на хановете Кормесий, Сабин,Токту и Паган.

Основен /задължителен/ език на проекта: български.

Препоръчителни източници: Именник на българските ханове.; Бахши Иман. Джагфар тарихи (Историята на Джагфар). Свитък от булгарски летописи 1680 години.

Координатор на проекта: Лалю Метев (България) - meteff@abv.bg

Авторски права: © 2007-2010 Lalu Metev, ets.

Foreign project names: Altbulgarische Fürstenliste.