Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

село БАРА, дн. ЯЗОВИР АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр.

СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за събитията за с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр.

Брой събития: 3

№ Дата на събитие Вид събитие Документ 1 03.03.1878 наблюдавано за първи път Служебен документ за създаване на населените места 2 28.09.1949 промяна при ново административно-териториално устройство Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г. 3 23.12.1952 закриване Указ 487 на Президиума на Народното събрание от 16.12.1952 г. Справката е генерирана на 19.11.2010

наблюдавано за първи път Справка за с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр. към 03.03.1878 г.

Идентификационен код: 07973 Събитие: наблюдавано за първи път Документ : Служебен документ за създаване на населените места Вид единица: населено място (село) Наименование: Бара • с ударение: Бара • транслитерирано: Bara • на английски: Bara

Справката е генерирана на 19.11.2010

промяна при ново административно-териториално устройство Справка за с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр. към 28.09.1949 г.

Идентификационен код: 07973 Събитие: промяна при ново АТУ Документ : Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г. ( Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г. ) Вид единица: населено място (село) Наименование: Бара • с ударение: Бара • транслитерирано: Bara • на английски: Bara Административно-териториална принадлежност: • АТУ_1949 -> Горнооряховски окр. (GO), Севлиевска околия (GO06), общ. Бара (GO0602)

Справката е генерирана на 19.11.2010

закриване Справка за с. Бара, общ. Бара, Севлиевска околия, Търновски окр. към 23.12.1952 г.

Идентификационен код: 07973 Събитие: закриване Документ : Указ 487 на Президиума на Народното събрание от 16.12.1952 г. ( Обн., ДВ, бр. 104 от 19.12.1952 г. ) Вид единица: населено място (село) Наименование: Бара • с ударение: Бара • транслитерирано: Bara • на английски: Bara Административно-териториална принадлежност: • АТУ_1949 -> Търновски окр. (GO), Севлиевска околия (GO06), общ. Бара (GO0602)

Справката е генерирана на 19.11.2010