Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all 28

Profiles

 • Rabbi Avraham Menachem Dancyger, Admur Alexander (1921 - 2005)
  Grand Rabbi Avrohom Menachem Dancyger (1921-2005), son of the Admor Rabbi Yehuda Moshe, Emunat Moshe. His Uncle, Tiferet Shmuel served as Sandak at the Brit.In 1933, His father was instructed by the Ak...
 • Rav Nachum HaCohen Kook (b. - 2010)
  הרב נחום קוק - רב ברמת גן. אביו של הרב דב קוק מטבריהרבה של שכונת תל גנים ברמת-גן, הגאון רבי נחום קוק זצ"ל, אחיהם של הגר"ש והגרא"י קוק • לחם נגד ניתוחי מתים • אביו של המקובל הרב דוב קוק מטבריהאבל ברמת ג...
 • Rabbi Moshe Shmuel Shapiro, A.B.D. Ramle & Rosh Yeshiva Be'er Yaakov (1917 - 2006)
  Rabbi Moshe Shmuel Shapiro (1917-2006) was a Rosh Yeshiva and important rabbinic figure in Israel. His father, Rabbi Aryeh Shapiro, was the son of Rabbi Refoel Shapiro of Volozhin and grandson of Rabbi...
 • Guttel Tovah Shach (1898 - 1969)
 • Rabbi Eliezar Menachem Mann Shach (1898 - 2001)
  Wikipedia: Elazar Shach & אלעזר מנחם מן שך . היה ראש ישיבת פוניבז' ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולאחר מכן של דגל התורה. משנות השבעים הנהיג את הציבור החרדי-הליטאי, אשר ראה בו את "גדול הדור".* ...

בית הקברות של נציבי ישיבת פוניבז

בית הקברות של נציבי ישיבת פוניבז' (בקיצור: בית הקברות פוניבז') הוא בית קברות יהודי לשומרי שבת, השוכן בדרום בני ברק, בסמוך לבית הקברות שומרי שבת הוותיק.

עם הקמתו תכנן הרב יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז' ומייסדה, להעלות לקבורה בו את עצמותיהם של הגאון מווילנה והחפץ חיים, אך הרעיון לא התממש.

היסטוריה

בית הקברות הוקם בשנות ה-60 של המאה ה-20 על ידי מייסד ישיבת פוניבז', הרב יוסף שלמה כהנמן. נקברו בו נדבנים שתרמו לאחזקת מוסדות פוניבז' וכונו "נציבים". בחלקו הדרום-מזרחי הוקצה מתחם מיוחד לרבני ישיבת פוניבז' ובראשם הרב כהנמן עצמו. הקבר הראשון שנכרה בבית הקברות הוא של הרבנית גוטל שך, רעייתו של ראש הישיבה הרב אליעזר מנחם מן שך, שהובאה למנוחות בי"ח בשבט תשכ"ט. קברו של הרב שך עצמו הוא היחיד מבין קברי רבני הישיבה הממוקם במתחם עצמאי. הקבר חריג גם במראהו ובגודלו והוא משמש מוקד עלייה לרגל במיוחד בערבי ראש חודש.

בין הקבורים בבית הקברות: ראשי ורבני ישיבת פוניבז' לדורותיהם ובכללם הרב יחזקאל לוינשטיין, הרב שמואל רוזובסקי, הרב מיכל יהודה ליפקוביץ, וכן הרב רפאל ברוך טולדנו, הרב משה שמואל שפירא, והרב גדליה נדל.

במתחם בית הקברות מצוי האוהל ובו קבריהם של אדמו"רי חסידות אלכסנדר.

בין אישי הציבור הקבורים בבית הקברות, ראשי עיריית בני ברק בעבר משה בגנו ושמואל וינברג.

בית הקברות של נציבי ישיבת פוניבז

בית הקברות של נציבי ישיבת פוניבז' (בקיצור: בית הקברות פוניבז') הוא בית קברות יהודי לשומרי שבת, השוכן בדרום בני ברק, בסמוך לבית הקברות שומרי שבת הוותיק.

עם הקמתו תכנן הרב יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז' ומייסדה, להעלות לקבורה בו את עצמותיהם של הגאון מווילנה והחפץ חיים, אך הרעיון לא התממש.

היסטוריה

בית הקברות הוקם בשנות ה-60 של המאה ה-20 על ידי מייסד ישיבת פוניבז', הרב יוסף שלמה כהנמן. נקברו בו נדבנים שתרמו לאחזקת מוסדות פוניבז' וכונו "נציבים". בחלקו הדרום-מזרחי הוקצה מתחם מיוחד לרבני ישיבת פוניבז' ובראשם הרב כהנמן עצמו. הקבר הראשון שנכרה בבית הקברות הוא של הרבנית גוטל שך, רעייתו של ראש הישיבה הרב אליעזר מנחם מן שך, שהובאה למנוחות בי"ח בשבט תשכ"ט. קברו של הרב שך עצמו הוא היחיד מבין קברי רבני הישיבה הממוקם במתחם עצמאי. הקבר חריג גם במראהו ובגודלו והוא משמש מוקד עלייה לרגל במיוחד בערבי ראש חודש.

בין הקבורים בבית הקברות: ראשי ורבני ישיבת פוניבז' לדורותיהם ובכללם הרב יחזקאל לוינשטיין, הרב שמואל רוזובסקי, הרב מיכל יהודה ליפקוביץ, וכן הרב רפאל ברוך טולדנו, הרב משה שמואל שפירא, והרב גדליה נדל.

במתחם בית הקברות מצוי האוהל ובו קבריהם של אדמו"רי חסידות אלכסנדר.

בין אישי הציבור הקבורים בבית הקברות, ראשי עיריית בני ברק בעבר משה בגנו ושמואל וינברג.