Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ⓓutch ◦ ⓓocumentatie ◦ ⓓummy

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

  • -UNDER CONSTRUCTION-2011-11-20-09:51+GMT-winter-jMu-

inleiding en toelichting

Tekst nog in ontwikkeling.... commentaar, aanvulling, verbetering, suggesties etc. welcome vooralsnog via de discussie-lijn gekoppeld aan dit project.

Ter voorbereiding en als pretest voor een soort Ⓓ-geni-KEURMERK mede om te voorkomen dat al onze voorouders een MP-label krijgen en zo worden opgesloten voor teveel foutieve merges met nakomelingen. We bevorderen zo wellicht ook dat het aantal beheerders van historische profielen beperkt kan blijven en hopen dat er -misschien al in het projectteam- binnen de betreffende 'geslachten' geni-gebruikers contact opnemen om de profielmanagers-taak uit te oefenen met een open, transparante benadering van iedereen die interesse heeft in zijn/haar familiegeschiedenis en die nieuwe afstammelingen via dit internet-platform graag helpen zoeken naar de juiste en voor de hele boom profijtelijke koppelingen.

Dit project is daarom een TEST-model om te kijken hoe we onderling kunnen samenwerken aan ontwikkeling van kwaliteit en betrouwbaarheid in de geni-profielen van onze gemeenschappelijke Nederlandsche en soms zelfs mondiaal-historisch belangrijke voorouders. Het maakt deel uit het het ⒹⒹⒹ-initiatief en heeft een TIJDELIJK karakter. Iedereen is welkom mee te werken, maar we overleggen met elkaar over toelating van nieuwe redacteuren e/o documentatie-surfers om onderlinge vergaderingen te kunnen beperken en het mailverkeer efficient te houden. Nieuwsfeiten zullen we voor volgers altijd op een discussielijn plaatsen, maar verantwoording leggen we vooral af tegenover ons eigen geweten om met respect voor de privacy van nakomelingen te zorgen voor geni-profielen waar elke geni-gebruiker trots op is of een 'voorbeeld' aan kan ontlenen.......

Liever dan een grote redactie voor een familienaam, stimuleren we graag dat dit sub-project navolging krijgt door andere kleine teams van twee of drie geni-gebruikers die SAMEN en in nauw OVERLEG met de DDD-hoofdredachtie deelklusjes klaren om zo veel mogelijk historische profielen betrouwbaar, interessant en voor anderen aantrekkelijk raadpleegbaar te maken. Voorbeelden van familienamen die ook voor een tijdelijk dutch-dynasty-domeintje in aanmerking komen vindt u op de hoofdpagina van dit project. Ziet u wel iets in zo'n werkwijze, misschien voor uw eigen familienaam, meldt U en we maken een projectpagina waar u de door u gevonden en te bewerken profielen kunt plaatsen onder de hoede van dit keurmerk-traject. En vergeet ook niet dat U ook buiten deze werkwijze altijd een beroep kunt doen op Curator Georg en Fred om u met door u zelf beheerde en gevonden profielen te helpen met vastlopers.

Om de samenwerking te structureren hebben we enkele randvoorwaarden geformuleerd, die dus in deze test ook nog bijgeschaafd kunnen/moeten/mogen worden. Commentaar -alleen positief en opbouwend natuurlijk, we doen het allemaal zonder gewin en in hobbietijd- en suggesties welkom.

Dit project heeft NIET de bedoeling in de plaats te komen van genealogie-samenwerkings-initiatieven binnen families zelf. Verder is het mijn bedoeling ook de ⓓ◦familienaam◦ⓓomeintjes een TIJDELIJK karakter te geven. Tenslotte moeten we nieuwe geni-gebruikers niet alle motivatie ontnemen zelf met elkaar mooie familiegeschiedenissen in geni te gaan schrijven.

 en met de volgende:
  • De project-team-leden koppelen of maken nieuw profiel voor elke Raak of Cloeck -en natuurlijk aantrouw-namen- nog op geni ontbreekt en s geboren VOOR 1850 en koppelen naamdragers die direct aan betreffende dynastie-domein. Dit jaartal limiet is overwogen, omdat het na NAPOLEON valt en iedere nieuwe Cloeck- of Raak-nazaat dus rustig verder GENLIAS kan gebruiken om aan betrouwbare data te komen en omdat het de privacy van latere vertegenwoordigers van die families niet aantast. Zo kunnen ze zelf nog hun overgrootmoeder invoeren, waarvan ze nog slofjes op zolder hebben liggen.....
  • we zoeken naar betrouwbare internet-domentatie-bronnen en linken die via document-link aan de profielen. We gaan dus NIET knoeien in de OVER-MIJ-tab, want daar gaan vaak vervelende discussies over. Biografen zijn we niet -jammer voor deze uitgever- we zijn 'slechts' gepassioneerde documentalisten....
  • we zoeken naar mooie portretten of ander illustratief materiaal -zie ook ⒹⒹⒹ-pagina voor suggesties- en 'versieren' de profielen op verantwoorde manier. Verantwoord in de zin dat we nazaten niet tegen de haren in strijken, maar dat ze met trots onze gegevens gaan gebruiken als ze een merge maken.
  • nou ja, geef nog maar wat fundamentele afwegingen, want dit lijstje gaat ook op de pagina komen.

We blijven dus ⓓienstbaar - maar straks natuurlijk wel apetrots op wat we hopen te bereiken....

Tegelijk met de naam CLOECK, gaan we ook de proeffase in met ⓓ ◦ RAAK