Projects » ŠIAURĖS LIETUVOS KARALIŠKŲ KAIMŲ VALSTIEČIAI » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Mykolas Simonaitis (c.1761 - d.)

1782 m. ūkininkas Gailioniuose.

11/15/2017 5/25/2021

Ieva Simonaitytė (c.1797 - d.)

5/25/2021 5/25/2021

Jurgis Simonaitis (c.1779 - 1851)

1808 m. Gailioniuose pas Mykolą Aperavičių, 1816 m. galbūt ūkininkas.

11/15/2017 5/25/2021

Kazimieras Simonaitis (c.1790 - 1841)

Iš Linkuvos parapijos Gailionių kaimo. Santuoka Joniškėlio bažnyčioje 1818 m. sausio 15 d. Našlys, santuoka Joniškėlio bažnyčioje 1835 m. balandžio 30 d.

12/26/2007 5/25/2021

1858 m. Gedžiūnų k.

11/3/2020 5/25/2021

Ieva Dujevičiūtė (deceased)

9/29/2020 5/25/2021

9/29/2020 5/25/2021

Elžbieta Antanaitytė (c.1752 - 1840)

9/29/2020 5/25/2021

Viktorija Gutonienė (c.1781 - 1851)

3/23/2013 5/25/2021

Mykolas Petrušaitis (c.1789 - 1840)

Gyveno Gailionių kaime.

3/13/2016 5/25/2021

Matas Bajoriūnas (c.1781 - d.)

Gailionių k. Santuoka Linkuvos b. 1835 m. spalio 15 d. 1858 m. gyveno Gedžiūnų kaime. Gyveno Linkuvos parapijos Gedžiūnų kaime.

4/23/2014 5/25/2021

Juozapas Bajoriūnas (c.1755 - d.)

1782 m. ūkininkavo Gailionių k.

11/17/2017 5/25/2021

Adomas Bajoriūnas (c.1780 - 1852)

Iš Gailionių. Gyveno Gedžiūnų kaime.

8/10/2007 5/25/2021

Ona Valantinaitė (c.1813 - 1868)

Gyveno Joniškėlio parapijos Gailionių kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1833 m. Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime. Minima 1858 m.

11/26/2015 5/25/2021

Juozapota Valantinaitė (c.1800 - d.)

9/26/2017 5/25/2021

Tomas Valantinas (c.1767 - 1821)

Gailioniuose. 1816 m. ūkininkas.

11/26/2015 5/25/2021

Jurgis Valantinas (c.1776 - d.)

5/24/2021 5/25/2021

Juozapas Valantinas (c.1775 - 1835)

Ūkininkas 1816 m.

4/19/2017 5/25/2021

Krikštatėviai Jonas Gudonis ir Elžbieta Simonaitytė. Gyveno Gailionių kaime. Minimas 1808 m., 1816 m.

10/11/2012 5/24/2021

Rozalija Staliliūnaitė (c.1811 - d.)

Gailionių k. Santuoka Linkuvos b. 1850 m. lapkričio 28 d.

1/9/2016 5/24/2021

Motiejus Staliliūnas (c.1801 - d.)

Gyveno Gailionių kaime. Minimas 1808 m., 1816 m.

1/9/2016 5/24/2021

Motiejus Staliliūnas (c.1752 - c.1812)

Gyveno Gailionių kaime. Ūkininkas. Minimas 1808 m.

9/29/2011 5/24/2021

Kazimieras Staliliūnas (c.1777 - 1850)

Valstietis. Gyveno Linkuvos parapijos Gailionių kaime. Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1804 m. lapkričio mėnesį. Minimas 1808 m., 1816 m.

9/29/2011 5/24/2021

Gedžiūnų k. Santuoka Linkuvos b. 1848 m. lapkričio 9 d. 1858 m. gyveno Gedžiūnų kaime.

11/17/2017 5/24/2021

Ieva Gutonytė (c.1828 - d.)

Gedžiūnų k. Santuoka Linkuvos b. 1848 m. lapkričio 9 d. 1858 m. gyveno Gedžiūnų kaime.

11/17/2017 5/24/2021

Ieva Jurgaitienė (c.1800 - d.)

Gedžiūnų. Santuoka Linkuvos b. 1820 m. lapkričio 23 d.

3/27/2013 5/24/2021

Judita Staliliūnaitė (c.1788 - 1858)

6/19/2019 5/24/2021

5/24/2021 5/24/2021

1816 m. samdinys pas Kazimierą Šlėktą.

11/13/2017 5/24/2021

Kazimieras Šlėkta (c.1751 - d.)

5/24/2021 5/24/2021

Petronelė Valantinaitė (c.1790 - d.)

"Valašinaitė"

2/5/2019 5/24/2021

Kazimieras Šlėkta (c.1782 - d.)

Gailioniuose. Ūkininkas 1816 m.

2/2/2017 5/24/2021

Andrius Valantinas (c.1742 - d.)

5/24/2021 5/24/2021

Elena Andrišiūnienė (c.1774 - 1836)

6/29/2020 5/24/2021

Elzbieta Apalinskienė (c.1773 - d.)

6/29/2020 5/24/2021

Kotryna Kučaitė (1762 - 1827)

6/18/2020 5/24/2021

Jonas Kučas (c.1775 - 1839)

6/29/2020 5/24/2021

Antanas Kučas (c.1720 - 1805)

6/29/2020 5/24/2021

Motiejus Gradinskas (deceased)

1/9/2016 5/24/2021

2/17/2020 2/17/2020

2/17/2020 2/17/2020

Krikštatėviai Antanas Remeika su Agota Janušoniene, visi iš Saudogalės

2/17/2020 2/17/2020

Jonas Ulis (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Barbora Ulienė (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Motiejus Mykolas Ulis (1783 - d.)

Krikštatėviai Stanislovas Baltrulionis su Barbora Steponavičiūte iš Velžių.

2/17/2020 2/17/2020

Jonas Anilionis (deceased)

Jonas Anilionis, jaun iš Leveikonių, 1815 m. lapkričio 22 d. Saločių RK bažnyčioje susituokė su mergele Rozalija Beinoraite iš Namišių. Liudijo: Kazimieras Vaitiekūnas, Vincentas Pažemeckas, Juozapas Ž...

7/9/2011 8/31/2019

Sofija Stanislovaitytė (c.1831 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1861 m. sausio 17 d. Kiemėnų k. Santuoka Saločių b, 1867 m. spalio 6 d.

7/17/2015 7/17/2019

Dominykas Stanislovaitis (c.1837 - d.)

Valstietis. Gyveno Velžių kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1857 m. spalio 22 d. Liudijo: Povilas Petrikonis, Jurgis Vaitiekūnas, Benediktas Palilionis.

3/31/2013 7/17/2019

4/24/2019 7/17/2019

Krikštatėviai Kazimieras Petrikonis ir Uršulė Vaitiekūnienė. 1845 10 23 Saločių RKB tuokėsi valstiečiai našlys Pranciškus Gumbelevičius 35 metų iš Tetirvinų Pasvalio parapijos ir mergina Rozalija Stan...

1/16/2012 7/17/2019

Rozalija Petruokaitė (1802 - 1895)

Krikštyta Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: Jonas Balčiūnas su Rozalija Dimžlyte, visi iš Saločių parapijos Norių kaimo. Gyveno Saločių parapijos Norių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1824 m. lapkrič...

12/22/2009 3/18/2019

Mykolas Jasėnas (c.1836 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1850 m., 1858 m Kunigas..

1/3/2010 3/18/2019

Gyveno Pasvalio parapijoje. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1839 m. vasario 5 d. Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime. Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime.

5/28/2015 2/3/2019

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1822 m. vasario 5 d. Liudijo Jonas Rudinskas, Juozapas Lopata, Stanislovas Vaitiekūnas.

4/1/2012 1/28/2019

Krikštatėviai: Baltramiejus Katkevičius (Chockiewicz) iš Vainaronių ir Sofija Dragūnienė iš Kurnionių. Gyveno Vaškų parapijos Vainaronių kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1821 m. spalio 16 d. Liudij...

5/25/2011 1/28/2019

Barbora Mikšiūnaitė (c.1795 - 1855)

Valstietė. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1821 m. balandžio 26 d. Liudijo Kazimieras Petrikonis, Mykolas Motiejūnas iš Nemeikšiūnų, Kazimieras Balčiūnas, Juozapas...

3/11/2013 1/28/2019

1837 m. gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime. Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1837 m. spalio 26 d. Minimas 1850 m., 1851 m.

10/22/2011 10/30/2018

Vincentas Anilionis (1851 - 1897)

Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime. Minimas 1858 m. Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1884 m. lapkričio 13 d. Liudijo: Juozapas Mork...

12/28/2009 10/10/2018

Krikštatėviai: Povilas Pažemeckas su Rozalija Rukiene, visi iš Nemeikšiūnų.

4/5/2018 4/5/2018

Krikštytas Vaškų bažnyčioje 1795 m. spalio 28 d. Krikštatėviai: bajoras Baltramiejus Katkevičius ir Uršulė Kruopytė. Tėvas krikšto įraše įvardytas kaip Tadas Čiukas.

7/4/2011 4/5/2018

Simonas Dambrauskas (1799 - d.)

Krikštytas Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: Marcijonas Kazilionis su Marijona Pažemeckiene, visi iš Saločių parapijos Nemeikšiūnų kaimo.

4/3/2018 4/3/2018

Krikštyta Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: Tadas Balčiūnas su Kotryna Balčiūnaite, visi iš Norių.

4/3/2018 4/3/2018

1816 m. Gedžiūnų kaime.

2/2/2018 2/2/2018

1816 m. Gedžiūnų kaime.

2/23/2016 2/2/2018

Gedžiūnų kaime. Vietinis. Ūkininkas.

2/2/2018 2/2/2018

Jurgis Beinaravičius (c.1772 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Minimas 1782 m. Našlys vedė Pasvalio bažnyčioje 1815 m. birželio 18 d. Liudijo Vincentas Vaičekonis, Jurgis Ūsas, Adomas Petrauskas ir kt. Minimas 1822 m.

12/3/2013 2/1/2018

Petras Krivickas (c.1813 - d.)

Vedė 1839 m. vasario 5 d.

4/15/2014 2/1/2018

Krikštytas Zigfrido Mykolo vardu. Krikštatėviai: Jonas Morkūnas su Ieva Gasiliūniene iš Pervalkų. Vedė 1805 m. spalio 15 d. Krinčino bažnyčioje, Jaunikis iš Pervalkų, jaunoji iš Krinčino. Liudijo Jokū...

3/17/2014 2/1/2018

Krikštatėviai: Jonas Morkūnas su Elzbieta Trepulayczia iš Pervalkų. Minimas 1816 metais brolio Antano ūkyje Pervalkų kaime.

1/21/2016 2/1/2018

Vincentas Krivickas (c.1803 - d.)

1/21/2016 2/1/2018

Antanas Krivickas (1772 - 1831)

Krikštatėviai: Motiejus Jakutis su Rozalija Velžiene, visi iš Pervalkų. 1816 metais minimas kaip ūkio šeimininkas Pervalkuose.

5/30/2015 2/1/2018

Antanas Krivickas (c.1785 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Minimas 1808 m., 1816 m.

1/9/2016 2/1/2018

Juozapas Krivickas (c.1813 - 1863)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Minimas 1816 m. Santuoka Vabalninko b. 1831 m. spalio 22 d. Ūkininkas. Minimas 1850 m., 1858 m.

12/10/2013 2/1/2018

Benediktas Krivickas (c.1773 - d.)

1800.01.29 Pasvalio RKB tuokėsi jaunikaitis Benediktas Krivickas iš Pervalkų ir mergina Kristina Gudaitė iš Tetirvinų. Kazimieras Milevičius, Kiprijonas Krivickas, Adomas Krivickas, Jokūbas Žagrakalis,...

11/6/2013 2/1/2018

Tomas Jonas Keršys (1788 - d.)

Pervalkų kaime. Samdinys. 1812 m. atiduotas į rekrūtus.

10/27/2016 2/1/2018

Adomas Jakutis (aft.1780 - 1841)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Minimas 1782 m., 1808 m., 1816 m.

2/9/2014 2/1/2018

Antanas Jakutis (c.1770 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Minimas 1782 m. Ūkininkas. Minimas 1808 m., 1816 m.

9/26/2015 2/1/2018

Antanas Rinkūnas (c.1810 - 1888)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Minimas 1816 m. Vedė Pasvalio bažnyčioje 1836 m. vasario 9 d. Pumpėnų valsčiaus valstietis. Gyveno Pasvalyje.

12/30/2013 2/1/2018

Juozapas Rinkūnas (c.1801 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Minimas 1808 m., 1816 m.

3/13/2016 2/1/2018

Jurgis Rimkūnas (1769 - 1841)

Gyveno Ustukių kaime. Našlys Jurgis Rimkūnas vedė 1803 m. lapkričio 15 d.

12/27/2013 2/1/2018

Mikalojus Beinaravičius (c.1780 - 1861)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime.

5/30/2015 2/1/2018

Stanislovas Rinkūnas (c.1776 - 1836)

"Rimkūnas"

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Ūkininkas. Mirimo įraše 1836 m. nurodytas amžius 90 metų.

6/13/2015 2/1/2018

Vincentas Rinkūnas (c.1806 - d.)

1816 m. Ustukių kaime.

1/22/2017 2/1/2018

Jurgis Ūsas (c.1801 - d.)

1816 m. Ustukių kaime.

2/1/2018 2/1/2018

Kazimieras Vaičekonis (c.1755 - d.)

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

3/17/2014 2/1/2018

Anupras Vaičekonis (1799 - 1871)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Vedė Pasvalio bažnyčioje 1833 m. lapkričio 12 d. Gyveno Pasvalio parapijos Tetirvinų kaime. Minimas 1851 m. Našlys vedė Pasvalio bažnyčioje 1854 m. sausio 2...

4/3/2014 2/1/2018

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

12/31/2015 2/1/2018

Steponas Vaičekonis (c.1814 - 1895)

1816 m. Ustukių kaime. Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Vedė Pasvalio bažnyčioje 1841 m. lapkričio 23 d. Ūkininkas. Minimas 1858 m.

6/2/2015 2/1/2018

Marcijonas Vaičekonis (c.1813 - 1832)

1816 m. Ustukių kaime.

7/12/2017 2/1/2018

Juozapas Vaičekonis (c.1774 - d.)

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

6/2/2015 2/1/2018

Dominykas Kazėnas (c.1762 - d.)

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

9/8/2016 2/1/2018

Stanislovas Vaiša (c.1780 - 1836)

Vedė Pasvalio RKB 1803.10.11 Rašoma, kad 1814 metais pabėgo .

3/5/2013 2/1/2018

Kazimieras Kazėnas (1806 - 1889)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Minimas 1808 m., 1816 m. Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime. 1832 metų sausio 31 dieną Pasvalio Rkb kunigas Andrius Dauknevičius sutuokė 26 metų valstieč...

1/24/2010 2/1/2018

Juozapas Kazėnas (c.1767 - 1850)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kame 1800.11.04 Pasvalio RKB tuokėsi jaunikaitis Juozapas Kazėnas iš Ustukių ir mergina Veronika Vasiliauskaitė iš Pasvalio. Liudijo: Juozapas Zamauskas, Maižiešius R...

1/29/2011 2/1/2018

Tomas Kazėnas (1751 - 1816)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime. Šikšneliškiai. 1780 06 12 Pasvalio RKB tuokėsi jaunikaitis Tomas Kazėnas iš Ustukių su mergina Ona Šieniauskaite iš Šikšneliškių. Liudijo: Jonas Gumbelevičius ...

2/25/2015 2/1/2018

Stanislovas Kazėnas (1759 - d.)

Krikštatėviai: Jurgis Drabulis su Marijona Mulkiene iš Ustukių.

1/28/2016 2/1/2018

1816 m. Ustukių kaime.

2/1/2018 2/1/2018

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

2/1/2018 2/1/2018

Motiejus Astrauskas (c.1772 - d.)

1816 m. Ustukių kaime.

1/1/2016 2/1/2018

Mikalojus Astrauskas (1766 - d.)

1816 m. Ustukių kaime. Ūkininkas.

4/5/2014 2/1/2018