Documents for „Mahtra sõja“ sõdalased (Eesti)

« Back to „Mahtra sõja“ sõdalased (Eesti)

mahtra1.png

April 31, 1859

Kindral Ulrich: Trahwid, mis Suur Keisri herra, kindral-kubernöri-herra arwamist mööda, nende talopoegadele on möistn...

1-3 of 3 documents