Projects » Talvik, Alta, Norway. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Erich Mortensen MP (c.1590 - d.)

Skattematrikkel 1647 Finnmark amt: Erich Mortennsenn, boplass Alten, side 87

4/7/2018 4/7/2018

Niels Raanes Schjoldager MP (1782 - 1845)

Slekten Wølner l.nr. 12 Niels Raanes Schioldager født 1782 Trondheim - død 1845 Davik. Fogd og sorenskriver fra ca 1819 til 1825 i Vest Finnmark, boplass Kongshofmark gard på Elvebakken i Alta.

2/19/2009 12/25/2017

Erik Pedersen Nuth MP (1834 - c.1905)

Viet 1863 i Kautokeino Skolelærer og kirkesanger i Kautokeino 1863 og 1865 Skolelærer i Alta 1865

8/15/2013 12/21/2017

viet 1743 i Talvik kirke: Christen And og Lucia Hagerup

9/13/2011 11/6/2017

Just Lerche MP (c.1650 - d.)

Ting i Kjøllefjord 21 Sept. 1685: Om handelen i Kjøllefjord- Just Lerche som var Christopher Erhorns fuldmechtig er flødt her fra landet oc forlatt sin handel.. Lindenow kommisjonen 1685 Finnmark. St...

12/21/2013 10/26/2017

sogneprest ca 1650 til 1672 i Hasvåg kirke på Sørøya i Finnmark Talvik og Alta var underlagt Hasvåg kirke i tidsrommet ca 1650 til 1672

10/2/2017 10/2/2017

Sogneprest 1654 i Sørvær på Sørøya, Finnmark Talvik og Alta var underlagt denne Sørvær kirke i 1654

10/2/2017 10/2/2017

Ifølge tiendepenningskatten for Bergenhus Len (kopfskatten) 1520 Finmarken var det en prest i Sørvær med navn Amund. Dette var før reformasjonen 1537. Presten må da ha tilhørt katolsk trossamfunn. Sø...

9/15/2017 9/15/2017

Henrik Adeler MP (1660 - 1718)

Adeler, Henrik, o. 1660-1718, Stiftamtmand. Han er maaske født i Kragerø, hvor Faderen, Niels Sørensen A. til Jomfruland, der døde 1694 som Kancelli- og Assistensraad samt Amtmand i Bratsbergs Amt, den...

9/5/2013 9/15/2017

Johan Pedersen Wedege MP (1705 - 1782)

Begravelse/død (kolonne 3) 77 år: Fra Finnmark: Vardø og Vadsø: Johan Wedege Fogd fra. c.1736 - 1751. Søkte (etter 12 år i Finnmark) om overflytting i 1748: Selbu: fogd fra 1751 - 1753 Nordmøre: ...

2/20/2010 8/24/2017

Ludvig Thommesen, 450A MP (c.1680 - 1710)

"Thomassen"

Lensmann i Talvik og underfogd i Vest Finnmark.

10/23/2009 8/18/2017

Melckor Olsen, 1660 MP (c.1660 - d.)

Kilde: Henrik Adeler s skattemanntall 1690 Finnmark, Hasvog tingsted. Melckor Olsen født i Alten boplass under Hasvog tingsted, har hustru og et barn og en tjener

5/31/2017 5/31/2017

Olof Anundsson Tulkki MP (c.1495 - 1562)

Lappfogde, birkarl, husbonde. Tulkki, Armassaari, Hietaniemi, Sverige. Lapinvouti, pirkkalainen, talollinen. Tulkki, Armassaari, Hietaniemi, Ruotsi. Lappish bailiff, birkarl, farmer. Tulkki, Armass...

1/26/2008 5/2/2017

Olof Olofsson Tulkkila MP (c.1525 - 1601)

Birkarl, fogde över Torne lappmark. Olof Olsson (nämnd 1580-1601), husbonde på sedermera Toljus och Torikka gårdar i nuvarande Nuottioranta, var birkarl 1580, 1589, 1590, 1596 och 1600, samt fogde i ...

2/4/2008 5/2/2017

Elias Friderich Hetting MP (1769 - 1825)

Dåp 07.06.1769: Folketelling 1801 Alten Talvik: Elias Friderik Hetting født ca 1769 sorenskriver i Finnmark, boplass Talvik Fogd og sorenskriver i Finnmark 1800 - 1804

9/20/2011 4/8/2017

Georg Friderich Gade MP (1743 - 1776)

Georg Friderich Gade Han kom fra Wolfenbuttel/Luneburg Hannover i Tyskland, og var fra adelig slekt med eget våpenskjold. Ble utnevnt til Landskirurg i Alta, Nord-Norge. Døde av drukning i Lang...

3/2/2009 4/2/2017

Kirkebok Trinitatis København 1754: døpt 1754 barn Andreas Matthis Davidsen født 1753 i København. Foreldre David Unmack og Kierstine Jensdatter Kirkebok Vår Frue kirke København 1784: viet 1784 Mart...

4/1/2017 4/1/2017

Erik Eriksson Kangas, 1759 MP (1759 - 1789)

"Erik Erson Kangas"

Erik Eriksson Kangas også kjent som Erik Erson Kangas. Erik Kangas født 15. mai 1759, og døde 1789 i Alta. Han giftet seg med Brita Hannukainen 6. april 1782 i Øvertorneå kirke - på svensk side. De b...

1/4/2008 1/12/2017

Niels Johnsen MP (c.1610 - d.)

Handelsmann i Rognsund.

9/2/2011 1/9/2017

5/25/2014 12/31/2016

Arent Schrøder Norum MP (1790 - 1869)

5/12/2008 12/21/2016

Alet Olsdatter, 1818 MP (1818 - d.)

viet 1839 i Talvik kirke

9/3/2012 12/13/2016

Anne Marie Arentz MP (c.1749 - 1803)

Kirkebok Talvik prestegjeld 1796: viet 1796 Peter Nielsen Øren boplass Talvik og Anne Marie Arentz boplass Blaaberg i Talvik Folketelling 1801 Talvik: Ane Marie Arentz født ca 1749 gift 2 ganger bopl...

11/25/2016 11/25/2016

Johan Nielsen Øren MP (c.1775 - 1808)

viet 1797 i Talvik kirke: Johan Nielsen boplass Talvik og Ingeborg Monsdatter boplass Blåberg Folketelling 1801 Talvik: Johan Nielsen Øren født ca 1775 gift mann boplass Blaaberget i Talvik kirkebo...

12/17/2013 11/25/2016

Søren Johansen Bang MP (1722 - 1775)

Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Loppa: Søren Bang sogneprest i Loppa prestegjeld. Søren Bang var sogneprest i Loppa prestegjeld 1762 -1766 og sogneprest i Talvik prestegjeld 1767-1770

9/16/2010 11/19/2016

Ekstraskattemanntall 1770 Finnmark - Alten Talvik: Christian Bredal kjøpmann hos Alten handel i Talvik. Kone Hedevig Engel I samme bolighus var Nicolai Bredal. Folketelling 1801 Strinda prestegjeld: ...

5/14/2009 11/19/2016

3/15/2009 11/13/2016

Kirkebok Alta 1892: Johan Elias Pedersen Ulvestad født ca 1867 i Skodje folkeskolelærer i Alta og Emilie Vakløff født 1872 i Alta viet 1892 i Bossekop kirke

11/11/2016 11/11/2016

Gudmund på Glæsivollene (Godmund, norrønt: Guðmundr), var en mytisk norsk konge i det opprinnelig omtalte Jotunheim i Finnmark. og hersket over området Glæsivollene. (Glæsisvellir) som var kjent som ...

4/19/2014 11/9/2016

Poul Tostensen, Killi, "Paul Thoresen" MP (1803 - d.)

"Pål Tostensen Svendsgård"

Lesja kirkebok 1803: Dåp av Poul født 11.11.1803, foreldre Tosten Joensen boplass Svendsgaard og Else Poulsdatter

7/11/2011 10/21/2016

Ingebrigt Nielsen, 48F MP (c.1729 - 1781)

Ingebrigt Nielsen Født ca. 1729. Ingebrigt Nielsen Skolemester. Han var lærer for norske barn fra 1760 til 1780 i Talvik. Begravet 02.03.1781 i Talvik. ghysvar.net

11/23/2008 10/20/2016

Kanselliråd. Fogd i Finnmark 1774 -1785, boplass Alta

7/27/2016 10/20/2016

Anders Johansen MP (c.1737 - 1805)

"Johannessen", "kobbersmed"

Kobbersmed. Folketelling 1801 for 2012P Alta Talvik prestegjeld - "Anders Johannessen" - født 1737 (beregnet). Debatt i Digitalarkivets forum Kirkebok Talvik prestegjeld 1805: begravet 1805 Ander...

7/4/2013 10/19/2016

Ole Halversen Qvamme MP (1751 - 1811)

"Halvardsen"

Church Book Talvik Priesthood 1783: Married in Talvik Church 1783 Ole Halversen Qvamme and the Girl Ane Andersd, Alten. -> In this church book of Talvik Priesthood in 1783, there is NO indication tha...

3/18/2011 10/17/2016

Samuel Samuelsen Bugge, 1712 MP (1712 - 1763)

Fogd i Vest Finnmark 1736 til 1752. Boplass Talvik Viet (3) 2. desember 1751 i Talvik kirke: Sorenskriver Samuel Bugge og enken Lucia Hagerup Ekstraskattemanntall Alta Talvik 1762: Samuel Bugge tje...

8/31/2008 10/16/2016

Erich Kipper Han var ansatt hos Talvik handel som kipper (fisketilvirker). Henrik Adelaers skattemanntall 1690: Erich Thomesen, fød der i landet i Alten, er med sin qvinde og 2de børn self 4de (sid...

10/2/2011 10/15/2016

Joen Jonsen, 1715 MP (c.1715 - d.)

viet 1749 i Talvik kirke Joen Jonsen og Beret Gudmundsdatter Ekstraskattemanntall Alta Talvik 1762: Jon Jonsøn boplass Langfjord gift med Berthe Gudmundsdatter og barn Barbara Jonsdatter 12 år. Tjene...

2/4/2010 10/12/2016

Henrich Henrichson Lille MP (c.1741 - 1808)

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1767 Hendric Hendrichsen og Ane Jonsdatter Kirkebok Talvik prestegjeld 1791: viet 1791 Henrich Henrichsen Lille gårdmann i Alta og Ane Margrethe Samuelsdotter ...

11/15/2014 9/30/2016

Per Ifuersen Lille MP (c.1660 - 1734)

10/3/2009 9/29/2016

Peder Pedersen Ravna, Y-DNA MP (c.1728 - 1811)

"Per Persen Ravna", "Rávnná-Piera", "Peder Pedersen Riig", "Peder"

Folketelling 1801 Kjøllefjord prestegjeld: Per Persen Ravn født ca 1728 boplass på fjeldet i Kjøllefjord prestegjeld. På samme boplass bodde hans kone Bereth Olsdatter født ca 1748 og barna Peder Perse...

1/26/2010 9/29/2016

Per Persson, 1640 MP (c.1640 - d.)

Per Persson lensmann i Kautokeino 1669.

5/19/2010 9/18/2016

Ole Iversen, 140T MP (1706 - 1796)

Bok: "Dagligliv og røtter i Altafjorden" 2006 av Trygve Andersen. Side 200 om Ole Iversen. Senja fogderi ca 1706 omfattet områdene Gisund, Gryllefjord, Berg, Dyrøy, Sand, Kvæfjord, Astafjord. Ole I...

7/19/2009 9/14/2016

8/25/2016 8/25/2016

Einer Olsen, 1656 MP (c.1656 - c.1720)

Skattemanntall Henrik Adeler 1690 Hammerfest: Einer Olsen født i Trondheim og boplass Hammerfest med sin kone og 2 barn. Einer Olsen hadde vært 16 år i Finnmark. Matrikkel Nils Knag 1694 Alten Talvik...

10/26/2013 8/25/2016

Peder Olsen, 1660 MP (c.1660 - 1748)

Peder Olsen (bøkker ved Talvik handel), boplass Langnes. Bror til Einer Olsen (som var tømmermann og snekker), boplass Langnes.

8/20/2013 8/25/2016

Torkell Jonsson Fjeldsted MP (1740 - 1796)

Thorkild Jonsson Fjeldsted From Wikipedia, the free Encyclopedia: Thorkild Jonsson Fjeldsted (1740 – 19 November 1796) (Icelandic name Þorkell Jónsson Fjeldsted) Icelandic lawyer, practised law in ...

2/10/2011 7/3/2016

Kirsten Junthesdatter MP (c.1687 - c.1755)

Klokker i Talvik kirke ca 1745 til ca 1752.

2/15/2012 6/2/2016

Erich Nielsen MP (1776 - d.)

Folketelling 1801 Alta: Erich Nielssen født 1776 boplass Elvebakken, yrke Østpostexpressen

5/16/2016 5/17/2016

Colbanus Glad MP (c.1734 - 1784)

Colbanus Glad klokker i Talvik kirke fra ca 1772 til 1784 da han døde i Talvik 50 år gammel

4/13/2010 5/13/2016

Hans Carl Hanson Norberg MP (c.1794 - 1867)

Handelsbetjent hos Talvik handel 1829 Han kjøpte hendelsstedet Galten på Sørøya i Finnmark 1840 og driftet det til 1845 da han solgte det til Aagaard & Søn. Kjøpmann hos Talvik handel som var eid a...

3/7/2010 5/11/2016

Gunder Jacobsen, 1665 MP (c.1665 - d.)

Adelaer s skattematrikkel 1690: Gunder Jacobsen født i Kvænangen, boplass Talvik området, har hustru og 4 barn

4/21/2016 4/21/2016

Kirkebok Talvik prestegjeld 1792: viet 1792 i Talvik kirke Sivert Tollefsen og Agnete Henrichsdatter begge hadde boplass Alta Folketelling 1801 Alta: Sivert Tollefsen f ca 1760 boplass Alta. Lever av...

3/31/2016 3/31/2016

Andreas Outzen MP (c.1765 - 1819)

Assistent hos Talvik handel 1794 - 1798 kjøpmann på Fuglenes i Hammerfest 1798 - 1810 kjøpmann i Havøysund 1810 - 1819 viet 1799 i Hammerfest kirke død 1819 i Havøysund

8/24/2011 3/21/2016

Olaus Larsson Holmgreen, 1727 MP (c.1727 - 1792)

Ekstraskattemanntall 1762 Skjervøy prestegjeld: Navnet Olaus Holmgreen er ikke i dette manntallet. -> Det antas derfor at han er flyttet til Skjervøy prestegjeld etter 1762. Kirkebok Skjervøy presteg...

2/23/2009 3/10/2016

Nicolaus Heinrich Friederich Berger, "Nicolai" MP (1807 - 1853)

"Nicolai Henrik Berger", "Nicolaus Hinrich Friederich Berger"

De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 14 Det å slå seg ned på en treløs kyst i et fremmed land og med en gang sette barn til verden, viser at det var mennesker me...

12/15/2012 2/28/2016

Peter Westin, "Petter" MP (c.1801 - 1852)

Kirkebok Hammerfest prestegjeld 1829: viet 1829 Peter Westin 28 år sjømann boplass Hammerfest og Christine Alette Holmgreen 17 år Kirkebok Hammerfest prestegjeld 1853: død 1852 skipper Peter Westin 5...

9/17/2012 2/23/2016

Conrad Henrich von Eckleff - Vardøhus festnings kommandant 1759 - 1780 Etternavnet er skrevet Eckleff, Echleff, Ecklef, se greve Carl Friedrich Eckleff s system av 1759 for Den første landsloge og se...

5/24/2014 2/17/2016

Rasmus Nielsen Hundslund MP (c.1707 - 1787)

11/25/2015 2/16/2016

Olle Hintesen, 1655 MP (c.1655 - d.)

2/2/2016 2/2/2016

Sogneprest i Talvik prestegjeld 1868 -1870.

3/21/2010 1/26/2016

Thrude Johnsen Cand. med. 1903. Distriktslege i Alta 1913-1914 Norges første kvinnelige distriktslege. Distriktslege i Talvik sokn 1915-1920. Legeskyssbåt som førte Thrude rundt i Talvik sogn...

2/10/2012 1/11/2016

Michel Olsen, 1670 MP (c.1670 - d.)

11/24/2011 1/11/2016

Lars Jonsen er ikke i Ekstraskattemanntall 1762 Alta Talvik. Kirkebok Talvik 1762: viet 1762 Lars Jonsen Lanre og Inger Guttormsdatter. Far til Lars: Jon Larsen Lanre. Far til Inger: Guttorm Nielsen ...

5/9/2012 12/16/2015

Peder Mikkelsen kven nr 107 i Terje Henninen s kvenliste. Han betalte skatt til Alta fra 1793. Boplass i Kåfjord i hht. folketelling 1801 Alta Talvik. Sønn Johannes født ca 1778 finnes ikke i kirkebok ...

12/15/2015 12/15/2015

Clement / Clemet Amundsen MP (1817 - 1888)

Konfirmert i Talvik, 1. september 1833, "Tjener hos fogd Grøntvedt - Født i Porsanger i aar 1817, 10de Mai - Kundskaber meget god, opførsel god" Talvik sokneprestkontor, Ministerialbok nr. 8, 1821-1837...

2/14/2011 12/14/2015

kirkesanger og lærer og klokker i Talvik 1865 og 1875

12/14/2015 12/14/2015

Hjalmar Kielland MP (1910 - 1975)

Student 1930, cand. theol. 1940. 31. august 1941 lærer ved realskolen i Osen, Åmodt i Østerdalen. Forvist derfra sammen med sin bror Gabriel 2. september 1942. Januar 1943 reisesekretær i Saltens krets...

6/9/2009 12/11/2015

Niels Haagensen, 1700 MP (c.1700 - d.)

Just want to mention that so far there is no real documentation here that suggests Niels Haagensen wife Iversdatter is the father of Jon Nielsen Rode b 1741 and his sister Anna. In addition there is no...

1/21/2009 12/6/2015

Jens Pedersen, 1654 MP (c.1654 - 1709)

Underfut = underfogd i Talvik. Jens Pedersen boplass Loppen tingsted 1690 sammen med sin quinde og ett barn og sin søster og sin gamle mor, Henrik Adelaer s skattemanntall 1690

4/8/2012 11/28/2015

Michel Andersen MP (1770 - d.)

"kobbersmed"

Kirkebok Talvik 1770: dåp barn Michel født 1770 i Talvik sogn, foreldre Anders Johansen kobbersmed og Olive Michelsdatter Kobbersmed, fisker. Kilder SATØ, Talvik sokneprestkontor, H/Ha/L0004kirke: ...

7/4/2013 11/24/2015

Folketelling Alta Talvik 1801: Mathias Andersen f ca 1775 boplass Langfjord, ugift Skatt 1816 "sølvskatten", Alta tinglag, Matthis Andersen, Langfjord Matis Andersen bosatte seg ca 1803 på eiendomm...

1/10/2009 11/22/2015

Sigfried Akermand, 1778 MP (1778 - 1842)

Viet i Hammerfest kirke 1806 Sigfried Akermand og Gunnel Knudsdatter enke (madam Waad) "Handelssteder i Finnmark" Nils Andreas Ytreberg, F. Bruns bokhandel forlag 1941, side 122, 134, 213, 237, 259 o...

7/9/2011 11/17/2015

Elias Akermand, "Akkermann" MP (c.1775 - 1831)

Elias Akkermann bodde i Hammerfest 1818. I 1820 og 1822 finner vi ham i Vadsø da deres barn ble døpt der. På internett er det en annen slektsgransker som har laget slektstre for Elias Akermand: -> Me...

11/17/2015 11/17/2015

Johan Fredrik Harsleben MP (c.1796 - 1875)

Født i Trondheim. Enkemann og bosatt i Alta. Skredder. Gift i Trondheim domkirke 1816 Johan Fredrich Harsleben og Johana Vihelmine Børming

2/23/2013 11/7/2015

sorenskriver i Alta 1939

1/16/2008 11/5/2015

Jens Nielsen MP (1813 - 1888)

Fødsel/dåp, Talvik 1813: Folketelling 1875: Jens Nielsen ble født i Rafsbotn i 1813. I 1834 giftet han seg med Maria Pedersdatter, og de fikk 12 barn. Familien bodde i Gammelheim og var en av...

7/18/2011 10/31/2015

Ludvig Nicolai Varming MP (1881 - 1931)

Ludwig Warming / Varming, er best kjent helt i nord. Han var ingeniør og bygde Isfjord radio, og på Svalbard har han fått ei bukt oppkallt etter seg, Varmingbukta i Grønfjorden. Han var også ansvarlig ...

11/24/2011 10/10/2015

Jens Lassen, 1700 MP (c.1700 - d.)

Jens Lassen fra København, drev handel på Island ca 1721. Han sendte skriv til Rentekammeret i København ca 1721 med ønske om leie av Altaelva. Han fikk avslag Jens Lassen kjøpmann hos Talvik handel ...

10/3/2015 10/3/2015

Hendrich Elg MP (c.1711 - d.)

Kirkebok Talvik prestegjeld 1746: døpt 1746 barn Maria født 1746 i Qv. Foreldre Hendrich Elg og Beret Erichsdatter boplass Qv.

5/12/2013 10/3/2015

Kirkebok Lebesby prestegjeld, Kjøllefjord, Lebesby, Omgang, sogn 1786: Dåp av barn Joseph født 1786. Foreldre Peder Olssen og Marith Pedersdatter. Viet i Talvik kirke 1820 Joseph Pedersen og Marta Ra...

10/18/2008 9/22/2015

Lege i Alta.

1/4/2010 8/25/2015

Thrude Henriksen Nitter MP (1658 - 1719)

"Trude Henrikson"

aka Trugillus Henrici Nitterus. Sogneprest til Kjelvik fra 1699, prost fra 1705. Hans første kone døde i barselseng i Bergen i mai 1695. Trude ble først kapellan i Hamre og både kapellan og sogneprest ...

2/18/2009 8/10/2015

Gregorius Beltf MP (c.1745 - d.)

Folketelling 1801 Loppa prestegjeld, Hasvik sogn: Gregorius Beltf født ca 1745 tjenestedreng i Brevig. Brevig = Breivik på Sørøya i Finnmark.

5/19/2015 5/19/2015

Peder Hansen, 1690 MP (c.1690 - c.1758)

5/5/2014 5/12/2015

Margareth Caithness Ulich MP (1799 - 1891)

"Margrethe"

Gravsted med bilde DIS-Norge: : Margareth Caithness født 17.02.1799 iDundee: Folketelling 1875, Loppens handelssted, Nyder Kaar af Sønnen F. Ulich som er Forpagter af Amso, Husfaderens Moder: På gr...

9/16/2008 5/4/2015

Johan Gabriel Aasberg MP (c.1790 - d.)

Forretningsmann på Fuglenes, Hammerfest fra 1817 Viet i Hammerfest kirke 1820

7/9/2011 4/30/2015

Per Hoffmann, "Hoffmand" MP (c.1565 - d.)

Dansk norsk sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Per Hoffmann skatt 1601 til Stjernsund, skatt 1605 til Langnes (Per Hoffmand)

4/14/2015 4/14/2015

Arne Eggeskal Han er nevnt i skriftlige kilder fra Alta: Skattelister 1612 til 1617 og rettssaker 1620 til 1627.

8/26/2011 4/14/2015

Niels Eggeschal MP (c.1597 - d.)

Vardøhus len, sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Nils Eggeskall skatt 1617 til Talvik og Arne Eggeskall skatt 1617 til Talvik

8/26/2011 4/14/2015

Niels Monsen, klokker MP (1822 - c.1870)

Kirkesanger og klokker i Talvik kirke 1847-1862 Skolelærer i Talvik 1862 Folketelling 1865 Måsøy: Nils Monsen logerende skolelærer i Repvåg i Kjelvik i Måsøy sogn 1865, kona og barna bodde i Talvik...

10/19/2010 4/3/2015

Knut Pedersen Spilling MP (1865 - 1953)

Folketelling 1900 Mandal: sakfører i Mandal Knut Spilling Folketelling 1910 Alta: sorenskriver i Alta Knut Spilling Sorenskriver i Alta fra 1910 til 1921. Jurist og sorenskriver, blant annet sorens...

11/24/2009 3/30/2015

Nils Ellefsen, 332A MP (1628 - 1713)

Nils Ellefsen Nils Elleffsøn 1628. Manntall 1663-1666 for Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundenes gård, Langenes kirkesogn, Øxnes prestegjeld, bruksskyld 2 pd (pund). Sønner: Christopher Nilsøn 1658...

1/14/2010 3/17/2015

Skolemester i Talvik sogn 1752.

4/26/2014 2/16/2015

Niels Ingebrigtsen, 24F MP (c.1754 - 1830)

Klokker i Talvik.

10/28/2009 2/9/2015

Henrich Meyerhoff Jordan, sogneprest i Talvik MP (1787 - 1824)

"Hendrick Jourdan"

Elev ved Bergen Katedralskole 1801-1803: 1801 census for Bergen: Prost i Vestfinnmark Prest i Talvik 1820 til 1824, Talvik prestegjeld. (Alta prestegjeld ble opprettet 1858 ut fra del av Talvik...

11/26/2009 1/24/2015

Johan Helmer Dyblie MP (1819 - 1905)

Skriver hos foged Nils Lie "Kil??" i Alta 1841. Gift i ..... ca 1846 Lensmann i Alta ca 1846 - ca 1870 "Johan Hilmar Dyblie" født 1819 død 1905. Postmester i Namsos 1875 Bosted Trondheim 1900

11/28/2009 1/23/2015

Möttull Finnekonge MP (c.770 - d.)

See: Saxo Grammaticus

10/13/2010 1/12/2015

Kven nr 79 Erik Tomassen i hht. Terje Henninen s hovedfagsoppgave "Den kvenske innvanding til Alta på 1700 tallet" . Boplass Elvebakken 1768, fadder. Lensmann i Alta 1784 til 1791. Postbærer hos ...

10/7/2009 1/12/2015

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1781 Jacob Jacobsen boplass Langfjord og Berith Johnsdatter boplass Langfjord. Sponsores: Peder Samuelsen (Peder Samuelsen Rechardt født 1733 i Alta) og Anders...

11/19/2013 1/4/2015

Philippus Defos MP (c.1565 - c.1605)

Philippus Defos (ca 1570 - ca 1605) fransk kaperkaptein. 1602 herjet han i Vardø men kom seg vekk derfra. Defos ser ut til å bli tatt i 1605.

11/22/2014 11/22/2014