Projects » Talvik, Alta in Norway. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Poul Tostensen, Killi, "Paul Thoresen" (1803 - d.)

"Pål Tostensen Svendsgård"

Lesja kirkebok 1803: Dåp av Poul født 11.11.1803, foreldre Tosten Joensen boplass Svendsgaard og Else Poulsdatter

7/11/2011 Yesterday

Ingebrigt Nielsen, 48F (c.1729 - 1781)

Ingebrigt Nielsen Født ca. 1729. Ingebrigt Nielsen Skolemester. Han var lærer for norske barn fra 1760 til 1780 i Talvik. Begravet 02.03.1781 i Talvik. ghysvar.net

11/23/2008 10/20/2016

Kanselliråd. Fogd i Finnmark 1774 -1785, boplass Alta

7/27/2016 10/20/2016

Anders Johansen, 1737, kobbersmed (c.1737 - 1805)

"Anders Johannessen"

Kobbersmed. Folketelling 1801 for 2012P Alta Talvik prestegjeld - "Anders Johannessen" - født 1737 (beregnet). Debatt i Digitalarkivets forum Kirkebok Talvik prestegjeld 1805: begravet 180...

7/4/2013 10/19/2016

Ole Halversen Qvamme, 1751 (1751 - 1811)

"Ole Halvardsen Qvamme"

Kirkebok Talvik prestegjeld 1783: Viet i Talvik kirke 1783 Ole Halversen Qvamme og piken Ane Andersd, Alten. -> I denne kirkeboken for Talvik prestegjeld 1783 står det IKKE noe om at Ole var f...

3/18/2011 10/17/2016

fogd i Vest Finnmark 1736 til 1752. Boplass Talvik viet 1751 i Talvik kirke: Samuel Bugge sorenskriver i vest Finnmark og enken Lucie Hagerup Ekstraskattemanntall Alta Talvik 1762: Samuel Bugge tje...

8/31/2008 10/16/2016

Erich Kipper Han var ansatt hos Talvik handel som kipper (fisketilvirker). Henrik Adelaers skattemanntall 1690: Erich Thomesen, fød der i landet i Alten, er med sin qvinde og 2de børn...

10/2/2011 10/15/2016

Joen Jonsen, 1715 (c.1715 - d.)

viet 1749 i Talvik kirke Joen Jonsen og Beret Gudmundsdatter Ekstraskattemanntall Alta Talvik 1762: Jon Jonsøn boplass Langfjord gift med Berthe Gudmundsdatter og barn Barbara Jonsdatter 12 &#...

2/4/2010 10/12/2016

Henrich Henrichson Lille (c.1741 - 1808)

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1767 Hendric Hendrichsen og Ane Jonsdatter Kirkebok Talvik prestegjeld 1791: viet 1791 Henrich Henrichsen Lille gårdmann i Alta og Ane Margrethe Samuels...

11/15/2014 9/30/2016

Per Ifuersen Lille (c.1660 - d.)

10/3/2009 9/29/2016

Peder Pedersen Ravna, Y-DNA (c.1728 - 1811)

"Per Persen Ravna", "Rávnná-Piera", "Peder Pedersen Riig"

Folketelling 1801 Kjøllefjord prestegjeld: Per Persen Ravn født ca 1728 boplass på fjeldet i Kjøllefjord prestegjeld. På samme boplass bodde hans kone Bereth Olsdatte...

1/26/2010 9/29/2016

Per Persson, 1640 (c.1640 - d.)

Per Persson lensmann i Kautokeino 1669.

5/19/2010 9/18/2016

Ole Iversen, 140T (1706 - 1796)

Bok: "Dagligliv og røtter i Altafjorden" 2006 av Trygve Andersen. Side 200 om Ole Iversen. Senja fogderi ca 1706 omfattet områdene Gisund, Gryllefjord, Berg, Dyrøy, Sand, Kv�...

7/19/2009 9/14/2016

8/25/2016 8/25/2016

Einer Olsen, 1664 (c.1664 - d.)

Einer Olsen, nordmann, boplass Langnes. Det var han som bygde Talvik kirke 1705. Kirken ble bygget av materialer fra Årøy kirke som ble revet.

10/26/2013 8/25/2016

Peder Olsen, 1660 (c.1660 - d.)

Peder Olsen (bøkker ved Talvik handel), boplass Langnes. Bror til Einer Olsen (som var tømmermann og snekker), boplass Langnes.

10/26/2013 8/25/2016

Thorkild Jonsson Fjeldsted From Wikipedia, the free Encyclopedia: Thorkild Jonsson Fjeldsted (1740 – 19 November 1796) (Icelandic name Þorkell Jónsson Fjeldsted) Icelandic lawy...

2/10/2011 7/3/2016

Kirsten Junthesdatter (c.1687 - c.1755)

Klokker i Talvik kirke ca 1745 til ca 1752.

2/15/2012 6/2/2016

Erich Nielsen (1776 - d.)

Folketelling 1801 Alta: Erich Nielssen født 1776 boplass Elvebakken, yrke Østpostexpressen

5/16/2016 5/17/2016

Colbanus Glad (1734 - 1784)

Colbanus Glad klokker i Talvik kirke fra ca 1772 til 1784 da han døde i Talvik 50 år gammel

4/13/2010 5/13/2016

Hans Carl Hanson Norberg (c.1794 - d.)

Han kjøpte hendelsstedet Galten på Sørøya i Finnmark 1840 og driftet det til 1845 da han solgte det til Aagaard & Søn. Kjøpmann i Talvik hos Carl Stuhr.

3/7/2010 5/11/2016

Gunder Jacobsen, 1665 (c.1665 - d.)

Adelaer s skattematrikkel 1690: Gunder Jacobsen født i Kvænangen, boplass Talvik området, har hustru og 4 barn

4/21/2016 4/21/2016

Kirkebok Talvik prestegjeld 1792: viet 1792 i Talvik kirke Sivert Tollefsen og Agnete Henrichsdatter begge hadde boplass Alta Folketelling 1801 Alta: Sivert Tollefsen f ca 1760 boplass Alta. Lever av...

3/31/2016 3/31/2016

Andreas Ditlevsen Outzen (c.1765 - 1819)

Assistent hos Talvik handel 1794 - 1798 kjøpmann på Fuglenes i Hammerfest 1798 - 1810 kjøpmann i Havøysund 1810 - 1819 viet 1799 i Hammerfest kirke død 1819 i...

8/24/2011 3/21/2016

Ekstraskattemanntall 1762 Skjervøy prestegjeld: Navnet Olaus Holmgreen er ikke i dette manntallet. -> Det antas derfor at han er flyttet til Skjervøy prestegjeld etter 1762. Kirkebok Sk...

2/23/2009 3/10/2016

Nicolaus Heinrich Friederich "Nicolai" Berger (1807 - 1853)

"Nicolai Henrik Berger", "Nicolaus Hinrich Friederich Berger"

De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 14 Det å slå seg ned på en treløs kyst i et fremmed land og med en gang sette barn til ve...

12/15/2012 2/28/2016

Peter Westin, "Petter" (c.1801 - 1852)

Kirkebok Hammerfest prestegjeld 1829: viet 1829 Peter Westin 28 år sjømann boplass Hammerfest og Christine Alette Holmgreen 17 år Kirkebok Hammerfest prestegjeld 1853: død...

9/17/2012 2/23/2016

Conrad Henrich von Eckleff - Vardøhus festnings kommandant 1759 - 1780 Etternavnet er skrevet Eckleff, Echleff, Ecklef, se greve Carl Friedrich Eckleff s system av 1759 for Den første l...

5/24/2014 2/17/2016

Rasmus Nielsen Hundslund (c.1707 - 1787)

11/25/2015 2/16/2016

Olle Hintesen, 1655 (c.1655 - d.)

2/2/2016 2/2/2016

Sogneprest i Talvik prestegjeld 1868 -1870.

3/21/2010 1/26/2016

Thrude Johnsen Cand. med. 1903. Distriktslege i Alta 1913-1914 Norges første kvinnelige distriktslege. Distriktslege i Talvik sokn 1915-1920. Legeskyssbåt som førte Thrud...

2/10/2012 1/11/2016

Michel Olsen, 1670 (c.1670 - d.)

11/24/2011 1/11/2016

Lars Jonsen er ikke i Ekstraskattemanntall 1762 Alta Talvik. Kirkebok Talvik 1762: viet 1762 Lars Jonsen Lanre og Inger Guttormsdatter. Far til Lars: Jon Larsen Lanre. Far til Inger: Guttorm Nielsen ...

5/9/2012 12/16/2015

Peder Mikkelsen kven nr 107 i Terje Henninen s kvenliste. Han betalte skatt til Alta fra 1793. Boplass i Kåfjord i hht. folketelling 1801 Alta Talvik. Sønn Johannes født ca 1778 fi...

12/15/2015 12/15/2015

Ansatt ved Elvebakken faste skole i 1839 etter uteksaminasjonen ved Lærerseminaret i Tromsø . Underviste senere i Talvik, Kåfjord, Raipas, Rognsund, Stjernsund, Korsfjord, Komagf...

2/14/2011 12/14/2015

kirkesanger og lærer og klokker i Talvik 1865 og 1875

12/14/2015 12/14/2015

Hjalmar Kielland (1910 - 1975)

Student 1930, cand. theol. 1940. 31. august 1941 lærer ved realskolen i Osen, Åmodt i Østerdalen. Forvist derfra sammen med sin bror Gabriel 2. september 1942. Januar 1943 reisesek...

6/9/2009 12/11/2015

Nils Johnsen Røde, 1715 (c.1715 - d.)

Handelsmann på Loppa øy

1/21/2009 12/6/2015

Jens Pedersen, 1654 (c.1654 - 1709)

Underfut = underfogd i Talvik. Jens Pedersen boplass Loppen tingsted 1690 sammen med sin quinde og ett barn og sin søster og sin gamle mor, Henrik Adelaer s skattemanntall 1690

4/8/2012 11/28/2015

Kirkebok Talvik 1770: dåp barn Michel født 1770 i Talvik sogn, foreldre Anders Johansen kobbersmed og Olive Michelsdatter Kobbersmed, fisker. Kilder SATØ, Talvik sokneprestkont...

7/4/2013 11/24/2015

Folketelling Alta Talvik 1801: Mathias Andersen f ca 1775 boplass Langfjord, ugift Skatt 1816 "sølvskatten", Alta tinglag, Matthis Andersen, Langfjord Matis Andersen bosatte seg ca 1803 p&#x...

1/10/2009 11/22/2015

Sigfried Akermand, 1778 (1778 - 1842)

Viet i Hammerfest kirke 1806 Sigfried Akermand og Gunnel Knudsdatter enke (madam Waad) "Handelssteder i Finnmark" Nils Andreas Ytreberg, F. Bruns bokhandel forlag 1941, side 122, 134, 213, 237, 259 o...

7/9/2011 11/17/2015

Elias Akermand, "Akkermann" (c.1775 - 1831)

Elias Akkermann bodde i Hammerfest 1818. I 1820 og 1822 finner vi ham i Vadsø da deres barn ble døpt der. På internett er det en annen slektsgransker som har laget slektstre for ...

11/17/2015 11/17/2015

Johan Fredrik Harsleben (c.1796 - 1875)

Født i Trondheim. Enkemann og bosatt i Alta. Skredder. Gift i Trondheim domkirke 1816 Johan Fredrich Harsleben og Johana Vihelmine Børming

2/23/2013 11/7/2015

sorenskriver i Alta 1939

1/16/2008 11/5/2015

Jens Nielsen (1813 - 1888)

Fødsel/dåp, Talvik 1813: Folketelling 1875: Jens Nielsen ble født i Rafsbotn i 1813. I 1834 giftet han seg med Maria Pedersdatter, og de fikk 12 barn. Familien bodde i Ga...

7/18/2011 10/31/2015

Ludvig Nicolai Varming (1881 - 1931)

Ludwig Warming / Varming, er best kjent helt i nord. Han var ingeniør og bygde Isfjord radio, og på Svalbard har han fått ei bukt oppkallt etter seg, Varmingbukta i Grønfjor...

11/24/2011 10/10/2015

Jens Lassen, 1700 (c.1700 - d.)

Jens Lassen fra København, drev handel på Island ca 1721. Han sendte skriv til Rentekammeret i København ca 1721 med ønske om leie av Altaelva. Han fikk avslag Jens Lassen...

10/3/2015 10/3/2015

Hendrich Elg (c.1711 - d.)

Kirkebok Talvik prestegjeld 1746: døpt 1746 barn Maria født 1746 i Qv. Foreldre Hendrich Elg og Beret Erichsdatter boplass Qv.

5/12/2013 10/3/2015

Kirkebok Lebesby prestegjeld, Kjøllefjord, Lebesby, Omgang, sogn 1786: Dåp av barn Joseph født 1786. Foreldre Peder Olssen og Marith Pedersdatter. Viet i Talvik kirke 1820 Joseph...

10/18/2008 9/22/2015

Lege i Alta.

1/4/2010 8/25/2015

Thrude Henriksen Nitter (1658 - 1719)

"Trude Henrikson"

aka Trugillus Henrici Nitterus. Sogneprest til Kjelvik fra 1699, prost fra 1705. Hans første kone døde i barselseng i Bergen i mai 1695. Trude ble først kapellan i Hamre og b...

2/18/2009 8/10/2015

Gregorius Beltf (c.1745 - d.)

Folketelling 1801 Loppa prestegjeld, Hasvik sogn: Gregorius Beltf født ca 1745 tjenestedreng i Brevig. Brevig = Breivik på Sørøya i Finnmark.

5/19/2015 5/19/2015

Peder Hansen, 1690 (c.1690 - c.1758)

5/5/2014 5/12/2015

Margareth Caithness Ulich (1799 - 1891)

"Margrethe"

Gravsted med bilde DIS-Norge: : Margareth Caithness født 17.02.1799 iDundee: På gravsted fødselsdato 7.desember 1799: Gravsted med bilde DIS-Norge:

9/16/2008 5/4/2015

Johan Gabriel Aasberg (c.1790 - d.)

Forretningsmann på Fuglenes, Hammerfest fra 1817 Viet i Hammerfest kirke 1820

7/9/2011 4/30/2015

Per Hoffmann, "Hoffmand" (c.1565 - d.)

Dansk norsk sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Per Hoffmann skatt 1601 til Stjernsund, skatt 1605 til Langnes (Per Hoffmand)

4/14/2015 4/14/2015

Arne Eggeskal Han er nevnt i skriftlige kilder fra Alta: Skattelister 1612 til 1617 og rettssaker 1620 til 1627.

8/26/2011 4/14/2015

Niels Eggeskal (c.1597 - d.)

Vardøhus len, sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Nils Eggeskall skatt 1617 til Talvik og Arne Eggeskall skatt 1617 til Talvik

8/26/2011 4/14/2015

Niels Monsen, klokker (1822 - c.1870)

Kirkesanger og klokker i Talvik kirke 1847-1862 Skolelærer i Talvik 1862 Folketelling 1865 Måsøy: Nils Monsen logerende skolelærer i Repvåg i Kjelvik i Mås...

10/19/2010 4/3/2015

Folketelling 1900 Mandal: sakfører i Mandal Knut Spilling Folketelling 1910 Alta: sorenskriver i Alta Knut Spilling Sorenskriver i Alta fra 1910 til 1921.

11/24/2009 3/30/2015

Nils Ellefsen, 332A (1628 - 1713)

Nils Ellefsen Nils Elleffsøn 1628. Manntall 1663-1666 for Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundenes gård, Langenes kirkesogn, Øxnes prestegjeld, bruksskyld 2 pd (pund). S&#...

1/14/2010 3/17/2015

Skolemester i Talvik sogn 1752.

4/26/2014 2/16/2015

Niels Ingebrigtsen, 24F (c.1754 - 1830)

Klokker i Talvik.

10/28/2009 2/9/2015

Henrich Meyerhoff Jordan (1787 - 1824)

"Hendrick Jourdan"

Elev ved Bergen Katedralskole 1801-1803: 1801 census for Bergen: Prost i Vestfinnmark Prest i Talvik 1820 til 1824.

11/26/2009 1/24/2015

Johan Helmer Dyblie (1819 - 1905)

Skriver hos foged Nils Lie "Kil??" i Alta 1841. Gift i ..... ca 1846 Lensmann i Alta ca 1846 - ca 1870 "Johan Hilmar Dyblie" født 1819 død 1905. Postmester i Namsos 1875 Bosted Tr...

11/28/2009 1/23/2015

Möttull Finnekonge (c.770 - d.)

See: Saxo Grammaticus

10/13/2010 1/12/2015

Kven nr 79 Erik Tomassen i hht. Terje Henninen s hovedfagsoppgave "Den kvenske innvanding til Alta på 1700 tallet" . Boplass Elvebakken 1768, fadder. Lensmann i Alta 1784 til 1791. Postb&#...

10/7/2009 1/12/2015

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1781 Jacob Jacobsen boplass Langfjord og Berith Johnsdatter boplass Langfjord. Sponsores: Peder Samuelsen (Peder Samuelsen Rechardt født 1733 i Alta) og...

11/19/2013 1/4/2015

Philippus Defos (c.1565 - c.1605)

Philippus Defos (ca 1570 - ca 1605) fransk kaperkaptein. 1602 herjet han i Vardø men kom seg vekk derfra. Defos ser ut til å bli tatt i 1605.

11/22/2014 11/22/2014

Jan Mandaus kaperkaptein ble fanget 1615 i området mellom Barentshavet og Kvitsjøen ved Vardø av danske marineskip ledet av Jens Eriksen Munk Jens Eriksen Munk (1579 - 1628) og J&#...

11/22/2014 11/22/2014

Kirkebok Talvik 1749: dåp barn Johannes født 1749 i Alta. Foreldre Mathiis Joensøn qvæn og Regina Clausdatter -> Dette er Mats Jönsson Mämmi Niemi og Inger Cla...

1/31/2011 11/2/2014

Siste istid: Antatt haplogruppe (genetisk markør) U. Komsakulturen i Alta: Neolitikum: Alta museum, om helleristninger:

10/19/2014 10/19/2014

U -1820, Komsakulturen (c.-1820 - d.)

Komsakulturen i dagens Alta, Norge: Neolitikum: Alta museum: The Human Journey: Migration Routes Personen antas å tilhøre haplogruppe U.

10/19/2014 10/19/2014

Niels Pedersen: Lensmann i Talvik tingsted, født i Korsnes ca 1665, Talvik tingsted. Talvik sogn ble opprettet senere, ca 1694. Henrik Adelaers skattemanntall 1690 (side 55) Henrik Adeler ...

10/23/2009 9/17/2014

Thomas Magnusson Hetta var en av de første jordbrukerne av Mattisdalen i Alta. Han slo gress og laget høy der og førte høyet til sin boplass på Elvebakken i Alta. H...

10/29/2008 9/5/2014

Jacob Thomesen, 1600, 772A (c.1600 - c.1660)

Han var en av Finnmarks siste jekteeiere. Boplass Rognsund i 1647. Skattematrikkel 1647 Rognsund, Finnmark.

4/8/2012 8/31/2014

Kilder: Fagrskinna (kongesaga)

10/13/2010 8/29/2014

Claus Struve (1766 - 1807)

Vicar in Loppa and Hasvik, Norway. Sogneprest i Loppa og Hasvåg på Sørøya

9/7/2010 8/19/2014

4/25/2012 8/10/2014

Han var tingvitne 1798 i Lenvik, Troms. Fadder i Talvik kirke 1805. Ekstraskriver hos Talvik handel. Kjøpmann og vertshusholder i Tromsø

8/7/2014 8/7/2014

Etter å ha studert merkantile fag i utlandet bosatte han seg i 1873 i Alta og overtok i 1877 damskipsekspedisjonen etter sin far. Han drev også handel i Bukta og var sparebankkasserer. "B...

1/21/2013 7/31/2014

Handelsmann og gårdbruker. Født på gården Djuvik i Borgund. Død i Bukta i Alta. Han var handelsmann og dampskipsekspeditør i Hasvik i Vestfinnmark inntil 1...

1/18/2009 7/31/2014

6/19/2014 6/19/2014

Pottemager i Talvik 1832 og 1833

6/16/2014 6/17/2014

Viet i Talvik kirke 1823 Peder Jensen fra Kåfjord og Marith Johannisdatter fra Langfjord.

2/1/2010 5/3/2014

Tollach Carlsen, 1640 (c.1640 - d.)

Tollach Carlsen , fød i Ryfylke, kommen med Nordlandsfarer til landet, oc veret der 22 aar, er med sin qvinde oc et barn self 3de (Henrich Adelaers manntall 1690). Ryfylke:

4/6/2014 5/2/2014

Niels Melchiorsen (c.1739 - d.)

Viet 1769 i Talvik kirke Niels Melchersen og Ane Olsdatter. 1801 folketelling Talvik: boplass Langfjord i Talvik sogn.

4/29/2014 4/29/2014

Olle Knudsen, 1615 (c.1615 - 1689)

Oluf Knudsen tingmann 1655 på Årøya.

4/25/2014 4/25/2014

Joen Mathisen (c.1642 - 1727)

Joen Mathisen sto oppført i Skattemanntallet i Avjovarre fra 1680 til 1685. Han oppholdt seg noen år i Porsanger. Navnet på første kone og mor til Joens barn er ikke kjent. ...

11/3/2009 4/20/2014

Frederik Rode, born in Copenhagen on 23 March 1800 (1), died in Christiania on 23 October 1883. He was son of general commissioner of war Hans Henrik Rode (born in 1767, died in1830) and Charite Wilhel...

9/6/2010 4/16/2014

ble Brand - direktør og Bankholder

1/30/2009 4/10/2014

Johannes Mathiasson Bech (c.1744 - d.)

Johannes Mathiasson Bech Johannes Mathisen (nr 73 i kvenlisten til Terje Henninen) betalte skatt til Alta fra 1776 og etter 1801 der han er innskrevet i folketelling 1801 for Alta. Jfr. skattelister ...

6/3/2010 4/9/2014

Christen Nielsen (1791 - 1832)

Skolemester i Alta fra 1830. Viet i Talvik kirke: Christen Nielsen skolemester 41 år og Giertrud Christensdatter født 1805 Elvebakken. Se bok "Dagligliv og røtter i Altafjorden...

7/18/2011 4/2/2014

Jonas Moe, 1836, Fladaas (1836 - 1907)

Jonas bodde, i 1865, på Skolestranden i Talvik sammen med hustru Siselie og barna Johan og Gisle. Emigrerte, i 1889, til Amerika sammen med sønnen Ingvald. Sønnene Gisle og Reidar ...

11/20/2008 3/30/2014

Fredric Wilhelm Knobloch (1806 - 1874)

Født 12. januar 1806 , døpt Fredric Wilhelm eller Frederic Wilhelm 24. januar 1806 i Kvernes prestegjeld, Kristiansund sokn. , Han oppholdt seg i Hammerfest en tid før han flytte...

3/13/2014 3/13/2014

Rasmus Olsen, 1600 (c.1600 - d.)

Ting på Langnes 1622. Rasmus Olsen på Langnes ble stevnet for gjeld av Carsten Carstensen. Ting på Årøya 1655. Rasmus Olsen fra Langnes var en av tingmennene. De an...

1/1/2013 3/4/2014

Jørgen Sporring, 1700 (c.1700 - d.)

Betjent hos amtmannen i Finnmark, kontorsted Vadsø fra ca 1730 til ca 1738. Senere handelsforvalter i Loppa og Hasvik.

3/1/2014 3/1/2014

Povel Iversen og Karen Jonsdatter foreldre til Elen født 1754 i Talvik prestegjeld

2/25/2014 2/25/2014