Projects » Admiraliteit van Friesland ‧ 1596-1795 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Broer Heeres MP (deceased)

12/15/2007 4/19/2017

Imilius Johannes de Schepper MP (1736 - 1790)

11/21/2012 1/30/2015

1654- : Lid Ridderschap van Overijssel 1659-1662 : Gecommitteerde Admiraliteit in Friesland 1675-1676 : Lid Gedeputeerde Staten Overijssel - namens Vollenhove en Ridderschap

12/13/2013 1/30/2015

4/5/2014 1/30/2015

Tiberius van Oenema MP (1590 - 1640)

"Tiberius van Oenema"

11/28/2012 1/30/2015

Feycke van Herbranda MP (b. - 1619)

Grietman van Achtkarspelen,genoemd 1592/1593 tot 1616. HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Feycke met broer Haye en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia. T5-167 d.d.14-12-1592:hopman H...

10/6/2008 1/30/2015

Dancker de Kempenaer MP (1668 - 1746)

Commissaris Rekenkamer Friesland Burgemeester van Harlingen Secretaris van de Admiraliteit te Harlingen.

8/28/2012 1/30/2015

Johan V van Isselmuden MP (1676 - 1732)

1/2/2013 1/30/2015

Ernst Mockema van Harinxma MP (1648 - 1725)

Grietman van BAARDERADEEL

11/27/2012 1/30/2015

10/30/2011 1/30/2015

Ernst van Haren MP (1623 - 1701)

4/10/2012 1/30/2015

Duco van Haren MP (1747 - 1801)

4/10/2012 1/30/2015

Willem Hendrik van Hambroick MP (1744 - 1822)

4/16/2014 1/30/2015

4/16/2014 1/30/2015

Orck van Doyem MP (1579 - 1641)

"Orichius Duyem"

11/10/2012 1/30/2015

Bartholt van Douma MP (c.1630 - 1678)

11/8/2012 1/30/2015

Johannes van Clant MP (b. - 1615)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

11/9/2012 1/30/2015

Petrus Camper MP (1722 - 1789)

Peter, Pieter, or usually Petrus Camper (May 11, 1722 – April 7, 1789), was a Dutch physician, anatomist, physiologist, midwife, zoologist, anthropologist, paleontologist and a naturalist. He studied t...

2/14/2010 1/30/2015

Edzard van Burmania MP (1655 - 1708)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

11/9/2012 1/30/2015

Gajus Botnia van Broersma MP (1626 - 1678)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

10/22/2012 1/30/2015

Philippus Reinier Boon MP (1731 - 1798)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

9/10/2012 1/30/2015

Wilhelmus Bergsma MP (1706 - 1774)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

3/18/2014 1/30/2015

Regnerus Tinevoy van Andringa MP (1612 - 1671)

"Rinso", "Rintze"

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland Lid Gedeputeerde Staten Friesland Lid Provinciale Rekenkamer Friesland

9/13/2012 1/30/2015

Bonifatius van der Haer MP (1725 - 1762)

1743-1762 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

1/30/2015 1/30/2015

Sake Alefsz van Idsinga MP (c.1693 - 1732)

"Saco"

1724-1732 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

1/16/2015 1/30/2015

Franciscus Canter MP (1624 - 1679)

1654-1679 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

12/1/2012 1/30/2015

Auke Andriesz Stellingwerf MP (1635 - 1665)

Zie Wikipedia...

6/5/2013 1/30/2015

Lubbert Lycklama à Nijeholt MP (1639 - 1697)

9/9/2012 10/12/2013

Gerard David op ten Noort, mr. MP (1730 - 1811)

"Gerhard"

: Burgemeester GROENLO : Gezworene en burgemeester ZUTPHEN : Gedeputeerde ter Staten-Generaal : Gecommitteerde raad ter Admiraliteit van Friesland

9/7/2012 6/24/2013

Jan Govertszon de Keth MP (b. - 1758)

12/30/2012 6/10/2013

Jacobus DeKeth MP (1726 - 1764)

"de Keth"

12/30/2012 6/10/2013

Hans Willem van Plettenberg MP (1732 - 1800)

3/26/2013 6/10/2013

Bartholt van Nijsten MP (1628 - 1696)

5/31/2013 6/10/2013

Cornelis van Neck MP (1683 - c.1740)

2/7/2013 6/10/2013

Willem van Neck MP (bef.1713 - bef.1777)

Hij werd op 18 juli 1730 ingeschreven als student in de rechten aan de Hogeschool te Leiden, tegelijk met zijn broeder Johannes. Hij promoveerde op 18 juli 1735 op een proefschrift getiteld: Dissertati...

2/7/2013 6/10/2013

Wikipedia...

3/27/2013 6/10/2013

8/2/2012 6/10/2013

8/16/2012 6/10/2013

Schelte van Heemstra MP (1665 - 1733)

11/9/2012 6/10/2013

11/8/2012 6/10/2013

Arent van Haersma MP (1695 - 1740)

11/7/2012 6/10/2013

Assuerus van Glinstra MP (1673 - 1706)

simonwierstra.nl... ; Hij was grietman van Tietjerksteradeel. historici.nl... ;

11/22/2012 6/10/2013

Evert Jan Eekhout MP (1746 - 1802)

1773-1795 : Burgemeester ZWOLLE - Overijssel 1785 : Raad Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier

6/10/2013 6/10/2013

Gijsbert van Dedem MP (1686 - 1738)

5/25/2012 6/10/2013

Coenraad Willem van Dedem MP (1738 - 1816)

"tot Rollecate en Den Berg"

8/2/2012 6/10/2013

Adolf Carel Bentinck, baron MP (1764 - 1837)

"Adolph Karel", "tot Nijenhuijs heer van Bevervoorde", "van Bentinck"

15 kinderen

10/5/2012 6/10/2013

Epe van Aylva MP (1650 - 1720)

11/12/2012 6/10/2013

Cornelis van Aylva MP (1684 - 1745)

4/30/2008 6/10/2013

Derck Jacob Clant MP (1638 - 1700)

Derk Jacob Clant... Uit het huwelijk van Edzard Jacob Clant met Bouwina Coenders van Helpen: #4. Derk Jacob CLANT , geboren 12-01-1638, overleden 10-04-1700. Hij is getrouwd Groningen 26-05-1...

9/19/2012 6/10/2013