Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Amsterdam - Where did they praise their Lords?

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Gemeenschaps-plaatsen voor gebed, aanbidding en meditaite

KERKEN

bronnen - documentatie informatie
Katholieke kerken
 • Roomsch-latijns-Katholiek
 • Russisch-grieks-Orthodox
 • Orthodoxe - etc. welke waar en nog zo wat
Protestante kerken
 • vrijzinnig
 • gereformeerd
 • vrijgemaakt
 • ... aanvulling welkom

CHRISTELIJK

➤ voor de Rooms-Katholieke gemeenschap

 • we zoeken lijst RK-kerken in A'dam in diverse tijdsgewrichten
Maria-kapellen
 • voor katholica's - want gemengd bidden deden ook nonnen niet

➤ voor de Protestante gemeentenschap

ZUIDERKERK

 • c.1611 : ZUIDERKERK] ‧
 • 1608-1614 : gebouwd ter ere van Sint Jan
 • Hendrick Cornelisz de KEYSER ‧ 1565-1621 ‧ archtect ‧ zv. meubelmaker uit Utrecht -
 • J.C. FRIEDERICHS ‧ x ‧ 1821: Orgelbouwer ‧
voorgangers
 • : zie vooralsnog project Predikanten in de familie
dopelingen;
bruidsparen
 • &
begravenen
 • Jan Jans MOES ??

NOORSE KERK

 • voor zeelui en andere haven-baronnen

➤ voor de Lutheriaanse gemeenschap

➤ voor de Calvinistische gemeenschap

 • CALVIJN

➤ de Gereformeerde gezindte ~ gemeenschap

 • ook de vrijgemaakten

SYNAGOGEN

➤ voor de Joodse Gemeenschap

Orthodox
Liberaal
 • sephardisch & orthodoxen met balkonnen voor de vrouwen met


MOSKEE-EN

➤ voor de Islamitische gemeenschapTEMPELS

➤ voor de Hindoeïstische gemeenschapOverige GEBEDS-& STILTE-ruimten

➤ voor Bahai : huizen van aabidding
de humanisten
de soefisten
... voor ja, wie nog meer?
Societeiten voor vrijmetselaren
SCHUIL-kelders
 • o.a. voor de verzetsgroepen
Nou jah, welke bijbel ben ik vergeten?

---jMVu---2022-apr-05---