Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Andmete sisestamise põhimõtted

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Toomas Anni
  Toomas Anni sündis 24.09.1966 Vastse Kuustes. Ta on eesti laulja ja kitarrist. On kahekordne Kuldne Plaat omanik, aasta meesartist aastatel 2009 ja2010.
 • [Keldriaugu → Sepa] Abram {Appelberg} (c.1754 - c.1818)
  Mõigus Sepa talu peremees, täpsemalt vt sündmuste alt Pühavaimu SnM 1753 ega SnM 1754 ei ole HL Mõigu 1782 Järwe Külla, Keldreaugo Tofferi p Abraham (28) AM Jüri 1788 lk 196 Abram, Kellerauko Tof...
 • [Sepa] Leeno Appelberg ({Kongo}) (1766 - 1835)
  SnM Jüri 1766 lk 197 Leno, isa Killingi Pertli Mart, ema Marri, Jagom. * HL Lehmja 1782 lk 313 Killingi Pertli Mardi t Leno (15) * PR Lehmja 1787-1789 nr 9 Killingi Pertli Mardi t Leno (abiellunud Mõigus)
 • [Kannisepa → Kerde] Rein {Kerde} (1755 - 1821)
  Kerde talu peremees, kõigi Nabala Kerdede esiisa.Kannisseppa Hansu noorim poeg Rein abiellus 1781. a Kallamäe Madise tütre Krõõdaga. Neil oli üheksa last, kuus tütart ja kolm poega. Kaks tütart (Kai ja...

Siia projekti on koondatud ERINEVAD andmete sisestamise põhimõtted koos iga põhimõtte selgituse ning plusside ja miinustega. Milliseid põhimõtteid kasutada, on igaühe enda valik. Projekti täiendamine on igati teretulnud, seejuures tuleb aga austavalt suhtuda teiste töösse ja seisukohtadesse. Seega ei ole aktsepteeritav mistahes põhimõtte kustutamine põhjendusel, et see on "tobe" või "jabur". Oma negatiivse arvamuse võib esitada miinuste hulgas.

Mõisted

 • perekonnanimi - tänases tähenduses
 • perenimi - enne perekonnanimede panemist kasutatud nimi, enamasti talu nimi, aga ka elukutse (kangur, mölder vms)
 • patronüüm - eriliigiline omaette nimi, mida tuleks käsitleda kui perekonnanime (näiteks rannarootslaste puhul) - Fred Puss (13.3.2024)

1. Isikunimede kirjutamine

1.1. Suured ja väikesed tähed

1.1.1. Isikunimed on kirjutatud suure algustähe ja edaspidi väikeste tähtedega (Eesnimi Perekonnanimi)

 • +
 • üldiselt arusaadav ja aktsepteeritud nimede kirjutamise viis
 • -
 • esisuurtähe kirjutamine nõuab täiendavat klahvivajutust

1.1.2. Eesnimi on kirjutatud suure algustähega, perekonnanimi läbivalt suurtähtedega (Eesnimi PEREKONNANIMI)

 • +
 • võimaldab paremini eristada ees- ja perekonnanimesid
 • -
 • tarbetu, sest eri nimed on niigi eri lahtrites

1.1.3. Kõik nimed on kirjutatud läbivalt väiketähtedega (eesnimi perenimi)

 • +
 • säästab iga nime puhul ühest klahvivajutusest
 • -
 • mõjub ebaviisakalt
 • Geni ei leia kattuvust sama nimega, mis on kirjutatud suure algustähega

1.2. Ühe nime erinevad kujud

Erinevad kujud esinevad kõigi isikunimede, st nii eesnimede (Jüri, Jürri, Jürry; Mari, Marri, Marry) kui ka talu- (Uustalu, Ustallo) ja perenimede (Rebbane, Rebane) puhul, vt lisaks ka p 1.3. Nende esinemine on reegel, mitte erand, kuigi loomulikult võib leida ka nimesid, mis on kõigis allikates ühesugused.

1.2.1. Nime väljal on ainult üks kuju, ülejäänud on muude nimede lahtris

 • +
 • selge ja arusaadav, ei koorma vaadet
 • -
 • nõuab kokkulepet, millist nimekuju eelistada
 • ainult hilisema või normeeritud nimekuju kasutamine jätab olulise info varjatuks

1.2.2. Nime väljal on kõik allikatest leitud nimekujud

 • +
 • annab ülevaate kogu leitud infost
 • -
 • koormab tarbetult puu vaadet

1.2.3. Nime väljal on rööpnimed, mis on omavahel eraldatud kaldkriipsuga

 • +
 • võimaldab paremini esitada alternatiivseid nimetraditsoone, näiteks õigeusklikku ristinime ja tegelikult kasutatud nime, mida ei saa lugeda samaks nime eri kujuks, näiteks Irina / Riina, Dionisi / Tõnis
 • -
 • koormab puu vaadet
 • keeruline on piiritleda, kas tegemist on sama nime eri kujuga või rööpnimedega

1.3. Nimede normeerimine

1.3.1. Eesti isikunimed on kirjas normeeritud kujul

Jürri → Jüri, Marri → Mari, Rebbane → Rebane, Ilwes → Ilves jne, seda ka juhul, kui konkreetse isiku nimi on kõigis allikates mittenormeeritud kujul. Kõik muud kujud on muude nimede lahtris.

 • +
 • vt Fred Pussi artiklist
 • hõlbustab kattuvate profiilide leidmist ja otsimist Genis
 • -
 • "võltsib ajaloolist tõde"

1.3.2. Normeeritud kuju on kasutusel ainult juhul, kui mõni allikas seda toetab

1.3.3. Igal juhul on eelistatud nime sünnikande kuju

1.4. Nime eestistamine vms põhjusel muutmine

1.4.1. Mõlemad nimed on vastava nime lahtris kujul Uusnimi ← Altname

Noole ja nime vahel on tühik, noole saab Alt+27 (või kopeerides). Numbrid tuleb sisestada numbriklaviatuurilt, sülearvutil tuleb see eraldi sisse lülitada.

 • +
 • tähistab eristuvalt nime muutmist, mis ei toimu abielu tõttu
 • vastab paremini loogikale, et viimane nimi on eespool sünninime (võrreldes 1.4.2.)
 • tähistab ühtemoodi kõigi pereliikmete nimemuutust
 • töötab ka perekonnanimede loendis (võrreldes 1.4.3)
 • -
 • keeruline sisestada
 • ei ole arusaadav ilma täiendavate selgitusteta
 • pole (enam) vajalik, sest ka meeste jaoks on olemas sünninime lahter

1.4.2. Mõlemad nimed on vastava nime lahtris kujul Altname → Uusnimi

Noole ja nime vahel on tühik, noole saab Alt+26 (või kopeerides). Numbrid tuleb sisestada numbriklaviatuurilt, sülearvutil tuleb see eraldi sisse lülitada.

 • +
 • võrreldes 1.4.1.-ga vastab paremini vasakult paremini loetava kirja loogikaga
 • -
 • tekitab segadust, sest on vastuolus loogikaga, et eesnimele järgneb viimane perekonnanimi

1.4.3. Mõlemad on vastava nime lahtris kujul Altname > Uusnimi või Uusnimi < Altname

1.4.1. ja 1.4.2 variatsioonid, koos > ja < märgiga on kasutusel ka => ja <=, -> ja <-.

 • +
 • lihtsam sisestada
 • -
 • ei tööta perekonnanimede loendis (?)

1.4.4. Nime muutmise eelne nimi on sünninime lahtris

 • +
 • lihtne sisestada ja arusaadav, ka meeste profiilis on olemas sünninime lahter
 • -
 • ei sobi sama hästi naistele, kes on nime eestistanud enne või pärast abiellumist
 • kui kasutada naise puhul 1.4.1. või 1.4.2., siis võib jääda mulje, et mees on võtnud naise perekonnanime vms

1.5. Perekonnanimede kasutamine enne nimepanekut abiellunud või surnud isikute puhul

Eesti talupojad said perekonnanimed 1835. aastal. Küsimus on selles, kas ja kuivõrd kasutada neid nimesid nende pereliikmete puhul, kes olid selleks ajaks surnud või nende naiste puhul, kes olid abiellunud, st inimesed, kelle puhul seda nime kunagi ei kasutatud. Sama perekonnanime kasutamine aitab leida seoseid, aga ei ole ajalooliselt päris korrektne.

1.5.1. N-ö virtuaalne perekonnanimi on loogelistes sulgudes kujul {Perekonnanimi}

 • +
 • võimaldab paremini leida seoseid
 • -
 • ilma selgitusteta on sulud arusaamatud
 • keeruline sisestada
 • ei ole ajalooliselt täiesti korrektne

1.5.2. Perekonnanimi on tavalisel kujul

 • +
 • puuduvad segadust tekitavad sulud
 • -
 • on ajalooliselt veelgi vähem korrektne kui 1.5.1.

1.5.3. Perekonnanimi on kasutusel ainult nende isikute puhul, kellele see pandi

 • +
 • ajalooliselt korrektne
 • -
 • ei aita kaasa seoste leidmisele

1.6. Perenimede kasutamine

Enne perekonnanimede panemist kasutati suurema osa Eesti inimeste nimetamiseks nende elukoha (talu) nime või elukutset. Mõnikord langes selline perenimi kokku hilisema perekonnanimega.

Geni ei paku head võimalust perenimede esitamiseks ja eristamiseks hilisematest või ka samaaegsetest perekonnanimedest. Esiteks on probleemiks nimede järjekord, talunimi peaks eesti keeles olema eesnime ehk ristinime ees - Uustalu Jaan. Teiseks võib sama nime kasutamine eri tähendustes olla eksitav.

1.6.1. Perenimi on perenime lahtris nurksulgudes [Perenimi]

Nimede järjekorra korrigeerimiseks tuleks nimi kujul [Perenimi] Eesnimi kirjutada ka kuvanime lahtrisse.

 • +
 • võimaldab eristada perenime sama kujuga perekonnanimest
 • võimaldab paremini leida kattuvusi, sest eesnime lahtris on ainult eesnimi (vrd 1.6.2.)
 • -
 • ilma selgitusteta on sulud arusaamatud
 • keeruline sisestada
 • nime kordamine kuvanime lahtris on täiendav töö

1.6.2. Perenimi on eesnime lahtris eesnime ees Perenimi Eesnimi

 • +
 • lihtne sisestada
 • -
 • ei erista eesnime muudest nimedest

1.6.3. Perenimi on perenime lahtris

 • +
 • lihtne ja loogiline, kui arvestada ka lahtri nimetust
 • -
 • tekitab segadust, sest ühe küla Uustalu Jaan ja Jaan Uustalu ei pruugi olla sama inimene, esimene Jaan võis perekonnanimeks saada hoopis teise nime
 • jätab vale mulje, et konkreetsel inimesel oli perekonnanimi olemas ka enne nende panemist

1.7. Mitmekordselt muudetud perekonnanimed

Mõnikord on isikul elu jooksul rohkem kui kaks perekonnanime, näiteks juhul, kui abiellumisel võetakse abikaasa perekonnanimi ja abielusid on rohkem kui üks. Geni ei paku selliste nimevahetuste esitamiseks head lahendust, seega on kõik järgnevad millegi poolest ebatäiuslikud.

1.7.1. Sünninime lahtris on ainult sünninimi, perenime lahtris ainult viimane (praegune) perekonnanimi

 • +
 • korrektne
 • -
 • oluline info võib jääda varjatuks, isegi kui vahepealne perekonnanimi on muude nimede lahtris ja tuleb otsinguga välja
 • tekitab segadust, eriti kui kõik lapsed olid esimesest abielust (ja vastava perekonnanimega), nende vanem aga viimase abielu aegse perekonnanimega

1.7.2. Sünninime lahtris on kõik enne viimast perekonnanime kantud, komaga eraldatud perekonnanimed, perenime lahtris on ainult viimane (praegune) perekonnanimi

 • näide: Anna Tamm (Kask, Kuusk) - Tamm on viimane perekonnanimi, Kuusk sünninimi, Kask I abielu aegne perekonnanimi
 • +
 • informatiivsem kui 1.7.1.
 • korrektsem kui 1.7.3, sest on selge, millist nime isik viimati kasutas / praegu kasutab
 • privaatse profiili korral jäävad varasemad perekonnanimed varjatuks
 • -
 • lahtri nimetus (sünninimi) ja sisu ei lähe kokku
 • koormab puu vaadet (võrreldes 1.7.1)

1.7.3. Sünninime lahtris on ainult sünnipärane perekonnanimi, muud perekonnanimed on perenime lahtris, eraldatud komaga

 • näide Anna Tamm, Kask (Kuusk)
 • +
 • lahtrite nimetused ja sisu lähevad kokku
 • -
 • tekitab segadust, milline on isiku viimane / praegune nimi
 • privaatse profiili puhul on näha rohkem, kui peaks olema

1.7.4. Sünninime lahtris on ainult sünnipärane perekonnanimi, muud perekonnanimed on perenime lahtris, ühendatud sidekriipsuga

 • näide Anna Tamm-Kask (Kuusk) või Anna Kask-Tamm (Kuusk)
 • +
 • ???
 • -
 • loob vale ettekujutuse ja tekitab segadust, v.a juhul, kui selline nimi tõesti oligi/ongi kasutusel (näiteks Vilja Savisaar-Toomast)

2. Kohanimede kirjutamine

2.1. Sündmuse koha tähistamine selle praeguse nimega, kasutades Geni automaatse kohanime funktsiooni

Selle funktsiooni kasutamiseks piisab, kui alustada vastavas lahtris kohanime kirjutamisega

 • +
 • mugav
 • kõik lahtrid on automaatselt täidetud õigete andmetega
 • -
 • kohanimi on inglise keeles ?
 • tänapäevaste kohanimede seostamine vanade allikatega on keeruline

2.2. Eesti vanemate sündmuste kohanime lahtris on mõisa/valla eestikeelne nimi, seejärel saksakeelne nimi sulgudes ja seejärel kihelkonna nimi

 • näide Nabala (Nappel), Jüri khk; Tolli (Pargenthal), Märjamaa/Kullamaa khk
 • vajadusel ka küla või talu nimi, näiteks Õnniste, Reegoldi (Weibstfer), Suure-Jaani khk
 • saksakeelsed nimed on mõisate registris esitatud kujul, isegi kui konkreetse sündumuse allikas on kasutatud teistsugust kuju
 • kui lubada väljadele sisestatud andmete säilitamine veebilehitsejas, siis pärast nime sisestamist üks kord täidetakse väli automaatselt peale esitähe sisestamist
 • +
 • informatiivne
 • on nähtav ka puu vaates (sest riigi nime jmt lahtrid on tühjad)
 • -
 • ei võimalda otsida riigi järgi
 • kui välja ei ole võimalik täita automaatselt, siis kogu nime käsitsi sisestamine on tüütu ja aeganõudev

3. Viitamine

Andmete allikale viitamine näitab ühest küljest viisakust allika koostaja suhtes, teisest küljest aga teiste Geni kasutajate suhtes. Iga isiku profiilis on vaheleht "Allikad", kuid kahjuks ei võimalda Geni selle kaudu mugavalt viidata Saaga materjalidele. Seega tuleb lingid lisada lisateabe või konkreetse sündmuse lahtrisse.

3.1. Viited konkreetsetele sündmustele (sünd, abielu, surm jmt)

3.1.1. Viide allikale on lisateabe lahtris

 • +
 • hästi nähtav, sh puu vaates (kui lisaks lingile on lahtris ka tekst)
 • -
 • kui andmeid on palju, siis on profiiili lisateabe lahter üle koormatud
 • sündmuste ajateljel ei ole viiteid näha

3.1.2. Viited allikale on iga sündmuse lisateabe lahtris

 • +
 • ajatelg on ülevaatlik
 • -
 • puu vaates ega profiili üldvaates ei ole nähtav
 • viidete olemasolu võib jääda varjatuks

3.1.3. Viited allikale on nii profiili lisateabe lahtris kui ka iga sündmuse juures

 • +
 • ülevaatlik igas vaates
 • -
 • topelttöö