Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Apothekers in de familie

Project Tags

view all

Profiles

--Continuous work--collegae welcome!--2020-mei-19-di-05:04-GMT-lente--OeHoe--

Apothekers in de familie


bronnen documentatie informatie
chronologisch

---voor 1500 geboren--

bron: Grafboek Pieterskerk LEIDEN - Notariele akten c.1500
 • Jacob Pieterszn. --- ‧ x ‧ pg.49
 • Ghijsbrecht / Ghysbert Dircxzn. --- ‧ x ‧ pg.
 • Pieter Janszn. --- ‧ x ‧ pg.51
 • Joris Kerstiaenszn. --- ‧ x ‧ pg.
 • Willem Gerytsz. --- ‧ x ‧ pg.
 • Ysbrant Heynricxz. --- ‧ x ‧ pg.
 • Joest Heynric-k-xz. --- ‧ x ‧ pg.
 • Pieter ARTECKES ‧ x ‧ pg.78v,79v
 • Cornelis Willemszn. van BERCKEL ‧ x ‧ pg.67
 • Claes van EYCK ‧ x ‧ pg.58
 • Jan GAEL ‧ x ‧ pg.7 - graf ligt in Kruiskerk
 • Jacob Pieterszn. van ONDERWAETER ‧ x ‧ pg.57v
bron: Poorterboeken LEIDEN
 • Dirc ABTEKER ‧ x ‧ 1451: borg voor Jan Woutersz.
 • Ysbrant Heynricxz. APTEKER ‧ x ‧ 1450: borg van Symon Foeye
 • Geryt Hugenz. APTEKER ‧ x ‧ 1451: borg voor Lijsbet van HAESTRECHT, wed. Huge van RUYVEN

---1500-1700---

bron: Begraafboeken Oude en Nieuwe Kerk DELFT 1613-1628
 • Gerridt Wouterssz ‧ x-1624 ‧ woont Hippolytusbuurt
bron: Boek begraven 1601-1604 LEIDEN
 • Jacob Pietersz. --- ‧ x-1603 ‧ woont Nieuwsteeg
bron: Register overledenen gem. SLOTEN-Fr
 • Otte Tottes --- ‧ x- genoemd in 1684 en 1695
bron: Stadsgerichten NIJMEGEN
 • D.J. BOSCH ‧ x ‧ 1796: testament, maar van wie?
 • H.W. NEOMAGUS ‧ x ‧ 1796: testament, maar van wie?
 • P. SMITS ‧ x ‧ 1780: obligatie 'den Ooyevaarsnest', Hees
 • x. SMITS ‧ x ‧ 1787: pg.151v
 • Cornelis BUMA ‧ x ‧ 1691: begr. Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden
 • Willem CANTER ‧ x ‧ 1682: begr. Delft - woont Oude Delft t/o Haverbrug
 • Focco / Focke DOECKEMA ‧ x ‧ Leeuwarden
 • Arent van der DUSSEN ‧ x ‧ Delft
 • Arnoldus van EDEN ‧ x ‧ Delft
 • Gerard Both van der EEM ‧ x ‧ Delft
 • Ludolphuis EIJLBRAGT ‧ x ‧ Delft
 • Dirck van der HEIJDE ‧ x ‧ Delft
 • Arnoldus HOGENBERG ‧ x ‧ Delft
 • Dirck de KOCK ‧ x ‧ Delft
 • Adriaen van der LINDE ‧ x ‧ Delft
 • Adriaen van der MEER ‧ x ‧ Delft
 • Huijbregt OUTSHOORN ‧ x ‧ Delft
 • Jochem ROYAL ‧ x ‧ Leeuwarden
 • Dirck SCHAEP ‧ x ‧ Delft
 • -- SCHOUWEN ‧ x ‧ Leeuwarden
 • Rhombartus SCHUERINGH ‧ x ‧ Delft

---1700-1900---


---1900--heden---

In verband met de privicy zullen er maar weinig in Geni openbaar zijn, maar laat u niet weerhouden hen alvast wel een plaatsje in de wereldstamboom te gunnen... Hier zal ik zoeken naar een paar 'beroemde':

topografisch

Dit is een eerste 'reconstructie' van apothekers uit www.WieWasWie.nl en gevonden in diverse internet-sites. Ik ben van plan later (als er voldoende voor zijn gevonden) 'ondergeschikte' pagina's of paragrafen te ontwikkelen met Apothekers per provincie, eventueel per stad.

▶ bijvoorbeeld in DELFT

 • Dirck Outgaertszn. CLUYT OF: Theodorus CLUTIUS - 1546-1598 - 1584:Hof-apotheker Willem van ORANJE - 1593:Hortulanus Hortus Botanicus Leiden -- gehuwd in Haarlem met Josina van TEYLINGEN, dochter in bastaardlijn adellijke familie van TEYLINGEN, dochter van handelaar - woonde A'dam. Afschrift huweiijk in Prov.Archief Haarlemprovincie Zeeland

▶ ZIERIKZEE en MIDDELBURG

Publicatie: Vijf eeuwen pharmacie in Zierikzee