Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Botolv Erikson Eriksson (1450 - d.)
  Nevnt 1450, bosatt på Raknes, senere i Ørsta. Erkebiskopens setesvein.. Kona het Inga eller Synneve Askjeldsdatter og var av Follestad-ætt. Kilde: "Ei Hjørundfjordætt", side 487-488. Han var ikke av Ka...
 • Eirik Botolvson Kane (1430 - d.)
 • Botolv Torsteinson Kane (c.1300 - d.)
 • Archbishop in Nidaros Olav Trondsson Aspa (c.1405 - 1474)
  Erkebiskop Olav Trondsson: Trondsson, død 25. november 1474, dødssted Roma, gravlagt i klosterkirken San Agostino, Fødested og fødselsår er ikke kjent. Erkebiskop. Foreldre: Trolig Trond Toraldsson Smø...
 • Riksråd Gaute Toraldessøn Kane (c.1410 - c.1474)
  Gaute Toraldessøn Kane , til Strøm (1410-1474). Riksråd, sysselmann i Eiker, lagrettemann, ridder. Bosatt på Berg, Eiker.Berres spørsmål 2) 2 Var Gaute Niculasson Kanes datter Maritte gift med Sevald D...

Aspa-Kane-ættene

Dette prosjektet tar sikte på å få ryddet opp i linjene for Kane- og Aspa-ættene, og kanskje få klargjort noen av relasjonene mellom dem. Det fins svært mye motstridende informasjon om linjer og sammenhenger her, så vi trenger være kritiske.

Eldre og yngre Aspa-ætt

Historikere deler ofte Aspa-ætta i to. Den yngre fins det kilder til i lokalhistoriske bøker, bygdebøker og mange artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

Profilinformasjon

Det er viktig at vi prøver bygge ut informasjonen for hver enkelt profil som omfattes av prosjektet, og fører opp lenker til primærkildene for profilene. Vi kan også sitere informasjon fra bygdebøkene der disse har flere detaljer.

Det er flott om det legges til bilder/illustrasjoner for profilene også, som foto eller skisser av gårdene, kart over områdene o.l.

Hovedprofiler for folk født før ca 1600 bør merkes som prosjektprofiler.

Flere av linjene i dette området går langt bakover i tid. Noen av disse er svært usikre og fins ikke dokumentert i primærkilder, men stammer fra forskjellige private kilder. Legg inn dokumentasjon der det fins, og for forbindelser som er svært usikre, bør dette kommenteres på profilsidene.

Vi følger navnekonvensjonene og legger patronymikon i mellomnavnsfeltet og opprinnelig gårdsnavn i etternavnsfeltet. I den grad folk bosatte seg på setegårder, kan det legges et "til Tofte" osv i suffix-feltet der det passer.

Kilder

Hovedkilde er heftet fra Aspaseminaret i regi av Adelsprosjektet

Dette er sekundærkilder, men av forskningskvalitet.

Primærkilder

Ressurser