Projects » Begraafplaats & Crematorium Westerveld ‧ since 1888 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Boudewijn Buch schrijver MP (1948 - 2002)

fantast De naam Büch is volgens het Biografisch Woordenboek van Nederland bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 26 juli 1956 gewijzigd in Buch. Om de een of andere reden is B...

5/10/2014 5/10/2014

Simon David MP (1883 - 1939)

"Louis Davids"

Louis Davids David, Simon Davids, Louis Simon David (artiestennaam 'Louis Davids') werd geboren in 1883 in Rotterdam. Zijn ouders waren artiesten die vooral op kermissen optraden. Al vanaf zijn ach...

7/24/2012 3/9/2013

Jan Jacob Slauerhoff MP (1898 - 1936)

Jan Jacob Slauerhoff (Leeuwarden, 15 september 1898 – Hilversum, 5 oktober 1936), auteursnaam J. Slauerhoff, was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum. Tw...

9/6/2012 3/9/2013

Aletta Henriëtte Jacobs MP (1854 - 1929)

Aletta Jacobs (1854-1929) was the first Dutch woman in history who was officially admitted to the University. During her life she fought for womens rights. Thanks to her and other brave women (and men)...

6/17/2011 3/9/2013

ds. Ferdinand Domela Nieuwenhuis MP (1846 - 1919)

"Familie-naam-wijziging : KB 10-jul 1859"

see and Patriciske Slægter III, p. 190: 1861 Student, 1869 cand. theol., 22. Mai 1870 Præst i Harlingen, 25. Juni 1871 i Beverwijk, 11. Nov. 1875 i Haag, 1. Sept. 1879 nedlagt Præsteembedet, en k...

7/25/2007 3/9/2013

Rosa Spier MP (1891 - 1967)

harpiste en harpdocente Historici.nl Wikipedia

2/2/2012 3/9/2013

Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm MP (1864 - 1952)

"Lodewijk van Deyssel"

schrijver

8/20/2012 3/9/2013

Eduard Douwes Dekker, alias "Multatuli" MP (1820 - 1887)

"Multatuli"

Born: 2 Mar 1820, Amsterdam Died: 19 Feb 1887, Ingelheim am Rheim WIKI_id WIKI_nl WIKI_en journalist, schrijver, politiek activist en onderwijzer .

7/21/2012 3/9/2013

Vrijzinnig-democraat uit Utrecht, die twee jaar deel uitmaakte van de Eerste Kamer. Was in zijn woonplaats advocaat en vervulde daarna het griffierschap van de Centrale Raad van Beroep. Tevens Statenli...

1/28/2012 3/9/2013

Clasina Jacoba Johanna Tilanus MP (1912 - 2012)

"tante Claar"

10/10/2012 10/10/2012

Abraham Dudok van Heel MP (1871 - 1936)

majoor titulair der infanterie van het Nederlandse leger, gedetacheerd bij het Indische leger. Hij was ridder in de Militaire Willems-Orde en begiftigd met de Eresabel en was later directeur van de sto...

7/19/2012 7/19/2012

Guurtje Mooij MP (c.1879 - 1953)

19-2-1953, Guurtje woont Huize Westerlicht Bogaardlaan 2a Beverwijk. Zij is gecremeerd te Westerveld in Driehuis. [Rouw Adv.].

7/19/2012 7/19/2012

Anton Pieck MP (1895 - 1987)

Christmas tekeningen op youtube 5 minuten Anton Franciscus Pieck (Den Helder 19 april 1895 – Overveen 24 november 1987) zoon van Henri Christiaan Pieck en Stofffelina Petronella Neijts. Hij had een e...

10/18/2011 7/19/2012

Gerrit-Jan Heijn MP (1931 - 1987)

ondernemer, grootgrutter

12/20/2011 7/19/2012

Tietje Schaank MP (1921 - 1988)

"Teddy"

variété-artieste, actrice van toneel en televisie; De hierboven vermelde voorouders zijn nog niet 100% zeker, maar wel waarschijnlijk op grond van tijd, plaats en vernoemingen. Ze kloppen onderling w...

2/6/2012 7/18/2012

Willem Cornelis Royaards MP (1867 - 1929)

acteur, regisseur en toneelleider. Willem Royaards was twee jaar adelborst, alvorens hij aan het toneel kwam. Dat was in 1886. Nog datzelfde jaar maakte hij zijn opwachting bij de Koninklijke Vereeni...

7/8/2012 7/18/2012

Pim Fortuyn MP (1948 - 2002)

politicus, socioloog, auteur, columnist en bijzonder hoogleraar. bron kwartierstaat begraafplaats en -datum - Driehuis, 10 mei 2002 - Provesano (Italië), 20 juli 2002 (herbegraven)

4/30/2012 7/18/2012

Anthony Herman Gerard Fokker MP (1890 - 1939)

Luchtvaartpionier, vooral van belang voor het opzetten van de luchtvaartindustrie. Hij bouwde zijn 'Spin' op relatief jonge leeftijd en hij vloog een rondje om de kerk in Haarlem. Hij leverde ook vlieg...

6/1/2011 7/18/2012

Louis Couperus MP (1863 - 1923)

Kijk op Wikipedia... See Wikipedia...

7/16/2012 7/18/2012

ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. ridder in de Orde van Sint-Olaf. Lees meer

7/17/2012 7/18/2012