Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bogomolje, otok Hvar - Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Bogomolje, Hvar

Bogomolje je malo brdsko mjesto na otoku Hvaru, u sastavu općine Sućuraj. Nalazi se na 43° 7' 53" sjeverne zemljopisne širine i 16° 59' 47" istočne zemljopisne dužine, 6 km istočno od Gdinja, a 9 km od Selaca Bogomoljskih i 15 km zapadno od Sućurja, a Lovište na Pelješcu, s kojim ima povijesne veze, je udaljeno 13 km prema jugu, preko kanala.

Poznate osobe

 • Hrv. pjesnikinja, grafičarka i slikarica Tatjana Radovanović je jedno vrijeme radila u Bogomolju kao nastavnica likovnog odgoja.
 • Lucija Rudan (rod. Perinić), hrv. pjesnikinja, pokopana je u Bogomolju.
 • Mirko Barbarić, hrv. pjesnik
 • fra Krsto Radić, svećenik, franjevac, hrvatski iseljenički djelatnik

Popis stanovnika iz 1673. godine (Census of 1673)

U selu BOGOMOLJE zabilježene su sljedeće obitelji:

 • BEGOVIĆ Juraj 7
 • BERGUNČEVIĆ (Bergunceuich) Antun 6
 • BILOBAREVIĆ Marija ud. Marina 3
 • BULAT Dobra pok. Nikole 6
 • BUBROVIĆ Juraj 6
 • BULIČEVIĆ Stjepan 6
 • CIPIRKOVIĆ (Chipircouich) Ivan 8
 • DEŠKOVIĆ Juraj S
 • GULINOVIĆ Juraj 7
 • HULJIĆ (Huglich) Juraj 4
 • IVANČEVIĆ (Iuanceuich) Petar 9
 • JELUŠIĆ (Gelussich) Jela 6, Jerolim 4, Stjepan 8
 • LIVANČEVIĆ Juraj 9
 • MARINČEVIĆ (Marinceuich) Antun 7, Petar 7
 • MATIJAŠEVIĆ Ivan 9, Juraj 6
 • MATULOVIĆ Juraj 11
 • PERIĆ Magdalena 3
 • RADOVANČIĆ (i Radovanić) Juraj 6, Stjepan 5
 • RUIĆ (Ruiceua) Lucija 4
 • SERIČIJEVIĆ (Serichieuich) Mato 7
 • STIPIŠIĆ Stjepan 7

Još se spominje Margarita Krajinka (Crainca) s dva člana i Ivan Murlacho s devet članova obitelji, oboje bez zabilježe- nog prezimena, ali s oznakom da su se doselili s kopna.

Information extracted from article on THE CENSUS OF THE ISLAND OF HVAR FROM 1673 (Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. godine) by Nevenka Bezić-Božanić, published in the magazine Čakavska rič, Split 1991, br.1.