Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Brūveļu dzimtas koks. Uzvārdi kas apzināti 1. darbības mēneša laikā

Balgalvs (2) Balode? (1) Baltiņa (1) Batarevska (2) Batarevskis (1) Bikšus (3) Bruvele (1) Brīvniece (5) Brīvnieks (4) Brūvele (9) Brūvelis (11) Brūvere (3) Bērziņa (3) Bērziņš (1) Bērzone (3) Bērzonis (3) C Caune (8) Cilinska (1) D Domenovska (1) F Frunska (1) G Gagaine (3) Gagainis (1) Galiņa (1) Goliate (2) Goliats (2) Golovko (4) H Hartmane (1) I Ilgaža? (1) Indriksone (4) Indriksons (1) Indāne (2) Indāns (2) K Karadas Selga (1) Klausa (3) Klauss (5) Klipa (2) Klips (3) Kreitiņa (2) Kreitiņš (2) Krēsliņa (4) Krēsliņš (2) Kubarko (1) Kānbergs (1) Kļaviņa (1) Kūliņa (6) Kūliņš (4) L Libkovska (2) Libkovskis (2) Liepiņa (1) Liepiņš (1) Liniņa (1) Liniņš (1) Logina (1) Lukjanska (2) Lukjanskis (6) Lāce (3) M Mednis (1) N N (2) Neimane (1) Neimanis (2) Nolberga (4) Nolbergs (1) O Ola (1) Ozola (3) Ozollapa (4) Ozols (5) P Pakule (1) Pakulis (4) Pastalniece (1) Pastalnieks (1) Potreki (9) Putniņa (1) R Rožkalne (3) Rožkalns (2) Rudzīte (3) Rudzītis (1) S Sauta (1) Sauts (10) Sedleniece (2) Sedlenieks (2) Selga (6) Strapcane (2) Strapcans (2) Strauberga (1) Straubergs (2) Sērmūksle (3) V Vanags (4) Vašuka (10) Vašuks (11) Veinberga (Strauberga) (1) Voroņecka (1) Vāle (1) W Wood (4) Wood-Mitrovska (2) Wood-Mitrovski (1) Z Zakenfelde (1) Zavacka (4) Zavackis (1) Zelmene (2) Zelmenis (3) Zirnītis (2) Zirnītis-Zirniņš (2) Č Čapase (2) Černova (1) Černovs (1) Ķ Ķēbere (7) Ķēbers (5) Š Širaka (3) Širaks (1) Štopa (1) Šverna (2) Šverns