Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Canon van Nederland ‧ 2008-2020

Project Tags

view all

Profiles

Canon van Nederland ‧ 2008-2020

De Canon van Nederland - per 1 augustus 2009

commissieleden 2009
 • Frits van OOSTROM ‧ 1953 ‧ hoogleraar Utrecht ‧ president KNAW: Kon.Ned.Akademie van Wetenschappen ‧ 1995: Spinozaprijs ‧ 1996: AKO Literatuur-prijs ‧ voorzitter ‧ X
 • Paul Hendrik van MEENEN ‧ 1956 ‧ dir.vz. Spinoza ‧ Leidschendam-Voorburg e.o. ‧ fractievz. D66 gem.raad Leiden ‧ vicevoorzitter ‧ X
 • -i.m.- Herman BELIëN ‧ c.1946-2013 sep-09 ‧ fac.Geestes-wetenschappen ‧ UvA ‧
 • Marjolijn DRENTH von FEBRUAR ‧ x ‧ essayist-columnist ‧ de Volkskrant ‧
 • Frans GROOT ‧ x ‧ docent geschiedenis lerarenopleiding ‧ Hogeschool Rotterdam ‧ lid bestuur Kon.Ned.Historisch Genootschap ‧
 • Els KLOEK ‧ x ‧ sr. docent~onderzoeker geschiedenis fac. Letteren ‧ Universiteit Utrecht ‧
 • Susan LEGêNE ‧ x ‧ Tropen-museum ‧ bijz. hoogleraar Ned.Cultuur-geschiedenis ‧ U vA'dam ‧ lid Nat.UNESCO-cie NLD ‧
 • Rob van der VAART ‧ x ‧ hoogleraar Reg-&-Educatieve Geografie ‧ Univ.Utrecht
 • Hubert SLINGS ‧ x ‧ secretaris ‧
commissie herijking canon
 • ..zoeken we op...

14 hoofdlijnen

 1. lage landen bij de ZEE
 2. aan de periferie van Europa
 3. 'n gekerstend land
 4. een Nederlandse taal
 5. Verstedelijkt land & handels-knooppunt aan monding RIJN, SCHELDE & MAAS
 6. de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: ontstaan uit opstand
 7. bloei GOUDEN Eeuw
 8. poopmans-geest & koloniale macht
 9. eenheidsstaat ‧ constitutionele monarchie
 10. ontstaan moderne samenleving
 11. Nederland in tijden van wereld-oorlogen 1914-1945
 12. verzorgingsstaat ‧ democratisering ‧ ontkerkelijking
 13. Nederland krijgt KLEUR
 14. Nederland in EUROPA

50 thema's of 'vensters'

vervallen vensters 2008-2020
 • Floris V ‧ Karel V ‧ De Republiek ‧ Grachtengordel ‧ Buitenhuizen ‧ De Stijl ‧ Willem Drees ‧ Crisisjaren ‧ Veelkleurig Nederland ‧ De gasbel
vensters per 2020
 1. Trijntje ‧ c.5500 v.Chr. ‧ Oudste menselijke skelet in Nederland
 2. Hunebedden ‧ c.3000 v.Chr. ‧ Vroege landbouwers
 3. De Romeinse Limes ‧ 47-c.400 ‧ Op de grens van de Romeinse wereld
 4. WILLIBRORD ‧ 658-739 ‧ Verbreiding van het Christendom
 5. Karel de Grote ‧ 742-814 ‧ Keizer van het avondland
 6. Hebban olla vogala ‧ c.1100 ‧ Het Nederlands op schrift
 7. Hanze ‧ 1356-c.1450 ‧ Handelssteden in de Lage Landen
 8. Jheronimus / Jeroen BOSCH ‧ c.1450-1516 ‧ Zuid-Nederlands kunstschilder
 9. Maria van BOURGONDIë ‧ 1457-1482 ‧ Vorstin van de Nederlanden
 10. Desiderius ERASMUS ‧ 1466 ?-1536 ‧ Een internationaal humanist
 11. De Opstand ‧ 1568-1648 ‧ Strijd van het opstandige deel van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer
 12. Willem van ORANJE ‧ 1533-1584 ‧ Van rebelse edelman tot 'vader des vaderlands'
 13. Johan van OLDENBARNEVELT ‧ 1547-1619 ‧ Raadpensionaris van de Staten van Holland
 14. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) ‧ 1602-1800, resp. 1621-1792 ‧ Handels-ondernemingen met monopolie op overzeese handel tussen Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Oost-Indië, resp. West-Indië
 15. De Beemster ‧ 1612 ‧ Nederland en het water
 16. Hugo de GROOT ‧ 1583-1645 ‧ Pionier van het moderne volkenrecht
 17. De Statenbijbel ‧ 1637 ‧ Het boek der boeken
 18. Rembrandt Harmenszoon van RIJN ‧ 1606-1669 ‧ De grote schilders
 19. De Atlas Maior van Blaeu ‧ 1662 ‧ De wereld in kaart - cartograaf: Joan BLAEU 1596-1673
 20. Michiel de RUYTER ‧ 1607-1676 ‧ Zeehelden en de brede armslag van de Republiek
 21. Christiaan HUYGENS ‧ 1629-1695 ‧ Wetenschap in de Gouden Eeuw
 22. Baruch SPINOZA ‧ 1632-1677 ‧ Op zoek naar de waarheid
 23. Slavernij ‧ c.1637-1863 ‧ Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
 24. Eise EISINGA ‧ 1744-1828 ‧ De Verlichting in Nederland
 25. Sara BURGERHART ‧ 1782 ‧ Eerste Nederlandse roman - Elisabeth / Betje Wolff-BEKKER 1738-1804 & Aagje DEKEN 1741-1804
 26. De Patriotten ‧ 1780-1795 ‧ Crisis in de Republiek
 27. Napoleon BONAPARTE ‧ 1769-1821 ‧ De Franse tijd
 28. Koning Willem I ‧ 1772-1843 ‧ Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 29. De eerste spoorlijn ‧ 1839 ‧ De versnelling
 30. De Grondwet ‧ 1848 ‧ De belangrijkste wet van een staat
 31. Max HAVELAAR ‧ 1860 ‧ Aanklacht tegen wantoestanden in Indië - auteur: Eduard Douwes Dekker alias MULTATULI 1820-1887
 32. Het Kinderwetje van Van Houten ‧ 1874 ‧ De werkplaats uit, de school in - Samuel van HOUTEN 1837-1930
 33. Vincent van GOGH ‧ 1853-1890 ‧ De moderne kunstenaar
 34. Aletta JACOBS ‧ 1854-1929 ‧ Vrouwenemancipatie
 35. De Eerste Wereldoorlog ‧ 1914-1918 ‧ Oorlog en neutraliteit
 36. Cornelis Gerard Anton de KOM ‧ 1898-1945 ‧ Surinaams anti-koloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder
 37. De Tweede Wereldoorlog ‧ 1940-1945 ‧ Bezetting en bevrijding
 38. Anne FRANK ‧ 1929-1945 ‧ Jodenvervolging
 39. Indonesië ‧ 1945-1949 ‧ Een kolonie vecht zich vrij
 40. De Watersnood van 1953 ‧ 1 feb 1953 ‧ De dreiging van het water
 41. De televisie ‧ na 1948 ‧ De doorbraak van een massamedium
 42. Haven van Rotterdam ‧ na c.1880 ‧ Poort naar de wereld
 43. Marga KLOMPé ‧ 1912-1986 ‧ Eerste vrouwelijke minister van Nederland
 44. De gastarbeiders ‧ 20e eeuw ‧ Werkende mensen die tijdelijk naar Nederland komen om daar arbeid te verrichten
 45. Annie M.G. SCHMIDT ‧ 1911-1995 ‧ Tegendraads in een burgerlijk land
 46. Kolen en gas ‧ 12e eeuw tot 1974, resp. na 1948 ‧ Brandstofwinning in Nederland
 47. Caribisch gebied ‧ na 1945 ‧ Dekolonisatie van de West
 48. Srebrenica ‧ 1995 ‧ De dilemma's van vredeshandhaving
 49. Europa ‧ na 1945 ‧ Nederlanders en Europeanen
 50. Het Oranjegevoel ‧ na 1974 ‧ Verbindende rol van oranje bij sportprestaties van Nederlanders
oo