Projects » Carinės Rusijos kareiviai Upytės paviete » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Kazimieras Simonaitis (c.1825 - d.)

Kilęs iš Gudgalių.Maždaug nuo 1846 m. gyveno Vaškų parapijos Šileikonių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1850 m. lapkričio 14 d.

11/21/2014 11/11/2019

Jonas Armonavičius (deceased)

1799 m. tarnavo Bejėnų dvare.Vedė 1799 m. lapkričio 26 d. Liudijo: Kazimieras Vaivada, Antanas Velička.Rekrutas.

3/4/2013 11/10/2019

Petras Dambrauskas (c.1809 - 1889)

5/7/2011 11/4/2019

Kazimieras Lekūnas (c.1820 - d.)

Kiemėnų k. Santuoka Saločių b. 1849 m. vasario 8 d.Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Našlė vedė Saločių bažnyčioje 1870 m. gegužės 3 d.

10/23/2015 10/22/2019

Leonas Kurauskas (deceased)

9/8/2019 10/22/2019

Juozapas Uogintas (c.1818 - d.)

Saločių parapijos Manikūnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1837 m. spalio 26 d. Vincentas Uogintas ir kt.

6/21/2016 10/20/2019

Mykolas Skrupskelis (c.1832 - 1872)

Atsargos kareivis.Gyveno Nociūnų kaime.Santuoka Vaškų b. 1870 m. rugsėjo 13 d.1872 m. gyveno Linkuvos parapijos Šikšnių kaime.

2/24/2011 10/9/2019

Kiemėnų k.Santuoka Saločių b, 1867 m. rugsėjo 3 d.

9/28/2019 9/28/2019

Juozapas Stapulionis (c.1828 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Gripkelių kaime.Santuoka Saločių b. 1858 m. spalio 21 d.

2/8/2015 9/17/2019

Murziškio palivarke.Santuoka Saločių b. 1881 m. sausio 7 d.

9/4/2019 9/4/2019

Antanas Pakeliūnas (c.1849 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime.Minimas 1850 m., 1858 m.Nečionių k.Santuoka Saločių b. 1880 m. rugsėjo 28 d.1888 m. tarnavo Vaškų parapijos Didžiųjų Grūžių dvare.

11/30/2014 9/4/2019

Dominykas Kulbis (1844 - 1915)

PDFp58nr22 Norgėlų k.Santuoka Saločių b. 1880 m. sausio 25 d.

9/3/2019 9/3/2019

Juozapas Letkauskas (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Kubiliūnų kaimeVedė Saločių bažnyčioje 1880 m. sausio 8 d.

11/29/2014 9/3/2019

Karolis Bažadragis (c.1815 - 1885)

5/6/2011 8/8/2019

Minimas 1832 m. Gudeliuose.Minimas 1856 m.

11/16/2011 8/8/2019

Tadas Švaikauskas (c.1796 - d.)

Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Puodžiūnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1838 m. lapkričio 15 d.

7/29/2015 8/3/2019

Dagilynės dvare.Santuoka Saločių b. 1845 m. liepos 10 d. 1845 Saločių RKB santuoka Nr. 23 su Stanislovu Paškevičium. 1866 Saločių RKB mirtis Nr.43. Mirė 65 m. džiova. Liko vyras Stanislovas Paškevičius

7/29/2019 7/29/2019

Jonas Mandauskas (deceased)

Kiemėnų.Santuoka Saločių b. 1845 m. lapkričio 27 d.

12/29/2014 7/28/2019

Kareivis.Gripkelių k.Santuoka Saločių b. 1875 m. sausio 28 d.

3/1/2012 7/24/2019

Dominykas Blavesčiūnas (c.1793 - 1853)

Atsargos kareivis.Titonių..Santuoka Linkuvos b. 1839 m. spalio 24 d.

3/29/2013 6/18/2019

Mykolas Kiela (c.1822 - 1892)

Saudogalos k.Santuoka Linkuvos b. 1875 m. spalio 21 d.

5/28/2019 5/28/2019

Jurgis Simonaitis (1829 - d.)

Gedžiūnų k.Santuoka Linkuvos b. 1870 m. vasario 17 d. Rekrūtas. 1852

3/31/2015 5/28/2019

Hilarijus Kriaučiūnas (c.1837 - 1908)

Veselkiškių k.Santuoka Linkuvos b. 1867 m. spalio 15 d.Ūkininkavo Daniūnų kaime. Mažažemis.Minimas 1891 m.

10/7/2012 5/27/2019

Juozapas Kriščiūnas (c.1820 - 1897)

Gyveno Saločių parapijos Norių kaime. 1838 m. gegužės 24 d. Vaškų bažnyčioje vedė Uršulę Vaičiūnaitę iš Kervesių. Liudijo: Mykolas Breimeris, Antanas Audzijonis, Kazimieras Aperavičius.

7/23/2012 5/14/2019

Martynas Gaurilka (deceased)

Kareivis.Kubiliūnų.Santuoka Saločių b. 1891 m. sausio 29 d.

10/6/2015 5/5/2019

Jonas Jasėnas (c.1871 - 1918)

Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Velžių kaime.Tarnavo caro armijoj dabartinio Sakartvelo teritorijoj.Vedė 1904 m. vasario 3 d.

12/4/2010 3/16/2019

Antanas Pažemeckas (c.1857 - 1923)

Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime.Minimas 1858 m.Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1884 m. vasario 14 d.

12/3/2010 3/10/2019

Tomas Velmunskas (c.1824 - 1886)

Momelėnų k.Santuoka Saločių b. 1854 m. rugsėjo 28 d.Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Momelėnų kaime.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1870 m. vasario 1 d.Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Salo...

4/19/2013 12/24/2018

Krikštatėviai: Juozapas Gudelis ir Judita Gudelienė.Minimas 1832 m. Gudeliuose. Minimas 1856 m.

11/16/2011 12/23/2018

Antanas Aloyzas Talačka (c.1820 - d.)

Kareivis.Girsūdų.Santuoka Krinčino b. 1858 m. spalio 26 d.

12/10/2018 12/10/2018

Juozapas Gurevičius (c.1773 - 1846)

11/19/2018 11/19/2018

kareivis

12/5/2017 11/19/2018

Juozapas Žviedris (deceased)

Kareivis.Gyveno Saločių parapijos Norgėlų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1871 m. birželio 20 d.

3/16/2018 9/17/2018

Petras Lauksėdis (c.1800 - 1882)

11/9/2015 5/22/2018

Kazimieras Minginas (c.1817 - 1872)

Manikūnų.Santuoka Saločių bažnyčioje 1848 m. lapkričio 9 d.

10/27/2015 4/24/2018

Jonas Bitinas (c.1823 - 1901)

1832 m. gyveno Kupriškio kaime.Kyburių valsčiaus valstietis. Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime.

10/13/2012 3/17/2018

Petras Žemaitis (deceased)

Kareivis.Gyveno Saločių parapijos Nečionių kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1874 m. birželio 18 d.

3/17/2018 3/17/2018

Ignacas Valantinas (deceased)

Rekrūtas

10/1/2017 11/16/2017

Zigmantas Gutonis (deceased)

Rekrūtas.

11/15/2017 11/15/2017

Justinas Gutonis (c.1829 - 1891)

Atiduotas į rekrūtus 1855 m.

2/2/2017 11/15/2017

Povilas Petrauskas (deceased)

1855 m. atiduotas į rekrūtus.Joniškėlio parapijos Pagirių kaime.Santuoka Linkuvos b. 1874 m. lapkričio 26 d.

1/14/2017 11/15/2017

1855 m. atiduotas į rekrūtus.

11/15/2017 11/15/2017

Zigmantas Jaras (c.1830 - d.)

Kareivis.Mikalajūnų kaime.Santuoka Linkuvos b. 1871 m. lapkričio 7 d.

11/12/2017 11/12/2017

Andrius Liukpetris (c.1855 - 1887)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1885 m. lapkričio 26 d.Maldučionių valsčiaus valstietis.Gyveno Joniškėlio parapijos Pažąsų kaime.

4/9/2014 10/29/2017

Petras Bukelis (1836 - d.)

Kareivis. Jukniškių.1871 10 31 Žeimelio

5/29/2016 10/27/2017

Antanas Kukuris (c.1858 - 1896)

Atsargos kareivis.Gyveno Vaškų parapijos Norių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1884 m. spalio 23 d. Liudijo: Juozapas Stuogis, Jonas Rimša, Aleksandras Leičiūnas.

12/6/2012 10/26/2017

Atsargos kareivis.Gyveno Vaškų parapijos Noreikų kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1885 m. sausio 29 d. Liudijo: Juozapas Strepeika, Jurgis Noreika, Aleksandras Noreika.

1/3/2011 10/26/2017

Adomas Velykis (1857 - 1943)

Kr. Mykolas Dumbris ir Juozapo Velykio žmona Monika.Minimas 1868 m.Atsargos kareivis Adomas Velykis gyveno Vaškų parapijos Brėklių kaime.1885 m. lapkričio 12 d. Vaškų bažnyčioje vedė Elžbietą Gudelytę ...

12/21/2010 10/25/2017

Jurgis Jarašūnas (1826 - d.)

9/22/2017 9/22/2017

Juozapas Gusčius (c.1831 - d.)

Joniškėlio parapijos Žiukų kaime.Minimas 1891 m.

9/22/2017 9/22/2017

Dominykas Šimoliūnas (deceased)

"Šimoliūnas"

3/31/2013 9/22/2017

Vincentas Bilevičius (c.1835 - 1927)

9/21/2013 9/21/2017

Andrius Šimoliūnas (c.1835 - 1882)

9/20/2017 9/20/2017

Mykolas Zavadzkis (c.1858 - 1900)

Iš Kriklinių.

1/19/2015 9/7/2017

Juozapas Krikščiūnas (c.1860 - 1910)

Kareivis.Gyveno Joniškėlio parapijos Ruškelių kaime.Vedė Pumpėnų bažnyčioje 1887 m. vasario 10 d.

1/16/2016 9/7/2017

Petras Bernadickas (c.1842 - 1910)

Kareivis.Gyveno Pumpėnų parapijos Vilkiškių bajorkaimyje.Vedė Pumpėnų bažnyčioje 1872 m. vasario 27 d.

9/3/2017 9/3/2017

Benediktas Baltrūnas (c.1833 - d.)

Kareivis.Gyveno Pumpėnų parapijos Jurgėnų kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1868 m. lapkričio 23 d.

8/27/2017 8/27/2017

Kareivis.Gyveno Pasvalyje.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1868 m. spalio 12 d.

10/16/2015 8/26/2017

Kazimieras Sargevičius (c.1814 - 1869)

Kareivis.Gyveno Pasvalyje.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1858 m. spalio 12 d.

1/19/2015 8/24/2017

Antanas Petrauskas (c.1830 - d.)

Kareivis.Gyveno Pasvalyje.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1858 m. lapkričio 23 d.

7/8/2016 8/24/2017

Buvo paimtas i rekrutus- Caro kariuomene

6/28/2010 8/16/2017

Jokūbas Čeponis (c.1791 - 1878)

Lietuvos jėgerių pulko kareivis.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1838 m. lapkričio 20 d.

5/28/2015 7/25/2017

Jonas Pyragis (c.1858 - 1919)

7/22/2017 7/22/2017

Antanas Stakauskas (deceased)

Kareivis.Gyveno Pušaloto parapijos Toliūnų kaime.Vedė Pušaloto bažnyčioje 1843 m. lapkričio 9 d.

3/25/2013 6/30/2017

Jurgis Povilas Zajarskis (1826 - 1873)

1832 m. minimas Juozapo Vaitiekūno ūkyje Vainaronių kaime.

2/23/2011 6/4/2017

Jeronimas Janulevičius 1855 m. gyveno Vaškų parapijos Nokonių užusienyje. Atsargos kareivis Jeronimas Janiulionis, kilęs iš Linkuvos, maždaug nuo 1871 m. gyveno Vaškų parapijos Nokonių kaime.1873 m. la...

7/15/2012 6/3/2017

Krikštatėviai: Jonas Plačakis ir Ona Jenerauskaitė.1868 m. tarnavo Gineikių kaime Motiejus Liumo ūkyje.

7/3/2012 6/3/2017

Juozapas Lapinskas (c.1829 - 1894)

Gyveno Saločių parapijos Puodžiūnų kaime.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1888 m. kovo 6 d.Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Puodžiūnų kaime. KareivisRatkūnų..Santuoka Saločių b. 1861 m. sausio 17 d.

9/20/2014 6/3/2017

Adomas Gronskis (deceased)

Kareivis.1870 m. gyveno Vainekoniuose.Santuoka Vaškų b. 1870 m. birželio 2 d.

1/8/2015 6/2/2017

Motiejus Grunskis (deceased)

Kareivis.Gyveno Butniūnų kaime.Santuoka Vaškų b. 1870 m. liepos 5 d.

10/6/2012 5/31/2017

Kilęs iš Kriūkų parapijos Benėnų.Šiaulių miestelėnas. Atsargos kareivis.Maždaug nuo 1879 m. gyveno Vaškų parapijos Ručinių kaime.Santuoka Vaškų b. 1880 m. spalio 21 d.

12/7/2013 4/23/2017

Gyveno Norių kaime.Minimas 1850 m.1855 m. atiduotas į rekrūtus.

9/18/2013 4/19/2017

Skrebotiškio (kitur Čipėnų) valsčiaus valstietis.1902 m. gyveno Vaškuose.Našlys Kazimieras Kalainis vedė 1902 m. rugpjūčio 25 d.Minimas 1904 m.1906 m. gyveno Paliepių kaime.

1/2/2011 4/18/2017

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.1889 m. gyveno Vaškų parapijos Kriaušiškių kaime.Našlys Jonas Morkūnas vedė Vaškų bažnyčioje 1889 m. vasario 14 d. Liudijo: Jurgis Povilauskas, Kazimieras Domėnas, Kle...

2/28/2013 3/20/2017

Gervazas Noreika (c.1828 - 1912)

Gyveno Noreikų kaime. Minimas 1851 m.Gervazas Noreika Rusijos kariuomenės atsargos puskarininkis, maždaug nuo 1869 m. grįžęs į tėviškę Vaškų parapijos Noreikų kaimą.Vedė 1872 m. lapkričio? mėnesį.

2/7/2012 3/13/2017

Jonas Platbarzdis (deceased)

Žeimelio1874 11 17 Žeimelio

3/13/2017 3/13/2017

Antanas Šlevas (deceased)

Minimas 1829 m.Kareivis. žindžių k.Santuoka Joniškėlio b. 1838 m. lapkričio 8 d.

1/20/2015 3/2/2017

Antanas Guobužas (c.1826 - 1873)

Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Saudogalos kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1873 m. sausio 28 d.

10/8/2015 2/28/2017

Marcijonas Čiulevičius (c.1833 - d.)

Kareivis.Gyveno Saločių parapijos Kubiliūnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1873 m. lapkričio 20 d.

2/27/2017 2/27/2017

Smilgelių.Santuoka Pumpėnų b. 1837 m. lapkričio 7 d.Gyveno Smilgelių kaime.

2/15/2015 2/10/2017

Krikštatėviai Mikalojus Zamalis ir Marijona Žukaitė iš Joniškėlio parapijos Vienžindžių kaimo.Minimas 1808 m.Nuo 1812 m. buvo rekrūtuose.Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje...

2/19/2014 1/23/2017

Kazimieras Mulevičius (c.1818 - 1898)

Kareivis.Gyveno Pasvalio parapijos Tetirvinų kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1866 m. vasario 6 d.

4/13/2014 1/10/2017

Leopoldas Fialkauskas (c.1834 - d.)

Kareivis.Gyveno Pasvalio parapijos Talačkonių kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1867 m. sausio 29 d.1869 m. kampininkavo Gedžiūniškių užusienyje.

1/9/2017 1/9/2017

Mykolas Milaševičius (1854 - 1895)

Kilęs iš Pasvalio parapijos Talačkonių kaimo. Atsargos kareivis. Maždaug nuo 1881 m. gyveno Kelmynėje.Vedė 1883 m. sausio 30 d. Liudijo: Jurgis Ožalas, Antanas Norgėla, Jonas Gasiūnas.

11/18/2012 1/5/2017

Simeonas Pranys (1857 - d.)

Atsargos kareivis.Gyveno Žižmių kaime.Vedė 1884 m. lapkričio 25 d. Liudijo: Benediktas Maldutis, Antanas Pranys, Kazimieras Rudinskas.

10/5/2012 1/3/2017

Mykolas Minov (Inapas) (c.1795 - d.)

Minimas 1831 m.

6/23/2011 12/13/2016

Juozapas Grikis (1855 - d.)

Kr. Justinas Oniūnas ir Elžbieta Noreikaitė.Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Žvirblinių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1879 m. spalio 24 d.

8/2/2015 12/12/2016

Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Puodžių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1876 m. balandžio 20 d.

11/17/2016 11/17/2016

Atsargos kareivis.Gyveno Saločiuose.Vedė Saločių bažnyčioje 1876 m. spalio 19 d.

11/17/2016 11/17/2016

Kazimieras Meiliūnas (c.1829 - 1888)

Gyveno Saločių parapijos Žvirblinių kaime.Atsargos kareivis.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1876 m. lapkričio 16 d.Skrebotiškio valsčiaus valstietis.1888 m. gyveno Majelių kaime.

2/23/2013 11/17/2016

Feliksas Sargevičius (1854 - d.)

Atsargos kareivis.Gyveno Pasvalio parapijos Maliupių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1877 m. spalio 2 d.

6/27/2016 11/15/2016

Juozapas Kudla (c.1846 - d.)

Kiburių valsčiaus valstietis.Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1882 m. sausio 26 d.

8/3/2015 11/11/2016

Dionizas Ulianskas (c.1850 - d.)

Pabiržės valsčiaus valstietis. Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Kubiliūnų kaime. Vedė Saločių bažnyčioje 1882 m. sausio 24 d.

11/11/2016 11/11/2016

Juozapas Mikoliūnas (c.1834 - 1886)

Kareivis.Gyveno Saločių parapijos Šakarnių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1871 m. vasario 7 d.Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Saločių parapijos Šakarnių kaime.

12/2/2014 10/30/2016

Petras Jasiūnas (c.1824 - 1887)

Minimas 1829 m.Petras Jasiūnas gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime. minimas 1866 m.Santuoka Vaškų b. 1866 m. lapkričio 1 d. Jonas Ožalas, Mykolas Jasiūnas, Andrius Savickas.Kareivis.Gyveno Saločių p...

2/21/2012 10/30/2016

Juozapas Birinis (Birinas) (c.1863 - 1908)

Kiburių valsčiaus valstietis. Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Žižmių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1887 m. sausio 27 d.

3/8/2012 10/30/2016

Jurgis Gasparėnas (c.1859 - 1937)

Pabiržės valsčiaus valstietis.Gyveno Saločių parapijos Kubiliūnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1887 m. vasario 15 d.

10/30/2016 10/30/2016

Jurgis Banys (c.1859 - 1924)

Kiburių valsčiaus valstietis. Atsargos kareivis.Gyveno Saločių parapijos Namišių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1887 m. lapkričio 3 d.Saločių valsčiaus ūkio darbininkas.Gyveno Saločių valsčiaus Namišių ...

7/28/2011 10/28/2016

Ignacas Mažukna (c.1793 - d.)

Gyveno Vaškų parapijos Mikoliškio kaime.1813 m. atiduotas į rekrūtus.

10/20/2016 10/20/2016

Tadas Mažukna (c.1793 - d.)

Gyveno Vaškų parapijos Mikoliškio kaime.1814 m. atiduotas į rekrūtus.

10/20/2016 10/20/2016