Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Census 1857-2001, 2011, Croatia

This is umbrella project about Census of population in Croatia.

Census of population 1857-2001, 2011, Hrvatska

Settlements and population of Croatia 1857.- 2001.Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001.

 • General infomations
 • Population - Counties
 • Population - Cities / Municipiality gradovi/općine
 • Population - settlements
 • Population - ex settlements

Please join us!

Your participation are welcome in this project. For join to this project (select ACTIONS (top right) and click Join Project) if you would like to become a part and participation of this project.

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=458c81b20aa3a3a2d9cde7f9ba8ed850c7e665ded7b512b47ad882fa34ff96e9.1665212399
For instructions on how to use Geni, refer to the Geni Help Portal
For any question, please using a field for discussion in project, here.


●▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬♥▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬●

Please follow this steps:

 1. If you have created a geni project Census of your locality, city, village in Croatia, or list of a family surname in the same, please make a link to the right (Other related projects) and add below on the list where the title Subprojects- List

Thank you.

References:

External links:

Other Sources and Resources (websites)

Books, articles, etc. (.doc, .pdf.)

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Pyramide_Croatie.PNGPopulacijska piramida Hrvatske, data from World Population Prospects: The 2004 Revision, Croatia Population pyramid, 2005 _____________________________________________________________________________________

Popisi stanovništva u Hrvatskoj

Popisi stanovništva u Hrvatskoj bili su sljedeći:

 • 1785. - jozefinski popis, 1805., 1850.-1851.
 • Habsburški popisi: 1857., 1869., 1880., 1890., 1900., 1910.
 • Jugoslavenski popisi: 1921., 1931., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991.
 • Popisi stanovništva Republike Hrvatske: 2001., 2011.

Population, Housing and Housing Census in 2011

Names and surnaames in Croatia

Croatian Bureau of Statitics

Learn how many people wear a specific name, family name, or combination. The statistics are based on the data collected in the Census 2011. Due to individual data protection results less than 10 are not displayed.

If you are looking for a name or last name consisting of two or more words, enter a space or a dash between the word. Letters outside the Croatian alphabet are also allowed.

Here: Imena i prezimena / Census names and surnames (2011)

Podprojekti - Popis / Subprojects - List

Popisi stanovništva 1857-2001, 2011, Hrvatska

Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001.

 • Opće informacije
 • Stanovništvo - županije
 • Stanovništvo - gradovi/općine
 • Stanovništvo - naselja
 • Stanovništvo - bivša naselja

Pridružite se!

Dobro došli ste. Da biste se pridružili ovom projektu (odaberite AKCIJE (gore desno) kliknite na Pridruži se Projektu), ako želite postati dio i sudjelovati u ovom projektu.

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=458c81b20aa3a3a2d9cde7f9ba8ed850c7e665ded7b512b47ad882fa34ff96e9.1665212399
Upute o tome kako koristiti Geni potražite u odjeljku Geni Help Portal
Za bilo koje pitanje, molimo Vas da koristite polje za raspravu u projektu, ovdje.

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬♥▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬●

Molimo da pratite ove upute:

 1. Ako ste izradili geni projekt Popisa stanovništva vašeg mjesta, grada, sela, ili Popis nekog obiteljskog prezimena u istom, molimo Vas da ga povežete link desno i navedete niže dolje na popisu gdje je naslov Podprojekti-Popis.

Zahvaljujemo.

References:

External links:

Other Sources and Resources (websites)

Books, articles, etc. (.doc, .pdf.)

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Pyramide_Croatie.PNGPopulacijska piramida Hrvatske, data from World Population Prospects: The 2004 Revision, Croatia Population pyramid, 2005 _____________________________________________________________________________________

Popisi stanovništva u Hrvatskoj

Popisi stanovništva u Hrvatskoj bili su sljedeći:

 • 1785. - jozefinski popis, 1805., 1850.-1851.
 • Habsburški popisi: 1857., 1869., 1880., 1890., 1900., 1910.
 • Jugoslavenski popisi: 1921., 1931., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991.
 • Popisi stanovništva Republike Hrvatske: 2001., 2011.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Imena i prezimena u Republici Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku Republika Hrvatska

Saznajte koliko osoba nosi određeno ime, prezime ili njihovu kombinaciju. Statistika se temelji na podacima prikupljenim u Popisu stanovništva 2011. Zbog zaštite pojedinačnih podataka rezultati manji od 10 ne prikazuju se.

Ako tražite ime ili prezime sastavljeno od dvije ili više riječi, unesite jedan razmak ili crticu između riječi. Slova izvan hrvatske abecede također su dopuštena.

Ovdje: Imena i prezimena / Census names and surnames (2011)

Podprojekti-popis / Subprojects - List