Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Francesc Llach Guilla (deceased)
  civis honorati barcinonae 1705-1748* ONZE GENERACIONS DE LA FAMÍLIA DE LLUÍS LLAC
 • Miquel d'Oms i de Sentmenat (b. - 1576)
  Sagrista d'Elna* Abat de Santa Maria d'Arles* Ciutadà honrat de Barcelona: 1-V-1591
 • Ciut. Hon. Pere Feliu Batlle (c.1645 - 1692)
  Fou nomenat Ciutadà Honrat de Barcelona pel rei Carles II el 4-8-1667. Fou senyor útil del mas Feliu de Camellera i batlle de la torre de Llampaies.
 • Ciut. Hon. Martí Saguer (1637 - 1680)
  Marti Llorens Joseph, 16-ago-1637 aqui no pone nada de ciutada honrat de barcelona imagen "España, registros parroquiales y diocesanos, 1307-1985," images, FamilySearch ( : 8 July 2014), Gerona > Jafre...

Els ciutadans honrats foren una mena d'aristocràcia urbana que es va desenvolupar a la Corona d'Aragó durant la baixa edat mitjana a l'empar del propi creixement polític de les grans ciutats.

A partir del segle XI, en paral·lel al creixement de les grans ciutats, s'havia anat constituint una mena de patriciat burgès que, amb l'increment de llibertat municipal donat per la reialesa, va monopolitzant el govern ciutadà.

Quan a partir del segle XII es produeixen diferenciacions entre estaments o mans, els ciutadans honrats es comencen a posicionar com la mà major.

Estava formada per gent de carrera, famílies de bona posició, fins i tot propietaris de terres amb drets de senyoria.

La màxima representació d'aquesta classe va ser el ciutadà honrat de Barcelona, que estava exempt de determinats tributs i gaudia de prerrogatives. El formaven un nombre reduït de famílies, però també s'hi podia accedir per acord favorable dels consellers de la ciutat.

Era una oligarquia urbana amb un poder creixent en un moment que el desenvolupament municipal de les grans ciutats a tota Europa competia amb el camp, tradicional feu de la noblesa.

El ciutadans honrats de Barcelona varen tenir un paper fonamental en la creació de la Biga durant el segle XV. La Biga agrupava als ciutadans honrats amb grans comerciants importadors per oposar-se, políticament, als mercaders, comerciants i menestrals.

A València, des de 1420, als ciutadans honrats, doctors, llicenciats en dret i aquells que tinguessin càrrec de justícia, se'ls reconeixien els mateixos honors, gràcies i immunitats que als cavallers i homes de paratge.

Un exemple d'aquesta influència es troba a la ciutat d'Oriola a finals del segle XV i començament del segle XVI.