Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Jeg har i dag lest det som er skrevet om Dahlberg navnet. Det som er skrevet om den svenske slekta, at den hadde forbindelse med den svenske kongen og Øster riket og Tyskland er ganske spennende, og jeg skullel gjerne komme i kontakt med de som har skrevet inn disse opplysningene. Til gjengjeld kan jeg fortelle alt om den Dahlberg familien på den norske sida av grensen og en del i Sverige. Det sies at Dahlbergene kom til Sjøvegan i Norge. Dette er nytt for meg, selv om jeg vet at det er andre som kaller seg Dahlberg i Norge, men jeg har aldri funnet noen forbindelse med min slekt. I Mo i Rana har jeg møtt to fra den andre Dahlberg slekta i Norge. Når det gjelder mine aner, så kom min oldefar og oldemor til Norge i 1865, og de kom til Korgen (i dag Hemnes kommune). Min oldefar hadde en bror (Gustav Dahlberg) som kom til Norge med sin familie noen år senere. Gustav hadde sin far med seg (Torparen Fredrik Ruud, eller Nilson). Han slo seg ned i kort tid ved Sjåvika i Røssvatnet, men dro tilbake til Sverige litt senere. Han satte igjen sin yngste datter på gården i Sjåvika. Hun ble stammor til en stor slekt som går unner navnet Sjåvikslekta. Jeg har katalogisert hele Sjåvikslekta og Dahlberg slekta som er etterkommere fra mine oldeforeldre: Christopher og Ulrikka Dahlberg. Min tipp oldefar Fredrik Ruud Nilsson, er begravd ved Korgen kirke i Korgen i følge Kirkeboken i Hemnes kirkesogn.