Projects » Dalmatinski sabor / Diet of Dalmatia » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Ante Radman, Dr. (1816 - 1893)

Ante Radman, Dr (1816. - 21.10.1893.) - profesor, član autonomaške stranke. 1861. i 1870. godine biran u Dalmatinski sabor kao predstavnik Splita MKU 103 -

5/27/2016 1/5/2017

Frano Lanza, pl. (1808 - 1892)

"Frane", "Franjo"

Frano Lanza (1808.-1892.) - završio je klasičnu gimnaziju u Splitu, koji je ujedno bio i arheolog, istraživač Salone i prvi ravnatelj Arheološkog muzeja nakon svog oc...

7/2/2015 1/3/2017

Ante Trumbić, Dr. MP (1864 - 1938)

Ante Trumbić English Wikipedia Bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru (1895.–1914.) i Carevinskome vijeću (1897.). Od 1902. jedan od nositelja politike »novoga kursa&#...

12/28/2014 12/29/2014

Dujam de Rendić Miočević MP (1834 - 1915)

Dujam pl. Rendić Miočević (Split, 4. siječnja 1834. - Split, 29. rujna 1915.), hrvatski pravnik, arheolog; član JAZU/HAZU i prvi splitski narodnjački na...

6/17/2014 6/17/2014

Stjepan Ivičević (1801 - 1871)

"Stipan"

IVIĆEVIĆ, Stjepan (Ivičević; Stipan, Krunoslav), političar i pisac (Drvenik, 24. I. 1801 – Makarska, 16. XII. 1871). Gimnaziju pripremao privatno te se nastavi...

4/26/2013 5/30/2014

Natko Nodilo MP (1834 - 1912)

Nodilo, Natko, hrv. političar, povjesničar i publicist (Split, 31. VIII. 1834 – Zagreb, 21. V. 1912). Od 1853. studirao je teologiju u Zadru, a 1856. napustio je studij i postao po...

5/27/2014 5/27/2014

Konstantin Vojnović (1832 - 1903)

Konstantin "Kosta" Vojnović (March 2, 1832 - May 20, 1903) was a politician, university professor and rector in the Kingdom of Dalmatia and Kingdom of Croatia-Slavonia of the Habsburg Monarchy...

5/17/2014 5/17/2014

Luigi de Serragli (c.1810 - d.)

Divisione 4, Fasc. 1 : Statistica della popolazione della Dalmazia ... Statistica generale della Dalmazia / edita dalla Giunta provinciale ; [compilata da Luigi Serragli]. Divisione 4, Fasc. 1 : Stat...

5/17/2014 5/17/2014

Melkior de Difnico (c.1834 - d.)

"Melchiorre Difnico"

Updated from MyHeritage Family Trees via father Daniele Gaetano Difnico by SmartCopy : Nov 5 2014, 21:31:48 UTC

7/9/2013 5/17/2014

Girolamo Giuseppe Vusio (1812 - d.)

"Jerko"

5/10/2014 5/17/2014

Dr Leonard Dudan (1798 - 1864)

"Leonardo"

matice vjenčanih sv.Duje: (drugi upis) Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u vi...

4/5/2014 5/17/2014

Jakov Vuković (1823 - 1884)

"Giacomo Vucovich"

5/9/2011 5/17/2014

Dr Roko Arneri (1865 - 1948)

Arneri, korčulanska plemićka obitelj. U XIX. st. spominju se prezimenom Piruzović i latiniziranim oblikom Petri (prema pretku Petru). U XV. st. stječu prezime Arneri po &#...

11/11/2012 5/17/2014

Dr Jerolim Arneri, IV (1839 - 1914)

"Jerko", "Jeronim"

Arneri, korčulanska plemićka obitelj. U XIX. st. spominju se prezimenom Piruzović i latiniziranim oblikom Petri (prema pretku Petru). U XV. st. stječu prezime Arneri po &#...

6/4/2010 5/17/2014

Rafael Arneri (1837 - 1899)

"Rafo"

Rafo Arneri's Contribution to the Croatian National Revival in Dalmatia By Šime Peričić Abstract Since dr. Rafo Arneri’s name did not appear in the Croatian biographical...

9/29/2012 5/17/2014

Luigi / Lujo Frari (1813 - 1898)

Luigi Frari (u literaturi spominjan je također kao Lujo Frari, Luiđi Frari, Luigji Frari, te kao Aloysius Frari), Šibenik 1813.-1898., bio je šibenski općinski fizi...

5/17/2014 5/17/2014

Ivan Vicko Martin Smrkinić, Dr (1823 - 1905)

"Giovanni Vincenzo Martin Smerchinich", "Smerkinić"

file:///C:/Users/HP/Downloads/10_Pericic_325_340.pdf

1/15/2013 5/17/2014

Natale Krekich (1857 - 1938)

Data di nascita: 07/01/1857 Scardona Data del decesso: 06/09/1938 Zara Padre: Simeone, pretore Madre: BURICH Elena Coniuge: KUHANITSCH Maria Figli: Simeone, Silvio, Antonio, Stanislao, Vi...

2/7/2014 5/17/2014

Roberto Ghiglianovich (1863 - 1930)

Data di nascita: 17/07/1863 Luogo di nascita: ZARA - oggi (Croazia) Data del decesso: 02/09/1930 Luogo di decesso: GORIZIA Padre: Giacomo

4/5/2014 5/17/2014

Don Ivo Prodan (1852 - 1933)

Svećenik, političar, književnik i novinar, rodio se u Janjini, 10. prosinca 1852. godine, a umro od upale pluća, 9. ožujka 1933. godine u Zadru. Pokopan je 11. o...

4/24/2013 5/16/2014

4/5/2014 4/5/2014

Lapenna, Luigi (Vjekoslav), hrvatski političar (Sinj, 10. III. 1825 – kraj Persenbeuga u Austriji, 7. IV. 1891). Diplomirao je 1850. pravo u Beču, gdje je još za s...

11/9/2012 4/5/2014

4/5/2014 4/5/2014

Giacomo Ghiglianovich (c.1830 - d.)

4/5/2014 4/5/2014

Antonio Bajamonti (1822 - 1891)

Antonio Bajamonti (* Split, 19. veljače 1822. - † Split, 13. siječnja 1891.) bio je jedan od zaslužnijih gradonačelnika u razvoju grada Splita, po struci lije&#...

4/5/2014 4/5/2014

Kuzma Benja Posedarski (1818 - 1885)

"Cosimo de Begna Possedaria"

4/5/2014 4/5/2014

Vicko Duplančić (1818 - 1888)

"Vincenzo Duplancich"

Duplančić, Vicko (Duplancich, Vincenzo), hrvatski publicist i političar (Zadar, 15. VIII. 1818 – Milano, 16. XI. 1888). Iako nije studirao, potrudio se steći ...

4/5/2014 4/5/2014

Vittorio Bioni (c.1850 - d.)

4/5/2014 4/5/2014

Đorđe Jovanov Vojnović (1833–1895) was a Croatian Serb politician from the 19th century.[1] Vojnović was born in the noble House of Vojnović from Herceg No...

4/5/2014 4/5/2014

Stjepan Ljubiša (deceased)

4/5/2014 4/5/2014

Špiro Petrović (deceased)

4/5/2014 4/5/2014

Vicko Ivčević (1848 - d.)

Dr. Vicko Ivčević rodio se iz Trogiru na 18. kolovoza 1848. Izučio je gimnaziju u Zadru, kad je bila pod ravnateljstvom dra. Jurja Pulića, aimala medju profesori pok. dra....

4/5/2014 4/5/2014

Gajo Bulat (1836 - 1900)

Gajo Bulat (Supetar, 4. siječnja 1836. - Beč, 9. lipnja 1900.), bio je hrvatski odvjetnik, općinski načelnik u Splitu, zastupnik u Dalmatinskom saboru i bečkom Care...

4/5/2014 4/5/2014

Miho Klaić MP (1829 - 1896)

Miho Klaić (Dubrovnik, 19. kolovoza 1829. - Zadar, 3. siječnja 1896.), hrvatski političar i jedan od vođa hrvatskog preporoda u Dalmaciji. Životopis Rodio se je 182...

4/5/2014 4/5/2014

Bože Korlaet (1845 - c.1922)

"Božo"

Alkarski vojvoda 1888-1891 i 1895-1898 zastupnik Narodne hrvatske stranke u Dalmatinskom saaboru (za Sinj) (bio zastupnik 1892-95?) Prisjednik Zemaljskog odbora član skupine zastupnika koj...

11/25/2013 2/19/2014

Vid Vito Morpurgo MP (1838 - 1911)

Vid Morpurgo (Split, 7. svibnja 1838. - Split, 31. siječnja 1911.) je hrvatski nakladnik, tiskar, bibliograf, knjižničar i političar. Židove su u Splitu kontinuiran...

5/6/2012 6/6/2012

Rafo/Raffaello Josip Vicko Pucic/de Pozza MP (1828 - 1890)

"Rade Josip Vicko"

Rafael (Rafo) Pucić, Dr. Jur., Mayor of Dubrovnik (was elected 5 times, in the years 1869, 1872, 1875, 1882, 1884) and elected two times into the Dalmatian Parliament, 1870, 1876, who was born 2...

2/22/2011 1/25/2012

Dugogodišnji kapelan Makra i Kotišine. Istaknuti zastupnik Narodne stranke u Dalmatinskom saboru 1868-1877). Tajnik Matice dalmatinske (1868-1877). Urednik Narodno lista 1870. Prvi ravnat...

1/7/2010 1/25/2012

Ivan "Zane" Ante Sipiridione Vranković (1831 - d.)

"Giovanni Antonio Spiridione Vrancovich"

Istaknuti narodnjak i dugogodišnji predsjednik Dalmatinskog sabora u Zadru.

5/7/2011 1/25/2012

Ante Vuković (1850 - 1930)

Okružni poglavar i pokrajinski savjetnik. Član Narodne stranke i zastupnik u Saboru. Pokretač turističke izgradnje Makarske, osnovač društva "Adria Secbad Maka...

5/9/2011 1/25/2012

don Mihovil Pavlinović MP (1831 - 1887)

"Domijo"

From Christian to Peasant Humanism: Croatian National Ideologies and Bio-Ecology by Markus, Tomislav Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and...

9/14/2007 1/24/2012

Luigi Vjekoslav Ziliotto MP (1863 - 1922)

Luigi Ziliotto (Zadar, 1862.-Zadar, 5. veljače 1922.). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Splitu, a pravni fakultet u Grazu. Poslije školovanja vraća se u Zada...

6/19/2007 1/24/2012