Projects » Dalmatinski sabor / Diet of Dalmatia » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Dr Lovre Matić MP (1839 - 1904)

U Opuzenu pohađao pučku školu.Zahvaljujući isusovcima koji su boravili u Opuzenu,otišao je u Veronu gdje je završio četri razreda gimnazije.Maturirao je u Splitu 1861.Nakon gimnazije upisuje pravo u Be...

2/8/2010 5/2/2018

Umberto de Borelli, Conte di Vrana MP (1854 - 1938)

"Hubert de Borelli Vranski"

Updated from MyHeritage Family Trees via brother Manfredo Borelli by SmartCopy : Nov 3 2014, 13:51:28 UTC

4/6/2014 1/6/2018

Manfredo Borelli MP (1836 - 1914)

Updated from MyHeritage Family Trees by SmartCopy : Nov 3 2014, 13:51:28 UTC Borelli Vranski, Manfred, hrvatski političar, gospodarski i kulturni djelatnik (Sv. Filip i Jakov, 2. VIII. 1836 – Zadar...

4/6/2014 1/5/2018

Francesco de Borelli, Conte di Vrana MP (1811 - 1884)

"Frano"

Knez Frane (Franjo, Francesco) Borelli je bio hrvatski lokalni političar. Jedan od najzaslužnijih promicatelja modernizacije Dalmacije za neoapsolutizma. Rodom iz hrvatske plemenitaške obitelji Borelli...

4/6/2014 1/4/2018

Vlaho de Giulli, vitez MP (1826 - 1898)

DE GIULLI, Vlaho, gospodarstvenik i političar (Dubrovnik, 14. IV. 1826 — Dubrovnik, 14. IV. 1898). Imao je trgovinu, nekoliko kuća i građevinskih zemljišta te suvlasničke dijelove u posljednjim dubro...

10/13/2013 5/6/2017

Vinko Milić MP (1833 - 1910)

"Vinko", "Vicko Anastazijo"

Vinko Milić (Split, 22. siječnja 1833. - Split, 22. travnja 1910.), hrvatski političar i publicist. Rodio se u pučkoj obitelji u Velom Varošu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom Splitu, a pr...

4/11/2017 4/11/2017

Orsat Bundić MP (1812 - 1874)

Orsat (1811–1874), koji je pripadao Autonomaškoj stranci, bio je 1864–67. zastupnik u kuriji vanjskih općina Dubrovnik-Cavtat na Dalmatinskom saboru.

1/23/2012 3/24/2017

Luigi Nutrizio MP (1840 - d.)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Mar 23 2017, 10:27:24 UTC

3/1/2016 3/23/2017

Ante Radman, Dr. MP (1816 - 1893)

Ante Radman, Dr (1816. - 21.10.1893.) - profesor, član autonomaške stranke. 1861. i 1870. godine biran u Dalmatinski sabor kao predstavnik Splita MKU 103 -

5/27/2016 1/5/2017

Dr Frano Lanza, pl. MP (1808 - 1892)

"Frane", "Franjo"

Frano Lanza (1808.-1892.) - završio je klasičnu gimnaziju u Splitu, koji je ujedno bio i arheolog, istraživač Salone i prvi ravnatelj Arheološkog muzeja nakon svog oca Karla Lanza te jedno vrijeme spli...

7/2/2015 1/3/2017

Ante Trumbić, Dr. MP (1864 - 1938)

Ante Trumbić English Wikipedia Bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru (1895.–1914.) i Carevinskome vijeću (1897.). Od 1902. jedan od nositelja politike »novoga kursa«, od 1915. do 1918. predsjeds...

12/28/2014 12/29/2014

Dujam pl. Rendić Miočević (Split, 4. siječnja 1834. - Split, 29. rujna 1915.), hrvatski pravnik, arheolog; član JAZU/HAZU i prvi splitski narodnjački načelnik (1882.-1885.). Rodio se u staroj split...

6/17/2014 6/17/2014

Stjepan Ivičević MP (1801 - 1871)

"Stipan"

IVIĆEVIĆ, Stjepan (Ivičević; Stipan, Krunoslav), političar i pisac (Drvenik, 24. I. 1801 – Makarska, 16. XII. 1871). Gimnaziju pripremao privatno te se nastavio obrazovati kao samouk, napose se usavršu...

4/26/2013 5/30/2014

Natko Nodilo MP (1834 - 1912)

"Sperato Nodilo"

Nodilo, Natko, hrv. političar, povjesničar i publicist (Split, 31. VIII. 1834 – Zagreb, 21. V. 1912). Od 1853. studirao je teologiju u Zadru, a 1856. napustio je studij i postao pomoćni učitelj na spli...

5/27/2014 5/27/2014

Konstantin Vojnović MP (1832 - 1903)

Konstantin "Kosta" Vojnović (March 2, 1832 - May 20, 1903) was a politician, university professor and rector in the Kingdom of Dalmatia and Kingdom of Croatia-Slavonia of the Habsburg Monarchy. Voj...

5/17/2014 5/17/2014

Luigi de Serragli MP (c.1810 - 1902)

Divisione 4, Fasc. 1 : Statistica della popolazione della Dalmazia ... Statistica generale della Dalmazia / edita dalla Giunta provinciale ; [compilata da Luigi Serragli]. Divisione 4, Fasc. 1 : Stat...

5/17/2014 5/17/2014

Melkior de Difnico MP (c.1834 - d.)

"Melchiorre Difnico"

Updated from MyHeritage Family Trees via father Daniele Gaetano Difnico by SmartCopy : Nov 5 2014, 21:31:48 UTC

7/9/2013 5/17/2014

Jerko Josip Vusio MP (1812 - d.)

"Jerko"

5/10/2014 5/17/2014

Dr Leonard Dudan MP (1798 - 1864)

"Leonardo"

matice vjenčanih sv.Duje: (drugi upis) Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u više navrata načelnik i predsjednik O...

4/5/2014 5/17/2014

Jakov Vuković MP (1823 - 1884)

"Giacomo Vucovich"

5/9/2011 5/17/2014

Dr Roko Arneri MP (1865 - 1948)

Arneri, korčulanska plemićka obitelj. U XIX. st. spominju se prezimenom Piruzović i latiniziranim oblikom Petri (prema pretku Petru). U XV. st. stječu prezime Arneri po članu obitelji Arneru (Arnir, ...

11/11/2012 5/17/2014

Dr Jerolim Arneri, IV MP (1839 - 1914)

"Jerko", "Jeronim"

Arneri, korčulanska plemićka obitelj. U XIX. st. spominju se prezimenom Piruzović i latiniziranim oblikom Petri (prema pretku Petru). U XV. st. stječu prezime Arneri po članu obitelji Arneru (Arnir, ...

6/4/2010 5/17/2014

Rafael Arneri MP (1837 - 1899)

"Rafo"

Rafo Arneri's Contribution to the Croatian National Revival in Dalmatia By Šime Peričić Abstract Since dr. Rafo Arneri’s name did not appear in the Croatian biographical lexicon (Hrvatski biografsk...

9/29/2012 5/17/2014

Luigi / Lujo Frari MP (1813 - 1898)

Luigi Frari (u literaturi spominjan je također kao Lujo Frari, Luiđi Frari, Luigji Frari, te kao Aloysius Frari), Šibenik 1813.-1898., bio je šibenski općinski fizik, šibenski gradonačelnik i politič...

5/17/2014 5/17/2014

Ivan Vicko Martin Smrkinić, Dr MP (1823 - 1905)

"Giovanni Vincenzo Martin Smerchinich", "Smerkinić"

file:///C:/Users/HP/Downloads/10_Pericic_325_340.pdf

1/15/2013 5/17/2014

Natale Krekich MP (1857 - 1938)

Data di nascita: 07/01/1857 Scardona Data del decesso: 06/09/1938 Zara Padre: Simeone, pretore Madre: BURICH Elena Coniuge: KUHANITSCH Maria Figli: Simeone, Silvio, Antonio, Stanislao, Vi...

2/7/2014 5/17/2014

Roberto Ghiglianovich MP (1863 - 1930)

Data di nascita: 17/07/1863 Luogo di nascita: ZARA - oggi (Croazia) Data del decesso: 02/09/1930 Luogo di decesso: GORIZIA Padre: Giacomo

4/5/2014 5/17/2014

Don Ivo Prodan MP (1852 - 1933)

Svećenik, političar, književnik i novinar, rodio se u Janjini, 10. prosinca 1852. godine, a umro od upale pluća, 9. ožujka 1933. godine u Zadru. Pokopan je 11. ožujka 1933. godine u groblju samostana s...

4/24/2013 5/16/2014

Vincenzo degli Alberti MP (deceased)

4/5/2014 4/5/2014

Lapenna, Luigi (Vjekoslav), hrvatski političar (Sinj, 10. III. 1825 – kraj Persenbeuga u Austriji, 7. IV. 1891). Diplomirao je 1850. pravo u Beču, gdje je još za studentskih dana (1848) sudje...

11/9/2012 4/5/2014

Giorgio Giovannizio, Dr MP (1826 - d.)

4/5/2014 4/5/2014

Giacomo Ghiglianovich MP (c.1830 - d.)

4/5/2014 4/5/2014

Antonio Bajamonti MP (1822 - 1891)

Antonio Bajamonti (* Split, 19. veljače 1822. - † Split, 13. siječnja 1891.) bio je jedan od zaslužnijih gradonačelnika u razvoju grada Splita, po struci liječnik. Po političkoj pripadnosti bio je ...

4/5/2014 4/5/2014

Kuzma Benja Posedarski MP (1818 - 1885)

"Cosimo de Begna Possedaria"

31/10/1829 DOMENICA CONTE BEGNA NOBILE DI POSSEDARIA I COSIMO DE BEGNA NOBILE DI POSSEDARIA BILI KUMOVI KUZMO ŠIMI DUNATOV U PREKU NA OTOKU UGLJANI SINU IVE DUNATOVA I MANDE ŠOŠA

4/5/2014 4/5/2014

Vicko Duplančić MP (1818 - 1888)

"Vincenzo Duplancich"

Duplančić, Vicko (Duplancich, Vincenzo), hrvatski publicist i političar (Zadar, 15. VIII. 1818 – Milano, 16. XI. 1888). Iako nije studirao, potrudio se steći što potpuniju naobrazbu iz književnosti, ...

4/5/2014 4/5/2014

Vittorio Bioni MP (c.1850 - d.)

4/5/2014 4/5/2014

Đorđe-Đuro Vojnović, I MP (1833 - 1895)

Đorđe Jovanov Vojnović (1833–1895) was a Croatian Serb politician from the 19th century.[1] Vojnović was born in the noble House of Vojnović from Herceg Novi, as the son of Jovan Đorđev Vojnović an...

4/5/2014 4/5/2014

Stjepan Ljubiša MP (deceased)

4/5/2014 4/5/2014

Špiro Petrović MP (deceased)

4/5/2014 4/5/2014

Vicko Ivčević MP (1848 - d.)

Dr. Vicko Ivčević rodio se iz Trogiru na 18. kolovoza 1848. Izučio je gimnaziju u Zadru, kad je bila pod ravnateljstvom dra. Jurja Pulića, aimala medju profesori pok. dra. Miha Klaića. Juridične nauk...

4/5/2014 4/5/2014

Gajo Bulat MP (1836 - 1900)

Gajo Bulat (Supetar, 4. siječnja 1836. - Beč, 9. lipnja 1900.), bio je hrvatski odvjetnik, općinski načelnik u Splitu, zastupnik u Dalmatinskom saboru i bečkom Carevinskom vijeću. U Supetru mu je o...

4/5/2014 4/5/2014

Miho Klaić MP (1829 - 1896)

Miho Klaić (Dubrovnik, 19. kolovoza 1829. - Zadar, 3. siječnja 1896.), hrvatski političar i jedan od vođa hrvatskog preporoda u Dalmaciji. Životopis Rodio se je 1829. u Dubrovniku. Doktorirao je arhi...

4/5/2014 4/5/2014

Bože Korlaet MP (1845 - c.1923)

"Božo"

Alkarski vojvoda 1888-1891 i 1895-1898 zastupnik Narodne hrvatske stranke u Dalmatinskom saboru u tri mandata (zastupnik za Sinj u kuriji vanjskih općina) 1889-1895, 1895-1901 i 1901-1908 Prisjedni...

11/25/2013 2/19/2014

Vid Vito Morpurgo MP (1838 - 1911)

Vid Morpurgo (Split, 7. svibnja 1838. - Split, 31. siječnja 1911.) je hrvatski nakladnik, tiskar, bibliograf, knjižničar i političar. Židove su u Splitu kontinuirano prisutni od 15. stoljeća, a vjero...

5/6/2012 6/6/2012

Rafo/Raffaello Josip Vicko Pucic/de Pozza MP (1828 - 1890)

"Rade Josip Vicko"

Rafael (Rafo) Pucić, Dr. Jur., Mayor of Dubrovnik (was elected 5 times, in the years 1869, 1872, 1875, 1882, 1884) and elected two times into the Dalmatian Parliament, 1870, 1876, who was born 27 April...

2/22/2011 1/25/2012

don Kažimir Josip Ljubić MP (1835 - 1897)

Dugogodišnji kapelan Makra i Kotišine. Istaknuti zastupnik Narodne stranke u Dalmatinskom saboru 1868-1877). Tajnik Matice dalmatinske (1868-1877). Urednik Narodno lista 1870. Prvi ravnatelj Građanske ...

1/7/2010 1/25/2012

Ivan "Zane" Ante Sipiridione Vranković MP (1831 - d.)

"Giovanni Antonio Spiridione Vrancovich"

Istaknuti narodnjak i dugogodišnji predsjednik Dalmatinskog sabora u Zadru.

5/7/2011 1/25/2012

Ante Vuković MP (1850 - 1930)

Okružni poglavar i pokrajinski savjetnik. Član Narodne stranke i zastupnik u Saboru. Pokretač turističke izgradnje Makarske, osnovač društva "Adria Secbad Makarska" Plemićko austrijsko viteštvo dodijel...

5/9/2011 1/25/2012

don Mihovil Pavlinović MP (1831 - 1887)

"Domijo"

From Christian to Peasant Humanism: Croatian National Ideologies and Bio-Ecology by Markus, Tomislav Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and...

9/14/2007 1/24/2012

Luigi Ziliotto (Zadar, 1862.-Zadar, 5. veljače 1922.). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Splitu, a pravni fakultet u Grazu. Poslije školovanja vraća se u Zadar te se bavi odvjetništvom. U polit...

6/19/2007 1/24/2012