Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Danish Resistance Movements during WWII

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Tage Haumand Stenberg (1919 - 1995)
  Tage Haumand Stenberg (1919-1995), a sea lieutenant in the Danish navy, was an active participant in the resistance against the German occupation of Denmark. He is the paternal grandfather of American ...
 • Poul Kretzschmar (1918 - 2005)
  Finn Rosgaard:. Emne: Anna Mørup - Poul Kretzschmar Poul Kretzschmar var født i Randers og blev uddannet indenfor konfektionsbrancen. I 1961 købte han varehuset 'Carl Friis' i Kongensgade Odense og bl...
 • Knud Pedersen (1925 - 2014)
  Knud Pedersen (født 26. december 1925 i Grenaa, død 18. december 2014 i Gentofte var dansk modstandsmand og kunstner. Knud var søn af Pastor Edvard Pedersen og Margrethe Pedersen. Hans karriere som off...
 • Anker Jørgensen (1922 - 2016)
  Anker Henrik Jørgensen (født 13. juli 1922 i København, død 20. marts 2016 sammesteds) var en dansk socialdemokratisk politiker, lagerarbejder, statsminister og udenrigsminister. [ ] [ ] Dåb 1922 i...
 • Peter Preisler Rohde (1902 - 1978)
  Modstandsdatabasen: Wikipedia:

På dansk for neden, danish below

The Danish Resistance Movement (Danish: Modstandsbevægelsen) was an underground insurgency movement to resist the German occupation of Denmark during World War II. By the German occupation in 1943 many Danes were involved in underground activities, ranging from producing illegal publications to espionage and sabotage. Resistance agents killed an estimated 400 Danish Nazis, informers and collaborators risking their lives constantly through the dangerous activities.

Background to Occupied Europe

Most individuals in occupied Europe did not actively collaborate in the Nazi genocide. Nor did they do anything to help Jews and other victims of Nazi policies. Denmark was the only occupied country that actively resisted the Nazi regime's attempts to deport its Jewish citizens. On September 28, 1943, Georg Ferdinand Duckwitz, a German diplomat, secretly informed the Danish resistance that the Nazis were planning to deport the Danish Jews.

With the help of the Danish people almost 8,000 Jewish and non-Jewish people found hiding places in homes, hospitals, and churches until they were ferried to safety across to Sweden.

The Danish rescue effort was unique because it was nationwide although not totally successful. Despite their best efforts almost 500 Danish Jews were deported to the Theresienstadt ghetto in Czechoslovakia where all but 51 survived the Holocaust, in large due to Danish officials pressuring the Germans with their concerns for the well-being of those who had been deported. The Danes proved that widespread support for Jews and resistance to Nazi policies could save lives.

Resistance groups

The insurgent groups formed to oppose the occupation included:

Hvidsten group - which received weapons parachuted by the British
http://purhuslokalarkiv.dk/hvidsten.html

 • "Hornslet group" - Which recieved weapons parachuted by the british. Worked closely with the Hvidsten group.

http://www.syddjursportalen.com/album/upload/Hornslet-mindestenen_f...

Holger Danske - successful in organizing sabotage activities and assassinations of collaborators.

Churchill club - a group of 8 schoolboys that performed 25 acts of sabotage

In 1942-43, resistance operations gradually shifted to more violent action, most notably acts of sabotage and succeeded in making contacts with the British Special Operations Executive (SOE) which began airdrops of agents and supplies.

Another success was the disruption of the Danish Railway Network post D-Day, delaying the movement of German reinforcement troops to France.

General strike in the Danish cities

http://www.aforcemorepowerful.org/films/afmp/stories/denmark.php

Righteous Among the Nations

At their own request the Danish resistance movement has been honoured as a collective at Yad Vashem in Israel as being part of the
Righteous Among Nations

There are many stories of courageous people in other countries who also tried to save the Jews from perishing at the hands of the Nazis. Nearly 12,000 Jewish children were rescued by clergymen in France who found housing for them and even smuggled some into Switzerland and Spain. About 20,000 Polish Jews were able to survive in hiding outside the ghetto in Warsaw because people provided shelter for them in their homes. Some Jews were even hidden in the Warsaw Zoo by the zoo's director, Jan Zabinski.

 • In his history, No Small Achievement: Special Operations Executive and the Danish Resistance 1940-1945 (2002), Knud Jespersen quoted a report from SHAEF stating that the resistance in Denmark
 • "caused strain and embarrassment to the enemy...[and a] striking reduction in the flow of troops and stores from Norway [that] undoubtedly had an adverse effect on the reinforcements for the battles East and West of the Rhine."[17]

The Danish National Museum maintains the Museum of Danish Resistance in Copenhagen

KEY DATES

AUGUST 29, 1943 - DANISH GOVERNMENT RESIGNS
An agreement was reached in which the Danish government and army remained in existence, resigning only three years after occupation. The Germans take over the administration of Denmark and attempt to arrest and deport Jews to Therezienstadt.

OCTOBER 2, 1943 – DANISH JEWS OFFERED ASYLUM BY SWEDEN
Danish authorities warn the Jewish population of German plans for deportation. The Danes organize a nationwide effort to smuggle 7,000 Jews to Sweden.

JUNE 23, 1944 –DELEGATION VISITS THERESIENSTADT Representatives of the International Red Cross accompanied by a Danish delegation visit Theresienstadt ghetto in Bohemia. The 500 Danish prisoners are permitted to receive Red Cross parcels and are released from the ghetto into the hands of the Swedish Red Cross, remaining in Sweden until the end of the war.

In 1943, the Danish Freedom Council was established to lead the struggle for liberation of the country. On the council were members of the most important illegal groups, for instance the communists and the resistance groups. When liberation occurred in 1945, some 50.000 people were engaged in the resistance movement.

Oral history described by:

 1. Preben Munch-Nielsen BORN: 1926 SNEKKERSTEN, DENMARK - Describes a fishing boat used to carry Jews to safety in Sweden. Oral history
 2. Leif Donde BORN: 1937 COPENHAGEN, DENMARK - Describes his family's escape from Denmark to Sweden Oral History
 3. Tove Schoenbaum Bamberger BORN: 1934 COPENHAGEN, DENMARK - Describes trip to and arrival in Sweden. Oral History

Resources

Danish Resistance Movement

Browse all Oral Histories

History Learning site

Films

Miracle at Midnight (1998), TV movie about the rescue of the Jews in Denmark.

The Boys from St. Petri, a 1991 Danish drama film.

With the Right to Kill (Med ret til at dræbe, 2003), a documentary.
Adapted from the 2001 book by journalist Peter Øvig Knudsen and directed by Morten Henriksen; it explores the liquidation of nearly 400 people by the Resistance during WWII from 1943 through 1945. It won a Robert Award in 2004 for best full-length documentary.

Flame and Citron (Flammen og Citronen), a drama,on Danish resistance fighters

Den danske modstandsbevægelse:

Den danske modstandsbevægelse var en dansk oprørsbevægelse mod den tyske besættelse af Danmark i II verdenskrig.
Efter 3 års tysk besættelse i 1943 var mange danskere involveret i undergrunds aktiviteter fra publikationer af illegale blade til spionage og sabotage. Frihedskæmpere dræbte omkring 400 danske Nazister, informanter og kollaboratører til den tyske besættelsesmagt.

Baggrund i det besatte Europa:

De fleste personer deltog ikke i Nazisterne massemord. Ej heller gjorde de noget for at hjælpe jøderne eller andre ofre for Nazisternes ideologi. Danmark var det eneste land der aktivt forsøgte at forhindre deportationen af den jødiske befolkning i landet. 28. september, 1943, informerede den tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz, i al hemmelighed den danske modstandsbevægelse om at Nazisterne planlagde at deportere de danske jøder. Med hjælp fra den danske befolkning blev næsten 8000 jøder og ikke jødiske mennesker holdt skjult i private hjem, hospitaler, kirker ind til de kunne sejles i sikkerhed i Sverige. Den danske redningsaktion var enestående da det var landsdækkende, men ikke en total succes. På trods af deres indsats blev næsten 500 danske jøder deporteret til Theresienstadt i Tjekoslovakiet. Blot 51 overlevede ikke Holocaust. Pres fra officiel dansk side, der udtrykte bekymring for dem der var blevet deporteret, var hovedsagelig årsagen til dette. Danskerne beviste at udbredt støtte til de danske jøder og modstand mod Nazisternes politik kunne rede liv.

Modstandsgrupper:

Oprørsgrupperne der blev dannet var bl.a.

 • Hvidstensgruppen – Modtog våben med faldskærm fra England. http://purhuslokalarkiv.dk/hvidsten.html
 • "Hornslet gruppen" - Modtog våben med faldskærm fra England. Arbejdede tæt med Hvidsten gruppen. http://www.syddjursportalen.com/album/upload/Hornslet-mindestenen_f...
 • Holger danske – Havde succes med sabotage og henrettelser af kollaboratører.
 • Churchill Club – En gruppe af skoledrenge der udførte 25 forskellige sabotageaktioner. De var også kendt som drengene fra Skt. Petri.
 • En anden succes var sabotage mod den danske jernbane efter D-dag. Dette forsinkede forstærkning af tropper til Frankrig. Generalstrejke i de danske byer:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/29-aug...

Righteous Among the Nations: Retfærdig blandt nationer.

Efter egen anmodning er den danske modstandsbevægelse blevet æret samlet ved Yad Vashem i Israel, for at være blandt ” Righteous Among the Nations”
Der er mange historier om modige mennesker i andre lande, som også forsøgte at rede jøderne fra at omkomme i Nazisternes vold. Næsten 12.000 børn blev redet af Franske præster, som fandt gemmesteder til dem og tilmed smuglede nogle til Sweitz og Spanien. Omkring 20.000 var i stand til at overleve i skjul uden for Warszawa fordi folk gemte dem i private hjem. Nogle jøder blev tilmed skjult i Warszawa Zoo af direktøren for Zoo Jan Zabinski.

*I Knud Jespersens

"No Small Achievement: Special Operations Executive and the Danish Resistance 1940-1945 (2002),” Syddansk Universitetsforlag. Knud Jespersen citere in report fra SHAEF, der fortæller at modstandsbevægelsen I Danmark var årsag til forlegenhed og meget besvær for fjenden. Og den negative effekt det havde på troppebevægelserne fra Norge mod øst – og vest fronten.

Frihedsmuseet: http://natmus.dk/museerne/frihedsmuseet/ . Det er under nationalmuseet.

Datoer:

 • August 29, 1943 – Den danske regering træder af. En aftale der var opnået ved besættelsen, hvor regeringen og militæret skulle forblive ophørte blot 3 år efter og den tyske besættelsesmagt overtager administration af Danmark og forsøger at arrestere og deportere de danske jøder til Theresianstadt.
 • Oktober 2, 1943 – Danske jøder tilbydes asyl i Sverige. Den danske modstandsbevægelse advarer jøderne om den forestående deportation. Dansk modstandsbevægelse organiserer smuglingen af 7000 danske jøder til Sverige.
 • Juni 23, 1944 – En delegation besøger Theresienstadt. Repræsentanter for det internationale røde kors besøger Theresienstadt, sammen med repræsentanter fra Danmark. De 500 danske fanger for lov til at modtage pakker fra Røde Kors og bliver overgivet til det svenske Røde Kors og forbliver i Sverige til krigen er forbi..

I 1943 – Det danske Frihedsråd blev grundlagt for at lede kampen for befrielsen af landet. Med i rådet var medlemmer af de vigtigste modstandsgrupper. Fx Kommunisterne og modstandsgrupperne. Da befrielsen kom i 1945 var omkring 50.000 engageret i modstandsbevægelsen på forskellige niveauer.

Mundtlig overlevering:

1. Preben Munch-Nielsen blev født 1926 Snekkersten Danmark. Beskriver en fiskebåd der typisk blev brugt til at sejle jøder til Sverige. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

2. Leif Donde blev født 1937 København. Han beskriver hans families flugt fra Danmark til Sverige. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

3. Tove Schoenbaum Bamberger blev født 1934 i København. Beskriver rejse til Sverige og modtagelsen her. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

Film:

• Mirakler ved midnat, (1998) Tv film om redningen af jøderne i Danmark.

• Drengene fra Skt. Petri. (1991) dansk drama.

• Med retten til at dræbe. (2003) Dokumentar. Lavet over bog fra 2001 af Journalist Peter Ørvig Knudsen og lavet af Morten Henriksen. Den undersøger modstandsbevægelsens likvidering af omkring 400 personer fra perioden 1943-1945. Den vandt en Robert i 2004 for bedste dokumentarfilm.

• Flammen og Citronen: Drama om danske modstandsfolk.

Den danske modstandsbevægelse:

Den danske modstandsbevægelse var en dansk oprørsbevægelse mod den tyske besættelse af Danmark i II verdenskrig.
Efter 3 års tysk besættelse i 1943 var mange danskere involveret i undergrunds aktiviteter fra publikationer af illegale blade til spionage og sabotage. Frihedskæmpere dræbte omkring 400 danske Nazister, informanter og kollaboratører til den tyske besættelsesmagt.

Baggrund i det besatte Europa:

De fleste personer deltog ikke i Nazisterne massemord. Ej heller gjorde de noget for at hjælpe jøderne eller andre ofre for Nazisternes ideologi.
Danmark var det eneste land der aktivt forsøgte at forhindre deportationen af den jødiske befolkning i landet. 28. september, 1943, informerede den tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz, i al hemmelighed den danske modstandsbevægelse om at Nazisterne planlagde at deportere de danske jøder.
Med hjælp fra den danske befolkning blev næsten 8000 jøder og ikke jødiske mennesker holdt skjult i private hjem, hospitaler, kirker ind til de kunne sejles i sikkerhed i Sverige.
Den danske redningsaktion var enestående da det var landsdækkende, men ikke en total succes. På trods af deres indsats blev næsten 500 danske jøder deporteret til Theresienstadt i Tjekoslovakiet. Blot 51 overlevede ikke Holocaust. Pres fra officiel dansk side, der udtrykte bekymring for dem der var blevet deporteret, var hovedsagelig årsagen til dette.
Danskerne beviste at udbredt støtte til de danske jøder og modstand mod Nazisternes politik kunne rede liv.

Modstandsgrupper:

Oprørsgrupperne der blev dannet var bl.a.

 • Hvidstensgruppen – Modtog våben med faldskærm fra England.

http://purhuslokalarkiv.dk/hvidsten.html

 • "Hornslet gruppen" - Modtog våben med faldskærm fra England. Arbejdede tæt med Hvidsten gruppen.

http://www.syddjursportalen.com/album/upload/Hornslet-mindestenen_f...

 • Holger danske – Havde succes med sabotage og henrettelser af kollaboratører.
 • Churchill Club – En gruppe af skoledrenge der udførte 25 forskellige sabotageaktioner. De var også kendt som drengene fra Skt. Petri.
 • En anden succes var sabotage mod den danske jernbane efter D-dag. Dette forsinkede forstærkning af tropper til Frankrig.

Generalstrejke i de danske byer:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/29-aug...

Righteous Among the Nations: Retfærdig blandt nationer.

Efter egen anmodning er den danske modstandsbevægelse blevet æret samlet ved Yad Vashem i Israel, for at være blandt ” Righteous Among the Nations”
Der er mange historier om modige mennesker i andre lande, som også forsøgte at rede jøderne fra at omkomme i Nazisternes vold. Næsten 12.000 børn blev redet af Franske præster, som fandt gemmesteder til dem og tilmed smuglede nogle til Sweitz og Spanien.
Omkring 20.000 var i stand til at overleve i skjul uden for Warszawa fordi folk gemte dem i private hjem. Nogle jøder blev tilmed skjult i Warszawa Zoo af direktøren for Zoo Jan Zabinski.

*I Knud Jespersens

"No Small Achievement: Special Operations Executive and the Danish Resistance 1940-1945 (2002),” Syddansk Universitetsforlag. Knud Jespersen citere in report fra SHAEF, der fortæller at modstandsbevægelsen I Danmark var årsag til forlegenhed og meget besvær for fjenden. Og den negative effekt det havde på troppebevægelserne fra Norge mod øst – og vest fronten.

Frihedsmuseet: http://natmus.dk/museerne/frihedsmuseet/ . Det er under nationalmuseet.

Datoer:

 • August 29, 1943 – Den danske regering træder af. En aftale der var opnået ved besættelsen, hvor regeringen og militæret skulle forblive ophørte blot 3 år efter og den tyske besættelsesmagt overtager administration af Danmark og forsøger at arrestere og deportere de danske jøder til Theresianstadt.
 • Oktober 2, 1943 – Danske jøder tilbydes asyl i Sverige. Den danske modstandsbevægelse advarer jøderne om den forestående deportation. Dansk modstandsbevægelse organiserer smuglingen af 7000 danske jøder til Sverige.
 • Juni 23, 1944 – En delegation besøger Theresienstadt. Repræsentanter for det internationale røde kors besøger Theresienstadt, sammen med repræsentanter fra Danmark. De 500 danske fanger for lov til at modtage pakker fra Røde Kors og bliver overgivet til det svenske Røde Kors og forbliver i Sverige til krigen er forbi..

I 1943 – Det danske Frihedsråd blev grundlagt for at lede kampen for befrielsen af landet. Med i rådet var medlemmer af de vigtigste modstandsgrupper. Fx Kommunisterne og modstandsgrupperne. Da befrielsen kom i 1945 var omkring 50.000 engageret i modstandsbevægelsen på forskellige niveauer.

Mundtlig overlevering:

1. Preben Munch-Nielsen blev født 1926 Snekkersten Danmark. Beskriver en fiskebåd der typisk blev brugt til at sejle jøder til Sverige. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

2. Leif Donde blev født 1937 København. Han beskriver hans families flugt fra Danmark til Sverige. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

3. Tove Schoenbaum Bamberger blev født 1934 i København. Beskriver rejse til Sverige og modtagelsen her. http://www.ushmm.org/outreach/en/media_oi.php?ModuleId=10007740&Med...

Film:

• Mirakler ved midnat, (1998) Tv film om redningen af jøderne i Danmark.

• Drengene fra Skt. Petri. (1991) dansk drama.

• Med retten til at dræbe. (2003) Dokumentar. Lavet over bog fra 2001 af Journalist Peter Ørvig Knudsen og lavet af Morten Henriksen. Den undersøger modstandsbevægelsens likvidering af omkring 400 personer fra perioden 1943-1945. Den vandt en Robert i 2004 for bedste dokumentarfilm.

• Flammen og Citronen: Drama om danske modstandsfolk.